Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Uz vērtībām un uzticību balstītas, iekļaujošas, solidāras Eiropas attīstība ar sociālo investīciju palīdzību (RE-InVEST)
Līguma nr.: 649447
 - lekt. Taņa LāceES programmas
Vairogdziedzera vēža molekulārais un radioloģiskais raksturojums agrīnas un pamatotas diagnostikas uzlabošanai
Līguma nr.: RSU ZP 08/2013
 - prof. Ilze ŠtrumfaRSU granti
Valsts īstenošana un biosociālās saiknes (RELATE.LV)
Līguma nr.: lzp-2018/2-0070
 - doc. Klāvs SedlenieksFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai
Līguma nr.: 1DP/3.2.3.0./08/IPIA/VSMTVA/001
 - doc. Jevgēnija LivdāneES struktūrfondi
Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: LV 0042
 - prof. Maija EglīteEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide
Līguma nr.: 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001
 -  Zigmunds ZitmanisES struktūrfondi