Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Patoloģijas katedra

Izglītība

2010 - 2012

RSU Doktora studiju programma ''Medicīna''

Rīgas Stradiņa universitāte

2013.gadā iegūts Latvijas Republikas medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr.med.)

2005 - 2009

Ārsta speciālista kvalifikācija Patoloģijā

Latvijas Universitāte

1999 - 2005

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

1987 - 1999

Vidējā izglītība

Naukšēnu vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

1.Zalcburgas - Klīvlendas Klīniskie semināri patoloģijā, Zalcburga, Austrija, 08.-14.01.2017.

2.Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra tematiskais cikls ''Docēšana starpkultūru vidē''. Rīga, Latvija, 30.03.2016.-27.04.2016.

3.SIA "DIAMEDICA" apmācības kurss "Darbs ar laboratorijas informācijas sistēmu "DiaLab"". Rīga, Latvija, 21.-23.08.2013.

4.Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centra Intensīvie angļu valodas kursi. Rīga, Latvija, 04.10.-08.12.2011.

5.Latvijas Patologu asociācijas rīkotā lekcija "Urogenitālā patoloģija" (Lektors O.Hess, Čehija). Rīga, Latvija, 15.06.2010.

6.Rīgas Stradiņa universitātes lekciju cikls "Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana", (Lektors Asoc.prof. Mesfin Kassaye Tessma, Zviedrija). Rīga, Latvija, 13.-14.04.2010.

7.Kursi patoloģijā: "Pathology Preceptorship Programme: HER2 Testing in Gastric Cancer". Targos Molecular Pathology GmbH, Kassela, Vācija, 09.02.2010.

8.Rīgas Stradiņa universitātes kursi doktorantiem "Zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai. Stenda referāts". Rīga, Latvija, 03.12.2009.

9.Sagatavošanas kursi "Medicīna. Farmācija" RSU doktorantūras studijām RSU. Rīga, Latvija, 26.05. un 28.05.2009.

10.Stažēšanās Austrumtallinas centra slimnīcas Patoloģijas centrā. Tallina, Igaunija, 26.05.-06.06.2008.

11.Kurss imūnhistoķīmijā un patomorfoloģijas laboratorijas darba organizācijā Tartu universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļā. Tartu, Igaunija, 24.01.2008.

12.Kurss malignas mezoteliomas morfoloģijā "EU Twinning project on Managing Occupational Risks related to asbestosis: "Pathology of Malignant Mesothelioma"". Tallina, Igaunija, 14.-16. 11.2007.

13.Latvijas Kultūras akadēmijas Nordistikas centra Igauņu valodas kursi. Rīga, Latvija,10.09.2007.- 07.02.2008.

14.Kurss neiropatoloģijā "Second summer workshop of Baltic Association of Neuropathologists". Rīga, Latvija, 14. – 15.06.2007.

15.Kurss patomorfoloģijas laboratorijas tehnoloģiju apguvē un patomorfoloģijas laboratorijas darba organizācijā Tartu universitātes slimnīcas Patoloģijas nodaļā. Tartu, Igaunija, 16.02.2007.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Pētniecības darbu vadība patoloģijā

RSU 3.studiju gada doktoranta A.Grišuļonoka zinātniskā darba vadītājs.

RSU studentu zinātniski pētniecisko darbu vadīšana kopš 2013.gada (M.Riekstiņa, D.Rots, R.Žukovs).

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšana kopš 2014.gada.

  •  

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitātes Patoloģijas katedrā lekciju un nodarbību vadīšana patoloģijā (patoloģiskajā anatomijā un patoloģiskajā fizioloģijā) Medicīnas fakultātes II un III kursa studentiem, Zobārstniecības fakultātes Zobārstniecības II un IV kursa studentiem, Zobu higiēnas II kursa studentiem, Farmācijas fakultātes II kursa studentiem gan Latvijas, gan Ārvalstu studiju nodaļas studentiem no 2010.gada.

Izstrādātie studiju kursi

 

Patoloģiskās anatomijas kursa (A; obligāts) priekšmeta programmas izstrāde Zobārstniecības fakultātes studentiem latviešu un angļu valodā;

Orālās morfoloģijas kursa (A; obligāts) priekšmeta programmas izstrāde Zobārstniecības fakultātes studentiem latviešu un angļu valodā;

 

Docētie studiju kursi

Izvērsts kurss audzēju patoloģijā un morfoloģiskajā diagnostikā

Orālā morfoloģija

Patoloģija un biopsiju kurss

Patoloģiskā anatomija

Patoloģiskā anatomija un orālā morfoloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

RSU 3.studiju gada doktoranta A.Grišuļonoka zinātniskā darba vadītājs.​

 

recenzētie:

promocijas darbi: 1 - Dr. Māra Spergas promocijas darbu patoloģijas specialitātē „Rētainas izmaiņas nierēs un to saistība ar nieru audzējiem"

profesores, Dr.med. Ilzes Štrumfas vadībā ar ESF projekta atbalstu, vienošanās Nr. 2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020

 

Projekti

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Vairogdziedzera vēža molekulārais un radioloģiskais raksturojums agrīnas un pamatotas diagnostikas uzlabošanai "(I.Štrumfa)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

1. Eiropas Patologu biedrība (European Society of Pathology).

2. Starptautiskā Patologu akadēmijas Baltijas nodaļa (International Academy of Pathology, Baltic Division).

3. Latvijas Patologu asociācija.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Childhood medulloblastoma in Latvia : morphologic and molecular implications for diagnostics and personalised treatment / I.Franckevica, A.Jakovlevs, A.Abolins, A.Vanags, I.Strumfa ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.16/1 (2016), p.9-15.

Granulāro šūnu audzējs barības vadā / A.Āboloņš, K.Bernarde, L.Erne ...[u.c.] // Doctus. - Nr.5 (2015, maijs), 44.-47.lpp.

High expression of miR-214 is associated with a worse disease-specific survival of the triple-negative breast cancer patients [Elektroniskais resurss] / D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, I.Strumfa, A.Abolins, A.Irmejs, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.13, No.1:7 (2015, Febr.), [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4335782/

Kuņģa iekaisuma fibroīds polips - nozīmīgas asiņošanas rets cēlonis : [par klīnisko gadījumu] / T.Bogdanova, A.Āboliņš, A.Vanags, E.Vasko, I.Štrumfa // Doctus. - Nr.9 (2014, sept.), 39.-41.lpp.

Mezenhimālas hondrosarkomas retas izpausmes / T.Bogdanova, O.Sjomina, A.Āboliņš, A.Vanags, I.Štrumfa // Doctus. - Nr.10 (2014, okt.), 43.-46.lpp.

Synchronous renal and hepatocellular carcinomas / S.Jekabsone, T.Bogdanova, A.Abolins, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.40-42.

Torsion of arteriovenous malformation – a rare case of acute abdomen / A.Abolins, A.Balodis, L.Kokaine ...[et al.] // American Journal of Medical Case Reports. - Vol.2, No.11 (2014), p.229-231.

Tumour volume assessment in gastric cancer / T.Bogdanova, A.Abolins, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/1 (2014), p.15-19.

Inflammatory fibroid polyp - a rare cause of significant gastric bleeding / T.Bogdanova, A.Abolins, A.Vanags, E.Vasko, J.Gardovskis, I.Strumfa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.87-90.

MicroRNA expression in different sybtypes of breast cancer / D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklasevica, I. Strumfa, A. Abolins, A. Irmejs, G. Trofimovics, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.7-12.

MicroRNA expression in hereditary and sporadic breast cancer tissues / D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklasevica, I. Strumfa, A. Abolins, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Vol.2, p.11-15.

Thyroid metastasis as the first manifestation of renal clear cell cancer / A.Ozolins, A.Abolins, I.Strumfa, Z.Narbuts, J.Gardovskis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.76-78.

Challenges in the management of a patient with Cowden syndrome : case report and literature review [Elektroniskais resurss] / I. Mebārde-Gorkuša, A. Irmejs, D. Bērziņa, I. Strumfa, A. Aboliņš, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.10, No. 1:5 (2012, Apr.), [p.1-5]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3350443

Granular cell tumour of the breast cancer : challenging clinical and radiological mimic of cancer / A. Abolins, A. Vanags, I. Strumfa, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.84-86.

Pathological complete remission in young colon cancer patient with a large liver metastasis after FOLFOX-4/Bevacizumab treatment - a case report / A. Āboliņš, G. Purkalne, I. Štrumfa, J. Vilmanis, E. Miklaševičs, J. Gardovskis ...[et al.] // International Journal of Clinical Medicine. - Vol.3, No.4 (2012, July), p.307-310. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pathology of breast cancer : from classic concepts to molecular pathology and pathogenesis / A. Abolins, I. Strumfa, A. Vanags, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.59-66.

Prognostic factors after curative resection of pancreatic ductal adenocarcinoma : a retrospective study [Elektroniskais resurss] / Z. Simtniece, I. Strumfa, A. Abolins, A. Vanags, J. Gardovskis // Journal of Cancer Therapeutics and Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.1, (2012, Oct.13), p.[1-10]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hoajonline.com/journals/pdf/2049-7962-1-27.pdf

The first evidence of hereditary and familial gastric cancer in Latvia : implications for prevention / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, A. Abolinš, Z. Simtniece, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // Medicina (Kaunas). - Vol.48, No.6 (2012), p.317-323. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Histological and immunohistochemical evaluation of cytokeratin 5/6 expressing breast cancer / A. Abolins, I. Strumfa, A. Vanags, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.28-33.

Human dirofilariasis in Latvia - the first case in surgical practice / I. Melbarde-Gorkusa, A. Abolins, I. Strumfa, A. Martinsons, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.172-174.

Krūts vēža imūnhistoķīmiskais raksturojums atkarībā no pacienta vecuma diagnozes noteikšanas brīdī / I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Āboliņš, E. Miklaševičs, S. Subatniece, A. Gardovskis, A. Irmejs, J. Gardovskis // Zinātniskie raksti : 2010. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 2.sēj., 73.-80.lpp.

Management of BRCA1 mutation carrier with breast cancer / I. Melbarde-Gorkusa, I. Strumfa, A. Irmejs, A. Abolins, E. Miklaševičs, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.148-150.

Molecular subtype shift in breast cancer upon trastuzumab treatment : a case report / A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis, I. Štrumfa // Polish Journal of Pathology. - Vol.62, No.1 (2011, Mar.), p.65-68. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Primary adenocarcinoma of the appendix / A. Vanags, I. Strumfa, A. Abolins, A. Brikuns, Z. Simtniece, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.151-153.

Primary breast lymphoma : clinical and morphological characteristics / A. Abolins, A. Vanags, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, M. Abolina, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.9-15.

Primary bronchus-associated lymphoid tissue (BALT) lymphoma / A. Vanags, J. Grusina-Ujumaza, I. Strumfa, G. Ambalovs, A. Abolins, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.144-147.

Malignant peripheral nerve sheath tumour of the breast in complex clinical background / A. Abolins, A. Vanags, G. Volanska, I. Melbarde-Gorkusa, I. Strumfa, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.10/2 (2010), p.112-114.

Population screening for hereditary and familial cancer syndromes in Valka district of Latvia [Elektroniskais resurss] / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, V. Borošenko, A. Aboliņš, U. Teibe, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.8, N 1:8 (2010, Oct.), [p.1-11]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2978132

The characteristics of hereditary colorectal cancer syndromes by population screening / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, I. Melbarde-Gorkusa, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.10/2 (2010), p.3-8.

The concept, diagnostics, surgical prevention and treatment of hereditary colorectal cancer in nowadays medicine / A. Vanags, I. Strumfa, A. Abolins, A. Gardovskis, I. Melbarde-Gorkusa, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.10/2 (2010), p.80-85.

The upgrade of hereditary cancer surveillance schedule by Valka district population screening data / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, I. Melbarde-Gorkusa, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.10/2 (2010), p.9-15.

 

Tēzes​​

 

Ādas biopsiju diagnostiskais spektrs dažādās vecuma grupās / I.Fridrihsone, M.Riekstiņa, A.Āboliņš, A.Krūmiņa, I.Štrumfa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 253.lpp.

Ādas biopsiju klīniskā un morfoloģiskā analīze / M.Riekstiņa, I.Fridrihsone, A.Āboliņš, A.Krūmiņa, I.Štrumfa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 254.lpp.

Bazālo šūnu karcinomas morfoloģisks raksturojums Latvijas pacientu iztvērumā / I.Fridrihsone, M.Riekstiņa, A.Āboliņš, I.Štrumfa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 203.lpp.

Biopsiju loma psoriāzes diagnostikā / M.Riekstiņa, I.Fridrihsone, A.Āboliņš, A.Krūmiņa, I.Štrumfa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 252.lpp.

Epulis : patomorfoloģisks raksturojums / A.Āboliņš, I.Štrumfa, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 224.lpp.

Intermediārie filamenti epitēlijķermenīšu patoloģijā / I.Štrumfa, A.Vanags, E.Vasko, Z.Simtniece, I.Driķe, A.Āboliņš, I.Fridrihsone, A.Jukna, J.Gardovskis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 201.lpp.

Odontogēno cistu lokalizāciju analīze / A.Āboliņš, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 226.lpp.

Odontogēnu cistu klīniski morfoloģisks izvērtējums / A.Āboliņš, I.Štrumfa, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 225.lpp.

Proliferācijas heterogenitāte hiperplastisku un neiroplastisku epitēlijķermenīšu audos / I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, D.Gailis, A.Vanags, A.Jakovļevs, T.Bogdanova, J.Gardovskis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 198.lpp.

Response of Osteoporotic Jaw Bone to Implantation of Biphasic Calcium Phosphate (Hap/ß-TCP) Bioceramics supplemented with Autologous Mesenchymal Cells (MSC) / A.Grisulonoks, I.Cakstina, A.Abolins, A.Skagers, I.Salma, G.Salms ...[et al.] // The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology (BALMATTRIB 2016) (Riga, Latvia, Nov.3-4, 2016) : Abstracts Book. - Riga, 2016. - P.90.

Šūnas cikla regulācija un tās heterogenitāte paratireoīdās patoloģijās / I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, A.Jakovļevs, A.Jukna, A.Vanags, I.Fridrihsone, D.Gailis, J.Gardovskis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 200.lpp.

Šūnu adhēzija epitēlijķermenīšu audos : e-kadherīna predominance / I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, A.Vanags, I.Driķe, T.Bogdanova, D.Gailis, J.Gardovskis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 202.lpp.

Thyroid metastases arising from colorectal cancer / A.Ozolins, Z.Narbuts, A.Abolins, I.Strumfa, J.Gardovskis ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 216.lpp.

Aizkuņģa dziedzera audzēju metastāžu veidošanās molekulārie rādītāji / Z.Simtniece, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 274.lpp.

Aizkuņģa dziedzera duktālas adenokarcinomas un endokrīnu audzēju prognostiskie faktori : izdzīvotības analīze / Z.Simtniece, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 276.lpp.

Cell adhesion molecules in parathyroid pathology : a predominance of E-cadherin / I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, A.Abolins, I.Drike, T.Bogdanova // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.120.

Intermediate filaments in parathyroid pathology / I.Strumfa, A.Vanags, E.Vasko, Z.Simtniece, D.Ulase, A.Abolins // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.121.

Klīniski morfoloģiskā balss saišu polipu un mezgliņu analīze / A.Āboliņš, M.Āboliņa, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 346.lpp.

Klīniski novirzītas deguna starpsienas operācijas materiāla patomorfoloģisks izvērtējums / A.Āboliņš, A.Jakovļevs, Z.Simtniece, T.Bogdanova, M.Āboliņa, I.Štrumfa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 347.lpp.

Papillāra vairogdziedzera vēža sastopamība dažādos Eiropas reģionos / A.Ozoliņš, Z.Narbuts, A.Āboliņš, I.Štrumfa, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 262.lpp.

Perineirālā invāzija - prognostisks parametrs kuņģa vēža operāciju materiālā / T.Bogdanova, E.Tauvēna, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 272.lpp.

Primāra kuņģa vēža un limfmezglu metastāžu imūnfenotipa salīdzinājums / T.Bogdanova, O.Sjomina, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 271.lpp.

Primārās un sekundārās glioblastomas operāciju materiālā pacientiem Latvijā / A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, A.Āboliņš, I.Štrumfa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 280.lpp.

Proliferation activity and cell cycle regulation in parathyroid pathology / I.Strumfa, E.Vasko, A.Abolins, A.Vanags // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.123.

Surgical challenge : retroperitoneal tumour mimicking gastric cancer / A.Abolins, I.Strumfa, M.Pavars, A.Vanags, J.Gardovskis // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.23. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Thyroid metastases arising from colorectal cancer / A.Ozoliņš, Z.Narbuts, A.Abolins, I.Strumfa, J.Gardovskis ...[et al.] // Eesti Arst. - Suppl.2 (2015, Sept.), p.87. - 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallinn, Estonia, Sept.10-12, 2015) : [Abstracts].

Transformation of gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma to diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) : a case report / D.Ulase, T.Bogdanova, A.Abolins, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis ...[et al.] // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.128.

Vimentīna un E-kadherīna imūnhistoķīmisks raksturojums operēta kuņģa vēža audos / T.Bogdanova, S.Jēkabsone, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 273.lpp.

Aklās zarnas tārpveida piedēkļa mucinoza cistadenoma : morfoloģiskās progresijas un klīniskās ainas analīze / A.Vanags, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Āboliņš, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 282.lpp.

Aknu amiloidozes morfoloģiska progresija / I.Štrumfa, J.Vilmanis, A.Vanags, A.Āboliņš, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 172.lpp.

Aknu fokālas nodulāras hiperplāzijas hemihepatektomija pacientei ar krūts sarkomu / I.Štrumfa, A.Āboliņš, J.Vilmanis, A.Vanags, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 291.lpp.

Apendikulāra deciduoze grūtniecei - ļaundabīga audzēja morfoloģiskais līdzinieks / A.Vanags, I.Štrumfa, E.Vasko, Z.Simtniece, A.Āboliņš, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 285.lpp.

Augstas malignitātes neiroendokrīnu un plakanšūnu vēžu diferenciālās diagnostikas algoritma izstrāde / A.Vanags, I.Štrumfa, E.Vasko, Z.Simtniece, A.Āboliņš, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 283.lpp.

Ciklooksigenāzes-2 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze / A.Āboliņš, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 306.lpp.

Diagnostic failures in a patient with parathyroid carcinoma / A.Ozolins, Z.Narbuts, A.Abolins, I.Strumfa ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 270.lpp.

Endokrīno marķieru ekspresija aizkuņģa dziedzera vēža šūnās / Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 292.lpp.

Hepatocelulāras karcinomas diagnostisko marķieru informativitāte / J.Vilmanis, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 288.lpp.

HHV-8 and HIV negative Castleman‘s disease : [abstract] / A.Abolins, I.Strumfa, J.Gardovskis ...[et al.] // Virchows Archiv. - Vol.465, Suppl.1 (2014, Aug.), p.S273. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intermediāro filamentu loma vairogdziedzera vēža diagnostikas algoritmā / I.Štrumfa, A.Vanags, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 298.lpp.

Kuņģa vēža tilpuma noteikšana operācijas materiālā pacientiem Latvijā / T.Bogdanova, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 307.lpp.

MicroRNA expression in triple-negative versus other subtypes of breast cancer : [abstract] / D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, I.Strumfa, A.Abolins, A.Irmejs, G.Trofimovics, J.Gardovskis, E.Miklasevics // European Journal of Cancer. - Vol.50, Suppl.5 (2014, July), p.S67-S68. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Multiple, synchronous, co-localized gastric tumours of different histogenesis : [abstract] / A.Abolins, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.465, Suppl.1 (2014, Aug.), p.S142. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neiroendokrīno marķieru, NCAM un CD44 ekspresija vairogdziedzera vēža audos un tās diagnostiskā nozīme / A.Vanags, I.Štrumfa, E.Vasko, Z.Simtniece, A.Āboliņš, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 284.lpp.

Neiroendokrīns plaušu audzējs ar bioloģisku robežpotenciālu : vēlīna metastazēšanās / A.Vanags, I.Štrumfa, A.Jakovļevs, Z.Simtniece, E.Vasko, A.Āboliņš, J.Gardovskis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 286.lpp.

Pulmonary lymphangioleiomyomatosis : an extended immunohistochemical investigation : [abstract] / I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, Z.Simtniece, A.Jukna, A.Abolins, J.Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.465, Suppl.1 (2014, Aug.), p.S372. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Recidivējoša skrofuloze pieaugušo vecumā saistībā ar 1. tipa neirofibromatozi / A.Āboliņš, A.Jakovļevs, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 214.lpp.

Sinhrona kuņģa vēža metastazēšanās un primāra krūts karcinoģenēze / A.Vanags, I.Štrumfa, T.Bogdanova, Z.Simtniece, A.Āboliņš, J.Gardovskis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 281.lpp.

TN krūts vēža pacientēm ar augstu miR-214 ir sliktāka kopējā dzīvildze nekā pacientēm ar zemu miR-214 ekspresiju / D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklaševiča, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Irmejs, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 314.lpp.

Adenolimfoma submandibulāros siekalu dziedzeros / A. Āboliņš, D. Lutinska, I. Štrumfa, G. Trofimovičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 268.lpp.

Adenolymphoma arising in a submandibular salivary gland / A.Āboliņš, M.Ābolina, D.Lutinska, I.Štrumfa // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.77.

Aizkuņģa dziedzera audzēja morfoloģiskās izmeklēšanas protokola izveide / Z. Simtniece, I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 265.lpp.

Analysis of cyclooxygenase-2 expressing breast cancer by molecular subtype / A. Āboliņš, I. Štrumfa, Z. Simtniece, A. Vanags, D. Balodis, J. Gardovskis // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.76.

CD56, HBME-1 un ciklīna D1 nozīme vairogdziedzera vēža diferenciālajā diagnostikā / A. Ozoliņš, I. Štrumfa, A. Āboliņš, Z. Narbuts, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 258.lpp.

Cell cycle regulatory proteins in pancreatic cancer / Z. Simtniece, I. Strumfa, A. Abolins, A. Vanags, M. Pavars, J. Gardovskis ...[et al.] // European Journal of Cancer. - Vol.49, Suppl.4 (2013, Nov.), p.S34. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ciklīnu D1 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa analīze / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, D. Balodis, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 269.lpp.

Citokeratīnu profils un CDX2 ekspresija aizkuņģa dziedzera duktālā adenokarcinomā un aizkuņģa dziedzera izvados / Z. Simtniece, I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 264.lpp.

Cytokeratin profile (7, 19, 20) and CDX2 expression in pancreatic ductal adenocarcinoma and benign pancreatic ducts [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z. Simtniece, I. Strumfa, A. Vanags, A. Abolins, J. Gardovskis // International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Finland, Aug. 25-29, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Helsinki, 2013. - P.285. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://flippingbook.nuboprepress.com/isw2013/web/

Diagnostic algorithm in distinction between high-grade neuroendocrine and squamous pulmonary carcinoma / A. Vanags, I. Štrumfa, E. Vasko, A. Āboliņš, Z. Simtniece, G. Ambalovs, J. Gardovskis // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.99.

HER2 ekspresija difūzos un intestinālos kuņģa vēžos / T. Bogdanova, A. Āboliņš, A. Vanags, J. Gardovskis, I. Štrumfa // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 261.lpp.

Immunohistochemical profile of neuroendocrine tumours by grade and localisation [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A. Vanags, I. Strumfa, A. Abolins, Z. Simtniece, J. Gardovskis ...[et al.] // International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Finland, Aug. 25-29, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Helsinki, 2013. - P.265. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://flippingbook.nuboprepress.com/isw2013/web/

Kuņģa iekaisuma fibroīds polips - nozīmīgas asiņošanas rets cēlonis / T. Bogdanova, A. Āboliņš, A. Vanags, J. Gardovskis, I. Štrumfa // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 262.lpp.

Kuņģa švannoma - rets, diagnostiski svarīgs mezenhimāls audzējs / A. Jakovļevs, A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, I. Štrumfa // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 266.lpp.

Large solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas in elderly male [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A. Vanags, Z. Simtniece, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis, I. Strumfa ...[et al.] // International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Finland, Aug. 25-29, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Helsinki, 2013. - P.281. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://flippingbook.nuboprepress.com/isw2013/web/

Mezenhimālas hondrosarkomas retas izpausmes / T. Bogdanova, A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, I. Štrumfa // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 263.lpp.

MiRNS ekspresijas atšķirības TN pārmantotos un TN sporādiskos krūts vēža audos un dažāda apakštipa krūts vēža audos / D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklaševiča, I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Irmejs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, E. Miklasevičs // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 245.-246.lpp.

Molecular typing of malignant tumours for routine practice and scientific evaluation / I. Štrumfa, A. Vanags, E. Vasko, A. Jakovļevs, T. Bogdanova, Z. Simtniece, A. Āboliņš, J. Gardovskis // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.23.

Morphological spectrum of thyroid carcinoma in operation material / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Ozoliņš, A. Āboliņš, J. Gardovskis ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.97.

Multipli sinhroni ko-lokalizēti dažādas histoģenēzes audzēji : klīniskā gadījuma apraksts / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 270.lpp.

Neuroendocrine markers, NCAM and CD44 in thyroid carcinoma : implications for diagnostics / A. Vanags, I. Štrumfa, A. Āboliņš, Z. Simtniece, J. Gardovskis ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.101.

Nozīmīgu onkoloģisku parametru (pTNGR) raksturojums radikālu kuņģa vēža operāciju materiālā / T. Bogdanova, A. Āboliņš, A. Vanags, J. Gardovskis, G. Trofimovičs, I. Štrumfa // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 260.lpp.

Plaušu limfangioleiomiomatozes klīnisks, morfoloģisks un imūnhistoķīmisks raksturojums / I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 272.lpp.

Plaušu un krūšu kurvja sienas lokalizēta amiloidoze / I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, G. Volanska, G. Trofimovičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 271.lpp.

Primary pancreatic angiomyolipoma in a complex clinical background [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z. Simtniece, A. Vanags, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis, I. Strumfa ...[et al.] // International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Finland, Aug. 25-29, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Helsinki, 2013. - P.291. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://flippingbook.nuboprepress.com/isw2013/web/

Role of intermediary filaments in the differential diagnostic algorithm of thyroid carcinoma / A. Vanags, I. Štrumfa, A. Āboliņš, Z. Simtniece, J. Gardovskis ...[et al.] // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.100.

Šūnu cikla regulatorie proteīni un adhēzijas marķieri limfangioleiomiomatozes šūnās / I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 273.lpp.

Synchronous gastric neuroendocrine (NE) and cajal cell proliferation / T. Bogdanova, A. Vanags, I. Štrumfa, E. Vasko, A. Āboliņš, Z. Simtniece, J. Gardovskis // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.79.

Vairogdziedzera vēža morfoloģiskais spektrs operācijas materiālā / A. Ozoliņš, A. Āboliņš, J. Gardovskis, I. Štrumfa ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 259.lpp.

Ādas melanomas metastāzes krūts dziedzerī / T.Bogdanova, Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Āboliņš // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 259.lpp.

Aizkuņģa dziedzera vēža pacientu dzīvildze pēc potenciāli radikālas operācijas / Z. Simtniece, I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, M. Pavārs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 257.lpp.

Ameloblastic carcinoma with pulmonary metastases / T. Bogdanova, Z. Simtniece, A. Abolins, J. Gardovskis, I. Strumfa // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.50.

Analysis of BCL2 oncoprotein expressing breast cancer by molecular subtype : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, Z. Simtniece, A. Vanags, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S234. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of Cyclin D1 expressing breast cancer by molecular subtype : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, Z. Simtniece, E. Miklasevics, G. Trofimovics, J. Gardovskis // 8th NCRI Cancer Conference (Liverpool, UK, Nov.4-7, 2012). - Liverpool, 2012. - B34.

Bcl2 ekspresija un proliferācijas frakcija aizkuņģa dziedzera adenokarcinomā / Z. Simtniece, I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, M. Pavārs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 258.lpp.

Bcl2 onkoproteīnu ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa analīze / I. Štrumfa, A. Āboliņš, Z. Simtniece, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 266.lpp.

Diagnostic protocol for the examination of surgical specimens from pancreatic carcinoma / Z. Simtniece, A. Vanags, A. Abolins, J. Gardovskis, I. Strumfa // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.71.

Difūza un intestināla kuņģa vēža imūnfenotipa salīdzinājums / A. Vanags, I. Štrumfa, A. Āboliņš, G. Volanska, T. Bogdanova, M. Pavārs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 280.lpp.

E-kadherīna ekspresija kuņģa un resnās zarnas vēža šūnās / A. Vanags, I. Štrumfa, Z. Simtniece, A. Āboliņš, G. Volanska, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 277.lpp.

Ekstramammāru audzēju metastāzes krūts dziedzerī / A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Āboliņš, G. Volanska, B. Štrumfs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 279.lpp.

Epiteliāli mezenhimāla transformācija ļaundabīgos plaušu audzējos / A. Vanags, A. Āboliņš, I. Štrumfa, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 283.lpp.

Expression of CD44, E-Cadherin and Bcl-2 in lung cancer : [abstract] / I. Strumfa, A. Abolins, A. Vanags, G. Volanska, J. Gardovskis ...[et al.] // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S71. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Extramammary tumour metastasis in the breast : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, G. Volanska, A. Vanags, B. Strumfs, J. Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S234. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gallbladder cancer in routine cholecystectomy material / A. Jakovlevs, A. Vanags, A. Abolins, J. Gardovskis, I. Strumfa // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.72.

Immunohistochemical diagnostics and molecular characteristics of neuroendocrine tumours / A. Vanags, J. Gardovskis, I. Strumfa, A. Abolins, Z. Simtniece ...[et al.] // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.76.

Krūts dziedzera primāra maligna fibroza histiocitoma / I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 265.lpp.

Krūts vēža klīniski radioloģiskais līdzinieks - granulāro šūnu audzējs / I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, A. Jakovļevs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 264.lpp.

Lobular histology shows tendency of higher risk of involved margins after first breast-conserving surgery / E.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, A.Abolins, I.Strumfa // European Journal of Cancer. - Vol.48, Suppl.1 (2012, March), p.S222-S223. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Localized nodular pulmonary and thoracic cage amyloidosis : [abstract] / I. Strumfa, A. Abolins, A. Vanags, G. Volanska, J. Gardovskis ...[et al.] // Virchows Archiv. - Vol.461, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S71. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Metastātiska resnās zarnas vēža genoma struktūras analīze / D. Kalniete, A. Āboliņš, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 273.lpp.

Multifocal gastrointestinal stromal tumour (GIST) in the setting of multiple synchronous gastric carcinoids / A. Vanags, A. Abolins, I. Strumfa, J. Gardovskis, Z. Simtniece, Z. Jaunmuktane ...[et al.] // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.53.

Neiroendokrīnā audzēja rets morfoloģisks variants : plaušu meningiomas analogs / A. Vanags, A. Āboliņš, I. Štrumfa, T. Bogdanova, G. Volanska, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 287.lpp.

Nozīmīgu onkoloģisku parametru (pTNGR) izvērtējums Bcl2 onkoproteīnu ekspresējošos krūts vēžos / T. Bogdanova, I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 263.lpp.

Peripheral primitive neuroectodermal tumour (PNET) of the stomach / A. Vanags, E. Vasko, A. Abolins, I. Strumfa, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.65.

Pilna patoloģiska remisija pacientam ar metastātisku resnās zarnas vēzi / D. Kalniete, A. Āboliņš, I. Štrumfa, J. Vilmanis, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 274.lpp.

Plaušu sīkšūnu vēža imūnfenotips / A. Vanags, A. Āboliņš, I. Štrumfa, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 284.lpp.

Potenciāli audzēja progresijas faktori plaušu vēža audos / A. Vanags, J. Grušina-Ujumaza, I. Štrumfa, A. Āboliņš, G. Volanska, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 278.lpp.

Primāri biliāri cistiski aknu audzēji / A. Vanags, J. Vilmanis, I. Štrumfa, Z. Simtniece, A. Āboliņš, A. Jakovļevs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 281.lpp.

Primary cystic and solid biliary liver tumours / J. Vilmanis, M. Pavars, Z. Simtniece, A. Vanags, A. Abolins, J. Gardovskis, I. Strumfa, A. Jakovlevs // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.11.

Sinoviāla sarkoma krūts dziedzerī / A. Āboliņš, D. Kalniete, S. Vasiļevska, D. Bērziņa, I. Štrumfa, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 288.lpp.

Survival analysis after potentially radical surgical treatment of pancreatic carcinoma / Z. Simtniece, A. Vanags, A. Abolins, R. Erts, J. Gardovskis, I. Strumfa // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.10.

Synchronous gastric adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumour / A. Vanags, A. Lemanis, A. Abolins, I. Strumfa, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.58.

Thyroid metastases from colorectal cancer / A. Abolins, I. Strumfa, J. Vilmanis, A. Vanags, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.63.

Thyroid metastasis from clear cell renal cell carcinoma / A. Ozolins, A. Abolins, I. Strumfa, P. Vaganovs, Z. Narbuts, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.64.

Vimentin and CD44 expression in pancreatic ductal carcinoma : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, Z. Simtniece, J. Gardovskis // 8th NCRI Cancer Conference (Liverpool, UK, Nov.4-7, 2012). - Liverpool, 2012. - B167.

Žultspūšļa vēzis ikdienas holecistektomijas materiālā / A. Jakovļevs, A. Vanags, A. Āboliņš, I. Štrumfa, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 285.lpp.

Audu izmeklējumu stratēģija diagnostikā un medicīnas zinātnē / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, I. Melbārde-Gorkuša, G. Ambalovs, J. Gardovskis ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24. - 27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 98.lpp.

CD44 ekspresija aizkuņģa dziedzera duktālā adenokarcinomā / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 301.lpp.

Ciklooksigenāze-2 kā BRCA1-pozitīva krūts vēža marķieris / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 296.lpp.

Ciklooksigenāzes-2 ekspresija un korelācija ar aizkuņģa dziedzera vēža šūnu proliferāciju / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 299.lpp.

Citokeratīnu 5/6 ekspresējošu krūts vēžu histoloģiskā un molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 282.lpp.

Comparative analysis of cytokeratin 5/6 expressing breast cancer by histology and molecular subtype : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S64. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Complete pathological response of colorectal liver metastasis after neoadjuvant chemotherapy - a case report / A. Abolinš, I. Štrumfa, J. Vilmanis, D. Kalniete, J. Gardovskis, E. Miklaševics ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.21.

Epiteliāli mezenhimāla transformācija aizkuņģa dziedzera vēža šūnās / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 300.lpp.

Hereditary invasive papillary breast cancer / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 283.lpp.

Hereditary prostate cancer by population screening in Valka district / I. Strumfa, A. Vanags, A. Gardovskis, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 304.lpp.

Ki-67 labeling index by molecular subtype of breast cancer : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, G. Trofimovics, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S64. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krūts vēža molekulārā apakštipa raksturojums Latvijā / A. Āboliņš, I. Štrumfa, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24. - 27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 11.lpp.

Medulāra krūts vēža morfoloģisks un imūnhistoķīmisks raksturojums / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 284.lpp.

Mioepiteliālā diferenciācija BRCA1-pozitīva krūts vēža audos / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 294.lpp.

Mucinous breast cancer : morphological and immunohistochemical characterisation / A. Abolins, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, A. Vanags, G. Trofimovics, J. Gardovskis // The Breast. - Vol.20, Suppl.1 (2011, March), p.S23. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ne - Hodžkina limfoma krūts dziedzerī : klīniskā gadījuma apraksts / A. Āboliņš, I. Štrumfa, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 285.lpp.

Pārmantota vēža sindromu kopaina Latvijā / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, I. Melbārde-Gorkuša, A. Gardovskis, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24. - 27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 105.lpp.

Primary diffuse large B-cell lymphoma of the breast : [abstract] / G. Volanska, A. Abolins, I. Strumfa, J. Gardovskis, E. Miklasevics ...[et al.] // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S83. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The surgical and immunohistochemical characteristics of pancreatic ductal adenocarcinoma / A. Vanags, M. Pavars, I. Strumfa, Z. Simtniece, A. Abolins, J. Gardovskis // World Journal of Surgery. - Vol.35, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S242. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Timidilātsintāzes ekspresija pārmantotā invazīvā krūts vēzī / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 295.lpp.

Diagnostisko protokolu loma patoloģijas laboratorijas darba organizācijā / J. Gardovskis, I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 281.lpp.

Familial pancreatic cancer by population screening in Valka district / J. Gardovskis, I. Strumfa, G. Trofimovics, A. Vanags, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 280.lpp.

Frequency and characteristics of p53 protein overexpressing breast cancer / A. Abolins, I. Strumfa, A. Vanags, G. Volanska, G. Trofimovics, J. Gardovskis ...[et al.] // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.37-38.

Immunohistochemical features of familial breast cancer in Latvia by age at diagnosis / I. Melbarde-Gorkusa, I. Strumfa, A. Abolins, E. Miklasevics, S. Subatniece, A. Gardovskis, A. Irmejs, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.45.

Krūts vēža imūnhistoķīmiskais raksturojums atkarībā no vecuma diagnozes noteikšanas brīdī / I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Āboliņš, V. Borošenko, A. Irmejs, S. Subatniece, J. Gardovskis, A. Gardovskis, E. Miklašēvičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 273.lpp.

Krūts vēža morfoloģijas un imūnfenotipa īpatnības kā norāde uz BRCA1 gēna mutāciju / I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 276.lpp.

Mammaglobīns kā primāri nezināmas izcelsmes audzēja metastāžu histoģenēzes diagnostikas marķieris / J. Gardovskis, I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, I. Melbārde-Gorkuša // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 284.lpp.

Morphological and immunohistochemical profile of mucinous breast cancer / A. Abolins, I. Strumfa, A. Vanags, G. Volanska, G. Trofimovics, J. Gardovskis ...[et al.] // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.37.

Nozīmīgu onkoloģisku parametru (pTNGR) izvērtējums p53 proteīnu ekspresējošos krūts vēžos / J. Gardovskis, I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, G. Volanska, G. Trofimovičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 283.lpp.

p53 proteīnu ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze / J. Gardovskis, I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, G. Volanska, G. Trofimovičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 282.lpp.

Screening for hereditary colorectal cancer in regional population / J. Gardovskis, I. Strumfa, G. Trofimovics, A. Vanags, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 278.lpp.

The characteristics of the hereditary and familial gastric cancer in Latvia by population screening / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.17.

The clinical characteristics of familial lung cancer (FLC) by population screening / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, A. Abolins, J. Gardovskis ...[et al.] // Journal of Thoracic Oncology. - Vol.5, No.5, Suppl.1 (2010, May), p.S52. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The diagnostic protocols in surgical oncological pathology / I. Strumfa, A. Vanags, A. Abolins, G. Volanska, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.80-81.

The ethnic distribution of BRCA1 founder mutations 4154delA and 5382insC in Valka population / J. Gardovskis, E. Miklasevics, I. Strumfa, G. Trofimovics, A. Vanags, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 277.lpp.

The first evidence of familial brain tumours in Latvia / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.10-11.

The first evidence of familial urinary bladder cancer in Latvia / J. Gardovskis, I. Strumfa, G. Trofimovics, A. Vanags, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 279.lpp.

The frequency of index cancer in hereditary cancer pedigrees / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.82-83.

The full spectrum of hereditary and familial cancer by population screening in Valka district / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins, G. Trofimovics, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.84.

Unusual metastatic presentation of malignant melanoma / I. Strumfa, A. Vanags, A. Abolins, G. Volanska, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.35-36.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Primary and metastatic tumours of the liver : expanding scope of morphological and immunohistochemical details in biopsy [Elektroniskais resurss] / I. Strumfa, J. Vilmanis, A. Vanags, Z. Simtniece, A. Abolins, J. Gardovskis ...[et al.] // Liver biopsy - indications, procedures, results [Elektroniskais resurss] / ed. by N.Tagaya. - InTech, Rijeka, 2012. - Chapter 7, p.115-159. - Resurss aprakstīts 2013.g. 17.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.intechopen.com/books/liver-biopsy-indications-pr…

Vadītie studiju kursi

Autopsiju materiāla analīze

Bērnu vecuma biežāko slimību patomorfoloģija

Citoloģija I

Citoloģija II

Dažādu iekšējo orgānu patoloģija izmeklēšanas materiālā

Dermatopatoloģija

Dzimumorgānu, endokrīno orgānu, priekšdziedzera patoloģija biopsiju, operācijas un autopsiju materiālā

Hematoloģija

Hematopatoloģija

Infekcijas slimību morfoloģija

Neiropatoloģija

Normālā histoloģija ar elektronmikroskopijas pamatiem

Onkoloģiska un neonkoloģiska patoloģija izmeklēšanas materiālā

Osteopatoloģija

Patoloģijas dienesta struktūra, dokumentācija, darba metodes

Patoloģisko procesu diagnostika operācijas biopsiju materiālā

Tiesu medicīnas pamati

Vispārējās patoloģijas pamati

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja