Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Lektore

Statistikas laboratorija, Rīgas Stradiņa Universitāte

Studentu konsultēšana par pētījumu metodoloģiju, datu ievadi, datu apstrādes programmu lieošanu, datu statistiskās apstrādes metodēm, analīzi, rezultātu interpretāciju un grafisko attēlošanu

2014 - pašlaik

Pētniece, stundu pasniedzēja

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts, Latvijas Universitāte

Pētniecības veikšana un pētniecības rezultātu publikācija, regulāra dalība vietējās un starptautiskajās konferencēs ar ziņojumiem, piedalīšanās metodisko un darba programmu izstrādāšanā; zinātnes popularizēšana

2018 - pašlaik

Pensiju politikas eksperte

European Social Policy Network (ESPN)

Piedalīšanās ziņojumu sagatavošanā sociālās politikas jomā

2013 - 2014

Pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Praktisko darbu un semināru vadīšana studiju kursos "Daudzdimensiju analīze", "Pētījumu metodes un organizācija", "Mārketinga pētījumi", lektora prakse kursā "Concept of the Baltic Sea Region"

2004 - 2015

Komercdirectore

Livonia Shipping Company

Izglītība

2012 - 2016

Vadībzinātnes doktora grāds sabiedrības vadībā

Latvijas Universitāte

2006 - 2012

Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās

Latvijas Universitāte

1990 - 1994

Biznesa vadības bakalaura grāds ekonomiskajā kibernētikā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

European Social Policy Network

International Public Policy Association​

Latvijas Jauno zinātnieku asociācija

Association for the Advancement of the Baltic Studies

ESPAnet Baltics

International Biometric Society

 

Projekti

 

Piedalījos kā pētniece divās Valsts pētījumu programmās:

1. VPP "EKOSOC-LV" (apakšprojekts "Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā​") - 2014. - 2017.

2. VPP "Nacionālā Identitāte" (apakšprojekts "Nacionālā identitāte un cilvēkdrošība") - 2013. - 2014.​

 

Publikācijas

 

RAKSTI

 • Rajevska, F., Rajevska, O. (2019). Social Policy Reforms in Latvia: Shift Towards Individual Responsibility of Welfare. In: Routledge Handbook of European Welfare Systems (Eds. S. Blum, J. Kuhlmann, K. Schubert). London, Abingdon, New York : Routledge, 2019, 19 p. 
 • Rajevska, O., Voroncuka, I. (2019). Modelling the Influence of Working Career Breaks on Pension Using Retrospective Simulation: A Case of the Baltic States. In: The 23d World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 6-9, 2019, Orlando: Proceedings: Volume 4. Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2019 P.54-58. ISBN 9781950492183. Scopus
 • Rajevska, F., Rajevska, O. (2019). ESPN Thematic Report on Financing social protection – Latvia. European Social Policy Network (ESPN). Brussels : European Commission, 2019. 29 p.
 • Rajevska, O. (2019). Frankenstein Tax: the evolution of the solidarity tax in Latvia, ESPN Flash Report 2019/47, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission, 2 p.
 • Rajevska, O. (2019). A recent reform of the inheritance component may increase trust in the Latvian pension system, ESPN Flash Report 2019/13, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission, 2 p.
 • Rajevska, O., Rasnača, L. (2018). Sociālā apdrošināšana (Sociālā aizsardzība) // Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galv. red. Valters Ščerbinskis. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 646.-649. lpp.  ISBN 9789984850610.

e-versija: https://enciklopedija.lv/skirklis/21567

 • Rasnača, L., Kūle, L., Rajevska, O., Skrodele-Dubrovska, I. (2018). Sociālās aizsardzības institūcijas (Sociālā aizsardzība) // Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galv. red. Valters Ščerbinskis Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka. 651.-653. lpp., ISBN 9789984850610.

e-versija: https://enciklopedija.lv/skirklis/21878

 • Rajevska, O. (2018). Do pension funds' participants in Latvia track the profitability of their pension savings? In: New Challenges of Economic and Business Development - 2018: Productivity and Economic Growth : International Scientific Conference, May 10-12, 2018, Riga, Latvia : Proceedings Riga : University of Latvia, 2018 pp. 540-548.  ISBN 9789934183447. 
 • Rajevska, O. (2018). The Financial Illiteracy of Latvians Undermines Their Wellbeing in Old Age. In: PenCon 2018 Pensions Conference, 19-20 April, 2018, Lodz, Poland : Proceedings. Lodz : Lodz University of Technology Press, 2018, pp. 243-251, ISBN 9788372839008. Web of Science 
 • Rajevska, O. , Rajevska, F. (2018). In(Effectiveness) of the Latvian Pension System in Addressing the Problem of Poverty among the Elderly. In: PenCon 2018 Pensions Conference, 19-20 April, 2018, Lodz, Poland : Proceedings. Lodz : Lodz University of Technology Press, 2018, pp. 233-242, ISBN 9788372839008. Web of Science
 • Rajevska, O. (2018). Latvijas pensiju sistēmas iekļaujošā potenciāla izvērtējums.  Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīva monogrāfija (red. Feliciana Rajevska). Vidzemes Augstskola, HESPI, 2018. 220.-250.lpp.  
 • Rajevska, O., Rajevska, F. (2018). Why the share of small amount pensions is so substantial in Latvia? In: 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society, Health, Welfare"; Riga, Latvia, November 23-25, 2016 / Proceedings editors: Assoc. Prof. Uldis Berķis, Assoc. Prof. Lolita Vilka. (SHS Web of Conferences ; Vol. 40). EDP Sciences, 2018. Article number: 03011, p.[1]-10, ISBN 9782759890293. ISSN 2261-2424. Web of Science 
 • Rajevska, O. (2017). Pre-reform Service Component in Pension Systems of the Baltic States: How Fair is the Play? In: Proceedings of the 2017 International Conference „Economic Science for Rural Development", No. 46, Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017. ISBN 978-9984-48-262-0. pp. 338-344. EBSCO
 • Rajevska, O. (2016). Theoretical old-age pension benefits and replacement rates in the Baltic States: a retrospective simulation. Economics and Business, ISSN 2256-0393, Vol. 28, pp. 13-19. EBSCO
 • Rajevska, O. (2016). Threats to sustainability of national pension systems: the results of European and Baltic expert poll. In: International scientific conference "New challenges of economic and business development": conference proceedings, 12-14 May, 2016, Riga, University of Latvia. ISBN 978-9934-18-140-5. pp. 596–603. Web of Science
 • Rajevska, O. (2016). Taxation of pensions in the Baltic States. In: Proceedings of the 2016 International Conference „Economic Science for Rural Development", No. 43, Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016. ISBN 978-9984-48-225-5. pp. 352-357. Web of Science
 • Rajevska, O. (2015). Sustainability of pension systems in the Baltic States. Entrepreneurial Business and Economics Review. ISSN 2353-8821. Vol. 3/4, pp. 139-153. Scopus
 • Rajevska, O. (2014). Pension statistics in Latvia: resources and weaknesses. The Journal of Economics and Management Research. ISSN 2255-9000. Vol.3, pp. 65–74.
 • Rajevska, O. (2014). Adequacy of pensions in the Baltic region. Regional Review. ISSN 1691-6115. Vol. 10, pp. 41–51. EBSCO
 • Rajevska, O. (2014). Latvian pension system: calibration by crisis. In: International scientific conference "New challenges of economic and business development": conference proceedings, 8-10 May, 2014, Riga, University of Latvia. ISBN 978-9984-45-836-6. pp. 307–315. Web of Science
 • Rajevska, O. and Rajevska, F. (2014). Notional Defined Contribution pension scheme experience in Latvia: some lessons. Studia Humanistyczne AGH (Contributions to Humanities). ISSN 2084-3364. Vol. 13/4, pp. 185–197. ERIH PLUS
 • Rajevska, O. (2014). Sociālais taisnīgums un sociālā nevienlīdzība sociālās politikas dizainā. Monogrāfijā: Tabuns, A. un Rajevska, F. (redaktori). Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 978-9984-45-880-9, 113.–137.lpp.
 • Rajevska, O. (2014). Social justice in pension systems of the Baltic States – possible inspiration for Eastern Partnership. In: Muravska, T. and Berlin, A. (eds.). EU Eastern Partnership: from capacities to excellence: strengthening research, regional and innovation policies in the context of horizon 2020. Riga: University of Latvia Press, ISBN 978-9984-45-901-1, pp. 104–116.
 • Rajevska, O. (2013). Funded pillars in the pension systems of Estonia, Latvia and Lithuania. Economics and Business, Vol.23, pp. 83–89. EBSCO
 • Rajevska, O. (2013). Equity criterion in pension systems assessment and its manifestation in Estonian and Latvian pension schemes. Journal of Economics and Management Research. ISSN 2255-9000. Vol. 2, pp. 118–130.
 • Rajevska, F., Rajevska, O. and Stāvausis. D. (2014). Challenges for the sustainability of Latvian pension system. In: Bela, B. (ed.). Latvia. Human Development Report 2012/2013: Sustainable Nation. Riga: Advanced Social and Political Research Institute of the University of Latvia. ISBN 978-9984-45-856-4, pp. 34–44.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja