Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Vieslektore

Banku augstskola, Latvijas Jūras akadēmija, Vidzemes augstskola

Vieslekcijas par stratēģisko un pārmaiņu vadību, projektu vadību, dokumentu noformēšanu un pārvaldību, prezentēšanas prasmēm​​.

2004 - pašlaik

Docenta p.i.

Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Studiju kursu izveide un realizācija, studentu pētniecisko darbu vadīšana latviešu un angļu valodā. Studiju kursi/tematiskās grupas bakalaura un maģistra līmeņa studijās: stratēģiskā un pārmaiņu vadība, projektu vadība, dokumentu noformēšana un pārvaldība​​

1996 - pašlaik

Biznesa un menedžmenta konsultante

Saimnieciskās darbības veicēja

Konsultāciju sniegšana un apmācību vadīšana organizācijām par dažādiem vadības jautājumiem: stratēģisko un operatīvo, kā arī pārmaiņu vadību, ergonomiku un efektivitātes procesiem, dokumentu noformēšanu un pārvaldību u.tml.​

1999 - 2014

Docente

Biznesa augstskola Turība

Studiju kursu izveide un realizācija, studentu pētniecisko darbu vadīšana latviešu un angļu valodā. Studiju kursi/tematiskās grupas bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās: stratēģiskā un pārmaiņu vadība, projektu vadība, organizāciju teorija, menedžments, efektivitātes procesi organizācijās, dokumentu noformēšana un pārvaldība.​

Izglītība

2014 - 2016

Maģistra grāds sociotehnisku sistēmu modelēšanā

Vidzemes augstskola

Maģistra darba tēma "Socionikas iespēju izmantošana studiju procesa personalizācijā".

2009 - 2011

Maģistra grāds veselības zinātnēs

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Kvalifikācija "Uztura speciālists", maģistra darbs "Vietējo ogu resursu izmantošana noni biezeņa uzturvērtības paaugstināšanai".

2003 - 2008

Dr. oec.

Latvijas Universitāte

Specializācija "Izglītības vadība", promocijas darbs "Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā".

1999 - 2001

Maģistra grāds ekonomikā

Latvijas Lauksaimniecības un Norvēģijas Lauksaimniecības universitāšu kopprogramma.

1995 - 1999

Bakalaura un maģistra grāds pedagoģijā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Kvalifikācija "Ekonomikas un veselības mācības skolotājs". Maģistra grādam pielīdzināts ar AIC lēmumu.

Sasniegumi

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, modulāra bakalaura studiju programma "Biroja vadība", 1998.

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, modulāra bakalaura studiju programma "Biroja vadība", 1998.-1999.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Galvenās tēmas: stratēģiskā un pārmaiņu vadība, organizāciju teorija, efektivitātes procesi, projektu vadība, dokumentu noformēšana un pārvaldība

 

Vadītie studiju kursi

Pārmaiņu vadība

Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā

Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība

Lietišķās sarakstes un dokumentu pārvaldības pamati

Stratēģiskais menedžments

Docētie studiju kursi

Lietišķās sarakstes un dokumentu pārvaldības pamati

Pārmaiņu vadība

Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati

Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā

Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība

Starptautiskā mārketinga vides audits

Stratēģiskais menedžments

Projektu izstrāde un vadība

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Kopš 2016. - Rīgas 3.arodskolas Konventa locekle

 

Kopš 2011. - ​Nozaru ekspertu padomes locekle (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, administrēšana), 2017.jūl.-2019.mar. - priekšsēdētāja

 

Kopš 2008. - IKVD profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas eksperte

 

Kopš 2008. - VISC profesionālās kvalifikācijas eksāmenu eksperte

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Kalve, Ieva. Vadības aktuālās problēmas - Latvija Eiropas un pasaules kontekstā = Current management problems in Latvia - in the world and European context [Elektroniskais resurss] / I.Kalve // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos" (Rīga, 2010.g. 26.martā) : rakstu krājums / Biznesa augstskola "Turība" [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2010. - 8 p. on CD-ROM. - Kopsav. angļu val.

 

Kalve, Ieva. Pirmā palīdzība problēmu risināšanā : [par problēmu risināšanas prasmi] / I.Kalve // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 70.-72.lpp.

Kalve, Ieva. Sociālā uzņēmējdarbība un informācija par to Latvijas publiskajā telpā = Social entrepreneurship and information about in the internet environment in Latvia / I.Kalve // XIII Starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos" (Rīga, Latvia, 2012.g. 30.martā) = XXIII International scientific Conference "Sustainable business under changing economic conditions" (Riga, Latvia, Mar.30, 2012) : rakstu krājums / Biznesa augstskola "Turība". - Rīga, 2012. - 223.-232.lpp.

Kalve, Ieva. Management styles in Latvia and Moldova - differences and similarities / I.Kalve, N.Sali // XIV Starptautiskā zinātniskā konference "Radīt nākotni : komunikācija, izglītība, bizness" = XIV International Scientific Conference "Creating the future : communication, education, business" (Rīga, Latvija, 2013.g. 30.maijā) : rakstu krājums / Biznesa augstskola "Turība". - Rīga, 2013. - 151.-163.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Kalve, Ieva. Dokumentu pārvaldība : no A līdz Z / I.Kalve. - Rīga : Turība, 2013. - 315 lpp.

 

Kalve, Ieva. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība / I.Kalve. - Rīga : Turība, 2005. - 295 lpp.

 

Kontakti

Kolēģi