Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Jaunas metodoloģijas izstrāde dabīgo antioksidantu pielietojumam Diabetes mellitus izraisīto komplikāciju attīstības apturēšanai (ANTIOKSIDIABET)
Līguma nr.: ES 09-10E
 - asoc. prof. Andrejs ŠķestersES programmas
Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/17
 - prof. Edvīns MiklaševičsES struktūrfondi
Jaunas starpnozaru grupas izveide uz nanotehnoloģijām bāzētu pieeju izstrādei šūnu bioloģijā ar pielietojumu medicīnā (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0221/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/074
 -  Irina HolodņukaES struktūrfondi
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0175
 - doc. Reinis Vilšķērsts, Māris Turks (RTU)RSU un RTU granti
Krēms ādas barjerfukcijas atjaunošanai (I etaps)
Līguma nr.: KC-PI-2017/44
 - asoc. prof. Jūlija VoicehovskaES struktūrfondi
Krēms ādas barjerfukcijas atjaunošanai (II etaps)
Līguma nr.: KC-PI-2017/44
 - asoc. prof. Jūlija VoicehovskaES struktūrfondi
Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti
Līguma nr.: RSU ZP 15/2013
 - prof. Sergejs KruksRSU granti
Krūts vēža ģenētiskās evolūcijas rekonstrukcija, balstoties uz proteomiku vēža šūnu kultūras
Līguma nr.: RSU ZP 19/2013
 - asoc. prof. Zanda DanebergaRSU granti
Māsu izglītības attīstība (NURED)
Līguma nr.: CB399
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES programmas
Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde
Līguma nr.: 1.1.1.1/16/A/165
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES struktūrfondi
Mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma (ME/HNS) Eiropas pētnieciskais tīkls /EUROMENE/
Līguma nr.: COST aktivitāte Nr. 15111
 - asoc. prof. Modra MurovskaES programmas
Mobilitātes stipendijas studentu un akadēmiskā personāla kapacitātes celšanai Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: EEZ/NFI/S/2015/015
 - asoc. prof. Laila MeijaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās
Līguma nr.: 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES struktūrfondi
Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0173
 - prof. Maija Dambrova, Dagnija Loča (RTU)RSU un RTU granti
Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam
Līguma nr.: 4
 - doc. Ilze ŠalmaValsts pētījumu programma
Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0175
 -  Jeļena Eglīte, Jānis Ločs (RTU)RSU un RTU granti
Neformālās aprūpes speciālistu kompetenču uzlabošana darbā ar vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti (ALICE)
Līguma nr.: GRU006
 - asist. Inese ZnotiņaES programmas
Neiroendokrīno un endokrīno audzēju diferenciāldiagnostikas tehnoloģiju izstrāde
Līguma nr.: 2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020
 - doc. Andrejs VanagsES struktūrfondi
Nodarbināto ar zemu izglītības līmeni integrēto prasmju stiprināšana attiecībā uz izvēli veselības jomā mainīgā darba tirgus kontekstā (LEECH)
Līguma nr.: 2008-3466/001-001
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES programmas
Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā
Līguma nr.: RSU ZP 10/2013
 - prof. Indulis VanagsRSU granti