Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2009 - pašlaik

Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadītājs

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

2005 - pašlaik

Neiroloģijas klīnikas vadītājs

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca (PSKUS)

2004 - 2009

Neiroloģijas katedras vadītājs

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Neiroloģijas katedra

2006 - 2008

Neiroloģijas katedras asoc. profesors

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Neiroloģijas katedra

2004 - 2006

Neiroloģijas katedras docents

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Neiroloģijas katedra

2002 - 2005

Virsārsts

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca (PSKUS), Neiroloģijas klīnika

2002 - 2004

Asistents

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Neiroloģijas katedra

2000 - 2003

Valsts pilnvarnieks

LR Labklājības ministrija - BO VAS Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS)

1997 - 2006

Ārsts - konsultants

LR Saeimas medpunkts

1997 - 2006

Ārsts - konsultants

A/S "Jūras Medicīna", Multiplās sklerozes centrs

1987 - 2000

Neirologs

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca (PSKUS)

1984 - 1987

Ārsts

Limbažu rajona Centrālā slimnīca

Izglītība

2000 - 2003

LR medicīnas doktora zinātniskais grāds

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programma

Promocijas darba tēma: "Imunoloģisko rādītāju nozīme multiplās sklerozes diagnostikā"; promocijas darba vadītāja prof. Ģ. Eniņa.

1987 - 1988

Pēcdiploma specializācijas kurss neiroloģijā

Rīgas Medicīnas institūts

1978 - 1984

Pediatrijas specialitāte

Rīgas Medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2017.g. "XXIII World Congress of Neurology ", Kyoto.

2017.g. "22th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH)"; Germany.

2017.g. "3th European Stroke Organization Conference (ESOC)"; Czech Rep.

2016.g. Organizācija kongresam: "II Baltic conference on Multiple sclerosis and Autoimmune disorders"; Riga.

2016.g. "31st Congress of the European commitee for treatment and research in multiple sclerosis", London.​

2016.g. "2nd Congress of the European Academy of Neurology (EAN)"; Denmark.

2015.g. "31st Congress of the European commitee for treatment and research in multiple sclerosis"; Spain.

2015.g. Organizācija "BALCONE 2015, 8th Baltic Congress of neurology"; Riga

2015.g. "1st Congress ot the European Academy of Neurology (EAN)"; Berlin.

2015.g. "XXII World Congress of Neurology", Chile.

2015.g. "1st congress of the European academy of Neurology",​ Berlin.

2014.g. "23rd European Stroke Conference „ EuroStroke 2014""; France.

2014.g. "Evolving- perspectives on managing MS", Riga, Latvia.

2013.g. "World Congress of Neurology"; Vienna.

2013.g. "Nordic Stroke. 17th Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases"; Vilnius.

2012.g. "16th Congress of European Federation of Neurological Societies (EFNS)"; Stockholm.

2012.g. "7th Baltic Congress of Neurology"; Tartu.

2012.g. "Treatment in Multiple Sclerosis"; Vilnius.

2011.g. "Congress of autoimmunity and Multiple Sclerosis"; Tallin.

2011.g. "15th Congress of the European Federation of Neurological societies"; Budapest.

2009.g. Baltic Neurologists Scientific-Practical Conference "A Core 15th Congress of the European Federation of Neurological societies"; Hungary.

2009.g. Neiroloģijas attīstības fonda un Latvijas Neirologu biedrības Vasaras skola "Ateroskleroze – tās mūsdienīgas korekcijas iespējas"; Liepāja.

2009.g. Starptautiskais simpozijs "Management of neuropathies and motor neuron diseases"; Tartu.

2009.g. 6. Latvijas Ārstu kongress

2009.g. Starptautiskā konference "Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Science".

2009.g. "EFNS (Eiropas Neirologu biedrību federācija) kongress"; Florence.

2008.g. "Pasaules multiplās sklerozes ārstēšanas un zinātniskās izpētes kongress"; Kanāda.

2008.g. Neiroloģijas attīstības fonda konference "Neirologs sāpju pacientu ielenkumā"; Baltezers.

2008.g. EFNS 12.kongress; Spānija.

2008.g. Starptautiskā konference „International Stroke Conference"; ASV.

2007.g. Hārvardas universitātes organizētie kursi par jaunākām terapijas iespējām Multiplās sklerozes ārstēšanā. ASV.

2007.g. Dalība Medicīnas Tiesību institūta seminārā "Pacientu tiesības ārstniecības personu darbā".

2007.g. Neiroloģijas attīstības fonda konference "Neirologu vasaras skola"; Sigulda.

2007.g. EFNS (Eiropas Neirologu biedrību federācija) 11.kongress, Brisele.

2007.g. Kursi par Diodopa terapiju pacientiem ar Parkinsona slimību; Itālija.

2007.g. Pasaules insulta kongress; ASV.

2006.g. Tālākizglītības kurss neiroloģijā 10. Straptautiskajā kongresā par Parkinsona slimību un kustību traucējumiem; Kioto.

2006.g. "22. Eiropas Multiplās sklerozes pētniecības kongress"; Spānija.

2006.g. Eiropas Neirologu asociāciju federācijas kongress; Glasgova.

2006.g. Neirologu Federācijas kongress; Šveice.

2006.g. 5. Baltijas Neirologu kongress, Rīga.

2005.g. Dalība konferencē "Inovācijas Latvijas nākotnes medicīnai".

2005.g. "9th European Federation of Neurological Societies (EFNS)"; Atēnas.

2005.g. 9. Starptautiskais Parkinsona slimības un kustību traucējumu kongress; ASV.

2004.g. "World Congress of Neurology"; Sidneja.

2004.g. 4 moduļu apmācības programma "Pārmaiņas vadībā kvalitātes pilnveidošanai: vidējā līmeņa vadītāju loma veselības aprūpē".

2004.g. "IMPRESS Investigator Meeting for the Protocol 6002-EU-007" Pieredzes apmaiņa un tālākizglītošanās; Šveice.

2004.g. ''Danube Clinical Neurology Training Course "Multiple Sclerosis, Headache and Parkinson's disease""; Hungary.

2003.g. "Epilepsy at the 4th Baltic Congress of Neurology"; Tartu.

2003.g. "4th Baltic Congress of Neurology"; Tartu.

2003.g. Tālākizglītības kurss - Salzburg-Cornell Neiroloģijas seminārs: Lietuvas satelītsimpozijs, Lietuva

2003.g. LU Medicīniskās Pēcdiploma izglītības institūta konference "Gedeon Richter un centrālā nervu sistēma".

2000.g. Seminārs "Laba klīniskā prakse"; Rīga.

2002.g. "6th EFNS Congress"; Vienna.

2001.g. „Ievads vadības zinību teorijā" (80h; Sertifikāta reģ.Nr. 01-373.​); Rīga

2001.g. "XIV International Congress on Parkinson's Disease"; Helsinki.

2001.g. "17th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis"; Dublina.

2000.g. European Charcot Foundation Symposium „Early Indicators, Early Treatment and Neuroprotection in Multiple Sclerosis". Lausanne.

2000.g. "16th Congress of European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)"; France.

1998.g. "Management of Early MS Across Europe". 4th Annual Meeting of RIMS""; Helsinki, Finland.

1998.g. European Charcot Foundation Symposium Scoring and Databasing in MS. Nice, France.

1998.g. 3rd EFNS congress; Spānija.

1998.g. Tālākizglītības kurss kongresā. ECTRIMS kongress. Stokholma, Zviedrija

1998.g. "MS – Basic Knowledge, Impact on Rehabilitation"; Tallinn.

1998.g. Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē "Blood borne virus infections", Rīga, Latvija.

1997.g. 2nd Baltic Congress of Neurology; Rīga.

1997.g. "XVI World Congress of Neurology"; Buenos-Aires.

1997.g. "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" (12 māc.st.). LM Katastrofu Medicīnas centrs, Rīga.

1997.g. "13th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis"; Istanbul, Turkey

1997.g. "Bladder and Sexual Problems in MS patients"; Tartu.

1996.g. "Rehabilitation in Multiple Sclerosis. "Hand on Course"" – European Biomed programme M.A.R.C.H.

1996.g. 12th ECTRIMS Congress; Copenhagen.

1995.g. II Baltijas Akupunktūras un alternatīvās medicīnas kongress „Rietumu un Austrumu medicīna via a vis"; Jūrmala.

1993.g. Pēcdiploma apmācības kurss (72 st.) „Ievads psihosomatiskajā medicīnā un psihoterapijā ārstiem".

1992.g. Kursi Akupunktūra un netradicionālā medicīna. Nokārtojis sertifikācijas eksāmenu akupunktūras specialitātē. Apliecība nr. 102.

1992.g. "Medicīnas apdrošināšanas iespējas ASV"; ASV.

1991. -1992. "Neirofizioloģijas kurss"; Karolinskas Hudunge universitātes slimnīca, Stokholma, Zviedrija.

1985.g. Specializācijas kursi Bērnu neiroloģijā. Republikas Bērnu klīniskā slimnīca, 5.nodaļa.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie: promocijas darbi- 6

Recenzētie: promocijas darbi- 4

Projekti

1. Vadošais pētnieks "Neirodeģeneratīvie un autoimūnie slimību klīniskie pētījumi".

2. Vadošais pētnieks "A Placebo-Controlled Study To Evaluate The Safety And Efficacy Of IPX066 In Subjects With Parkinsons Disease" Protokol No. IPX066-B08-05.

3. Zinātniskā projekta Nr.06.0035 pētnieks „Bioloģisko novecošanas procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā." Apakšprojekts „Nervu sistēmas slimību epidemioloģiskie pētījumi saistībā ar populācijas vecuma izmaiņām Latvijā".

4. Pētnieks: Projekts RSU-ZP08-4 ​„Zinātniskas darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās „ Apakšprojekts „Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes.

5. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts „Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē"

  • doktorante V. Ķēniņa (darba vad. prof. A.Millers, doc. E.Smeltere);
  • doktorante Z.Priede (darba vad. prof.A.Millers, doc.E.Miglāne).


6. Zinātniskā projekta Nr. 06.0035 „Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas mikroorganisma aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes." Apakšprojekta „Bakteriālās un vīrusu infekcijas kā ateroģenēzes un aterotrombozes stimulējošie faktori" vadītājs.

7. PHARE-LIEN projekts 99-0234 „Palīdzība multiplās sklerozes slimniekiem un viņu ģimenes locekļiem", 2002.g. kopā ar Vācijas Multiplās Sklerozes asociāciju

8. Pētījuma projekts-BIOMEDICINE sabiedrības veselībai "Aterosklerozes izraisīto procesu personalizētas monitorēšanas, diagnostikas uz ārstēšanas pētniecība.

9. Pētījuma projekts-Atkārtota cerebrāla infarkta riska faktoru un antiagregantu rezistences pētījumi.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Zinātnes padomes eksperts

LR Veselības ministrijas galvenais neiroloģijas nozares speciālists

Latvijas Neirologu Biedrības valdes loceklis

Latvijas Neirologu Biedrības Sertifikācijas komisijas vadītājs

Latvijas Neirologu Biedrības Demielinizējošo slimību paneļa vadītājs

Latvijas Neirologu Biedrības Neirodeģeneratīvo slimību paneļa vadītājs

Starptautiskās Multiplās sklerozes Zinātniski konsultatīvās padomes loceklis

Latvijas pārstāvis Eiropas Neirologu asociācijā (EAN)

Neiroloģijas attīstības fonda valdes loceklis

Pasaules Neirologu biedrības biedrs

Baltijas Multiplās sklerozes asociācijas biedrs

Starptautiskās organizācijas „Movement Disease Society" biedrs

Docētie studiju kursi

Neiroķirurģija

Neiroloģija

Aktuālas neiroloģijas problēmas

Pētnieciskais darbs

Valsts pārbaudījums

Vadītie studiju kursi

Neiroloģija

Neiroloģija un neiroķirurģija

Publikācijas

Raksti​​

Cardioembolic stroke in Latvia : prevention and long-term outcome [Elektroniskais resurss] / E.Pucite, E.Miglane, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education (Prague, Czech Republik, March 23-25, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Central Bohemia University. - Prague, 2016. - Vol.4 (2016), p.615-621. - Resurss aprakstīts 2017.g. 8.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/821

Cerebrāla infarkta ārstēšanas stratēģija un reperfūzijas terapijas rezultāti P.Stradiņa KUS Neiroloģijas klīnikā / E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede, K.Kupčs ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2016, nov.), 26.-32.lpp.

Reduced retinal nerve fibre layer prediction for multiple sclerosis patients / D.Pastare, I.Kire, R.Erts, G.Laganovska, A.Millers // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.60-66.

The adaption and evaluation of a Latvian version of the National Institutes of Health Stroke Scale / [Elektroniskais resurss] / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Stepens, A.Millers ...[et al.] // Journal of International Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Special Issue (2016, Nov.), p.1-9. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0300060516664636

Acute ischemic stroke endovascular treatment of patients with large vessel occlusions / A.Balodis, E.Miglāne, A.Millers, K.Kupčs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 205.-210.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta insulta mūsdienīgas diagnostikas un mazinvazīvas ārstēšanas iespējas Latvijā / E.Miglāne, K.Kupčs, A.Millers ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 50., 52.-54., 56.lpp.

Functional and structural evaluation of afferent visual system in multiple sclerosis patients / D.Pastare, I.Ķire, R.Erts, G.Laganovska, A.Millers // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 232.-236.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Health-related quality of life among patients with severe carotid artery stenosis / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 237.-242.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

History of academic neurology in Latvia / E.Miglāne, I.Logina, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 278.-282.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ischemic stroke due to middle cerebral artery M1 segment occlusion : Latvian Stroke Register data / E.Miglāne, A.Millers, A.Balodis, E.Pūcīte ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 274.-277.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Millers, Andrejs. Multiplās sklerozes simptomātiska terapija / A.Millers // Doctus. - Nr.9 (2015, sept.), 50.-54.lpp.

Problems of cardioembolic stroke primary and secondary prevention in the Latvian population / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 199.-204.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diagnostics of subclinical optic nerve damage by optical coherence tomography in multiple sclerosis patients / D.Pastare, I.Kire, R.Erts, G.Laganovska, A.Millers // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.29-32.

Maligna cerebrālā infarkta slimnieku arteria cerebri media apasiņošanas baseina pēcoperācijas iznākuma prognozēšanas modelis atkarībā no slimnieku vecuma / J.Šlēziņš, A.Millers, K.Auslands ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 179.-189.lpp.

Reperfūzijas terapija akūta cerebrāla infarkta gadījumā - faktori, kas ietekmē ārstēšanas metodi un rezultātu / E.Miglāne, A.Millers, K.Kupčs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 104.-115.lpp.

Evaluation of axonal optic nerve damage using visual evoked potentials and optical coherence tomography in patients with multiple sclerosis / D.Pastare, I.Ķire, R.Erts, G.Laganovska, A.Millers // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.11 (2013), p.474-478. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Optiskās koherences tomogrāfija multiplās sklerozes pacientiem / D.Pastare, G.Laganovska, I.Ķire, A.Millers // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2013, apr.), 40.-43.lpp.

Aspirin and clopidogrel - mechanism of action, interaction and development of resistance / A.Gudreniece, D.Pastare, V.Ķēniņa, A.Millers // Neurologijos seminarai. - T.16, N3 (2012), p.210-217. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsav. lietuviešu val.

Neironu specifiskā enolāze kā cerebrāla infarkta plašuma un iznākuma prognostisks marķieris / Z.Priede, V.Ķēniņa, A.Millers ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 33.-36.lpp.

Preliminary results of randomized controlled study on decompressive craniectomy in treatment of malignant middle cerebral artery stroke / J.Slezins, R.Bricis, A.Millers ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.48, No.10 (2012), p.521-524. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Use of optical coherence tomography to monitor multiple sclerosis. A review / D.Pastare, I.Ķire, G.Laganovska, A.Millers // Neurologijos seminarai. - T.16, N 4 (2012, Dec.), p.301-310. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsav. lietuviešu val.

Akūts išēmisks insults - endovaskulāras ārstēšanas iespējas / A.Millers, K.Kupčs, V.Ķēniņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2011), 41.-46.lpp.

Endovascular thrombectomy in treatment of patients with acute ischemic stroke - Pauls Stradins Clinical University Hospital experience / V.Kenina, Z.Priede, D.Pastare, K.Kupcs, A.Millers ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.56-57.

Human herpesvirus 6 and 7 reactivation and disease activity in multiple sclerosis / Z.Nora-Krukle, S.Chapenko, I.Logina, A.Millers, A.Platkajis, M.Murovska // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.527-531. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ķēniņa, Viktorija. The relationship between seropositivity against Chlamydia pneumoniae and stroke and its subtypes in a Latvian population / V.Ķēniņa, P.Auce, A.Millers // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 12 (2011), p.657-660. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Multimodāla datortomogrāfiska izmeklēšana agrīna akūta insulta diagnostikā un terapijas taktikas plānošanā / G.Krūmiņa, K.Kupčs, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 397.-405.lpp.

S-100 proteīns kā cerebrāla infarkta plašuma un iznākuma prognostisks marķieris / Z.Priede, V.Ķēniņa, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 86.-90.lpp.

Tēzes​​

Frequency of HLA DRB1 gene haplotypes in patients with multiple sclerosis in Latvian population / L.Vainsteine, G.Gulbe, G.Karelis, V.Kenina, A.Krumina, A.Millers ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 101.lpp.

Išēmiska insulta ārstēšanas metožu salīdzinājums pacientiem ar lielo asinsvadu slēgumu : izolēta endovaskulāra terapija pret kombinētu terapiju / A.Balodis, M.Radziņa, K.Kupčs, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 36.lpp.

Kardioemboliska insulta ilgtermiņa funkcionālais iznākums un mirstība 2014. un 2015. gadā / E.Miglane, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 92.lpp.

Kognitīvu traucējumu un depresijas simptomu sastopamība pacientiem ar nozīmīgu aterosklerozi / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 94.lpp.

Motoriskās neirona slimību grupas klīniski epidemioloģiskais raksturojums Latvijā / T.Muravska, V.Kēniņa, I.Logina, A.Millers // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 93.lpp.

Persistējoša foramen ovale slēgšanas nozīme atkārtota cerebrālā infarkta riska mazināšanā / K.Svilāne, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 102.lpp.

Redzes zudums kā pirmreizēja temporālā arterīta izpausme / V.Romanova, E.Miglāne, A.Millers, E.Pūcīte // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 100.lpp.

Reperfūzijas terapijas efektivitāte un iznākumu analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu : Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas pieredze 2016. gadā / E.Miglāne, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 95.lpp.

Reperfūzijas terapijas hemorāģiskas komplikācijas apkopojums un intrahospitālas mirstības analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu : Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas insulta reģistra dati 2016. gadā / E.Miglāne, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 96.lpp.

365 day mortality of cardioembolic stroke patients in Latvian population [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, O.Kalejs, Z.Priede, A.Millers ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, Suppl.1 (2016), p.243. - 25th European Stroke Conference (Venice, Italy, Apr.13-15, 2016) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2016_041_S1/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antiagregantu rezistence pacientiem ar išēmisku cerebrālu infarktu / R.Ošiņš, E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers, I.Logina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 85.lpp.

Aspirin and clopidogrel resistance in patients with recurrent atherothrombotic stroke [Elektroniskais resurss] / E.Pucite, R.Osins, E.Miglane, A.Millers, I.Logina // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, Suppl.1 (2016), p.297. - 25th European Stroke Conference (Venice, Italy, Apr.13-15, 2016) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2016_041_S1/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cardioembolic stroke long-term outcome in Latvia / E.Miglane, A.Millers, O.Kalejs, Z.Priede ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.23, Suppl.1 (2016, May), p.372. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cardioembolic stroke prevention and mortality for elderly patients in Latvia / E.Miglane, O.Kalejs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.23, Suppl.1 (2016, May), p.372. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Geižina, Signe. Nogurums un depresija multiplās sklerozes slimniekiem / S.Geižina, D.Pastare, A.Millers // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 249.lpp.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa rezultāti Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 74.lpp.

NIHSS-LV izstrāde un validācija / E.Miglane, A.Stepens, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 68.lpp.

Pirmie rezultāti maģistrālā kriptogēna cerebrāla infarkta slimnieku monitorēšanā ar Reveal ierīci / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 72.lpp.

Primārā un sekundārā profilakse pacientiem ar cerebrālu infarktu un priekškambaru fibrilāciju Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 78.lpp.

Primary and secondary stroke prevention for patients with atrial fibrillation in Latvia 365 day follow up [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, O.Kalejs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, Suppl.1 (2016), p.243. - 25th European Stroke Conference (Venice, Italy, Apr.13-15, 2016) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2016_041_S1/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Simptomātiskas un asimptomātiskas nozīmīgas miega artērijas stenozes salīdzinājums / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 17.lpp.

The development and evaluation of a Latvian version of NIHSS [Elektroniskais resurss] / K.Jurjans, E.Miglane, A.Stepens, A.Millers ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, Suppl.1 (2016), p.98. - 25th European Stroke Conference (Venice, Italy, Apr.13-15, 2016) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2016_041_S1/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cerebrālā infarkta ārstēšanas rezultāti dažādās vecuma grupās / E.Miglāne, A.Millers, A.Balodis, K.Kupčs ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 180.lpp.

Cerebrāla infarkta sekundārās profilakses novērtējums : 2010.–2014. gada Insulta reģistra datu bāzes analīze / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 85.lpp.

Cerebrovaskulāro notikumu riska, smaguma un iznākuma atkarība no summārās radiācijas, atmosfēras spiediena, relatīvā mitruma, gaisa temperatūras, sezonalitātes un mēness fāzēm / E.Miglāne, R.Ošiņš, J.Dadzīte, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 128.lpp.

Geižina, Signe. Kognitīvā stāvokļa novērtējums pacientiem ar multiplo sklerozi / S.Geižina, D.Pastare, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 329.lpp.

Hyperglycaemia effect on therapy outcome for patients with ischemic stroke / E.Miglāne, E.Pūcīte, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ischemic stroke due to middle cerebral artery M1 segment occlusion : Latvian Stroke Register data / E.Miglāne, E.Pūcīte, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A24-A25. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta profilakses problēmas Latvijas populācijā pacientiem ar ātriju fibrilāciju / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 327.lpp.

Kombinētās terapijas – intravenozas trombolīzes un mehāniskas trombektomijas – pielietošana pacientiem ar cerebrālu infarktu / E.Miglāne, A.Millers, A.Balodis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 88.lpp.

Pamošanās insultu ārstēšanas iespējas un iznākums / T.Muravska, I.Jaunpaule, E.Miglāne, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 172.lpp.

Primary and secondary prevention among patients with initial and recurrent stroke in Latvia [Elektroniskais resurss] / R.Valante, E.Miglane, E.Pucite, Z.Priede, A.Millers // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.39, Suppl.2 (2015, May), p.244. - 24. European Stroke Conference (Vienna, Austria, May 13-15, 2015) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2015_039_S2/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Primary and secondary stroke prevention for patients with atrial fibrillation in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Millers, Z.Priede // Journal of Neurological Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.357, Suppl.1 (2015, Oct.), p.e396-e397. - Abstracts from the World Congress of Neurology (WCN) (Santiago, Chile, Oct.31-Nov.5, 2015). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022510X/357/s…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Progresējošs cerebrāls infarkts un tā riska faktori / J.Dadzīte, R.Ošiņš, E.Miglāne, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 119.lpp.

Reperfusion therapy results among patients with initial and recurrent cerebral infarction in Latvia [Elektroniskais resurss] / E.Miglane, E.Pucite, A.Balodis, K.Kupcs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.39, Suppl.2 (2015, May), p.290. - 24. European Stroke Conference (Vienna, Austria, May 13-15, 2015) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2015_039_S2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Samazināta tīklenes nervu šķiedru slāņa biezuma prognozēšana pacientiem ar multiplo sklerozi / D.Pastere, I.Ķire, R.Erts, G.Laganovska, A.Millers // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 334.lpp.

The frequency of depressive symptoms in patients with severe carotid artery disease / E.Pūcīte, E.Miglāne, A.Millers ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A14. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ārpus darba laika stacionēšanas ietekme uz insulta terapiju un tās iznākumu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikā : retrospektīvs pētījums / R.Valante, A.Gudreniece, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 129.lpp.

Balta, Anita. Biežākās hospitālās komplikācijas pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu un to ietekme uz insulta iznākumu / A.Balta, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 367.lpp.

Balta, Anita. Ko insulta slimnieks zina par savu slimību? / A.Balta, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 366.lpp.

Cerebrovascular incident and risk factor assessment in patients with transient ischemic attack : [abstract] / R.Valante, E.Miglane, A.Millers ...[u.c.] // International Journal of Stroke. - Vol.9, Suppl.3 (2014, Oct.), p.309. - 9th World Stroke Congress (Istanbul, Turkey, Oct. 22-25, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Collaterals and baseline CT perfusion ASPECTS score together are reliable predictors of favorable outcome in acute stroke patients / M.Radzina, K.Kupcs, A.Millers ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases. - Vol.37, Suppl.1 (2014), p.9. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Insulta reģistrs - trīs gadu pieredze Latvijā / E.Miglāne, A.Millers, R.Valante ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 97.lpp.

Overview of Latvian Stroke Registry : [abstract] / R.Valante, E.Miglane, A.Millers ...[et al.] // International Journal of Stroke. - Vol.9, Suppl.3 (2014, Oct.), p.171. - 9th World Stroke Congress (Istanbul, Turkey, Oct. 22-25, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas cerebrālā infarkta slimnieku reperfūzijas terapijas efektivitātes raksturojums : Insulta reģistra datu analīze / E.Miglāne, A.Millers, V.Ķēniņa, K.Kupčs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 98.lpp.

Redzes nerva aksonāla bojājuma diagnostika, izmantojot VEP un OCT metodes, multiplās sklerozes slimniekiem / D.Pastare, I.Ķire, R.Erts, G.Laganovska, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 352.lpp.

Stroke due to large vessel occlusion, used recanalization therapy and its outcome in Pauls Stradins Clinical University Hospital. Stroke registry data overview : [abstract] / R.Valante, E.Miglane, A.Millers ...[et al.] // International Journal of Stroke. - Vol.9, Suppl.3 (2014, Oct.), p.171. - 9th World Stroke Congress (Istanbul, Turkey, Oct. 22-25, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ziemele, Guna. Insults un TIL pacientiem, kas jaunāki par 50 gadiem / G.Ziemele, E.Miglāne, A.Millers // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 368.lpp.

Afāzijas biežums un smaguma pakāpe išēmiska insulta pacientiem Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā 2011.gadā. Retrospektīvs pētījums / R.Valante, B.Vaikevica, V.Ķēniņa, A.Millers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 332.lpp.

Antigangliozīdu antivielu profils Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem 2011.-2012. gadā / I.Jaunalksne, V.Ķēniņa, A.Millers ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 154.lpp.

Assessment of optic nerve axonal pathology in multiple sclerosis patients using optical coherence tomography / I.Kire, G.Laganovska, D.Pastare, A.Millers // 19th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE) (Copenhagen, Denmark, June 8-11, 2013) : Abstract Book. - Copenhagen, 2013. - P.118-119.

Funkcionālu un strukturālu redzes nerva izmeklējumu korelācija multiplās sklerozes pacientiem / D.Pastare, I.Ķire, G.Laganovska, A.Millers // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 301.lpp.

Anšmite, Gunta. Drāmas terapija Parkinsona slimības pacientiem depresijas simptomu mazināšanai / G.Anšmite, K.Mārtinsone, A.Millers // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 163.lpp.

Assessment of optic nerve axonal pathology in multiple sclerosis patients using optical coherence tomography / D.Pastare, I.Ķire, G.Laganovska, A.Millers // European Journal of Neurology. - Vol.19, Issue Suppl.s1 (2012, Sept.), p.369. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of protein S100ß and NSE with efficient trombolytic therapy and higher risk of hemorrhagic transformation after trombolytic therapy in acute stroke [Elektroniskais resurss] / Z.Priede, V.Kenina, E.Miglane, A.Millers ...[et al.] // 21. European Stroke Conference (Lisbon, Portugal, May 22-25, 2012) : Abstract E-book [Elektroniskais resurss]. - P.621. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.aprīlī. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esc-archive.eu/lisbon2012/ebook12/index.html#/1/

Homocysteine level and stroke in Latvian population : a prospective trial, preliminary results / R.Valante, P.Auce, V.Kenina, A.Millers // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 121.lpp.

Redzes nerva aksonāla bojājuma izvērtēšana, izmantojot optisko koherences tomogrāfiju pacientiem ar multiplo sklerozi / D.Pastare, I.Ķire, G.Laganovska, A.Millers // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 345.lpp.

Redzes radīto potenciālu parametru izmaiņas pacientiem ar multiplo sklerozi / D.Pastare, G.Laganovska, A.Millers ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 344.lpp.

Role of cerebral infarct volume in the treatment of malignant middle cerebral artery stroke patients / R.Bricis, A.Millers, J.Slezins ...[et al.] // 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Jurmala, Latvia, May 18-20, 2012) : Program and Abstract Book. - Jurmala, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

S100B proteīna un neironu specifiskās enolāzes asociācija ar trombolītiskās terapijas efektivitāti un hemorāģisku transformāciju pēc trombolītiskās terapijas akūta insulta gadījumā / Z.Priede, V.Ķēniņa, E.Miglāne, A.Millers ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 122.lpp.

Cerebrāla infarkta plašuma korelācija ar biomarķieru rādītājiem insulta akūtajā periodā / Z.Priede, S.Sabeļņikova, V.Ķēniņa, A.Millers // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 176.lpp.

Endovascular thrombectomy in treatment of patients with acute ischemic stroke - single center experience / K.Kupcs, A.Millers, V.Kenina, Z.Priede ...[et al.] // 16th Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Tallinn, Estonia, Sept.28-Oct.1, 2011) : Abstract Book. - Tallinn, 2011. - P.44.

Ķēniņa, Viktorija. Motoru traucējumu klīniskā gaita pacientiem ar Guillain-Barre sindromu Paula Stradiņa KUS Neiroloģijas klīnikā / V.Ķēniņa, S.Sabeļņikova, A.Millers // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 354.lpp.

The association of cerebral biomarkers in acute stroke period with cerebral infarct volume / Z.Priede, V.Kenina, A.Millers ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.18, Suppl.2 (2011, Sept.), p.131. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grāmatas un brošūras​​

Vestibulārā reiboņa patofizioloģiskie aspekti : [vadlīnijas] / autoru kolektīvs: I.Logina, A.Millers, E.Šlosberga ...[u.c.] ; Neiroloģijas attīstības fonds. - Rīga : Neiroloģijas attīstības fonds, 2011. - 26 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja