Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–18.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
50 maksas
2300 EUR/gadā

Globalizācijas un citu starptautisko procesu rezultātā palielinās to jautājumu klāsts, kuri tiek risināti starptautiskajā vidē. Papildus drošības un ekonomikas jautājumiem arī finanšu, kultūras, zinātnes, sociālie, apkārtējās vides un pat lauksaimniecības jautājumi ir kļuvuši par daļu no starptautiskās politikas darbakārtības, kas rada pieprasījumu pēc atbilstoši izglītotiem speciālistiem, kas orientējas Eiropas Savienības (ES), divpusējās un daudzpusējās diplomātijas, drošības, tiesību un citos starptautisko attiecību jautājumos. Tieši tāpēc otrajā studiju gadā tev būs iespēja izvēlēties kādu no mūsu piedāvātajām specializācijas plūsmām Starptautiskās attiecības un diplomātija vai Eiropas Savienības inovāciju vadība. Iespēja specializēties konkrēto tēmu lokā ne tikai sniegs padziļinātas pētnieciskās un praktiskās zināšanas par konkrētajiem jautājumiem, bet arī ļaus studēt tieši to, kas interesē tevi.

Studiju vide

Studijas notiek modernā, ērtā un studijām pielāgotā vidē. Nodarbību telpas ir aprīkotas ar modernu prezentācijas aprīkojumu, kas ļauj nodarbībās integrēt dažādus apmācību līdzekļus, prezentācijas, filmas vai tiešsaistes saziņu. Studējošajiem ir iespējams izmantot RSU bibliotēkas grāmatu krājumu vai datubāzu piedāvātās publikācijas, bet starplaikus starp lekcijām pavadīt lietderīgi, kādā no daudzajām studējošo darba vietām.

Studiju saturs

1. studiju gads

Studēsi starptautisko attiecību un politikas zinātnes pamatus. Gūsi priekšstatu par valstu ārpolitiskajām pieejām, diplomātijas teoriju un praktisko izpausmi valstu un citu starptautisko aktoru kontekstā. Apgūsi praktiskas iemaņas – publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes. Studiju gada noslēgumā izstrādāsi un prezentēsi savu pirmo zinātnisko pētījumu.

2. studiju gads

Gatavojies papildināt savas zināšanas par starptautisko attiecību teorijām un starptautisko institūciju darbību, kā arī par labākajām pieejām valstu ārpolitikas izpratnei un analīzei. Šajā gadā sāksi apgūt specializētus kursus, kas veltīti noteiktiem starptautisko attiecību jautājumiem un spēlētājiem – attīstības sadarbību, starptautisko ekonomiku, Eiropas Savienības kaimiņattiecību politiku, kā arī ASV, Ķīnu un Krieviju. Varēsi izvēlēties un praktizēties Eiropas Savienības vai starptautisko attiecību un diplomātijas jautājumos. Arī otro studiju gadu noslēgsi ar savu patstāvīgi izstrādāto zinātnisko pētījumu par kādu no starptautiskās politikas vai Eiropas Savienības aktualitātēm.

3. studiju gads

Turpināsi apgūt starptautisko attiecību jautājumus un izmantot iepriekš iegūtās zināšanas, lai aplūkotu starptautiskās politikas jautājumus no dažādām perspektīvām: globalizācijas antropoloģijas, attīstības stratēģiju, lēmumu pieņemšanas ārpolitikā, kā arī jauno reģionālo lielvaru – Brazīlijas, Indijas un citu – attīstību un ārpolitiku. Varēsi iepazīties ar diplomātu darba formālo pusi kursā Diplomātiskais protokols vai sagatavoties pārliecinoši uzstāties TV kameru priekšā kursā Mediju treniņš. Pavasara semestrī dosies četru nedēļu praksē kādā no Latvijas Republikas ministrijām vai citām institūcijām un organizācijām, kas nodarbojas ar starptautiskiem jautājumiem. Līdz absolvēšanai tavs uzdevums būs izstrādāt līdz šim nopietnāko zinātnisko pētījumu – bakalaura darbu, kurā apvienosi visā studiju procesā gūtās zināšanas un iemaņas.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_057Angļu valoda politikas studijāsValodu centrsAnna Jurčenko6 / 9
PZK_013Ārpolitikas analīzePolitikas zinātnes katedraMārtiņš Vargulis3 / 4.5
PZK_134Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis15 / 22.5
PZK_102Bakalaura darba tēžu aizstāvēšana un darba priekšaizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis1 / 1.5
PZK_206Baltijas valstu drošības un aizsardzības politikaPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Vargulis3 / 4.5
PZK_143Diplomātiskais protokols un lietišķā etiķetePolitikas zinātnes katedraSintija Stipre3 / 4.5
PZK_194Eiropas lielvalstu salīdzinošā politikaPolitikas zinātnes katedraLelde Metla-Rozentāle3 / 4.5
PZK_150Eiropas Savienības ārpolitikaPolitikas zinātnes katedraAleksandra Palkova3 / 4.5
PZK_003Eiropas Savienības kaimiņattiecību politika: Austrumu partnerība un CentrālāzijaPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Vargulis3 / 4.5
PZK_195Eiropas Savienības politiskā komunikācijaPolitikas zinātnes katedraElīna Graudiņa2 / 3
VC_023Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
PZK_200Globalizācijas antropoloģijaPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 4.5
PZK_014Ievads ārpolitikā un diplomātijāPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_015Ievads Eiropas integrācijāPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Vargulis2 / 3
PZK_018Ievads starptautiskajās attiecībāsPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs3 / 4.5
PZK_053Jaunie varas reģioni globālajā politikāPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_148Ķīnas Tautas republikas politika un stratēģiskā komunikācijaPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Daugulis3 / 4.5
PZK_022Krievija pasaules politikāPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds3 / 4.5
PZK_023Kursa darbsPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska4 / 6
PZK_029Lēmumu pieņemšana ārpolitikāPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds3 / 0
PZK_192Politikas teorijasPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska2 / 3
PZK_045Politiskā un starptautiskā ekonomikaPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis3 / 4.5
PZK_049Politiskās partijas un interešu grupasPolitikas zinātnes katedraIlga Kreituse3 / 4.5
PZK_095PraksePolitikas zinātnes katedraLelde Metla-Rozentāle4 / 6
VC_017Spāņu valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs9 / 13.5
PZK_059Starptautiskā drošība: teorijas, koncepcijas un jautājumiPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns3 / 4.5
PZK_060Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijasPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska3 / 4.5
PZK_061Starptautiskās institūcijasPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska3 / 4.5
PZK_064Studiju darbsPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska4 / 6
PZK_141Tuvo Austrumu starptautiskās attiecībasPolitikas zinātnes katedraToms Rātfelders2 / 3
VC_022Vācu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča9 / 13.5
PZK_071Zinātnisko darbu izstrāde un pētniecības metodesPolitikas zinātnes katedraLelde Metla-Rozentāle3 / 4.5

Studiju metodes

Studijās šajā programmā organizētas pēc studentu atzinīgi novērtētās moduļu sistēmas, kas paredz, ka viena mēneša garumā apgūsti konkrētus kursus un noslēgumā uzreiz nokārto pārbaudes darbu. Tam seko nākamais modulis. Šāda sistēma ļauj padziļināti apgūt konkrētu jomu, koncentrēties un sasniegt labāku vērtējumu kursa noslēgumā.

Papildus studiju procesam tev būs iespēja vieslekciju ietvaros dzirdēt Latvijas un starptautiskās politikas prominences, diplomātus un starptautiski zināmus politikas pētniekus. Savas prasmes varēsi pilnveidot un pārbaudīt, piedaloties RSU organizētajos debašu turnīros vai ikgadējā studējošo zinātniskajā konferencē. Starptautisko skatījumu un kontaktus varēsi paplašināt, izmantojot Erasmus+ programmas iespējas vienu semestri studēt kādā no Eiropas augstskolām.

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventi savu karjeru var uzsākt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā un Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārpus Latvijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā, kā arī citās Latvijas Republikas institūcijās, piemēram, Kultūras, Iekšlietu vai Izglītības un Zinātnes ministrijās, kā arī Latvijas Republikas Saeimā. Daļa absolventu tālākās karjeras iespēja saista ar uzņēmumiem, kuri attīsta starptautisko sadarbību, vai ar starptautiskajām institūcijām, piemēram, Eiropas Savienību.

"Stradiņu" rūdījums ir kā zīmols: RSU absolvents Artūrs Šakurovs
Kādēļ uzvarēja starptautiskās attiecības?

Absolventi

DSC_2357 - Copy.jpg

Studijas šajā programmā sniedza lielu pārliecību par zināšanu un prasmju kvalitāti, kuras saņēmu studiju laikā. Pasniedzēju augstais līmenis, studiju disciplīna, kā arī mācību līdzekļu pieejamība raksturo studiju kvalitāti, kas mani kā RSU studentu padarīja pievilcīgu darba devējiem jau studiju laikā. No pirmā kursa praktizējos un strādāju Eiropas Komisijā, Latvijas Institūtā kā arī Rīga 2014 birojā. Pēc studijām bija tikai likumsakarīgi, ka darbs nebija jāmeklē, jo piedāvājumi nāca paši.

Edgars Žukovskis, projektu vadītājs, Sponsorking

Martins Vargulis.jpg

Studijas RSU kalpojušas par redzesloka paplašināšanas, kvalitatīvu zināšanu iegūšanas un profesionalitātes pilnveidošanas instrumentu. Studiju process ir intensīvs, pieprasot no studenta disciplīnu un efektīvu laika plānošanu, kas noder turpmākā profesionālajā darbībā. Iegūtās zināšanas un prasmes ir bijis priekšnosacījums veiksmīgai darba pienākumu izpildei.

Mārtiņš Vargulis, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Aizsardzības politikas departamenta Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vadītājs.

Elizabete Vizgunova.jpg

Studijas šajā programmā sniedza iespēju iepazīties ar plašu klāstu teorētisku un analītisku jautājumu, kā arī apzināties konceptuālas un praktiskas pretrunas gan socioloģiskā, gan politiskā līmenī, tādējādi labi sagatavojot un motivējot studiju turpināšanai ārzemēs. Īpaši novērtēju iegūtās praktiskās zināšanas – laika menedžmenta iemaņas un pieredze pētnieciskos projektos ir kalpojušas par nozīmīgiem instrumentiem karjeras un kontaktu veidošanā.

Elizabete Vizgunova, Eiropas Starpdisciplināro studiju programmas maģistrante – Eiropas Koledža, Natolina Polijā un Sciences Po Francijā.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests), ja pretendē uz RSU finansētu studiju vietu
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Studiju programmas Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas reflektanti, kuri tiek imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā – imatrikulācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido kompleksā pārbaudījuma vērtējums vai noslēguma pārbaudījuma sagatavošanas kursos Jauno diplomātu un politologu akadēmija vērtējums un CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā. 
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā,
 • 70% no kopējā vērtējuma ietekmē kompleksā pārbaudījuma vērtējums vai noslēguma pārbaudījuma vērtējums sagatavošanas kursos Jauno diplomātu un politologu akadēmija .

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija