Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Prodekāns

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

2017 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2017 - pašlaik

Vadītājs

Jauno Mediķu akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte

2017 - 2020

LZP eksperts

2015 - 2017

Medicīnas fakultātes kurators/mediators

Medicīnas fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - 2017

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

2012 - 2015

Dr. med. (Diploma Nr. 0258)

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs aizstāvēts 7.11.2016. Promocijas darba nosaukums "Ar antibiotiskām vielām impregnētu kompozītmateriālu antibakteriālā darbība in vitro un in vivo"; promocijas darba vadītāji: prof. Juta Kroiča un doc. Ilze Šalma

2004 - 2010

Ārsta diploms (Diploma Nr. 1275)

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 2004

Vidējā izglītība

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2019. The scientific international conference: Tick borne infections in Europe - up to date from the spot in the nature to the newest in vaccines. Rīgas Stradiņa universitāte. 2019.gada 15.marts, 12 TIP

2018. Starptautiska strapsektoru konference: ''Kopā pret antimikrobiālo rezistenci'' Rīgas Stradiņa universitāte. 2018.gada 22.novembris, 8 TIP

2018. The seminar ''EUCAST Standart in Latvia - experience, issues, solutions'' Association of clinical microbiologists of Latvia. 21 November 2018, 5 TIP

2018. 9th Conference of Preventive Dentistry '' Oral biofilm: friend or foe? Rīga Stradiņš university. 14 November 2018

2018. Vertically-Integrated Project (VIP) Consortium Meeting 2018. Atlanta, USA 10-11 May 2018

2017. Update on Infections Associated with Orthopaedic Implants: Diagnosis and Management. ​ESCMID Postgraduate Education Course. ​Pamplona, Spain 7 – 9 June 2017​

2016. Studiju rezultātu vērtēšanas metodika. Rīgas Stradiņa universitāte. Apliecības Nr. 2016/128. 9 akadēmiskās stundas

2016. Pētniecības darbu efektīva vadīšana. Rīgas Stradiņa universitāte. Apliecības Nr. 2016/160. 8 akadēmiskās stundas

2015. E-studiju (moodle) lietošanas potenciāls izglītībā. Rīgas Stradiņa universitāte. Apliecības Nr. 2015/3. 8 akadēmiskās stundas​

2014. Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā. ​Rīgas Stradiņa universitāte. Apliecības Nr. 2014/2096. 4 akadēmiskās stundas​

2014. Jaunākie pētījumi šūnu un molekulārās farmakoloģijas laboratorijā. Rīgas Stradiņa universitāte. Apliecības Nr. 2014/1986. 2 akadēmiskās stundas​

2013. Basic course in Medical Statistics. Rīgas Stradiņa universitāte. 16 akadēmiskās stundas​

2012. Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos. Rīgas Stradiņa universitāte. Apliecības Nr. 2012/4315. 5 akadēmiskās stundas​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Intravenozo katetru infekciju ierosinātāju noteikšana
  • Latvijā oriģināli sintezētu biomateriālu in vitro un in vivo mikrobioloģiskā testēšana: baktēriju adhēzijas un kolonizācijas noteikšana
  • Latvijā oriģināli sintezētu biomateriālu in vitro antibakteriālo īpašību noteikšana
  • Biomateriāli
  • Biofilmu veidošanās mehānismi uz implantātiem

 

Promocijas darbu vadīšana un konsultēšana

 

Vadītie promocijas darbi:

Anastasija Dovbenko: Biofilmu un biofilmu veidojošo Escherichia coli molekulāro un fenotipisko īpašību raksturošana. RSU 2019-

 

Iveta Ābola: Mutes dobuma veselības izvērtēšana pacientiem ar fenilketonūriju un 1.tipa cukura diabētu. RSU 2019-

 

Konsultants promocijas darbos:

Sintija Miļuna: Mutes dobuma izpēte tabakas lietotājiem. RSU 2019-

Dace Rezevska: Bakteriofāgus saturošu biokompozītu antimikrobiālā efekta izpēte biomateriālu asociēto infekciju ierobežošanā. RSU 2019-

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Studentu pētniecisko darbu vadīšana:

Terēze Pavloviča, RSU. Darba nosaukums ''Cutibacterium acnes klātbūtne dažādas smaguma pakāpes Acne Vulgaris pacientiem” 2019

 

Viktorija Aleksejeva, RSU. Darba nosaukums ''Mikroorganismu kolonizācija uz bērnu rotaļlietām BKUS spēļu istabās'' 2019

 

Antra Sandere, RSU. Darba nosaukums ''Bakteriālo ierosinātāju dažādība un to rezistence Liepājas reģionālajā slimnīcā'' 2019

 

Ilze Liepiņa, RSU. Darba nosaukums ''Medicīnas personāla mobīlo telefoni kā hospitālo infekciju avots'' 2019

 

Kirils Jurševičs, RSU. Darba nosaukums ''Biofilmu veidošanās uz dažādām krūšu implantu virsmām'' 2019

 

Liene Zvaigzne, RSU. Darba nosaukums ''Candida albicans adhēzijas un kolonizācijas intensitāte uz porainiem TiO2 un TiO2Ag biomateriāliem" 2018

 

Jekaterina Kazakova, RSU. Darba nosaukums '' Biežāk sastopamie bakterioloģiskie ierosinātāji uz intubācijas caurulēm intensīvās terapijas nodaļā'' 2018

 

Lana Mičko, RSU. Darba nosaukums ''Baktēriju adhēzijas un kolonizācijas intensitāte uz porainiem TiO2 keramikas biomateriāliem’’ 2017

 

Veronika Baltmane, RSU. Darba nosaukums ''Perifēro intravenozo katetru bakteriālā kontaminācija kardioloģijas nodaļā’’ 2017

 

Recenzēšana:

Bakalaura darbi: 2

Daila Kliedere, RTU. Darba nosaukums ''Deksametazona nātrija fosfāta piegādes sistēmas uz kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēlu bāzes" 2017

 

Aleksandrs Mirošņikovs, RTU. Darba nosaukums ''​Poraini kalcija fosfātu/bionoārdāmu polimēru kompozīti'' 2014

 

Maģistra darbi: 2

Edgars Šķudītis, RSU. Darba nosaukums ''Biofilmu veidošanās spējas noteikšana Staphylococcus aureus klīniskajiem izolātiem'' 2019

 

Karina Kostrjukova, RSU. Darba nosaukums ''​Ar farmaceitiski aktīvo vielu modificēto hialuronskābes hidrogēlu iegūšana un raksturošana''​ 2017

 

 

Izstrādātie studiju kursi

 

''Laika pārvaldība studiju procesā'' Medicīnas fakultāte, 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Medicīna", 1.studiju gads, 1.studiju semestris​ (2016)

 

Vadītie studiju kursi

 

"Laika pārvaldība studiju procesā", Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma Medicīna, 1.studiju gads, 1.studiju semestris​

 

"Mikrobioloģija", Rīgas Stradiņa universitāte, Farmācijas fakultāte, 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Farmācija", 2.studiju gads, 2. studiju semestris un 3.studiju semestris​​

 

Docētie studiju kursi

 

Laika pārvaldība studiju procesā (Medicīnas fakultāte)

 

 

Medicīnas mikrobioloģija (Medicīnas fakultāte)​

 

 

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija (Zobārstniecības fakultāte)

 

Mikrobioloģija (Farmācijas fakultāte)

 

Projekti

 

Pētnieks; Valsts Pētījuma Projektā Nr.4 „ Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai" (4.5 apakšprojekts)​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Zinātnes Padomes eksperts (līdz 2020.gada novembrim)

Eiropas klīnikās mikrobioloģijas un infekcijas slimību asociācijas biedrs

Latvijas Medicīnas mikrobiologu asociācijas​ biedrs​

 

RSU International Student Conference 2019 žūrijas un recenzentu komisijas loceklis sekcijā: Mikrobioloģija, dermatoloģija, infekciju slimības

RSU International Student Conference 2018 žūrijas un recenzentu komisijas loceklis sekcijā: Mikrobioloģija, dermatoloģija, infekciju slimības

RSU International Student Conference 2017 žūrijas un recenzentu komisijas loceklis sekcijā: Mikrobioloģija, dermatoloģija, infekciju slimības

 

Publikācijas

 

Raksti​​ (Starptautiski citējami - 14 , SCOPUS -10), par pēdējiem 5 gadiem:

 

 

Adhesion and colonisation of microorganisms on porous TI2O and TI2O-silver biomaterials. Ingus Skadiņš, Lana Micko, Liene Zvaigzne, Inga Narkevica, Juta Kroiča. // Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, Vol. 73 (2019), No. 4 (721), pp. 20–30

 

Influence of antibiotic-impregnated biomaterials on inflammatory cytokines/ Ingus Skadiņš, Juta Kroiča, Ilze Salma, Aigars Reinis, Marina Sokolova, Dagnija Rostoka. // Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, Vol. 73 (2019), No. 2 (719), pp. 177–184

 

Sol-Gel Synthesis of SnO2-TiO2 System - Morphologic, Photocatalytic and Antibacterial Properties/ Anzelms Zukuls , Gundars Mežinskis, Aigars Reinis, Ingus Skadins, Juta Kroica, Ramona Durena. // Key Engineering Materials, Vol. 762, pp. 273-277, 2018

 

 

Photocatalytic and Antibacterial Properties of ZnO-TiO2 Sol-Gel System / Anzelms Zukuls , Gundars Mežinskis, Aigars Reinis, Ingus Skadins, Juta Kroica, Ieva Stafecka, Ramona Durena. // Key Engineering Materials, Vol. 762, pp. 278-282, 2018

 

In Vitro Characterization Perspectives Using Fourier Transform Infrared Photoacoustic Spectroscopy (FTIR PAS) and Diffuse Reflectance Infrared Spectroscopy (DRIFT)/​Agnese Brangule, Ingus Skadiņš, Aigars Reinis, Kārlis Agris Gross, Juta Kroča​ . // Key Engineering Materials, 2017; 758: 273–277

 

 

​The Oral Microbiome of Smokeless Tobacco Users in Latvia / Miļuna S., Rostoka D., Skadins I., Reinis A., Priedīte V., Koka R., Lauva D., Kroiča J. // Proc. Latvian Acad. Sci. Section B, Vol. 71 (2017), No1/2 (706/707), pp. 33-37.

 

The level of inflammatory cytokines and antimicrobial peptides after composite material implantation and contamination with bacterial culture / Skadins I., Kroica J., Salma I., Reinis A., Sokolova M., Rostoka D.​ // Key Engineering Materials, 2017; 721: 245–250.​

 

Simultaneous identification of amorphous calcium phosphate and S.epidermidis bacteria by photoacoustic spectroscopy / Brangule A., Gross K. A., Skadins I., Reinis A., Kroica J. //​ Key Engineering Materials, 2017; 720: 125–129.​

 

Mutes mikrobioma īpatnības bezdūmu tabakas lietotājiem / S.Miļuna, D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, V.Priedīte, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 284.-291.lpp.

 

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid and polycaprolactone polymers saturated with antibiotics / J.Kroiča, I.Skadiņš, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.220-226.

 

 

In vitro bioactivity and bacteriostasis effect of thermally treated and UV-light irradiated TiO2 ceramics / Inga Narkevica, Aigars Reinis, Lauma Bugovecka, Ingus Skadins, Errj Sansonetti, Juta Kroica, Jurijs Ozolins// Key Engineering Materials. - Vol.674 (2016) p.121-126.

 

 

Tēzes​​ (kopā 47) par pēdējiem 5 gadiem:

 

 

Terēze Pavloviča, Tatjana Reka, Ingus Skadiņš. Identification algorithm for causative agent Cutibacterium acne of Acne vulgaris. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” Rīga, 4–5 April 2019. p.138

 

Viktorija Aleksejeva, Ingus Skadiņš. Bacterial colonisation of playroom toys in a tertiary referral chilldrens hospital. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” Rīga, 4–5 April 2019. p.136

 

Antra Sandere, Ingus Skadiņš. Diversity of bacterial agents and their antibacterial resistence in Liepāja regional hospital. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” Rīga, 4–5 April 2019. p.135

 

Ilze Liepiņa, Ingus Skadiņš. Cell phones of medical personnel: a silent source of bacteria. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” Rīga, 4–5 April 2019. p.134

 

Kirils Jurševičs, Miks Bukulītis, Ingus Skadiņš. Biofilm formation on different breast implant surfaces. Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” Rīga, 4–5 April 2019. p.132

 

Ingus Skadiņš, Juta Kroiča, Ilze Šalma. Biocompability of Biomaterials In Vivo and Antibacterial Efficiency In Vitro. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences - Knowledge for Use in Practice. 2019. April 1-3, p.207, Riga, Latvia

 

Aigars Reinis, Mohits Kakars, Juta Kroiča, Arnis Eņģelis, Aigars Pētersons, Ingus Skadiņš, Dagnija Rostoka, Reinis Rugājs. Early Diagnostic Biomarkers for Diagnosis of Acute Bacterial Infections. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences - Knowledge for Use in Practice. 2019. April 1-3, p.217, Riga, Latvia

 

Ingus Skadins, Lana Micko, Liene Zvaigzne, Juta Kroica. Adhesion and Colonisation of Microorganisms on Porous Ti2O and Ti2O-silver Biomaterials. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences - Knowledge for Use in Practice. 2019. April 1-3, p.242, Riga, Latvia

 

A. Medvids, P. Onufrijevs, E. Letko, S. Gaidukovs, A. Knoks, R. Eglitis, I. Skadins, S. Varnagiris, M. Milčius, A. Zunda, J. Padgurskas, H. Mimura. Comparable Analyze of TiO2 Properties on Ti Formed by Laser Radiation, Sol-Gel, Electrochemical Anodization and Magnetron Sputtering. International Conference on Global Research and Education Inter-Academia 2018. September 24 – 27, 2018 Kaunas, Lithuania

 

Jekaterina Kazakova , Kristīne Maķe, Ingus Skadiņš. The bacteriological colonisation of intubation tubes in intensive care unit. International Student Conference Health and Social Sciences, Latvia, Riga, March 16-17th, 2018, P.50

 

Lana Mičko , Daiga Marnauza, Ingus Skadiņš. Bacterial adhesion and colonisation intensity on porous TiO2 ceramic biomaterials. International Student Conference Health and Social Sciences, Latvia, Riga, April 5th, 2017, P.116

 

Veronika Baltmane, Ivars Veckalns, Ingus Skadiņš. The bacteriological contamination of peripheral intravenous catheters in cardiologic department. International Student Conference Health and Social Sciences, Latvia, Riga, April 5th, 2017, P.134

 

The level of inflammatory cytokines and antimicrobial peptides after composite material implantation and contamination with bacterial culture / Ingus Skadiņš, Juta Kroiča, Ilze Šalma, Aigars Reinis, Marina Sokolova, Dagnija Rostoka //​ The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology" – BALTMATTRIB 2016, November 3rd – 4th, p.88​

 

Fabrication and characterization of modified titanium dioxide scaffolds for bone tissue engineering / I. Narkevica, J. Ozolins, I. Cakstina, I. Skadins. // ​9th annual meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials. Reykjavik, Iceland, June 1–3, 2016. P.13-14​

 

Prevention of bioceramics against bacterial contamination using bacteriophages / K.Racenis, L.Eglite, A.Reinis, I.Skadins, J.Kroica // 4th World Congress on Targeting Infectious Diseases “Phage Therapy 2016'' (Paris, France, June 2-3, 2016) P.67.

 

 

Antibacterial efficiency of biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics/ I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka // European Cells and Materials. - Vol.29, Suppl.1 (2015), p.54. - 8th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials (Sigulda, Latvia, May 6-8, 2015)

 

Association between vaginal pH and Lactobacillus species and bacterial vaginosis associated microorganisms in small population of women in their first trimester of pregnancy / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP7.

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšanas metodes ietekme uz antibakteriālo ilgumu / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 307.lpp.

Fizioloģiskās vides ietekme uz biomateriāliem ar biodegradējumu polipienskābes polimēru / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, D.Rostoka, N.Bērza ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 306.lpp.

Types of vaginal microbiota in small population of pregnant women / N.Bērza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins // The 9th ESIDOG/1st ISIDOG European Conference (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - Abstract No.EP9.

 

Antibacterial efficiency of biomaterials with open porosity of 15% and total porosity of 20% / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014)No.O2.3.

 

 

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polycaprolactone polymer, saturated with ciprofloxacin / ​​I.Skadins​, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza. ​2nd Congress of Baltic Microbiologists. Tartu, Estonia, 16.10.2014 – 19.10.2014, P.54​

 

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polycaprolactone polymer, saturated with gentamicin / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.42. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

 

 

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid polymer, saturated with gentamicin / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Barcelona, Spain, May 10-13, 2014) P0316.

 

Antibacterial efficiency of hydroxyapatite biomaterials with biodegradable polylactic acid polymer, saturated with ciprofloxacin / I Skadins, J Kroica, I Salma, A Reinis, M Sokolova, N Berza //​ Scandinavian Society for Biomaterials – 7th annual meeting iNANO, Aarhus University, Aarhus, Denmark 26 – 28 March 2014, O19​

 

 

Biomaterial antibacterial efficiency with reduced level of porosity / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, N.Berza // 22nd Annual Meeting of the European Orthopaedic Research Society (EORS) (Nantes, France, July 2-4, 2014) P7.1.

 

Biomaterial associated infections – causative agents and mechanisms / A.Reinis, J.Kroica, J.Vetra, I.Skadiņš, N.Bērza, D.Rostoka // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.33. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

 

Biomaterials with biodegradable polymer and antibiotics – efficiency tests in laboratories, practical use, advantages and disadvantages / I.Skadins, J.Kroica, I.Salma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Berza // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.41.

 

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšana / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 335.lpp.

Biomateriālu efektivitāte pret Ps. aeruginosa un S. epidermis / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 337.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību - 15% antibakteriālās efektivitātes noteikšana, izmantojot Kirby-Bauer difūzijas metodi / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 334.lpp.

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību 15% antibakteriālā efektivitāte in vitro / I.Skadiņš, J.Kroiča, I.Šalma, A.Reinis, M.Sokolova, D.Rostoka, N.Bērza // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 336.lpp.

Maksts floras tipi grūtniecēm pirmajā trimestrī / N.Bērza, J.Žodžika, J.Kroiča, A.Reinis, I.Skadiņš ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 197.lpp.

 

Normālas un izmainītas maksts mikrofloras baktēriju veidi grūtniecēm Rīgā / N.Bērza, J.Žodžika, A.Reinis, I.Skadiņš ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy(Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). 66.lpp.

 

 

Vaginal flora types in pregnant women in their first trimester / N.Berza, J.Zodzika, J.Kroica, A.Reinis, I.Skadins, L.Piekuse, O.Vasina // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.2.

 

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja