Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī
Līguma nr.: 19-00-A01612-000013
 - asoc. prof. Jeļena KrasiļņikovaES struktūrfondi
Jaunu pretvēža līdzekļu izstrāde reto audzēju terapijai lupāna rindas triterpenoīdu grupā
Līguma nr.: 6.2.-25/2016/0175
 - doc. Reinis Vilšķērsts, Māris Turks (RTU)RSU un RTU granti
Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība)
Līguma nr.: 2/EEZLV02/14/GS/007
 - Mārtiņš MenniksEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Konservatīvas terapijas efektivitātes un metodes drošības novērtēšana pētījumā pacientiem ar akūtu apendicītu vecuma grupā no 7 līdz 18 gadiem
Līguma nr.: 23010402
 - prof. Aigars PētersonsVPP turpinājumam
Krēms ādas barjerfukcijas atjaunošanai (I posms)
Līguma nr.: KC-PI-2017/44
 - asoc. prof. Jūlija VoicehovskaES struktūrfondi
Krēms ādas barjerfukcijas atjaunošanai (II etaps)
Līguma nr.: KC-PI-2017/44
 - asoc. prof. Jūlija VoicehovskaES struktūrfondi
Krēms ādas barjerfunkciju atjaunošanai (II posms)
Līguma nr.: KC-PI-2017/44
 - asoc. prof. Jūlija VoicehovskaES struktūrfondi
Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti
Līguma nr.: RSU ZP 15/2013
 - prof. Sergejs KruksRSU granti
Krūts vēža ģenētiskās evolūcijas rekonstrukcija, balstoties uz proteomiku vēža šūnu kultūras
Līguma nr.: RSU ZP 19/2013
 - asoc. prof. Zanda DanebergaRSU granti
Krūts vēža terapijas eskalāciju un deeskalāciju ietekmējošo apakšgrupu identifikācija, izmantojot klīniski patoloģiskus un genoma testus
Līguma nr.: 13150801
 - asoc. prof. Arvīds IrmejsProjektu pieteikumu izstrādei
Kvalitatīva studiju procesa nodrošināšana un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana
Līguma nr.: LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-324
 - Zane TauriņaES programmas
Liekais svars, uztura paradumi un D vitamīna un omega-3 taukskābju rādītāji grūtniecības laikā
Līguma nr.: lzp-2019/1-0335
 - asoc. prof. Laila MeijaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Māsu izglītības attīstība (NURED)
Līguma nr.: CB399
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES programmas
Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde
Līguma nr.: 1.1.1.1/16/A/165
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES struktūrfondi
Medicīnas aparātbūves inovāciju centra darbības virzienu attīstība
Līguma nr.: 2007.PSF/4-11/14
 - Uldis TeibeEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Mediju un informācijas pratība, inovatīvo apmācības metožu laboratorija
Līguma nr.: 2017-1-LV01-KA203-035429
 - prof. Anda RožukalneES programmas
Memento mori: dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē
Līguma nr.: lzp-2019/1-0223
 -  Agita MisāneFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma (ME/HNS) Eiropas pētnieciskais tīkls /EUROMENE/
Līguma nr.: COST aktivitāte Nr. 15111
 - asoc. prof. Modra MurovskaES programmas
Mobilitātes stipendijas studentu un akadēmiskā personāla kapacitātes celšanai Rīgas Stradiņa universitātē
Līguma nr.: EEZ/NFI/S/2015/015
 - asoc. prof. Laila MeijaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/2/18/275, Agreement No. 9.-14.5/88
 - pasn. Ieva PuzoES struktūrfondi