Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu pseidobionisko atgriezenisko saišu un tehniskās diagnostikas sistēmu izstrāde un izpēte
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0174
 - asoc. prof. Pēteris Studers, Iļja Galkins (RTU)RSU un RTU granti
PSMA liganda PET/CT izmeklējuma loma prostatas vēža recidīva multimodālā attēldiagnostikā
Līguma nr.: 131602
 -  Maija RadziņaProjektu pieteikumu izstrādei
Reto slimību centra veselības aprūpes modeļa izstrāde Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā
Līguma nr.: 23011003
 - doc. Andris SkrideProjektu pieteikumu izstrādei
Rīgas Stradiņa universitātes A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta infrastruktūras pilnveidošana
Līguma nr.: VPD1/ERAF/CFLA/08/NP/2.5.2./0001/000014/040
 - Asja LungaES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana
Līguma nr.: 8.2.2.0/18/A/013
 - ES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot energoresursu patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju atbilstoši videi draudzīgiem nosacījumiem
Līguma nr.: KPFI-3/19
 - Asja LungaCiti projekti
Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība
Līguma nr.: 1.1.1.4/17/I/011
 - Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes un dabas zinātņu studiju programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai
Līguma nr.: 2010/0097/3DP/3.1.2.1.1/09/VIAA/024
 - Asja LungaES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas Medicīnas koledžas studiju telpu rekonstrukcija un tehnoloģiju modernizācija
Līguma nr.: 2010/0095/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/012/012
 - Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskās sadarbības aktivitāšu veicināšana zinātnē un tehnoloģijās (I kārta)
Līguma nr.: 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/006
 - ES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Līguma nr.: TPK/2.1.2.1.2/08/01/007
 - ES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes attīstība un veicināšana kopējā Eiropas pētniecības telpā (II kārta)
Līguma nr.: 2015/0007/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013
 - Asja LungaES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā
Līguma nr.: Nr. 1.1.1.5/18/I/011
 - Asja LungaES struktūrfondi
Rota vīrusu izraisītas infekcijas klīniskās īpatnības, molekulārā epidemioloģija hospitalizētiem bērniem un ar to saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte
Līguma nr.: ZP 06/2013
 - prof. Dace GardovskaRSU granti
RSU Liepājas Medicīnas koledžas studiju telpu rekonstrukcija un tehnoloģiju modernizācija
Līguma nr.: 2010/0095/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/012/012
 - Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
RSU Stomatoloģijas fakultātes pasniedzēju pieredzes apgūšana Trumses Universitātes Klīniskās zobārstniecības institūtā
Līguma nr.: LLP-LdV-VETPRO-2008-LV-321
 - Rita KundziņaES programmas
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Līguma nr.: 9.7.2.
 - prof. Inna DovladbekovaValsts pētījumu programma
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Līguma nr.: 9.7.2.
 - prof. Inna DovladbekovaValsts pētījumu programma
Sabiedrības noturība un psiholoģiskā aizsardzība mazās daudznacionālās demokrātijās: Latvijas piemērs
Līguma nr.: 220803
 - prof. Andris SprūdsProjektu pieteikumu izstrādei
Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija
Līguma nr.: 2011/0043/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003
 - Mārtiņš MenniksES struktūrfondi