Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana
Līguma nr.: 2017-01.3-07/1
 - asoc. prof. Ivars Vanadziņš, Agnese AišpureES struktūrfondi
Darba spējas un sociālā iekļaušanās
Līguma nr.: CB-52
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES programmas
DESMIT D NAKTĪ (Ten D by Night: Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death)
Līguma nr.: 2007326
 - prof. Anita VillerušaES programmas
DiSCoVeR*
Līguma nr.: 1.1.1.5/ERANET/19/04
 - prof. Elmārs RancānsES struktūrfondi
Dzemdes kakla vēža ierobežošana: inteliģenti un personalizēti risinājumi vēža skrīningam
Līguma nr.: EMP416
 - doc. Anda Ķīvīte-UrtāneEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Dzemdes kakla vēža klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai
Līguma nr.: RSU ZP 04/2013
 - prof. Dace Rezeberga RSU granti
Dzīvībai bīstamu infekciju izpēte bērniem, uzlabojot agrīnu slimību diagnostiku, izmantojot modernas diagnostikas metodes, izstrādājot un ieviešot jaunus rīcības algoritmus, kas piemēroti veselības aprūpes organizācijas sistēmai Latvijā
Līguma nr.: 23011801
 - prof. Dace GardovskaVPP turpinājumam
Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumiem riska grupās (HERMETIC)
Līguma nr.: ES RTD-7IP-22
 - doc. Anda Ķīvīte-UrtāneES programmas
Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē
Līguma nr.: FINANSĒŠANAS LĪGUMS NR. 2018/18
 -  Daiga BehmaneCiti projekti
Endometrija premaligno un maligno patoloģiju izvērtējums Latvijas sieviešu populācijā un to prognostisku biomarķieru atlase algoritma izstrādei
Līguma nr.: EEZ09AP-24/03
 - prof. Valērija GromaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
EUROPARTNER: Lodzas universitātes Bioloģijas un vides aizsardzības fakultātes starptautiskās partnerības stiprināšana un izplatīšana starpdisciplinārās pētniecības un inovācijas jomā
Līguma nr.: Cooperation Angreement No 2/2019
 - Maria IssagouliantisCiti projekti
Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekcija
Līguma nr.: RSU ZP 13/2013
 -  Svetlana ČapenkoRSU granti
Formālo un neformālo institūciju tuvināšana Balkānu valstīs (INFORM)
Līguma nr.: 693537
 - doc. Klāvs SedlenieksES programmas
Fullerēno nanodaļiņu kā adjuvantu/nesējvielu izpēte vakcīnu izstrādei
Līguma nr.: 132305
 -  Alīna SultanovaProjektu pieteikumu izstrādei
Funkcionāla tehnoloģiska sistēma Pelargonium sidoides aktīvās vielas piegādei periodonta izraisītā iekaisuma zonā (PELARGODONT)
Līguma nr.: PELARGODONT/RTB/2018/3
 - asoc. prof. Andrejs ŠķestersES programmas
Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai (I posms)
Līguma nr.: KC-PI-2017/27
 -  Linda GailīteES struktūrfondi
Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai (II posms)
Līguma nr.: KC-PI-2017/24
 -  Linda GailīteES struktūrfondi
Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai
Līguma nr.: lzp-2018/1-0156
 -  Irina HolodņukaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Hepatocelulārās karcinomas specifiskie, ģenētiski izmainītie antigēni (HEPAMUT)
Līguma nr.: ES RTD/2017/20
 - prof. Edvīns MiklaševičsES programmas
Ilgstošas hipoksijas izraisītas atšķirīgas proteīnu iezīmes BRCA1 +/- trīskārši negatīvās krūts vēža šūnu līnijās
Līguma nr.: 2019/2
 - asoc. prof. Zanda DanebergaCiti projekti