Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Nodaļas darba stratēģiskā plānošana un organizēšana, iekšējās kontroles nodrošināšana, nodaļas darba organizēšanai nepieciešamo dokumentu izstrāde, klientu un pakalpojumu uzskaites nodrošināšana, rehabilitācijas pakalpojumu un personālresursu nodrošināšana​​

2005 - pašlaik

Rehabilitācijas katedras asistente

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekciju un studiju nodarbību vadīšana (tēmas: funkcionēšana un invaliditāte, palīgtehnoloģijas un vides pielāgošana, Universālais dizains, ergonomika), mācību metodiskais darbs, pētniecība​​

2013 - 2015

Pētnieka p.i. (projektā)

Rīgas Stradiņa universitāte

Eiropas Savienības 7.Ietvarprogrammas projekta INNOVAGE "Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing" 2.darba paketes uzdevumu plānošana un realizācija Latvijā​​

2010 - 2013

Vecākā ergoterapeite

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Ergoterapijas pakalpojumu organizēšana un pārraudzība, ergoterapijas pakalpojumu sniegšana​​

2005 - 2010

Ergotereapeite

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Ergoterapijas pakalpojumu sniegšana, dalība projektos: ERAF „Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai" (2007 – 2010), ESF "Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" (2011 – 2012), projekta speciālists – konsultants), SIF „Invalīdu mobilitātes un patstāvīgu dzīves iemaņu veicināšana" (2005 – 2006)​​

Izglītība

2005 - 2007

Sabiedrības veselības fakultāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2005

Ergoterapijas studiju programma (profesionālā bakalaura), ergoterapeita grāds

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016.03.16.​Apmācību kurss "Publisko iepirkumu dokumentu sagatavošana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām"

Valsts administrācijas skola

2015.09.16. – 2015.09.18 ​Baltijas un Ziemeļjūras Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas foruma (BNF PRM) 4. kongress, Rehabilitācija – multiprofesionālas komandas darbs bez robežām

Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība, Rīgas Stradiņa universitāte un Karolinskas institūts

2014.11.26. – 2014.11.28​ 5th International interisciplinary scientific conference "Society Health Welfare"

Rīgas Stradiņa universitāte

2014.11.20. ​Konference "Profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti. Stratēģiskais virziens"

SIA "Ernst & Young", Sociālās integrācijas valsts aģentūra

2014.11.12. ​Profesionālās pilnveides programma "Aktualitātes fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā"

Rīgas Stradiņa universitāte

2014.09.25. ​European Forum on Social Innovations for Healthy and Active Life Expectancy

Latvijas Zinātnes padome

2014.04.03. ​Apmācību kurss "Amatu aprakstu izstrāde"

Valsts administrācijas skola

2013.11.16. ​Seminārs "Apmācība jaunās pilnveidotās darbspēju noteikšanas sistēmas pamatprincipos, metodikā un speciālistu pienākumos sistēmas pielietošanā"

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

2013.07.23. ​Apmācību kurss "Risku vadība"

Valsts administrācijas skola

2010.01.09. – 2010.01.23. ​Apmācību kurss „Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla izglītošana pacientu tiesību jautājumos"

Latvijas Ārstu biedrība

2011.02.23. – 2011.03.02. ​Apmācību kurss "Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana"

Latvijas Ārstu biedrība

2008.11.10. – 2008.11.14.

2009.01.12. - 2009.01.15​Advanced course "Universal Design in Community Planning"

Universālā dizaina koncepts un tā nozīme iekļaujošas sabiedrības veicināšanā, Vides pieejamības standarti, Ziemeļu valstu labās prakses piemēri Universālā dizaina principu un vides pieejamības nodrošināšanā.

Nordic School of Public Health, Göteborg, Sweden

2008.03.17. – 2008.03.28. ​Intensive Programme „Social Inclusion through Employment" Angel Kunchev University of Rousse, Bulgaria, Ruse

2007.02.09. ​Workshop „Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)"

Institute for Health and Rehabilitation Sciences ICF Research Branch of the WHO CC FIC/ Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība

Vadītie studiju kursi

Ergonomika, kursa darbs

Palīgtehnoloģijas un vides pieejamība

Universālais dizains

Zināšanas par invaliditāti

Docētie studiju kursi

Ergonomika, kursa darbs

Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijā

Palīgtehnoloģijas un vides pieejamība

Universālais dizains

Zināšanas par invaliditāti

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Ergoterapeitu asociācija, valdes locekle

Publikācijas

Tēzes​​

Švāne, Mairita. Darba spēju novērtējums klienta un ergoterapeita skatījumā / M.Švāne, L.Saukuma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 250.lpp.

Tomsone, Signe. Vides pieejamības problēmas senioru dzīvesvietā Latvijā : projekta INNOVAGE pieredze / S.Tomsone, Z.Liepiņa, L.Saukuma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 35.lpp.

Tomsone, Signe. Nākotnes risinājumi vides pieejamības problēmai senioru dzīvesvietā : jaunas lietotnes izmēģinājums Latvijā projekta INNOVAGE ietvaros / S.Tomsone, Z.Liepiņa, L.Saukuma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 47.lpp.

Pētniecības ciklu metodes aprobācija Latvijā projekta INNOVAGE ietvaros / L.Saukuma, Z.Liepiņa, S.Tomsone ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 55.lpp.

User involvement in research : experience from the research circle in Latvia within the project INNOVAGE WP2 / S.Tomsone, L.Saukuma, Z.Liepiņa ...[u.c.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.76.

Long term outcomes of intensive programme "A European perspective on social inclusion of persons with disabilities and elderly" in Baltic countries / L.Cibule, I.Kalnina, S.Tomsone, Z.Liepina, L.Saukuma ...[et al.] // 18th Annual Meeting of ENOTHE (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : [Programme]. - Vilnius, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Urtāns, Jānis. Universālā dizaina principi dabas objektu pieejamības un izzināšanas nodrošināšanā : realizēto projektu izpēte / J.Urtāns, L.Saukuma // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 56.lpp.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Vētra
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Bērziņa
Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste