Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās
Līguma nr.: 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES struktūrfondi
Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0173
 - prof. Maija Dambrova, Dagnija Loča (RTU)RSU un RTU granti
Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam
Līguma nr.: 4
 - doc. Ilze ŠalmaValsts pētījumu programma
Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0175
 -  Jeļena Eglīte, Jānis Ločs (RTU)RSU un RTU granti
Neformālās aprūpes speciālistu kompetenču uzlabošana darbā ar vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti (ALICE)
Līguma nr.: GRU006
 - asist. Inese ZnotiņaES programmas
Neiroendokrīno un endokrīno audzēju diferenciāldiagnostikas tehnoloģiju izstrāde
Līguma nr.: 2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020
 - doc. Andrejs VanagsES struktūrfondi
Nodarbināto ar zemu izglītības līmeni integrēto prasmju stiprināšana attiecībā uz izvēli veselības jomā mainīgā darba tirgus kontekstā (LEECH)
Līguma nr.: 2008-3466/001-001
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES programmas
Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā
Līguma nr.: RSU ZP 10/2013
 - prof. Indulis VanagsRSU granti
ORAI1 un STIM1 gēnu ekspresijas līmenis asinīs pacientiem ar zāļu jutīgu tuberkulozi
Līguma nr.: 13074
 -  Jeļena EglīteProjektu pieteikumu izstrādei
Organizatorisku inovāciju pārnese, kas veicina noturīgus, efektīvus, taisnīgus, pieejamus, ilgtspējīgus un aptverošus veselības aprūpes pakalpojumus un sistēmas (TO-REACH)
Līguma nr.: 733274
 -  Daiga BehmaneES programmas
Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/139, Līguma Nr.9.-14.5/189
 - asoc. prof. Anda SlaidiņaES struktūrfondi
Pārmantotā vēža profilakses pasākumu ieviešana Pleskavas reģionā
Līguma nr.: ELRI-097
 - prof. Edvīns MiklaševičsES programmas
Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: 8.2.3.0/18/A/011
 - ES struktūrfondi
Persistentu vīrusinfekciju iesaiste imūnsistēmas modulēšanā un autoimūno sistēmas slimību attīstībā
Līguma nr.: 132303
 - asoc. prof. Modra MurovskaVPP turpinājumam
Personalizēta vēža diagnostika un terapijas efektivitātes noteikšana
Līguma nr.: 23011201
 - prof. Jānis GardovskisVPP turpinājumam
Personalizēts risku novērtējums saslimšanām ar drudzi, ar mērķi optimizēt to ārstēšanu Eiropas Savienībā (PERFORM)
Līguma nr.: 668303
 - asoc. prof. Dace ZavadskaES programmas
Pētījums par Oct4 DNS metilācijas pakāpes/struktūras, nukleosomu pozicionēšanu Oct4 promotorā un Oct4 izoformu ekspresiju prostatas vēža un nevēža šūnu līnijās
Līguma nr.: 132304
 -  Mihails BariševsProjektu pieteikumu izstrādei
Predikatīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem
Līguma nr.: 2013/0047/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017
 - prof. Edvīns MiklaševičsES struktūrfondi
Primāro krūts audzēju transkriptomisko un fenotipisko iezīmju rekapitulācija sferoīdu un organoīdu 3D kultūrās in vitro kā potenciāla personalizētas medicīnas modeļsistēma
Līguma nr.: 13150101
 - doc. Inese ČakstiņaProjektu pieteikumu izstrādei
Profesionālās augstākās studiju programmas "Sabiedrības veselība" studentu prakse uzņēmumos darba aizsardzības speciālista profesijā
Līguma nr.: 2006/0272/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0070/0066
 - prof. Maija EglīteES struktūrfondi