Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asistenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

Studiju programmas Māszinības (ar specializāciju Operāciju māsa)

Studiju kurss -​tehnoloģijas, materiāli un to pielietojums operācijās. Minimāli invazīvā ķirurģija.

Studiju kurss - operatīvā ķirurģija uroloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā.

Programmas īstenošana atbilstoši studiju plāniem, izstrādāt un pilnveidot studiju kursa saturu. Vadu nodarbības un lasu lekcijas

2015 - pašlaik

Virsmāsa

VSIA Paula Stradiņa KUS

Operāciju bloka darba organizēšana, nepieciešamā materiāla un aprīkojuma ​nodrošināšana, kā arī jauno speciālistu apmācība

2015 - 2016

Lektore

LU P. Stradiņa medicīnas koledža

Studiju programmas Estētiskā kosmetoloģija - programmas īstenošana atbilstoši studiju kursa plānam - izstrādāt un pilnveidot studiju saturu. Vadu semināru un lasu lekcijas. ​

1988 - 2015

operāciju māsa

VSIA Paula Stradiņa KUS

operācijas zāles darba organizācija, aseptikas un antiseptikas principu ievērošana, instrumentēšana operācijas laikā. Nodrošināt visu nepieciešamo donororgānu paņemšanas brigādē.​

2008 - 2015

Lektore

Latvijas Universitāte

Klīniskās aprūpes pamati - studiju kursa īstenošana atbilstoši studiju plāniem: praktisko nodarbību vadīšana.​

2004 - 2015

Lektore

LU P. Stradiņa medicīnas koledža

Studiju programmas - klīniskās aprūpes pamati un pacientu aprūpe.

Pirmā palīdzība. Ergonomijas pamati. Praktisko nodarbību vadīšana un lekciju lasīšana.

1984 - 1988

Ķirurģijas māsa

P.Stradiņa RKS 2.nefroloģiskā nodaļā

Pacientu aprūpe ( pacientu sagatavošana operācijām, pēcoperācijas periods) pacientu izglītošana.

Dažādu injekciju veikšana.

Medicīnas aprīkojuma sterilizācija.

Izglītība

2004 - 2006

Veselības zinātņu maģistrs māszinībās

Latvijas Universitāte

Māsu zinātnes teorija. Māsu prakses ētika. Pētniecības metodes māszinībās, Veselības vadības sistēma, Māsu darba vadības sistēma, Pētniecību tēžu izstrāde, Saskarsmes vadība, Ētika pētniecībā, Humanitāro zinātņu filozofiskās problēmas, Reliģijas psiholoģija, Vadības psiholoģija, Informācijas tehnoloģija, Sociālā Filozofija, Ekonomikas teorijas pamati, Darba kvalitātes nodrošināšana, Statistika.

2001 - 2004

Veselības zinātņu bakalaurs

Latvijas Universitāte

Aprūpes plānošana un dokumentācija, Veselības veicināšana. Māszinību teorija, Māsu profesijas filozofija, Pedagoģiskā darba projekts, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Lietvedība, Tiesību pamati, Kultūriespaids uz aprūpi, Ķirurģija, Diagnostika, Terapija, Klīniskā intervija un diskusija, Māsu prakses ētika, Pētniecība metodes māszinībās, Sabiedrības veselības nodrošināšana.

1981 - 1984

Medicīnas māsa

Rīgas 5. Medicīnas skola

Slimnieku aprūpe - ķirurģiskām,terapeitiskām saslimšanām. Slimnieku sagatavošana dažādām manipulācijā un izmeklējumiem.

Latviešu valoda, krievu valoda, ķīmija, farmakoloģija, fizika, angļu valoda.

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

2016. Dalība Rīgas Stradiņa Universitāte, 2. Zinātniski praktiskā konferencē " Māsas un vecmātes - veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu virzītājspēks" .

2016. Dalība Kursos Jerusalemē & Telavivā. Kā vadīt multi specifiskas operāciju zāles, sterilizācijas nodaļu, Specifiska fibrīna līmes produkti, Simulatoru pielietojums zinātnē un praksē.

2015. Dalība Latvijas hemodialīzes un nieru transplantācijas māsu asociācijas seminārā ar priekšlasījumu "Asinsvadu pieejas nodrošināšana un aprūpe hemodialīzes pacientiem"

2015. Dalība Johnson & Johnson AB Latvijas Filiāles rīkotā konferencē „1. Mācību vizīte uz Rīgas 1. Slimnīcu, operbloku; 2. Dzīvībai bīstamā aptaukošanās ķirurģiskā ārstēšana – ieguvumi un riski;3. Jaunākās tehnoloģijas operāciju iespējās".

2014. Dalība VSIA „Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas konferencē „Aktualitātes ķirurģisko pacientu ārstēšanā un aprūpē".

2014. Dalība Johnson & Johnson AB Latvijas Filiāles rīkotā seminārā „Asiņošana ķirurģijā – iespējas mazināt asiņu zudumu un optimāli kompensēt zaudēto", „Stresa menedžments".

2014. Dalība seminārā „ Practiciopation in the Nurse Leader programme for vascular closure device".

2014.Latvijas Māsu asociācijas apmācīt tiesīgu ārstniecības personas reģistrs – Izziņa Nr. A-30.

2014. Dalība Johnson & Johnson AB Latvijas filiāles rīkoto tālākizglītības seminārā „Invazīvās kardioloģijas un invazīvā radioloģijas laboratoriju vadošo medmāsu programma: Pieeja caur femorālo kopējo artēriju, asinsvadu slēdzējierīces nepieciešamība, procedūras komplikācijas un to novēršana".

2013.Dalība ESF projekta realizācijā „Jaunākās tendences un tehnoloģijas infūzu terapijas nodrošināšanā, parenterālās barošanas principi".

2013.Dalība „Trešajā Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongresā".

2013.Dalība ESF projektā „Informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču pilnveidošana", „Svešvalodas prasmju kompetenču paaugstināšana angļu valodā", „Teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveide Veselības un sociālās aprūpes nozarē", „Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču paaugstināšana".

2013.Dalība NMPD seminārā „Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana".

2013. Dalība Johnson & Johnson AB Latvijas rīkotā seminārā „Mikroorganismu biofilmas patoģenēzes mehānisms ar katetriem saistītajās hospitālajās infekcijās un to veidošanās profilakse".

2013. Dalība Johnson & Johnson AB Latvijas rīkotā seminārā "Oksidēta reģenerēta celuloze-mehānisko hemostāzes līdzekļu pielietojums mūsdienu ķirurģijā", „Atskabargu audu šūšanas ierīce".

2013. Dalība konferencē „Nieres transplantācijai Latvijā – 40 gadi".

2013. Dalība starptautiskā konferencē Viļņā Lietuva „Nursing science and practice 2013".

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 


Pacientu pozicionēšana uz operācijas galda faktori un iespējamie riski;
Statiskās slodzes riski un to saistītie preventīvie pasākumi operāciju māsu darbā;
Operāciju māsu integrācija darba procesā;
Ķirurģisko diegu veidi un to pielietojums;
Tehnoloģiskās iespējas operāciju jomā.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Tehnoloģijas, materiāli un to pielietojums operācijās. Minimāli invazīvā ķirurģija.

Operatīvā aprūpe abdominālā ķirurģijā

Operatīvā aprūpe endokrīnā, maņu orgānu ķirurģijā.

Operatīvā ķirurģija uroloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā.

operatīvā ķirurģija neiroķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā un mikroķirurģijā.

 

 

 

Vadītie studiju kursi

Operāciju māsu specializācijas modulis

Tehnoloģijas, materiāli un to pielietojums operācijās. Minimāli invazīvā ķirurģija

Docētie studiju kursi

Abdominālā ķirurģija un operatīvās aprūpes principi. Proktoloģija un operatīvās aprūpes principi. Uroloģija un operatīvās aprūpes principi. Ginekoloģija un operatīvās aprūpes principi.

Kardioķirurģija un operatīvās aprūpes principi. Angioķirurģija un operatīvās aprūpes principi. Torokālā ķirurģija un operatīvās aprūpes principi

Ķirurģisko operāciju veidi. Šuvju materiāls un tā pielietošana operācijās. Bērnu ķirurģija un operatīvās aprūpes principi

Mazinvazīvā ķirurģija un operatīvās aprūpes principi. Lāzerķirurģija , elektroķirurģija un operatīvās aprūpes principi

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

bakalaura darbi: 7

kvalifikācijas darbi: 6

recenzētie:

​​maģistra darbi: 1

bakalaura darbi: 7

​​kvalifikācijas darbi: 5

 

Projekti

 

1. ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai". Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā. Operāciju māsu pamatspecialitātē – lekciju lasīšana- Darba organizācija operāciju zālē; Pacientu aprūpe operācijas laikā.

​2. ERASMUS profesionālā pieredzes apmaiņā un novadīta lekcija par tēmu „Saskarsme ar potenciālo donoru radiniekiem"- Medical University College Of Medicine Plovdiv, Bulgārija, 2012.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 

2015 - pašlaik

VSIA Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aprūpes speciālistu konsultatīvā padomē- sekretāre

2012 - 2015

LU P. Stradiņa medicīnas koledža

Ārstniecības studiju programmas padome

2014 - 2015

LU P. Stradiņa medicīnas koledža

Stipendijas piešķiršanas komisijā

2007 - 2010

LU P.Stradiņa medicīnas koledža

Koledžas padomes loceklis

 

Kontakti

Kolēģi

Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Kokarēviča
Docētāja, Vieslektore
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Pētniece
Inese Stars
Docētāja, Pētniece
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Toms Pulmanis
Prodekāns, Docētājs
Elīna Akmane
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante)
Jana Duhovska
Studiju programmas vadītāja, Docētāja