Pārlekt uz galveno saturu
Komentārs par maģistra studiju programmu "Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība"

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekcijas un zinātniskais darbs

2015 - pašlaik

Maģistra studiju programmas „Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība” direktors

Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - 2017

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekcijas un zinātniskais darbs

2013 - pašlaik

Pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte, Darba drošības un vides veselības institūts, pētnieks

2015 - 2016

Bakalaura studiju programmu "Starta uzņēmējdarbības vadība" un "Mazā un vidējā biznesa vadība" direktors

Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - pašlaik

Viesdocētājs

Latvijas Universitāte

Viesdocētājs šādos studiju kursos: „Quality management methods (In English and in Latvian, 4 ECTS), „Work environment and safety" (In Latvian and English, 8 ECTS), „Basics of Ergonomics" (In Latvian and English, 8 ECTS)„Risk assessment methods" (In Latvian and English, 8 ECTS)

2013 - pašlaik

Eksperts kvalitātes un darba aizsardzības jomā

LLC ”ALPA PRO”

LLC "ALPA PRO", Latvija, Kvalitātes vadība, LEAN konsultācijas, Ergonomikas un darba drošības konsultācijas

2006 - pašlaik

Valdes loceklis / dibinātājs

Latvijas Ergonomikas biedrība

Biedrība - zinātniska institūcija - apvieno darba aizsardzības speciālistus, uzņēmumu vadītājus, arodslimību un aroda veselības ārstus, zinātniekus, augstskolu pasniedzējus, studentus, un citu profesiju pārstāvjus, kā arī organizācijas, kas vēlas nodrošināt strādājošo labklājību un darbības efektivitāti.

2011 - 2014

Valdes loceklis

SIA „Baltic Ergonomics Group”

Uzņēmuma vadība​

2008 - 2013

Darba drošības un ergonomikas speciālists, pētnieks

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

2005 - 2007

Mārketinga daļas vadītājs Baltijas valstīs

„Euromotiveconsult” LLC.

2004 - 2009

Projektu vadītājs

SIA „Darba aizsardzības institūts”

2003 - 2004

Klientu konsultants

SIA „Latvijas Mobilais Telefons”

Izglītība

2009 - 2013

Piešķirtais zinātniskais grāds: vadībzinātnes doktors (Dr.sc.admin.), Vadībzinātnes doktora studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”.

Latvijas Univeristāte

2014 - 2015

Četru mācību kursu apguve par tēmu "Cilvēka Faktoru Inženierija un Ergonomika" (12 universitātes kredītpunkti, 150 mācību stundas) - sertifikāts

Pensilvānijas Pavalsts Universitāte (Penn State University)

2010 - 2010

Profesionālās pilnveides izglītība, studiju programma „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse", apliecība​​

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

2007 - 2009

maģistra grāds vadībzinātnē programmā „Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana”, maģistra darba atzīme: 10 (izcili). Piešķirtais grāds: Mg.sc.soc.

Latvijas Universitāte

2008 - 2010

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”, diploma darba atzīme: 10 (izcili).

Latvijas Universitāte

2006 - 2006

Starptautiskā bakalauru studiju programma „International business" Dānijā, Kopenhāgenā, apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros (angļu valoda). ​​

Copenhagen Business school

2003 - 2007

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē programmā „Starptautiskais bizness”

Latvijas Universitāte

1991 - 2003

Vidējā izglītība

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Sasniegumi

Apbalvojumi un atzinības

 

2018.g. Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) stipendija ASV,Pensilvanijas pavalsts universitāte (Penn State University), viesprofesors, pētnieks. (01.07.2018.-01.03.2019.)

2015.g. Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija, Atzinības raksts par ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā, kā arī sakarā ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes 50 gadu jubilejas svinībām (2016. gada 2. septembrī)

​2014.g. Fulbright pētniecības stipendija ASV, Pensilvanijas pavalsts universitāte (Penn State University), par tēmu "Investigation of Ergonomic Stress in Contemporary Technological Work Environments" (01.09.2014.-01.02.2015.) (http://www.cies.org/grantee/henrijs-kalkis)

2013.g.​ Latvijas Universitātes balva un atzinības raksts par sasniegumiem zinātnē (Balva par akadēmisko pēctecību, LU 28.01.2014 rīk. Nr. 1/25 "Par LU balvas sasniegumiem zinātnē piešķiršanu")

2009.g.​ Latvijas Izglītības fonda un Latvijas Ergonomikas biedrības apbalvojums par 1. vietu zinātniski pētniecisko darbu konkursā par ergonomikas analīzi

2008 – 2009.g.​ Latvijas Universitātes fonds, Kristapa Morberga stipendija (http://www.fonds.lv/stipendiati/20082009-ak-gads/kristapa-morberga-stipendija-lu/henrijs-kalkis/)

 

Certifications

 

Latvijas Universitātes tālākizglītības programma “Docētāju koleģiālās mācīšanās pieredzes veicināšana”, 23.11.2017.-19.01.2018. (16 stundas), Apliecība, Nr. 033961

2013 g. Eiropas Ergonomistu reģistrācijas un eksaminācijas centrs (Centre for Registration of European Ergonomists). Piešķirtais sertifikāts un nosaukums: Sertificēts Eiropas ergonomists (Eur.Erg.)

2010 g. (01.02. - 09.06.) Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Profesionālās pilnveides izglītība, studiju programma „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse", apliecība​​​

 

Eksperta tiesības

 

 • Latvijas Zinātnes padomes Eksperts vadībzinātnē līdz 2019. gada 23. septembrim (LZP LĒMUMS Nr. Nr. 3-3-1, Rīgā, 2016. gada 23. septembrī, atjaunotas eksperta tiesības) Eksperts kopš 2013. gada.
 • Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) eksperts (Kopš 2015.g. 6. augusta)

 

Vadītie vai recenzētie doktora, maģistra, bakalaura darbi:

 

- Doktora darbu vadīšana (Ph.D.) thesis (2018 -       ): Kristine Bokse (Latvijas Universitāte), zinātniskais darba nosaukums: The impact of ergonomics on improving business efficiency in Latvian manufacturing companies.

- Doktora darbu vadīšana (Ph.D.) thesis (2018 -       ): Dana Grossu (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvia), zinātniskais darba nosaukums: Efficiency of Hospital Pharmacy Practice Management Trough Public-Private Partnership in Latvia.

-Doktora darbu vadīšana (2016. –....... - Enzo Fabian Berger (Latvijas Universitāte), zinātniskais darba nosaukums: "ERP Implementation Strategies").

-Doktora darbu vadīšana (2014. – 2017 – Daniil Maksimov (Udmurt State University), zinātniskais darba nosaukums: "Ergonomics and process management").

-Doktora darbu recenzijas (2017.g. Jürgen Alexander Gollner, Impact of key users' motivation on enterprise resource planning (ERP) implementation project success ​, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).​

-Doktora darbu recenzijas (2016.g. Tom Sander​, Utilization of social network sites as a tool for employment seeking process by individuals in human resources management context​, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).

​-Doktora darbu recenzijas (2016.g. – Aaron Leander Haußmann, The impact of brand images on the purchasing behavior of business-to-business market participants, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).​

-Doktora darbu recenzijas (2015.g. – Christoph Staita, Integration of Auxiliary Staff in New Product Development Processes, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).

-Doktora darbu recenzijas: Andreas Reichert, Management of creative performance: the impact of monetary rewards on motivation and employee creativity in new product development (18.03.2016.); Juergen Gollner, Impact of Motivation on ERP-Project Success (04.03.2016.); Aaron Leander Haußmann, The impact of brand images on B2B purchasing behavior (05.02.2015); Tom Sander, The use of Social Network Sites for the Empolyment seeking process under consideration of social capital Theory (24.09.2015.); Sandra Heiden, The C.A.L.I. Model – A new Communication Approach for the Hotel Industry, 22.01.2014.; Kristoph Staita, Coherent Integration of Auxiliary Staff in New Product" 01.02.2014.; Ludwig Gold, The Influence of Organizational Culture Types on the Strategy Implementation Process – Survey of an Austrian Expert Sample" 13.02.2014. Iekšējā doktoru darbu recenzēšana pirms gala aizstāvēšanas, Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē

-Doktora darbu recenzijas: Kaspars Mucenieks, Apvienošanās un pārņemšana tirdzniecības uzņēmumiem Latvija (2015); Juris Bārzdiņš, Procesu orientētas vadīšanas ieviešanas metodoloģija slimnīcā (2014); Filips Lipmans, Inovatīvās darbības pilnveidošana Latvijas Farmācijas nozares ražojošajos uzņēmumos (2014). Iekšējā doktoru darbu recenzēšana pirms gala aizstāvēšanas, Latvijas Universitāte, doktorantūras programma vadībzinātnē

-Kopš 2010.gada Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Vadībzinību katedrā vadīti 17 bakalaura darbi (2010.g. – 1; 2013.g. – 4; 2014.g. – 8; 2015.g. - 4), recenzēti 19 bakalaura darbi (2010.g. – 1; 2013.g. – 8; 2014.g. – 10; 2015.g. – 3), vadīti 7 maģistra darbi (2014.g. – 7) un recenzēti 5 maģistra darbi (2014.g. – 5); un vadīti 25 maģistra darbi (maģistra studiju programmā „Darba vides aizsardzība un ekspertīze" no 2010. – 2014.), recenzēti 16 maģistra darbi (2010.-2014.)

-Kopš 2010.gada Rīgas Stradiņa universitātes, Eiropas studiju fakultātē, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedrā vadīti 34 bakalaura darbi (2010.g. – 7; 2011.g. – 8; 2012.g. – 8; 2013.g. – 5; 2014.g. – 6), recenzēti 39 (2010.g. – 9; 2011.g. – 10; 2012.g. – 8; 2013.g. – 6; 2014 – 6) bakalaura darbi, vadīti 2 maģistra darbi (2014.g. – 2), recenzēti 4 maģistra darbi (2013.g. – 2; 2014.g. – 2).

 

Zinātniskā darbība

 

Zinātnisko izdevumu redkolēģija:

Zinātnisko izdevumu redaktors:

 • Roja Z., Kalkis H., Kalkis V. Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011. 119 p. ISBN: 978-9984-45-406-1.

Darbs zinātnisko konferenču redakcijas padomēs:

 • Applied Human Factors and Ergonomics 2015 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2015.org/), Las Vegas, USA, 2015
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2016 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2016.org/), Orlando, Florida, USA, 2016
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2016 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2017.org/), Los Angeles, California, USA, 2017
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2016 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2018.org/), Orlando, Florida, USA, 2018
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2019 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2019.org/), Orlando, Florida, USA, 2019
 • Riga Stradiņš University International Student Conference in "Health and Social Sciences" 2017, Riga, Latvia.
 • Riga Stradiņš University International Student Conference in "Health and Social Sciences" 2018, 16-17 March 2018, Riga, Latvia. (https://isc.rsu.lv/)
 • The 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2016 jointly with The 22nd International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2016 (http://www.iiis-spring16.org/imcic/Website/default.asp?vc=26), Orlando, Florida, USA, 2016
 • 7th International Conference "Biosystems Engineering 2016", 2016 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 8th International Conference "Biosystems Engineering 2017", 2017 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 9th International Conference "Biosystems Engineering 2018", 2018 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 10th International Conference "Biosystems Engineering 2019", 2019 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 10th international scientific conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth" organized by the Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia), Riga, Latvia. 10th to 12th of May, 2018. (https://www.bvef.lu.lv/conf2018/conference-programme/)

 

Darbs vērtēšanas komisijās

 

2010. - Rīgas Stradiņa universitātes, Eiropas studiju fakultātes Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, bakalaura darbu novērtēšanas komija (komisijas loceklis), maģistra darbu novērtēšanas komija (komisijas loceklis, sekretārs).

2013. - Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, bakalaura darbu novērtēšanas komisija (komisijas loceklis), maģistra darbu novērtēšanas komisija (komisijas loceklis).

2015. - Latvijas Universitātē, Ķīmijas fakultātē, maģistra darbu novērtēšanas komisija (komisijas loceklis).

2015.Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, promocijas un svešvalodas eksāmena (angļu valoda) komisijas loceklis

2015 - ASV vēstniecība, Fulbright stipendiju vērtēšanas komisijas loceklis

2014 – Eiropas Ergonomistu sertifikācijas centra padomes loceklis un sertifikācijas komisijas loceklis

2016 – Latvijas Ergonomikas biedrības (zinātniska institūcija) Eiropas ergonomistu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs.

 

Studiju programmu vadīšana

 

01.06.2015.- Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, profesionālā maģistra studiju programmas „Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība".

01.06.2015.- 04.09.2016. Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Starta Uzņēmējdarbība" un "Mazā un vidējā biznesa vadība" direktors.

11.11.2010.-22.08.2014. Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība" direktors.

 

Pedagoģiskā darba pieredze

 

10.09.2014. – 10.12.2014 Pensilvānijas pavalsts universitāte (ASV), The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, studiju kurss: Cilvēkcentrēts produktu dizains (PSU IE 479 Human Centered Product Design), 4 ECTS, angļu valodā profesora Dr. Andra Freivalda vadībā.

15.09.2014. – 01.12.2014 Pensilvānijas pavalsts universitāte (ASV), The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, studiju kurss: Cilvēkcentrēts produktu dizains (PSU IE 479 Human Centered Product Design), 4 ECTS, angļu valodā profesora Dr. Andra Freivalda vadībā.

25.08.2009. – Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, tiek lasītas lekcijas un vadīti semināri šādos studiju kursos: Tirdzniecības personāla vadīšana – 32 stundas, Darba resursu menedžments – 32 stundas, Kvalitātes vadīšanas metodes – 32 stundas, Starptautiskais mārketings – 32 stundas, Darba vides ergonomikas vadība – 32 stundas, Biznesa un ekonomikas pamati (angļu valodā) – 64 stundas, Organizācijas efektivitātes vadīšana - 24 stundas, Cilvēkresursu vadība globālā vidē - 24 stundas.

​01.09.2010. – Latvijas Universitātes profesionālās maģistratūras studiju programmā „Darba vides aizsardzība un ekspertīze", studiju kursi „Kvalitātes vadīšanas metodes" – 32 stundas, „Komercdarbības vadīšana" – 32 stundas, „Darba vides ekspertīze" – 64 stundas.

​01.09.2012. – 30.08.2015 Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāte, Vadībzinību katedra, studiju kursi „Kvalitātes vadīšanas metodes (angļu un latviešu valodā)" – 32 stundas, „Uzņēmējdarbības pamati" – 64 stundas, „Komercdarbības vadīšana" – 32 stundas, „Vadības teorija / Management (angļu valodā)" – 16 stundas, „Personāla vadība / Personnel Management (angļu un latviešu valodā)" – 64 stundas, "Vadītāja pašpilnveides uzdevumi" – 32 stundas;

01.09.2013. – Rīgas Tehniskās universitātes profesionālās maģistratūras studiju programmā „Darba aizsardzība", studiju kurss „Darba aizsardzība un drošība" – 64 stundas, bakalauru studiju programmā "Drošības inženierija", studiju kurss „ Darba vides risku novērtēšanas metode" – 48 stundas.

 

Stažēšanās ārzemēs

 

Stažēšanās vismaz 6 mēnešu garumā:

01.09.2014 – 01.02.2015. Penn State University, The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, ASV, Fulbright pieredzes apmaiņa. (http://www.cies.org/grantee/henrijs-kalkis)

​2006 (21.01 – 21.06) Copenhagen Business school, starptautiskā bakalauru studiju programma „International Business" Dānijā, Kopenhāgenā, apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros (angļu valodā)

Mobilitātes:

27.07.2016.-31.07.2016. 5 dienu apmācība par tēmu "Cilvēka faktors, ergonomika un biznesa vadība", AHFE apmācības, Orlando, ASV (sertifikāts)

02.06.2016.-04.06.2016. 3 dienu apmācība par ergonomiku un cilvēka faktoru Volvo Cars uzņēmumā (Volvo Cars Product Development, Craftsmanship & Ergonomics Centre, DUX AE & Research: Digital User Experience Advanced Engineering & Research), Gēteburga, Zviedrija (sertifikāts).

25.04.2016.-29.04.2016. Nolasītas 8 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „ Business Excellence trough LEAN and Ergonomics approach", Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma). (sertifikāts)

12.10.2016.-16.10.2016. 5 dienu apmācība par ražošanas organizēšanu, LEAN vadību, cilvēka faktoriem un ergonomiku uzņēmumā KATHREIN-Werke KG, Rosenheima, Vācija (sertifikāts)

26.07.2015.-30.07.2015. 5 dienu apmācība par tēmu "Cilvēka faktors, ergonomika un biznesa vadība", AHFE apmācības, Las Vegasa, ASV (sertifikāts).

16.02.2015.-20.02.2015. Nolasītas 8 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „Stratēģiskā biznesa procesu vadība", Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

9.07.2014.-23.07.2014. 5 dienu apmācība par tēmu "Cilvēka faktors un ergonomika", Jagiellonian University, Krakova, Polija (sertifikāts).

24.03.2014.-28.03.2014. Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Kvalitāte un Ergonomika", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

08.10.2012.-12.10.2012. Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Makroergonomikas loma mūsdienu organizāciju procesu vadībā", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

21.02.2012.-24.02.2012. Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Ergonomika uzņēmējdarbībā", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

   

  Monogrāfijas vai to daļas:

   

  1. Babris S., Kaļķis H., Mūrnieks J., Piekuss U. LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: SIA "Madris", 2016., 190. lpp. (ISBN: 978-9984-31-555-3) – kolektīva monogrāfija (Apstiprināta Latvijas Ergonomikas biedrības (Zinātniskas institūcijas Nr.464112) padomes sēdē, protokola nr. 2/2016 (2016. gada 30. augustā)

  2. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds. 2015, 534 lpp. (ISBN 978-9984-813-81-3) – zinātniska monogrāfija (Apstiprināta Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes domes sēdē, protokola nr. 52 (2015. gada 19. maijs)

  3. H. Kaļķis. Biznesa Ergonomikas vadība. Rīga: Gūtenbergs Druka. 2014., 155 lpp. (ISBN: 978-9934-14-076-1; UDK 005+331.4(075.8) Ka 243) - zinātniska monogrāfija (Apstiprināta Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskās padomes sēdē, protokola nr. 8-18/20.08.13.)

  4. H. Kaļķis. Darba vides risku novērtēšanas ekonomiskie aspekti. 13. nodaļa grāmatā
  V. Kaļķis, Darba vides risku novērtēšanas metodes, Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008, 211.- 215. lpp. (Monogrāfijas daļa)

  5. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Ergonomisko risku novērtēšana. V. Kaļķa grāmatā Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas izglītības fonds. 2008, 125-190 (242). (Monogrāfijas daļa)

   

  Grāmatas vai to daļas:

   

  1. Roja Ž., Roja I., Kaļķis H. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016., 94. lpp. (ISBN: 978-9934-14-802) – mācību grāmata.

  2. Roja Ž., Roja I., Kaļķis H. Latvijas Universitātes profesors, ķīmijas habilitētais doktors Valdis Kaļķis. Biobibliogrāfija. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016., 154. lpp. (ISBN: 978-9934-14-799-9) – grāmata.

   

  Mācību līdzekļi:

   

  1. Ž Roja, I. Roja, H. Kaļķis. Ar darbu saistīto muskuļu skeleta un saistaudu sistēmas veselības traucējumi. Ergonomiskie risinājumi. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, 18 lpp​

  ​2. Ž. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis. Aroda ergonomika. SIA Baltic Ergonomics Group, 2011., 12.lpp.

  3. V. Kaļķis, Ž Roja, H. Kaļķis. Aroda ergonomika – cilvēks un darbs. Latvijas Ergonomikas biedrība (www.ergonomika.lv), 2010, 9 lpp.

  4. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis. Sāp mugura? Tev palīdzēs ergonomika. Rīga, Latvijas Ergonomikas biedrība, 2007, 16 lpp.

  5. Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis, I. Laganovska-Dīriņa. Komunikācija ar datoru - Komforts vai diskomforts? Tev palīdzēs ergonomika, Rīga, Latvija Ergonomika biedrība, 2007, 25 lpp.

  6. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Riski darba vidē, Rīga, 2007, 68 lpp.

  7. I. Roja, Ž. Roja, H. Kaļķis. Stress un vardarbība darbā, Rīga, 2006, 46 lpp.​

   

  Publications

   

  Raksti recenzējamos žurnālos un izdevumos (2010 - 2018)

  2018.

  1. Roja Z., Kalkis H., Tetere I., Roja I. Stress at Work and Physical Load in Professional Sport. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. R. S. Goonetilleke and W. Karwowski (Eds.): AHFE 2018, AISC 789, pp. 335–342, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94484-5_35

  2. Batraga A., Salkovska J., Braslina L., Legzdina L., Kalkis H. New Innovation Identification Approach Development Matrix. In the book: Advances in Human Factors, Business Management and Society. J. I. Kantola et al. (Eds.): AHFE 2018, AISC 783, pp. 261–273, 2018.

  https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_26

  3. Kalkis H., Roja Z., Babris S. Human Factor and LEAN Analysis at Industrial Manufacturing Plants. In the book: Advances in Human Factors, Business Management and Society. J. I. Kantola et al. (Eds.): AHFE 2018, AISC 783, pp. 274–281, 2018.

  https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_27

  4. Sander, T., Sloka, B., Kalkis, H. Successful Creation and Communication of Human Resources Strategies in Germany. In the book: Advances in Human Factors, Business Management and Society. J. I. Kantola et al. (Eds.): AHFE 2018, AISC 783, pp. 249–260, 2018.

  https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_25

  5. Sander, T., Sloka, B., Kalkis, H. Successful creation and communication of human resources strategies in Germany. Advances in Intelligent Systems and Computing, 783, 2019, pp. 249-260.

  6. Maksimov, D.G., Kalkis H. Ergonomic modelling parameters and the influence of ergonomics on planning workplaces. Agronomy Research  16 (X), xxx–ccc, 2018, (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database, http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.169).

  (http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4390/BSE2018_168_Maksimov.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

  7. Kalkis H., Roja Z., Babris S. Faults and the physical workload in sawing and packing-related woodworking processes when considering potential ergonomic solutions. Agronomy Research  16 (X), xxx–ccc, 2018, (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database, http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.170).

  (https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4410/BSE2018_088_Kalkis.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

  8. Bokse K., Kalkis H., Roja Z. Ergonomic risks influence on worker`s work ability at the metal manufacturing organization. Journal of Humanities and Social Sciences Latvia. Volume XXX, 2018, pp xxx-xxx. ISSN: 1022-4483. (pieņemts publicēšanai)

  9. Kalkis H., Ventins A., Bokse K., Roja Z. Human resource development opportunities in Latvian health care organization. Volume XXX, 2019, pp xxx-xxx, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-60824-2 (Print), 978-3-319-60825-9 (Online), IHSI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink citations). (pieņemts publicēšanai)

   

  2017.

  10. Roja Z., Kalkis H., I. Roja, Zalkalns J., Sloka B. Work strain predictors in construction work. Agronomy research, Volume 15 (X), 2017, p. 2090-2099 (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database).

  (http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2017/05/BSE2017_309_Roja_V_doi.pdf)

  11. Roja Z., Kalkis H., Roja I., Zalkalns J., Sloka B. Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSD) in Construction Workers and Main Causes. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. Volume 602 2017, pp 279-286, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-60824-2 (Print), 978-3-319-60825-9 (Online), ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink).

  (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-60825-9_31).

  12. Sander T., Sloka B., Kalkis H. The Trust of the Information from Employer Rating Platforms. In the book “Advances in Human Factors, Business Management and Leadership”, ed. Kantola J.I., Barath T., Nazir S. Volume 594, 2017, pp 216-228, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-60371-1 (Print), 978-3-319-60372-8 (Online), ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink).

  (https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-60825-9_31).

  13. Sander T., Sloka B., Kalkis H. The trust of the information from employer rating platforms. International Journal of Web Portals: Volume 9, Issue 1, 2017, pp. 13-28. DOI: 10.4018/IJWP.2017010102, SCOPUS (SNIP 0,251).

  (https://www.igi-global.com/article/the-trust-of-the-informa…).

  14. Vanadzins I., Reste J., Kalkis H., Smagris E. Application of modern methods for ergonomic assesment of worklaces in Latvia // Proceedings of the first International Scientific Forum ISBN 978-985-7097-65-4 / Minsk.- 2017.- p.10-14.

  2016.

  15. Vilcane I., Koppel T., Bartusauskis J., Urbane V., Ievins J., Kalkis H., Roja Z. Electromagnetic fields’ exposure to head, torso and limbs in office workplaces. Agronomy Research 14(5), 2016, p. 1737–1744, 2016. (SCOPUS). ISSN 1406-894X. (http://agronomy.emu.ee/category/volume-14/number-5/)

  16. Kalkis H., Roja Z. Strategic Model for Ergonomics Implementation in Operations Management. Journal of Ergonomics, Volume 6, Issue 4, 6:173. doi: 10.4172/2165-7556.1000173, ISSN:2165-7556. (http://www.omicsgroup.org/journals/strategic-model-for-ergonomics-implementation-in-operations-management-2165-7556-1000173.pdf ; Journal Impact Factor: 1.18)

  17. Maksimov D., Kalkis H. Software development for Qualimetrical ergonomics of a workplace. Agronomy research, Volume 14 (4), 2016, p. 1406 - 1416 (SCOPUS). ISSN 1406-894X.
  (http://agronomy.emu.ee/category/volume-14/number-4-volume-14/)

  18. Roja Z., Kalkis H., Reinholds I., Roja I. Physical Load Among Construction Workers and its Analysis with Objective Ergonomics Research Method. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 489 2016, pp 3-10, Florida, USA. ISBN: 978-3-319-41693-9 (Print) 978-3-319-41694-6 (Online). (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-41694-6_1)

  19. Roja Z., Kalkis H., Reinholds I., Cekuls A. Ergonomics risk analysis in construction operations. Agronomy research, Volume 14 (1), 2016, p. 211 - 219 (SCOPUS). ISSN 1406-894X.

  20. Cekuls A., Kalkis H., Roja Z., The impact of information technologies upon the social interaction culture among employees in Latvian enterprises. Agronomy research, Volume 14 (2), 2016, p. 345 - 358 (SCOPUS). ISSN 1406-894X

  21. Kantane I., Kalkis H. Ergonomic working environment risks and improvement of employee well-being in bookselling organization. EESTI MAAÜLIKOOL. Publikatsioonide Kogumik. 2016, p. 106–110.

  2015.g.

  7. Kalkis H. Economic Analytical Methods for Work-related MSD Cost Prediction. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, pp 4181–4188. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003947)

  8. Roja Z., Kalkis H., Roja I. Measuring Muscle Fatigue in Relation to the Workload of Health Care Workers. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, Pages 4189–4196. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003959)

  9. Roja I., Roja Z., Kalkis H. Team learning and self-management for video display terminal employees with chronic neck-shoulders pain. Agronomy research, Volume 13 (3), 2015, p. 829 - 835 (SCOPUS). (http://agronomy.emu.ee/vol133/13_3_21_B5.pdf)

  10. H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement. 56th international Riga technical university conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship scee'2015" proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147.

  2014.g.

  1. Kalkis V, Roja Z., Kalkis H. Methodology of Physical Load Risk Assessment in Latvia. In the book: Advances in Physical Ergonomics and Human Factors: Part II, USA Publishing, 2014., p. 299 – 306. ISBN 978-1-4951-2105-0

  2. Roja Z., Kalkis V., Kalkis H., Roja I., Dundurs J. Impact of Physical Load on Workability of Social Caregivers. In the book: Advances in Physical Ergonomics and Human Factors: Part II, USA Publishing, 2014. p. 307 – 312., ISBN 978-1-4951-2105-0

  3. Reste J., Vanadzins I., Martinsone Z., Kalkis H., Eglite M., Zvagule T., Kurjane N., Lakisa S. Burden of Pain among Latvian Employees in Association with Work Organization. Ergonomics & Human Factors Conference, Southampton, UK, 2014.

  4. Roja I., Roja Z., Kalkis H. Insomnia management for ageing employees with job stress, SHS Web of Conferences 10, 00037 (2014), 7 p. (DOI: http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000037).

  5. Kalkis H., Roja Z., Kalkis V. Physical Load Analysis for Hotel Cleaning Staff. Agronomy research, Volume 12, number 3, 2014, pp. 843-850. (SCOPUS).

  6. Kalkis H., Kalkis V., Roja Z. Ergonomic Risks in Woodworking Production Processes. Proceedings of International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, Portugal: SPOSHO, 2014. p. 168 – 170. ISBN: 978-989-98203-2-6

  7. Stradina G., Ievins J., Roja Z., Kalkis V., Kalkis H. Ergonomic Risks in the Printing Company and Workers' Wellbeing. Riga Technical university scientific papers. Safety of Technogenic Environment, doi: 10.7250/ste.2014.005. 2014 / 5. p.43-46.

  2013.g.

  8. Roja Z., Kalkis V., Roja I., Kalkis H. The effects of a medical hypnotherapy on clothing industry employees suffering from chronic pain. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2013, 8:25. (Web of Science/Thomson Reuters)

  9. Kalkis H., Roja Z., Kalkis V., Rezepina I. Ergonomics Approach in Entrepreneurship. Agranomy research, Volume 11, number 2, 2013 (SCOPUS) http://agronomy.emu.ee/vol112/p11216.pdf

  2012.g.

  10. Kalkis H., Kalkis V., Roja Z., Praude V., Rezepina I. Ergonomics and Quality Interventions in Woodworking Technological Processes for Lightening the Workload. Advances in Physical Ergonomics and Safety. Ed. By Ahram T.Z., W. Karwowski. pp. 250 – 257, ISBN: 978-1-4398-7038-9, 2012, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group.

  11. Kalkis V., Roja Z., Kalkis H. Determinations of muscles fatigue for production packers and sawing machine operators in furniture enterprise using myotonometry. Advances in Physical Ergonomics and Safety. Ed. By Ahram T.Z., W. Karwowski. Proceedings of 4th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), pp. 550 – 558, ISBN: 978‐1‐4398‐7038‐9, 2012, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group.

  12. Roja Z., Kalkis V., Roja I., Kalkis H. Heart Rate monitoring – physical load objective evaluation method for nurses and assistants of nurses. Advances in Physical Ergonomics and Safety. Ed. By Ahram T.Z., W. Karwowski. Proceedings of 4th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), pp. 559 – 564, ISBN: 978‐1‐4398‐7038‐9, 2012, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group.

  13. Roja Z., Kalkis V., Kalkis H., Palmsalu I., Ieviņš J., Bērziņš J. Influence of Combined Labour Environment Risk Factors on Employees of the Sewing Enterprise and Practical Solutions // RTU zinātniskie raksti. 15. sēr., Tehnogēnās vides drošība. - 2. sēj. (2012), 57.-60. lpp.

  14. Kaļķis H., Kaļķis V. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā. RTU zinātniskie raksti. 25. sēj. (2012), 84.-90. lpp.

  2011.g.

  15. H. Kalkis, I. Rezepina, V. Kalkis. Fault Tree and Failure Mode and Effects Analysis in Woodworking Enterprise Process Quality Improvement. Collection of Scientific Papers 2010. Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology Social Policy and Social Work, Law. Riga: RSU, 2011. 108.p. ISBN 978-9984-788-91-3; ISSN 1691-5399, p. 5-13.

  16. Z. Roja, I. Remeza, H. Kalkis, I. Roja, V. Kalkis. Investigation of the Work Heaviness Degree and Skeletal Muscles Fatigue for Sewers and Cutters Working in Closing Industry. Rīga Stradiņš University, Collections of Scientific Papers 2010, Research articles in medicine & pharmacy, RSU, Riga, ISSN 1691-497X, ISBN 978-9984-788-77-7, 2011, 35-45.

  17. Kalkis H., Praude V., Kalkis V. Constructing Company's Economic Efficiency by implementing ergonomics environment. Management Theory and Practice: Synergy in Organisations. University of Tartu. V international conference. Tartu, Estonia, p. 90 – 99. ISBN: 978-9985-4-0623-6.

  18. Kaļķis H., Praude V., Rezepina I. Ergonomikas nozīme organizācijas procesu kvalitātes vadībā. Latvijas Universitātes raksti, 771.sēj., Ekonomika.Vadības zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte. 2011. 530.-537. lpp.

  19. Vintisa K., Kalvina A., Kalkis H. Management of Quality and Performance of Organizations During Change: A Case of Latvia, Ed. S. Borkowski & M. Krynke. Toyotarity. Production systems' organization. Dnipropetrovsk: AWR Edytor, 2011. p. 103 – 118.ISBN 978-966-1507-75-2, Articles of the 3rd International Scientific Conference "Toyotarity in the context of European enterprises improvement"", Poronin Koło Zakopanego, Polija, 02.12. - 04.12.2011.

  20. Kalkis H. Sustainable Business Development Based on Quality Management and Ergonomics Interventions. Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011.p. 39-44. ISBN: 978-9984-45-406-1.

  21. Dejus I., Kalkis H. The Efficiency of Quality Management System in Enterprise LLC „Liepajas Udens". Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011.p. 45-52. ISBN: 978-9984-45-406-1.

  22. Kalkis V., Roja Z., Svirksts J., Kalkis H. The Concept of Ergonomics Studies in the University of Latvia. Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011. p.6-13.ISBN: 978-9984-45-406-1.

  23. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, I. Roja, I. Remeza. Effectiveness of early multidisciplinary rehabilitation of the clothing industry employees suffering from chronic pain in different body parts. Proceedings of XI EFRR Congress - Riva del Garda – Italy, 2011, May 26-28.: Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, vol.47, Suppl.1, No.2, 2011, 20.

  2010.g.

  24. H. Kalkis, I. Rezepina, V. Praude, Z. Roja, V. Kalkis. Manufacturing Process Improvement based on reducing of Ergonomics Risks in Woodworking Enterprise. In Advances in Human Factors, Ergonomics, and Safety in Manufacturing and Service Industries, Eds. W. Karwowski and G. Salvendy – CRC Press, Taylor &Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2010, pp. 1203-1211. ISBN: 978-1-4398-3499-2.

  25. Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, I. Roja. Evaluation of Neck, Shoulders, Arms and Hands Muscles Fatique of Sewers using Myotonometric Method and Effectiveness of Early Multidisciplinary Rehabilitation. Advances in Occupational, Social, and Organizational Ergonomics, Eds. P. Vink and J. Kantola. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2010, pp. 431-443. ISBN: 978-1-4398-3507-4.

  26. Roja Z., Roja I., Kalkis H., Kalkis V. Rehabilitation Solutions for Health Care Staff after Suffering from Psychoemotional Stress at the Workplace. Collection of Scientific Papers 2009. Research Articles. Riga, RSU, 2010: 224-229. ISBN 978-9984-788-62-3 ; ISSN 1691-5399.

  27. Kaļķis H. Kļūdu loģiskā analīze kokapstrādes kvalitātes procesu vadībā. Latvijas Universitātes raksti, LU Akadēmiskais apgāds, SIA „Latgales druka", 2010, 60.–69. lpp. ISBN: 978-9984-45-289-0; ISSN: 1407-2157.

  28. Kaļķis H., Rezepina I., Praude V., Ieviņš J. Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu ergonomiskie risinājumi. RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2010), Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2010, 57.-62. lpp.

  29. Kavinskis R., Kaļķis V., Ieviņš J., Kaļķis H. Ergonomiskie riski akmeņkaļu darbā, problēmas un risinājumi, RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2009), Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2010, 69.-74 lpp.

  30. H. Kaļķis, I. Rezepina, I. Dovladbekova. Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā RSU. Zinātniskie raksti: 2009. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācijas. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – 2. sēj. -Rīga: RSU, 2010., 113.-117. lpp.

  31. Kaļķis H., Roja Ž., Kaļķis V., Švirksts J., Bērze V. Ergonomisko risku ietekme uz strādājošo darbaspējām mazos būvuzņēmumos. RSU Zinātniskie raksti: 2009. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācijas. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: RSU, 2010., 36. -41. lpp. ISBN 978-9984-788-60-9; ISSN: 1407-9453

  32. Pencis I., Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Ergonomisko risku izraisītās problēmas un to risinājumi ugunsdzēsēju-glābēju darbā. RSU Zinātniskie raksti: 2009. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācijas. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: RSU, 2010., 42.-47. lpp. ISBN 978-9984-788-60-9; ISSN: 1407-9453

   

  Starptautiskas konferences vai kongresi (2010.g. - 2016.g.)

   

  1.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē 7th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, ar ziņojumu "Kalkis H. Human factors impact on effective business management" un "Kalkis H., Roja Z. Physical load among auxiliary construction workers and its analysis with objective ergonomics research method", organizētas un vadītas konferences sekcijas "Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders", "Human Systems Interaction Applications", "Ergonomics and Environmental Design", July 26 – 30, 2016, Orlando, USA.

  2.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē 7th International Conference "BIOSYSTEMS ENGINEERING" ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H. Ergonomics risk analysis in construction operations", 2016.g. 12.-13. maijs, Tartu, Igaunija.

  3.Dalība starptautiskajā Rīgas Stradiņa universitātes studentu zinātniskajā konferencē "Health and social sciences" ar ziņojumu "Kurens D., Kalkis H. Opportunities for the creation of crowdfunding platforms and their necessity in the Baltic States", 2016.gada 16. martā.

  4.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Mūsdienu Ergonomikas izaicinājumi Eiropā" ar ziņojumu "Kalkis H., Roja Z. Ergonomics actual challenges in Latvia", 2015.gada 26. novembrī, Rīgā.

  5.Dalība starptautiskajā Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajā konferencē "RTU 56th International Scientific Conference on Economics and Enterpreneurship (SCEE`2015)" ar ziņojumu "Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement", 2015. gada 9. oktobrī, Rīgā.

  6.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē 6th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, ar ziņojumu "Kalkis H. Economic analytical methods for work-related MSD cost prediction" un "Kalkis H., Roja Z., Roja I. Measuring Muscle Fatigue in Relation to the Workload of Health Care Workers", organizēta un vadīta konferences sekcija "Physical Ergonomics and Musculoskeletal disorders (MSD)", July 27 – 31, 2015, Las Vegas, USA.

  7.Dalība starptautiskajā simpozijā "European Ergonomist certification, the benefits and practices" un sertificētu ergonomistu sanāksmē, 2015.g. 4.-6. jūnijs, Helsinki, Somija

  8.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē 6th International Conference "BIOSYSTEMS ENGINEERING" ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H. Team learning and self-management for video display terminal employees with chronic neck-shoulders pain", 2015.g. 7.-8. maijs, Tartu, Igaunija.

  9.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē Human Factors and Ergonomics Society annual meeting, Hyatt Regency Chicago, Chicago, Illinois, October 27 – 31, 2014.

  10.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē 5th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, ar ziņojumu "Methodology of Physical Load Risk Assessment in Latvia" un "Impact of Physical Load on Workability of Social Caregivers", vadīta sekcija "Physical Ergonomics and Musculoskeletal disorders (MSD)", Jagiellonian University, July 19 – 23, 2014, Krakow, Poland.

  11.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē 5th International Conference "BIOSYSTEMS ENGINEERING" ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H. Physical Load Analysis for Hotel Cleaning Staff", May 8 – 9, 2014, Tartu, Igaunija.

  12.Dalība starptautiskajā forumā „Biznesa efektivitāte 2014" ar prezentāciju: Kaļķis H., Krumholce P., Legzdiņa L., Altāne I. Biznesa efektivitātes pētījuma rezultāti Latvijā. Jūrmala, 2013. g. 28. novembrī.

  13.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē 4th International Conference "BIOSYSTEMS ENGINEERING" ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H. Ergonomics Approach in Entrepreneurship", May 9 – 10, 2013, Tartu, Igaunija.

  14.Dalība starptautiskajā zinātniskajā seminārā „The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) 7th Course on Age Management: Ethics and Moral Issues for Prolonging Work Life" ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H. Ergonomics in Latvia as scientific discipline for prolonging work life", 10th-14th of March, 2013. Saariselkä, Lapland, Somija,

  15.Dalība starptautiskajā zinātniskajā simpozijā „The Economic Crisis: Time For a Paradigm Shift - Towards a Systems Approach" ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H., Roja Z., Kalkis V. Macro-Ergonomics in Process Management Improvement", Universitat de València, Facultat d'Economia, 24th – 25th January, 2013, Valensija, Spānija.

  16.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „International conference on Occupational Health and Safety: From policies to practice." ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H. Process management improvement with ergonomic solutions" 2012. gada 6.-7. decembris. Rīga, Latvija.

  17.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE" ar ziņojumu par pētījumu „Kalkis H. The impact of psycho-emotional risks on employee's wellbeing in a construction company" un darba sekcijas vadīšana (Session VI: Well-Being - Moderators: M. Pranka, H. Kalkis /Latvia/), 2012. gada 22.-23. novembris. Rīga, Latvija.

  18.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē: International scientific Nordic Ergonomics Society (NES) 44th Annual Conference "Proactive Ergonomics" (NES 2012). August 19th – 22nd, 2012, Saltsjöbaden, Stockholm, Sweden. Sekcijas vadīšana un dalība ar referātu: Kalkis H. Ergonomics and Quality Interventions in Woodworking Technological Processes for Lightening the Workload.

  19.Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē: 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE). 21-25 July, 2012, Sanfrancisco, USA. Sekcijas vadīšana un dalība ar referātu: Kalkis H. Ergonomics Integration in Process Management.

  20.Dalība Latvijas Ergonomikas biedrības un Latvijas Universitātes Ergonomisko pētījumu centra rīkotajā pirmajā starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Contemporary Ergonomics and Business 2011" 2011. gada 7. oktobrī. Konferences organizēšana, sekcijas vadīšana un uzstāšanās ar referātu: Kalkis H. Sustainable Business Development Based on Quality Management and Ergonomics Interventions.

  21.Dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Latviešu biedrības rīkotajā Apvienotajā pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongresā „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" ar ziņojumu: „Kaļķis H., Kaļķis V. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā", sekcija „Tehniskās zinātnes", 2011. gada 24.-27. oktobrī.

  22.Dalība starptautiskajā kongresā XI Congress of European Federation for Research in Rehabilitation ar referātu: „Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, I. Roja, I. Remeza. Effectiveness of Early Multidisciplinary Rehabilitation of the Clothing Industry Employees Suffering from Chronic Pain in Different Body Parts", Riva del Garda, Italy, 26-28 May, 2011.

  23.Referāts:H. Kalkis, I. Rezepina, V. Kalkis. Improving Organisation Business Performance with Ergonomics Contributions." 401. lpp. Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskā konference 14.-15.04.2011. Tēžu krājums, 2011: 140.ISBN 978-9984-788-85-2.

  24.Referāts: „Roja Z., Remeza I., Kalkis H., Roja I., Kalkis V. Estimation of Physical Load by Heart rate Monitoring for Packaging Operators and Spreaders in Textile Enterprise." Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskā konference 14.-15.04.2011. Tēžu krājums, 2011: 140.ISBN 978-9984-788-85-2.

  25.Dalība starptautiskajā konferencē „Current Issues in Management of Business and Society Development – 2011" ar referātu „Kalkis H. Ergonomics Relationship to Company's Operations Management", 2011.gada 5.- 7. maijs, Rīga, Latvijas Universitāte

  26.Dalība ar referātu 5. starptautiskajā konferencē „Management Theory and Practice: Synergy in Organisations. Survival and Growth-Oriented Organisational Capabilities: Do We Need a Switch Depending on Economic Cycle?" ar referātu „Kalkis H., Praude V., Kalkis V. Constructing Company's Economic Efficiency by implementing ergonomics environment", Igaunija, Tartu. 01.04.2011.

  27.Dalība ar referātu „Kalkis H., Rezepina I., Roja Z., Kalkis V. Costs and Benefits analysis for Ergonomcis improvements" Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE" 2010. gada 12. novembrī.

  28.Rīgas Tehniskās universitātes 51. starptautiskā konference SCEE'2010 "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship", apakšsekcija „Tehnogēnās vides drošības zinātniskās problēmas", referāts: „J. Zingniks, V. Kaļķis, J. Ieviņš, H. Kaļķis. Trokšņa, vibrācijas un fiziskās slodzes riski strādājošajiem mežistrādē, problēmas un risinājumi", Rīga, RTU, 2010.gada 11. - 15. oktobris.

  29.Federation of the European Ergonomic Societies (FEES) first European Conference on Ergonomics / Human Factors (EHF), „Ergonomics in and for Europe: Quality of Life - Social, Economic & Ergonomic Challenges for Ageing People at Work", referāts: „Kalkis H., Rezepina I., Roja Z., Kalkis V. Ergonomics Interventions in Woodworking Processes to Improve Work Abilities for Older Workers", 10th - 12th October, 2010, Belgium, Bruges.

  30.International conference „New Socio - Economic Challenges of Development in Europe 2010", referāts: „H. Kalkis, V. Praude, I. Rezepina. Ergonomics and Quality Management", Riga, University of Latvia, October 7th – 9th, 2010.

  31.International scientific Nordic Ergonomics Society (NES) 42nd Annual Conference "Proactive Ergonomics" (NES 2010). Referāts: „Kalkis H., Saulitis A. Load Lifting and Moving in Manufacturing Packaging Processes", vadīta sekcija „Manual Work – Load Ergonomics", Stavanger, Norway, September 6th – 8th, 2010.

  32.3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE). Referāti: „Roja Z., Kalkis V., Kalkis H., Roja I. Evaluation of neck, shoulders, arms and hands muscles fatique of sewers using myotonometric method and effectiveness of early multidisciplinary rehabilitation" un „Kalkis H., Rezepina I., Praude V., Roja Z., Kalkis V. Manufacturing Process Improvement Based on Reducing of Ergonomics Risks in Woodworking Enterprise". Miami, USA, 2010. gada 17.-20. jūlijā.

   

  Vietējas konferences vai kongresi

   

  Vietējas konferences vai kongresi:

  1. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 15. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H., Kantāne I. Ergonomisko darba vides risku ietekme uz tirdzniecības nozares organizācijas darbinieku darba snieguma rādītājiem. Rīga, 2016.g. 18. martā.

  -Kaļķis H., Ruiss A., Roja Ž., Roja I. Ar darbu saistītie veselības traucējumi biroja darbiniekiem un ergonomiskie risinājumi. Rīga, 2016.g. 18. martā.

  2. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 74. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H. Sertificēti Eiropas ergonomisti un to priekšrocības Latvijā. Sekcija "Ergonomika un darba vide", Rīga, 2016. gada 19. februārī.

  3. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 73. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H. Ergonomiskie uzlabojumi organizācijās – efektīva darba aizsardzības sistēmas vadīšana. Sekcija "Ergonomika un darba vide", Rīga, 2015. gada 20. februārī.

  -Kaļķis H. Fiziskā slodze veselības aprūpē nodarbinātiem. Ergonomiskie risinājumi.. Sekcija "Ergonomika un darba vide", Rīga, 2015. gada 20. februārī.

  4. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 14. zinātniskajā konferencē:

  -M.Andrejeva, Ž.Roja, Kaļķis H. Aptiekās nodarbināto farmaceitu darba apstākļi un darbspējas. Rīga, 2015.g. 26. martā.

  5. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 72. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H., Babris S., Rezepina I., Krumholce P. Altāne I., Legzdiņa L. Biznesa efektivitātes pašvērtējums Latvijas uzņēmumos. Sekcija "Pārmaiņu un inovāciju vadīšana organizācijās", Rīga, 2014. gada 28. janvārī.

  -Kaļķis H., Krumholce P., Legzdiņa L. Biznesa efektivitāte un ergonomika Latvijas uzņēmumos. Sekcija "Ergonomika un darba vide" Rīga, 2014. gada 21. februārī

  -Kaļķis V., Kaļķis H. Physical Load Risk Assessment Methodology in Latvia. Sekcija "Ergonomika un darba vide", Rīga, 2014. gada 21. februārī

  6. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 13. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H., Rezepina I., Kaļķis V., Altāne I., Krumholce P., Legzdiņa L. Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā. Rīga, 2014.g. 22. martā.

  7. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 71. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H. Līdzdalības ergonomikas nozīme uzņēmējdarbībā. Sekcija „Ergonomika un darba vide", asoc. prof. Ž. Roja. 2013.gada 22. februārī, Rīga.

  8. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 12. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H., Rezepina I., Kaļķis V. Četru fāžu modeļa pielietošana organizāciju biznesa stratēģijas pilnveidošanā. Rīga, 2013.g. 22. martā.

  9. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 11. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H., Rezepina I., Kaļķis V. Ergonomikas pieeja organizācijas procesu pilnveidošanā. Rīga, 2012.g. 29. martā.

  10. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 70. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H. Vienota pieeja organizācijas procesu kvalitātes un ergonomikas vadīšanā. Vadībzinātnes sekcija „Ilgtspējīga uzņēmējdarbības vadīšana", vad. asoc. prof. V. Niedrīte. 2012.gada 30. janvārī, Rīga.

  -Kaļķis H. Tehnoloģisko risku analīze kokapstrādes uzņēmumā saistībā ar ergonomiskiem risinājumiem. Ergonomikas un darba vides sekcija, 2012.gada 17. februārī, Rīga.

  11. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 69. zinātniskajā konferencē:

  -H. Kaļķis. Ražošanas procesu kvalitātes vadības sistēma saistībā ar ergonomiskiem risinājumiem. Sekcija „Mārketings", Aspazijas bulv. 5, 322. aud., 2011. gada 2. februārī.

  -H. Kaļķis, I. Rezepina. Procesu kvalitātes vadības ilgtspējīgas attīstības modelis. Sekcija „Uzņēmējdarbības vadīšanas attīstības virzieni", Aspazijas bulv. 5, 320. aud., 2011. gada 2. februārī.

  -H. Kaļķis. Ergonomikas nozīme kvalitātes vadībā. Ergonomikas un darba vides sekcija, K. Valdemāra ielā 48, 52. aud., 2011. gada 18. februārī.

  12. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 68. gadskārtējā konferencē

  -Kaļķis H. Kļūdu loģiskā analīze kokapstrādes procesu kvalitātes vadībā. 2010. gada 4. februārī

  -Kaļķis H., Rezepina I. FMEA metodes pielietošana uzņēmuma ražošanas procesu analīzē. 2010. gada 4. februārī

  -Kaļķis H. Ergonomisko risku novērtēšana saistībā ar kvalitātes vadību kokapstrādes uzņēmumā. 2010. gada 12. februārī

  13. Dalība ar referātu Latvijas Universitātes 67. gadskārtējā konferencē, Rīga, 2009.g., 10. februāris.

  -Goldšteins A., Kaļķis H. Kvalitātes izmaksu novērtēšana, izmantojot Deminga procesu modeli.

  -Kaļķis H. Ergonomikas loma mūsdienu organizācijā.

  14. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 10. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H., Rezepina I., Kaļķis V. Improving organisation business performance with ergonomics contributions. Rīga, 2011.g. 15. aprīlis.

  -Z. Roja, I. Remeza, H. Kalkis, I. Roja. Muscle Fatigue Analysis Applying Myotonometric Method for Sewer's and Cutter's. RSU Zinātniskā konference, 2010 g. 18-19. marts. Rīga, RSU, 2010, 150. lpp.

  15. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 9. zinātniskajā konferencē:

  -Kaļķis H., Rezepina I., Kaļķis V. Ergonomikas pielietošana procesu kvalitātes vadības pilnveidošanā. 2010.g. 19. Martā.

  16. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 7. zinātniskajā konference, Rīga, 2008.g. 18.-19. marts.

  -Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis Fiziskās slodzes ietekme uz muskuļu nogurumu medicīnas māsām un ergonomiskie risinājumi.

  17. Dalība ar referātu Rīgas Stradiņa universitātes gadskārtējā 5. zinātniskajā konference, Rīga, 2006.g. 3. marts.

   

  Dalība konkursa kārtībā iegūto zinātnisko projektu realizācijā

   

  Starptautiskie projekti:

  2013 - 2015 Rīgas Stradiņa universitātes (Eiropas Savienības finansējums) ​projekts „Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās", Vienošanās Nr.: 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025 – pētnieks.

  LZP un valsts pētījumu programmas projekti:

  2010 - 2013 LZP projekts Nr. 09.1615 „Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un starptautiskā kontekstā" – izpildītājs.

  2009 - 2013 Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" LU apakšprojekta nr.3 "Nanostrukturēti modifikatorus saturoši pašarmēti polimēru kompozīti un to atbilstošo tehnoloģiju izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un ierīcēs" – izpildītājs.

  2012 - 2013 Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" LU apakšprojekta nr.6 "Grafēns, modificēts grafēns un grafēnu saturoši kompozītmateriāli perspektīviem pielietojumiem pārklājumos, nanoierīcēs un sensoros, enerģijas konversācijai" – izpildītājs.

  2009 - 2010 LZP projekts Nr. 09.1034 „Veselīgas novecošanās sociāli psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātajiem sistēmā "cilvēks - cilvēks"" - izpildītājs.

  2009 - 2010 Latvijas Zinātnes padomes projekta 09.1254 „Radiācijas modificētu daudzkomponenšu polimērmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte" – izpildītājs.

  2009 - LZP projekts Nr. 09.1253 (LU Nr. 6162) „Polimēru un to kompozīciju fizikāli-mehānisko īpašību izmaiņas lielu magnētisko lauku, jonizējošā starojuma un to mijiedarbības ietekmē" - zinātniskais asistents.

  2008 - 2009 LU projekts 2008/ZP-17 „Miotonometrijas metodes izmantošana muskuļu noguruma noteikšanai akadēmiskam personālam, biroja darbiniekiem un studējošiem, strādājot pie datora" - pētnieks.

  2008 - 2009 Valsts pētījumu programmas „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde", LU apakšprojekta Nr. 22886 „Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības" – izpildītājs.

  2008 - 2009 Latvijas Zinātnes padomes projekta 05.1730 „Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promotorus" – izpildītājs.

  2007 - 2008 RSU projekta „Latvijas iedzīvotāju gan psihisko, gan somatisko veselību apdraudošo endogēno un eksogēno riska faktoru izpēte, kā arī psihotropo vielu farmakokinētiskā analīze" apakšprojekts: „Fiziskās slodzes un psihoemocionālās spriedzes mijiedarbības ietekme uz muskuļu un skeleta sistēmu un darbspējām nodarbinātiem veselības aprūpē" - pētnieks.

   

  Memberships

   

  Dalība sabiedriskajās organizācijās:

  Latvijas Ergonomikas biedrība (www.ergonomika.lv) – valdes loceklis,

  Biznesa efektivitātes asociācija (www.efektivs.lv) – biedrs

  Starptautiskā Ergonomikas Asociācija (www.iea.cc) – padomes loceklis

  Eiropas Ergonomikas biedrību federācija (www.ergonomics-fees.eu) – padomes loceklis

  Eiropas Ergonomistu reģistrācijas centrs (www.eurerg.eu/) – padomes loceklis

  Institut CEDIMES (Centre for Studies in International Development and Economic and Social Movements,), Lettonie (http://www.cedimes.org/, Francija) – biedrs (No. 1875)

  Business Systems Laboratory (www.bslaboratory.net, Itālija) – biedrs

  Latvijas jauno zinātnieku apvienība (http://ljza.lv, Latvija) - biedrs​

   

  Kontakti

  Kolēģi