Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Sagatavošanās vizīte partnerības nostiprināšanai un projekta pieteikuma „Assessment of the effect of less studied work environment risk factors on the physical and mental health of office employees” izstrādei
Līguma nr.: NOR-R-PV/2013/042
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Sagatavošanās vizīte partnerības nostiprināšanai un projekta pieteikuma „Bilateral research cooperation in the field of migration and economy of Latvian and Norwegian researchers” izstrādei
Līguma nr.: NOR-R-PV/2013/021
 - doc. Klāvs SedlenieksEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Sagatavošanās vizīte projekta „Acute respiratory distress syndrome in Latvia and Norway: etiology, pathogenesis, incidence, treatment and outcome” īstenošanai
Līguma nr.: NOR-R-PV/2013/009
 - asist. Agnese OzoliņaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Sagatavošanās vizīte RSU Stomatoloģijas fakultātes pasniedzēju pieredzes apgūšanai Trumses Universitātē
Līguma nr.: LLP-LdV-PV-2007-LV-429
 - Rita Kundziņa, docenteES programmas
Sejas žokļu deformāciju skeletālo un mīksto audu dismorfisma saistība ar ārstēšanas rezultātu stabilitāti
Līguma nr.: RSU ZP 07/2013
 - prof. Ilga UrtāneRSU granti
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: KPFI-16/66
 - Mārtiņš MenniksCiti projekti
Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums
Līguma nr.: RSU ZP 01/2013
 - prof. Māra PilmaneRSU granti
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvu kaulaudu reģenerācijas matricu izgatavošanā (SONOSCA)
Līguma nr.: MATERA/BBM-2557
 - prof. Māra PilmaneES programmas
Spermas klīnisko analīžu standartizācijas metožu izpēte optimālai standartizācijas izveidei un izmantošanai Latvijā
Līguma nr.: EEZ08AP-30/6
 - Juris ĒrenpreissEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Starpdisciplinārs pētījums par iekaisuma izraisītu locītavu slimību ietekmi uz neirokognitīvo funkciju
Līguma nr.: lzp-2018/1-0149
 - prof. Valērija GromaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: 8.2.1.0/18/A/014
 -  Dagnija Briede, Santa BartuševičaES struktūrfondi
Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: 8.1.1.0/17/I/006
 - Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
Tuberkulozes mikrouzliesmojumos iesaistīto zāļu rezistento M. tuberculosis celmu analīze
Līguma nr.: 23030102
 - doc. Renāte RankaVPP turpinājumam
Uz DNS balstīta vēža vakcīnu pētniecības sadarbība (VACTRAIN)
Līguma nr.: 692293-Vactrain
 - Asja LungaES programmas
Uz mitohondrijiem mērķētu vielu un to maisījumu aktivītātes izvērtēšana mitohondriju bojājumu ex vivo modelī
Līguma nr.: RSU ZP 09/2013
 - prof. Maija DambrovaRSU granti
Uz vērtībām un uzticību balstītas, iekļaujošas, solidāras Eiropas attīstība ar sociālo investīciju palīdzību (RE-InVEST)
Līguma nr.: 649447
 - lekt. Taņa LāceES programmas
Vairogdziedzera vēža molekulārais un radioloģiskais raksturojums agrīnas un pamatotas diagnostikas uzlabošanai
Līguma nr.: RSU ZP 08/2013
 - prof. Ilze ŠtrumfaRSU granti
Valsts īstenošana un biosociālās saiknes (RELATE.LV)
Līguma nr.: lzp-2018/2-0070
 - doc. Klāvs SedlenieksFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību
Līguma nr.: VPP-IZM-2018/1-0013
 - doc. Māris Andžāns, Gatis KrūmiņšValsts pētījumu programma
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai
Līguma nr.: 1DP/3.2.3.0./08/IPIA/VSMTVA/001
 - doc. Jevgēnija LivdāneES struktūrfondi