Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Organizatorisku inovāciju pārnese, kas veicina noturīgus, efektīvus, taisnīgus, pieejamus, ilgtspējīgus un aptverošus veselības aprūpes pakalpojumus un sistēmas (TO-REACH)
Līguma nr.: 733274
 -  Daiga BehmaneES programmas
Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/139, Līguma Nr.9.-14.5/189
 - asoc. prof. Anda SlaidiņaES struktūrfondi
Pārmantotā vēža profilakses pasākumu ieviešana Pleskavas reģionā
Līguma nr.: ELRI-097
 - prof. Edvīns MiklaševičsES programmas
Personalizēts risku novērtējums saslimšanām ar drudzi, ar mērķi optimizēt to ārstēšanu Eiropas Savienībā (PERFORM)
Līguma nr.: 668303
 - asoc. prof. Dace ZavadskaES programmas
Predikatīva tests terapijas efektivitātes novērtējumam onkoloģiskiem slimniekiem
Līguma nr.: 2013/0047/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017
 - prof. Edvīns MiklaševičsES struktūrfondi
Profesionālās augstākās studiju programmas Sabiedrības veselība studentu prakse uzņēmumos darba aizsardzības speciālista profesijā
Līguma nr.: 2006/0272/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0070/0066
 - prof. Maija EglīteES struktūrfondi
Protezēšanas un rehabilitācijas iekārtu pseidobionisko atgriezenisko saišu un tehniskās diagnostikas sistēmu izstrāde un izpēte
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0174
 - asoc. prof. Pēteris Studers, Iļja Galkins (RTU)RSU un RTU granti
Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskās sadarbības aktivitāšu veicināšana zinātnē un tehnoloģijās (I kārta)
Līguma nr.: 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/006
 -  Linda GabrusenokaES struktūrfondi
Rīgas Stradiņa universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts
Līguma nr.: TPK/2.1.2.1.2/08/01/007
 -  Linda GabrusenokaES struktūrfondi
Rota vīrusu izraisītas infekcijas klīniskās īpatnības, molekulārā epidemioloģija hospitalizētiem bērniem un ar to saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte
Līguma nr.: ZP 06/2013
 - prof. Dace GardovskaRSU granti
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Līguma nr.: 9.7.2.
 - prof. Inna DovladbekovaValsts pētījumu programma
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Līguma nr.: 9.7.2.
 - prof. Inna DovladbekovaValsts pētījumu programma
Sagatavošanās vizīte partnerības nostiprināšanai un projekta pieteikuma „Assessment of the effect of less studied work environment risk factors on the physical and mental health of office employees” izstrādei
Līguma nr.: NOR-R-PV/2013/042
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Sagatavošanās vizīte partnerības nostiprināšanai un projekta pieteikuma „Bilateral research cooperation in the field of migration and economy of Latvian and Norwegian researchers” izstrādei
Līguma nr.: NOR-R-PV/2013/021
 - doc. Klāvs SedlenieksEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Sagatavošanās vizīte projekta „Acute respiratory distress syndrome in Latvia and Norway: etiology, pathogenesis, incidence, treatment and outcome” īstenošanai
Līguma nr.: NOR-R-PV/2013/009
 - asist. Agnese OzoliņaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Sejas žokļu deformāciju skeletālo un mīksto audu dismorfisma saistība ar ārstēšanas rezultātu stabilitāti
Līguma nr.: RSU ZP 07/2013
 - prof. Ilga UrtāneRSU granti
Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums
Līguma nr.: RSU ZP 01/2013
 - prof. Māra PilmaneRSU granti
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvu kaulaudu reģenerācijas matricu izgatavošanā (SONOSCA)
Līguma nr.: MATERA/BBM-2557
 - prof. Māra PilmaneES programmas
Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: 8.2.1.0/18/A/014
 -  Dagnija Briede, Ieva GoldmaneES struktūrfondi
Uz mitohondrijiem mērķētu vielu un to maisījumu aktivītātes izvērtēšana mitohondriju bojājumu ex vivo modelī
Līguma nr.: RSU ZP 09/2013
 - prof. Maija DambrovaRSU granti