Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Lektora p.i.

Statistikas laboratorija, Rīgas Stradiņa Universitāte

Studentu konsultēšana par pētījumu metodoloģiju, datu ievadi, datu apstrādes programmu lieošanu, datu statistiskās apstrādes metodēm, analīzi, rezultātu interpretāciju un grafisko attēlošanu

2014 - pašlaik

Pētnieks

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts, Latvijas Universitāte

Pētniecības veikšana un pētniecības rezultātu publikācija, regulāra dalība vietējās un starptautiskajās konferencēs ar ziņojumiem, piedalīšanās metodisko un darba programmu izstrādāšanā; zinātnes popularizēšana

2004 - 2015

Komercdirectore

Livonia Shipping Company

1997 - 2004

Ekonomiste / Fraktēšanas nodaļas vadītāja

Sol Shipping Company A/S

1996 - 1997

F&B izmaksu kontroliere

Radisson SAS Hotel Daugava

1995 - pašlaik

Brīvprātīgais (tulks, asistents)

Starptautiskais kinoaktieru festivāls "Baltijass Pērle"

dažādos gados - filmu tulks, ģenerāldirektores asistente, festivāla centra vadītāja

2013 - 2014

Brīvprātīgais (pasniedzējs)

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Praktisko darbu un semināru vadīšana studiju kursos "Daudzdimensiju analīze", "Pētījumu metodes un organizācija", "Mārketinga pētījumi", lektora prakse kursā "Concept of the Baltic Sea Region"

Izglītība

2012 - 2016

Vadībzinātnes doktora grāds sabiedrības vadībā

Latvijas Universitāte

2006 - 2012

Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās

Latvijas Universitāte

1990 - 1994

Biznesa vadības bakalaura grāds ekonomiskajā kibernētikā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

International Public Policy Association​

Latvijas Jauno zinātnieku asociācija

Association for the Advancement of the Baltic Studies

ESPAnet Baltics

Projekti

Piedalījos kā pētniece divās Valsts pētījumu programmās:

1. VPP "EKOSOC-LV" (apakšprojekts "Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā​") - 2014. - 2017.

2. VPP "Nacionālā Identitāte" (apakšprojekts "Nacionālā identitāte un cilvēkdrošība") - 2013. - 2014.​

Publikācijas

RAKSTI

 • Rajevska, O. (2017). Pre-reform Service Component in Pension Systems of the Baltic States: How Fair is the Play? In: Proceedings of the 2017 International Conference „Economic Science for Rural Development", No. 46, Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017. ISBN 978-9984-48-262-0. pp. 338-344. EBSCO

http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums…

 • Rajevska, O. (2016). Theoretical old-age pension benefits and replacement rates in the Baltic States: a retrospective simulation. Economics and Business, ISSN 2256-0393, Vol. 28, pp. 13-19. EBSCO

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/22095/

 • Rajevska, O. (2016). Threats to sustainability of national pension systems: the results of European and Baltic expert poll. In: International scientific conference "New challenges of economic and business development": conference proceedings, 12-14 May, 2016, Riga, University of Latvia. ISBN 978-9934-18-140-5. pp. 596–603. Web of Science

http://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/proje…

 • Rajevska, O. (2016). Taxation of pensions in the Baltic States. In: Proceedings of the 2016 International Conference „Economic Science for Rural Development", No. 43, Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016. ISBN 978-9984-48-225-5. pp. 352-357. EBSCO, Web of Science

http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums…

 • Rajevska, O. (2015). Sustainability of pension systems in the Baltic States. Entrepreneurial Business and Economics Review. ISSN 2353-8821. Vol. 3/4, pp. 139-153. EBSCO, ERIH PLUS

https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/108/…

 • Rajevska, O. (2014). Pension statistics in Latvia: resources and weaknesses. The Journal of Economics and Management Research. ISSN 2255-9000. Vol.3, pp. 65–74.

http://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgad…

 • Rajevska, O. (2014). Adequacy of pensions in the Baltic region. Regional Review. ISSN 1691-6115. Vol. 10, pp. 41–51. EBSCO

http://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Regionalais_zinojum…

 • Rajevska, O. (2014). Latvian pension system: calibration by crisis. In: International scientific conference "New challenges of economic and business development": conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia. ISBN 978-9984-45-836-6. pp. 307–315. Web of Science

http://www.bvef.lu.lv/fileadmin/_migrated/content_uploads/0…

 • Rajevska, O. and Rajevska, F. (2014). Notional Defined Contribution pension scheme experience in Latvia: some lessons. Studia Humanistyczne AGH (Contributions to Humanities). ISSN 2084-3364. Vol. 13/4, pp. 185–197. ERIH PLUS

https://journals.agh.edu.pl/human/article/view/1666/1183

 • Rajevska, O. (2014). Sociālais taisnīgums un sociālā nevienlīdzība sociālās politikas dizainā. Monogrāfijā: Tabuns, A. un Rajevska, F. (redaktori). Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 978-9984-45-880-9, 113.–137.lpp.

https://luis.lu.lv/lu/dport_file/6853

 • Rajevska, O. (2014). Social justice in pension systems of the Baltic States – possible inspiration for Eastern Partnership. In: Muravska, T. and Berlin, A. (eds.). EU Eastern Partnership: from capacities to excellence: strengthening research, regional and innovation policies in the context of horizon 2020. Riga: University of Latvia Press, ISBN 978-9984-45-901-1, pp. 104–116.

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/c…

 • Rajevska, O. (2013). Funded pillars in the pension systems of Estonia, Latvia and Lithuania. Economics and Business, Vol.23, pp. 83–89. EBSCO

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/16724

 • Rajevska, O. (2013). Equity criterion in pension systems assessment and its manifestation in Estonian and Latvian pension schemes. Journal of Economics and Management Research. ISSN 2255-9000. Vol. 2, pp. 118–130.

http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zur…

 • Rajevska, F., Rajevska, O. and Stāvausis. D. (2014). Challenges for the sustainability of Latvian pension system. In: Bela, B. (ed.). Latvia. Human Development Report 2012/2013: Sustainable Nation. Riga: Advanced Social and Political Research Institute of the University of Latvia. ISBN 978-9984-45-856-4, pp. 34–44.

http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnie…

 • Rajevska, O. (2012). The impact of globalisation and europeanisation on pension systems in the Baltic States. InKuznetsova, N. etal. (eds.) Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. Материалы международной конференции „Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы", 11–12 октября 2012 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация. Санкт-Петербург: Скифия-принт, ISBN 978-5986-20-082-8, pp. 184–196.

http://worldec.ru/content/conference/october2012/Conference…

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja