Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem
Līguma nr.: 1.1.1.3/18/A/006
 - ES struktūrfondi
Inovatīva ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa izveide Baltijas jūras reģionā (BaltCityPrevention)
Līguma nr.: #R045
 - asoc. prof. Inese Gobiņa, Aigars MiezītisES programmas
Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību
Līguma nr.: 18-00-A01612-000006
 - prof. Aivars VētraES struktūrfondi
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai
Līguma nr.: NFI/R/2014/11
 - asoc. prof. Laila MeijaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Inovatīvu spektroskopisko metožu un hemometrijas izmantošana ārstniecības augu analīzes metožu izstrādēES struktūrfondi
Inovatīvu spektroskopisko metožu un hemometrijas izmantošana ārstniecības augu analīzes metožu izstrādē
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/2/18/273, Līguma Nr. 9.-14.5/116
 - doc. Agnese BranguleES struktūrfondi
Izglītības pakalpojumu eksporta tirgus paplašināšana Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: L-ĀTA-15-2923
 - Dr. Baiba PētersoneES struktūrfondi
Izglītības pakalpojumu eksporta tirgus paplašināšana Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: L-ĀTA-15-3235
 - Dr. Baiba PētersoneES struktūrfondi
Izmainīta zarnu trakta mikrobioma biomarķieri bērniem ar autiskā spektra traucējumiem
Līguma nr.: lzp-2018/2-0343
 - prof. Edvīns MiklaševičsFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai (III kārta)
Līguma nr.: 2014/0024/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/076
 - asoc. prof. Jūlija VoicehovskaES struktūrfondi
Jauna pieeja ar C hepatītu saistīta vēža aktīvai imūnterapijai (LIVE®VAC)
Līguma nr.: lzp-2018/2-0308
 - Maria IssagouliantisFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Jaunas metodes izstrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanai (III kārta)
Līguma nr.: 2014/0048/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/074
 -  Inga KempaES struktūrfondi
Jaunas metodoloģijas izstrāde dabīgo antioksidantu pielietojumam Diabetes mellitus izraisīto komplikāciju attīstības apturēšanai (ANTIOKSIDIABET)
Līguma nr.: ES 09-10E
 - asoc. prof. Andrejs ŠķestersES programmas
Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/17
 - prof. Edvīns MiklaševičsES struktūrfondi
Jaunas starpnozaru grupas izveide uz nanotehnoloģijām bāzētu pieeju izstrādei šūnu bioloģijā ar pielietojumu medicīnā (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0221/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/074
 -  Irina HolodņukaES struktūrfondi
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei
Līguma nr.: 2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024
 - Līga Bērziņa-Cimdiņa (RTU)ES struktūrfondi
Jaunu dabīgo imunomodulatoru kompozīciju izstrāde un to efektivitātes izpēte onkoloģisko un vīrusu slimību gadījumā (II kārta)
Līguma nr.: 2010/0238/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/125
 - Inese SlūkaES struktūrfondi
Jaunu diagnostisku biomarķieru un etioloģiski-mikrobioloģiskā spektra pētījumi nekomplicētas un komplicētas intraabdominālas infekcijas gadījumā bērniem
Līguma nr.: 23010401
 - prof. Arnis EņģelisProjektu pieteikumu izstrādei
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0175
 - doc. Reinis Vilšķērsts, Māris Turks (RTU)RSU un RTU granti
Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība)
Līguma nr.: 2/EEZLV02/14/GS/007
 - Mārtiņš MenniksEEZ / Norvēģijas valdības finansējums