Pārlekt uz galveno saturu

2014. gada 10. un 11. aprīlī notika gadskārtējā Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Šajā vietnē publicētas zinātnisko referātu autoru iesūtītās tēzes atbilstīgi piederībai konferences sekciju tematikai.

  • I sekcija: Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā
  • II sekcija: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte
  • III sekcija: Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā
  • IV sekcija: Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte
  • V sekcija: Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagonstikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā
  • VI sekcija: Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imūnhistoķīmiski, radioloģiski un klīniski pētījumi
  • VII sekcija: Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā
  • VIII sekcija:Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē: pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras
I sekcija

Pacientu subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtējums pirms un pēc koronāro artēriju šuntēšanas vai aortas vārstuļa protezēšanas operācijām (Pēteris Stradiņš, Kristiāns Meidrops, Mārtiņš Kalējs, Ralfs Kolītis, Jānis Pavārs, Jānis Volkolakovs, Miķelis Jagmanis, Gunta Vēvere, Airisa Zandersone, Romans Lācis)

Aortas vārstuļa deģeneratīvas izmaiņas un vīrusa infekcija (Jānis Pavārs, Valērija Groma, Sandra Skuja, Pēteris Stradiņš, Romans Lācis, Ivars Brečs, Agnija Vilkaite, Modra Murovska)

Jonizējošā starojuma ietekme uz aortas vārstuļa mehāniskajām īpašībām in vitro (Mārtiņš Kalējs, Pēteris Stradiņš, Romans Lācis, Iveta Ozolanta, Artūrs Meijers, Vladimirs Kasjanovs)

Ķirurģiska miokarda revaskularizācija mākslīgajā asinsritē un priekškambaru mirdzēšanas aritmija (Zvaigznīte Vīksne, Ralfs Kolītis, Jānis Volkolakovs)

Elpošanas funkcijas izmaiņu salīdzinājums pacientiem, kam veikta izolēta aortālā vārstuļa protezēšana caur daļēju vai pilnu sternotomiju (Edīte Kulmane,Uldis Strazdiņš, Romans Lācis)

Kognitīvo funkciju novērtējums gados vecākiem pacientiem ar ātriju fibrilāciju bez cerebrāla infarkta anamnēzē (Mārīte Antra Ozoliņa, Līga Bondare)

Virsnieru ķirurģijas aktualitātes un rezultāti (Zane Višņevska, Artūrs Ozoliņš, Solvita Stabiņa, Zenons Narbuts, Jānis Gardovskis)

Transversus Abdominis Plane Block under US Guidance: Regional Anaesthesia for Lower Abdominal Surgery (Yehya Slim, Maija Rikmane, Sergejs Grigorjevs, Jevgenijs Stepanovs, Biruta Mamaja)

Expression of VEGF-A Gene in Normal Retina and in Proliferative Vitreoretinopathy Retina (Davide Borroni, Claudio Azzolini, Cristina Pirrone, Simone Donati, Giovanni Porta)

Keratometrisko mērījumu izmaiņas pēc subluksētu lēcu operācijām (Juris Vanags, Kristīne Baumane, Guna Laganovska)

Vecuma makulas deģenerācijas eksudatīvās formas ārstēšanas rezultāti atkarībā no stiklveida ķermeņa mugurējās hialoīdās membrānas stāvokļa (Līga Radecka, Ēriks Elksnis, Ilze Lāce, Guna Laganovska)

Skin Immune System and Its Microcirculation Peculiarities in Case of Metabolic Syndrome (Jana Janovska, Jūlija Voicehovska, Regīna Kleina, Jānis Ķīsis, Raimonds Karls, Eva Moreino)

Izolēts aizdegunes tecēšanas sindroms – deguna un aizdegunes gļotādas audu morfoloģiskā un imūnhistoķīmiskā analīze (Gunta Sumeraga, Māra Pilmane)

Kaulaudu kvantitatīva histoķīmiska analīze eksperimenta dzīvniekiem kalcija biokeramikas implantācijas zonā (Sandris Petronis, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers)

Sieviešu galveno antropometrisko parametru izvērtējums dažādos postnatālās ontoģenēzes periodos (Liāna Pļaviņa, Helēna Kārkliņa)

Pusaudžu psihoterapijas loma veselības uzturēšanā mūža garumā (Inta Zīle, Dainis Balodis)

Pētniecības ciklu metodes aprobācija Latvijā projekta INNOVAGE ietvaros (Liene Saukuma, Zane Liepiņa, Signe Tomsone, Björn Slaug, Maria Haak, Susanne Iwarsson)

Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas studentu, rezidentu un ārstu dzīvesveida aptauja – pilotprojekts (Urzula Nora Urbāne, Jurgita Gailīte, Iveta Dzīvīte-Krišāne, Dace Gardovska)

Fizisko aktivitāšu līmenis un stāja 40‒55 gadus vecām sievietēm (Una Veseta, Ineta Līce)

A. vertebralis, tās variācijas anatomiskā un klīniskā aspektā (Ilva Duļevska, Silvija Umbraško, Liāna Pļaviņa)

Skuju produktu un alvejas sausā ekstrakta maisījuma viendabīguma izpēte (Sanita Siksna, Ilze Bārene, Irēna Daberte)

Liofilizēto vietējo ogu un augu ekstraktu antioksidatīvā kapacitāte in vitro (Ināra Nokalna, Līga Žūka, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Uģis Klētnieks)

Ķermeņa proporciju un somatotipu izvērtējums Latvijas sievietēm pēc plecu platuma indeksa metodes (Dzintra Kažoka)

Antropoloģisko rādītāju salīdzinājums mājās un pansionātos dzīvojošiem senioriem (Aija Balode, Anita Villeruša, Daina Zepa, Jānis Vētra)

Sejas novecošana un to ietekmējošie faktori dažādu pētnieku skatījumā (Dzintra Kažoka, Erika Nagle)

Auguma garuma un pēdas velvju korelācija ar stājas simetriju un stājas tipu (Silvija Umbraško, Ilva Duļevska, Anita Oginska)

Mazā iegurņa parametri cilvēkiem ar pārejas skriemeļiem (Oksana Koļesova)

Bronhiālā astma un ķermeņa masas indekss bērniem – savstarpējās sakarības pēc dažādu pētījumu datiem (Gundega Lipsberga, Dzintra Kažoka)

Filtrācijas spilventiņu izvērtējums pēc sinusa trabekulektomijas, pielietojot optisko koherences tomogrāfiju acs priekšējām daļām (Jekaterina Skitecka, Oskars Gertners, Guna Laganovska)

Tīklenes centrālās daļas biezuma izmaiņas pēc kataraktas operācijas (Maruta Jurjāne, Artūrs Zemītis, Evita Arbidāne, Guna Laganovska)

Ozona terapija okluzālā kariesa ārstēšanā: 12 mēnešu rezultāti (Jūlija Kalniņa, Rūta Care)

Elektriskās un manuālās zobu birstes efektivitātes salīdzinājums bērniem ar īpašām vajadzībām (Karīna Kopmane-Račko, Diāna Rožkalne, Anda Brinkmane)

Saldūdens ezera dūņu īstermiņa efektivitātes izvērtējums pacientiem ar ceļa locītavas osteoartrītu (Anita Bergmane, Jānis Zaltāns, Līna Butāne, Ivita Pole, Ilze Hāznere, Aija Vancāne, Inese Kokare)

Historical Aspects of Development of Osteopathy in Cranial Field (Arturas Jasinskas)

Ārpus darba laika stacionēšanas ietekme uz insulta terapiju un tās iznākumu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikā: retrospektīvs pētījums (Ramona Valante, Anželika Gudreniece, Evija Miglāne, Andrejs Millers)

Dialīzes plānveida vai akūta sākuma cēloņi un ietekme uz pacienta hospitalizācijas laiku (Jeļena Sakoviča, Maija Motivāne, Aivars Pētersons)

Programmēta keratinocītu nāve Lichen planopilaris gadījumā (Ilze Upeniece, Valērija Groma, Ingmārs Mikažāns, Sandra Skuja)

Intrafolikulāro makrofāgu īpatnību izpēte pacientiem ar Hašimoto tireoidītu (Tatjana Zaķe, Valērija Groma, Sandra Skuja, Regīna Kleina)

Digestive System Model under the Influence of Proanthocyanidins (Mark Zalomonson, Jelena Krasilnikova, Alexander Pycha, Galina Telysheva, Tatiana Dizhbite, Liga Rose)

Alu TPA 25 inserciju frekvence audu plazminogēna aktivatora gēnā Latvijas populācijā (Līva Laiviņa, Aija Strode, Erika Nagle)

II sekcija

Akūta respiratorā distresa sindroma sastopamība, smagums un iznākums intensīvās terapijas pacientiem (Armands Buļs, Kaspars Šetlers, Agnese Ozoliņa, Marina Šarkele, Oļegs Sabeļņikovs, Indulis Vanags)

How Can We Detect Patients with Coagulation Disorders in Reconstructive Microvascularsurgery? (Jevgenijs Stepanovs, Biruta Mamaja)

Rokuronija izmantošana ātrai secīgai ievadnarkozei (Jekaterina Kudrjavceva, Antoņina Sondore, Indulis Vanags, Jānis Nemme)

Jaunās paaudzes air-Qsp laringeālās maskas izmantošana vispārējās anestēzijas laikā (Aļona Panova, Ilze Eglīte, Indulis Vanags, Antoņina Sondore, Jānis Nemme)

Dažādu ekstraglotisko ierīču lietošana elpceļu caurlaidības nodrošināšanai pacientiem vispārējā anestēzijā: biežākās problēmas un to vērtējums (Anete Micķeviča-Ļepeņika, Yehya Slim, Jevgēnijs Stepanovs, Biruta Mamaja)

Analgēzija ar remifentanilu narkozes laikā liela svara pacientēm (Iveta Daukšte, Antoņina Sondore, Indulis Vanags, Jānis Nemme)

Insulta reģistrs – trīs gadu pieredze Latvijā (Ramona Valante, Anželika Gudreniece, Evija Miglāne, Andrejs Millers, Tatjana Krasnopjorova, Ligita Belasova, Ilona Urtāne)

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas cerebrālā infarkta slimnieku reperfūzijas terapijas efektivitātes raksturojums: Insulta reģistra datu analīze (Santa Sabeļņikova, Olga Minibajeva, Anželika Gudreniece, Evija Miglāne, Viktorija Ķēniņa, Andrejs Millers, Kārlis Kupčs)

Centrālā neiroaksiālā blokāde pacientei ar deģeneratīvām mugurkaula pārmaiņām un hroniskām neiropātiskām sāpēm (Kristīne Šapovalova, Jānis Labucis, Antoņina Sondore, Jānis Nemme, Indulis Vanags)

Garķēžu acil-karnitīnu loma enerģijas metabolisma regulācijā un sirds išēmijas-reperfūzijas bojājuma attīstībā (Marina Makrecka, Jānis Kūka, Kristīne Voļska, Maija Dambrova, Edgars Liepiņš)

Gamma-butirobetaīna vazoprotektīvie efekti eksperimentālajos in vitro modeļos (Reinis Vilšķērsts, Olga Žarkova-Malkova, Rūdolfs Mežapuķe, Dace Bandere, Maija Dambrova)

Sigma-1 receptoru pozitīva alostēriska modulēšana uzlabo kognitīvo funkciju (Edijs Vāvers, Līga Zvejniece, Baiba Švalbe, Ilona Domračeva, Reinis Vilšķērsts, Maija Dambrova)

Kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīniskiem iznākumiem pacientiem ar akūtu koronāru sindromu (Aija Mača, Oskars Kalējs, Elza Siliņa, Iļja Zakke, Iveta Mintāle, Aivars Lejnieks, Andrejs Ērglis)

Case Presentation of Anesthesia Management with Deep Hypothermic Circulatory Arrests during Pulmonary Thromboendarterectomy (Roberts Leibuss, Martins Kalejs, Agnese Ozolina, Andris Skride, Peteris Stradins, Eva Strike, Romans Lacis)

MSCT koronārās angiogrāfijas frakcionētās plūsmas rezerves (FFRCT) nozīmes noskaidrošana (Ligita Zvaigzne, Andrejs Ērglis)

Terapijas efektivitātes predisponējošo faktoru izvērtējums mērenas un smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirds resinhronizācijas iekārtas (Maija Vikmane, Ieva Ansaberga, Oskars Kalējs, Ginta Kamzola, Aivars Lejnieks)

Anēmijas ietekme uz ārstēšanas gaitu sirds ķirurģijas pacientiem (Edgars Zellāns, Agnese Ozoliņa, Ilze Lāce, Mārīte Daukste, Alvīne Lāce, Vladimirs Harlamovs, Eva Strīķe, Romans Lācis)

Sirdsdarbības analīze pēc Holtera monitorēšanas datiem mirstības riska novērtēšanā slimniekiem ar permanento ātriju mirgošanu un cukura diabētu (Irēna Kurcalte, Oskars Kalējs, Renārs Erts, Ieva Zariņa, Marta Grūbe, Ilze Konrāde, Aivars Lejnieks)

Miokarda kodolmagnētiskās rezonanses informatīvā loma prognozes noteikšanā pacientiem ar nozīmīgu miokarda bojājumu pēc ST elevācijas miokarda infarkta: 12 mēnešu rezultāts (Ligita Zvaigzne, Aija Mača, Svetlana Sergejenko, Oskars Kalējs)

Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju (Oskars Kalējs, Aldis Strēlnieks, Olga Lituņenko, Sandis Sakne, Maija Vikmane, Kaspars Kupics, Kristīne Jubele, Ginta Kamzola, Milāna Zabunova, Aivars Lejnieks)

Delīrija biežums pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas (Baiba Arkliņa, Vladimirs Harlamovs, Eva Strīķe)

Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un tās korelācija ar tālākiem izmeklējumiem pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā (Kristīne Jubele, Aivars Lejnieks, Oskars Kalējs, Agnese Knipše, Olga Šešunačeva, Armands Buļs)

Vaginālas dzemdības pēc ķeizargrieziena operācijas (Anastasija Pazeičuka, Maira Jansone)

Ginekoloģisko pacienšu viedokļi par plānotās histerektomijas ietekmi uz turpmāko reproduktīvo un seksuālo funkciju (Ieva Briedīte, Gunta Ancāne, Nellija Lietuviete)

Augšanas faktoru, gēnu un to produktu sadalījums grūtniecības I trimestrī cilvēka embriju implantācijas gadījumos olvadā un dzemdē (Anna Miskova, Māra Pilmane, Dace Rezeberga)

Augšanas faktoru, gēnu un to produktu sadalījums grūtniecības I trimestrī cilvēka embriju audos (Anna Miskova, Māra Pilmane, Dace Rezeberga)

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā (Ilze Konrāde, Marina Makrecka, Ieva Kalere, Anna Jēkabsone, Elīna Tetere, Jevgēnija Sokolova, Ieva Strēle, Vija Veisa, Dace Rezeberga, Aivars Lejnieks, Maija Dambrova)

Jaunu vīriešu reproduktīvās veselības kvalitāte Baltijas valstīs (Juris Ērenpreiss)

Neauglības un traucētas spermatozoīdu kustīguma funkcijas iespējamo ģenētisko cēloņu faktoru izpēte (Ēriks Jankevics, Inna Iņaškina, Juris Ērenpreiss)

Dažādu sociāldemogrāfisko faktoru saistība ar depresiju Latvijas vispārējā populācijā (Jeļena Vrubļevska, Mārcis Trapencieris, Sigita Sniķere, Elmārs Rancāns)

Psihiatriskā palīdzība somatiskajās slimnīcās Latvijā (Biruta Kupča, Ļubova Renemane)

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem (Artūrs Utināns, Gunta Ancāne, Jānis Vētra, Anita Villeruša, Vinita Cauce)

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā: pašnāvības plānu sakarības ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem (Toms Pulmanis, Mārcis Trapencieris, Māris Taube)

Duālo diagnožu izplatība tiem pacientiem Latvijā, kuriem ir ar alkohola lietošanu saistīti traucējumi (Mārcis Trapencieris, Jeļena Vrubļevska, Elmārs Rancāns, Ildze Redoviča, Aija Pelne)

Datu analīze par biežāk sastopamiem sarežģījumiem saindēšanās gadījumos ar alkohola surogātiem (Roberts Stašinskis, Viesturs Liguts, Daiga Grundāne)

Psihosomatiskā veselība (Gunta Ancāne)

Trauksmes līmeņa un muskuļu spēka testu rezultātu saistība somatiski veseliem indivīdiem (Daina Šmite, Gunta Ancāne)

Baiļu no zobārsta saistība ar bērna vecumu pirmās vizītes laikā, iemesliem un bērna sagatavošanas veidu (Jeļena Reste, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Beata Rašmane, Maija Eglīte, Henrijs Kaļķis, Tija Zvagule, Nataļja Kurjāne)

Ekspertu intervijas kā informācijas ieguves avots vardarbības pret bērniem izpētei Latvijā (Lauma Spriņģe, Inese Stars, Anita Villeruša)

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā (Anna Millere, Andris Pūce, Elīna Millere, Zane Zumente, Aelita Vagale, Lilita Caune, Liāna Deklava, Inga Millere,Velga Sudraba)

Darba vides apstākļi un riski Latvijā: 2013. gada pētījuma dati (Ivars Vanadziņš, Žanna Martinsone, Jeļena Reste, Svetlana Lakiša, Mairita Grāvele, Maija Eglīte, Inese Mārtiņsone)

Sintētisko materiālu nekaitīguma veselībai novērtējums pēc vielu migrācijas (Mārīte Ārija Baķe, Ņina Rusakova, Anita Seile, Dagmāra Sprūdža, Laura Komarovska)

Darba spēju un stresa novērtējums biroja darbos nodarbinātiem (Dagmāra Sprūdža, Lāsma Kozlova, Svetlana Lakiša, Mārīte Ārija Baķe)

Enerģijas un uzturvielu nodrošinājums augsta ranga sportistiem Latvijā (Signe Rinkule, Inese Siksna)

Iesildīšanās un atsildīšanās nozīme pilnvērtīgā treniņu procesā (Sandra Rozenštoka, Signe Rinkule)

Celiakija un citu proteīnu nepanesība (Viktorija Priedīte, Jevgēnijs Ņikiforenko)

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē (Lolita Neimane, Marina Makrecka, Ieva Strēle, Aivars Lejnieks, Pārsla Vēvere, Ieva Zariņa, Maija Dambrova, Ilze Konrāde)

Radiofrekvences kateterablācijas efektivitāte Latvijas Kardioloģijas centrā 2013. gadā (Kaspars Kupics, Kristīne Jubele, Pāvels Šipačovs, Irina Pupkeviča, Ksenija Šahurova, Ilze Vīnkalna, Rems Zikovs, Oskars Kalējs, Andrejs Ērglis)

Iegūta, ilgstoša arterovenoza fistula – diagnostika un ārstēšana (Artūrs Ligers, Aina Kratovska, Vitālijs Zvirgzdiņš)

Veģetatīvās nervu sistēmas daļu aktivitātes izmaiņas rokas intermitētas arteriālās oklūzijas laikā (Artūrs Paparde, Dace Buža, Līga Plakane)

Iegūta aortas vārstuļa stenoze: etiopatoģenēzes aspekti (Juris Lūriņš, Vitolds Mackēvičs, Pēteris Tretjakovs, Ints Zeidlers)

Elektrokardiogrammu un antropometrisko rādītāju informatīvs salīdzinājums profesionāliem un amatieru sportistiem (Kristīne Jubele, Mārtiņš Purenkovs, Oskars Kalējs)

Elektrokardiogrammu izvērtējums bērniem un jauniešiem, kuri nodarbojas ar sportu (Anita Sirenko, Kristīne Jubele, Oskars Kalējs)

Perorālo antikoagulantu un medikamentu farmakoloģiskā mijiedarbība pacientiem ar ātriju fibrilāciju (Katrīna Puķīte, Inga Urtāne, Oskars Kalējs)

Perorālo antikoagulantu pielietojuma aspekti reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju (Olga Lituņenko, Baiba Luriņa, Aldis Strēlnieks, Biruta Tilgale, Iveta Šime, Gita Rancāne, Marina Kovaļova, Gaļina Dormidontova, Rūdolfs Roze, Dāvis Poliņš, Jānis Raibarts, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks)

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas (Aldis Strēlnieks, Irina Pupkeviča, Olga Lituņenko, Ilze Vīnkalna, Vita Šaripo, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks)

Recidivējošas ātriju fibrilācijas riska faktori un sinusa ritma uzturēšanas terapijas efektivitāte pēc elektriskās kardioversija (Aldis Strēlnieks, Ilze Vīnkalna, Irina Pupkeviča, Sandis Sakne, Maija Vikmane, Kristīne Jubele, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks)

Antikoagulantu terapijas pielietojuma un efektivitātes novērtēšana insulta slimniekiem ar ātriju mirgošanu (Aldis Strēlnieks, Biruta Tilgale, Jekaterina Vasiļjeva, Marina Kuļikova, Rūdolfs Roze, Oskars Kalējs)

Sliktas prognozes riska faktori pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju (Ginta Vasiļjeva, Inga Stuķēna, Dace Žentiņa, Angelika Krūmiņa)

Vazoaktīvā intestinālā peptīda (VIP) un P vielu (SP) saturošo nervšķiedru savstarpējās korelācijas bronhu sieniņā pacientiem ar vieglu un vidēji smagu bronhiālo astmu (Aurika Babjoniševa, Māra Pilmane)

Endometrioze plaušās – reta slimības lokalizācija (Agita Jukna, Ilze Štrumfa, Inese Driķe, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Nelabvēlīgas plaušu artērijas trombembolijas gaitas klīniskie, radioloģiskie un laboratoriskie marķieri (Evija Gūtmane, Ilze Vīnkalna, Annija Būmane, Inga Stuķēna)

Biežākās elektrokardiogrāfiskās izmaiņas plaušu artērijas trombembolijas pacientiem ar dažādām blakus slimībām (Evija Gūtmane, Ilze Vīnkalna, Annija Būmane, Inga Stuķēna)

Paraugu ņemšanas plāna nozīmīgums Legionella pneumophila kontrolei (Olga Valciņa, Daina Pūle, Svetlana Makarova, Jana Meistere, Aivars Bērziņš, Angelika Krūmiņa)

Smēķēšanas ietekme uz Krona slimības izpausmēm (Aleksejs Derovs, Nora Aleksīna, Anete Vjakse)

Korelācija starp pacientu vecumu un Krona slimības lokalizāciju (Aleksejs Derovs, Nora Aleksīna, Anete Vjakse)

Trauksmes un depresijas izvērtējums starp pirmā un pēdējā kursa Medicīnas fakultātes studentiem un to mazināšanas stratēģijas studentu vidū (Marija Avota, Anete Vjakse)

Sociālie un klīniskie aspekti šizofrēnijas pacientiem ar komorbīdu alkohola atkarību (Dina Ozerska, Ļubova Renemane, Biruta Kupča)

Phantom Syndrome Management in Females after Mastectomy (Inara Roja, Zenija Roja, Janis Zalkalns)

Izdegšanas sindroms garīgās veselības aprūpes un ambulatorās aprūpes māsām (Liāna Deklava, Kristaps Circenis, Inga Millere, Olga Odiņa, Vita Aveniņa, Inese Lācīte)

Biroju darbinieku balsta un kustību sistēmas traucējumu saistība ar darba vietas iekārtojumu (Žanna Martinsone, Ilze Brizga)

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem (Jeļena Reste, Žanna Martinsone, Ivars Vanadziņš, Beata Rašmane, Maija Eglīte, Henrijs Kaļķis, Tija Zvagule, Nataļja Kurjāne)

Ergonomiskie darba vides riska faktori un augšējo ekstremitāšu muskuloskeletālie traucējumi tēlniekiem (Žanna Martinsone, Indra Sila)

Sociālo aprūpētāju muskuļu nogurums un preventīvie pasākumi (Ženija Roja, Inesa Remeza, Ināra Roja)

Stjuartu saslimstība ar gripai līdzīgiem simptomiem (Maija Eglīte, Hedija Čupeca)

Bezpajumtnieku nodarbes atsavināšanas izpēte (Madara Romančuka, Zane Liepiņa)

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret veselību un izglītības līmenis kā uztura paradumus ietekmējošie faktori (Kristīne Šica, Anita Villeruša)

Sākumskolas skolēnu ēdienkartes izvērtējums un to ietekmējošie faktori (Inese Siksna, Māris Goldmanis, Olga Valciņa, Dace Gardovska)

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana (Anna Millere, Andris Pūce, Elīna Millere, Zane Zumente, Aelita Vagale, Lilita Caune, Liāna Deklava, Inga Millere, Velga Sudraba)

Differences in Weight and Waist Circumference Reduction between People of Different HOMA-IR among Clinically Healthy Overweight and Obese Individuals (Vija Silina, Mesfin K. Tessma, Peteris Tretjakovs, Gita Krievina, Guntis Bahs)

E-selektīna saistība ar aptaukošanos, smēķēšanu un fiziskām aktivitātēm (Ilze Skuja, Inga Stuķēna, Dana Vanaģele, Aivars Lejnieks)

Ar smēķēšanu saistīto ekonomisko zaudējumu analīze Latvijā (Anita Kokarēviča)

Antigēnspecifiskās antivielas atopiskā dermatīta slimniekiem (Viktorija Priedīte, Jevgēnijs Ņikiforenko)

Dermatožu neskartas ādas imūnā atbilde (Elga Sidhoma, Māra Pilmane, Jānis Ķīsis, Tamer Sidhom)

Antimikrobo peptīdu un interleikīnu ekspresija psoriātiskos nagos (Ieva Saulīte, Māra Pilmane, Olga Zaikovska, Jānis Ķīsis)

Stirilpiridīnija grupu saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību izpēte (Klāvs Pajuste, Kārlis Pajuste, Mārtiņš Ruciņš, Marina Gosteva, Ilona Domračeva, Irīna Šestakova, Māra Plotniece, Dace Bandere, Aiva Plotniece)

Pacientu līdzestības trūkuma cēloņi antihipertensīvās terapijas laikā farmaceita skatījumā (Aija Šolmane, Inga Urtāne, Kristīne Spalva, Silvija Bērziņa, Dace Bandere)

Jodu saturošu produktu īpatsvars Latvijas grūtnieču uzturā (Māra Grundmane, Lolita Neimane)

PTEN proteīna ekspresija kā marķieris endometrija patoloģijas diferenciāldiagnostikā (Jūlija Kropotina, Jekaterina Vasiļjeva, Valērija Groma, Svetlana Andrējeva, Vinita Cauce)

Placenta praevia riska faktori, diagnostika, grūtniecības komplikācijas un dzemdību iznākums (Nellija Seimuškina, Maira Jansone, Anastasija Pazeičuka, Alīna Lišņova)

Grūtnieču profilakses programmas ietekme uz divgadīgu bērnu mutes dobuma veselību (Inga Rendeniece, Rūta Care, Anda Brinkmane, Kristīne Krasone)

Ārējā sfinktera inervācijas un anatomijas izmaiņu analīze sievietēm pēc dzemdībām (Vita Začesta, Haralds Plaudis, Kaspars Snippe, Dace Rezeberga)

Fascia Iliaca Block: Its Analgesic Efficacy after Surgery for Proximal Femoral Fracture (Katerina Gruba, Iveta Golubovska, Aleksejs Miscuks)

Analysis of Rheumatoid Arthritis and Atherosclerosis (Evija Stumbra-Stumberga, Galina Baltgaile, Renārs Erts)

Parvovīrusa B19 VP1/VP2 ekspresijas morfoloģisks novērtējums reimatoīdā artrīta un osteoartrīta gadījumā (Mihails Tarasovs, Valērija Groma, Sandra Skuja, Anda Kadiša, Pēteris Studers, Svetlana Kozireva, Jeļena Pavlova, Modra Murovska)

Ankilozējošā spondilīta pacientu raksturojums atkarībā no C-reaktīvā proteīna vērtības (Jūlija Zepa, Inita Buliņa, Santa Kadiķe, Evita Sikora, Vladimirs Lavrentjevs, Ineta Astiča, Laila Zepa, Liene Ņikitina-Zaķe, Daina Andersone, Aivars Lejnieks)

Osteofītu, osteomu, osteohondromu incidence un patohistoloģiskā izpēte operāciju materiālā (Silvija Roga, Irīna Paegle, Ilana Vasiļjeva, Ilze Černovska, Regīna Cīrule, Nataļja Petroviča)

Pēdu problēmu izplatība un to korekcijas iespējas (Marija Avota, Linda Brīdiņa, Ginta Rinkuna, Andrejs Avots)

Ģenētiskie riska faktori pacientiem ar vēnu slimībām (Irina Kajuna, Vita Rovīte, Liene Ņikitina-Zaķe, Jānis Kloviņš, Anna Mihailova, Helēna Mikažāne, Valda Staņēviča)

HFE gēna mutāciju C282Y un H63D saistība ar Vilsona slimību Latvijas pacientiem (Agnese Zariņa, Linda Piekuse, Madara Kreile, Ieva Tolmane, Jāzeps Keišs, Valentīna Sondore, Aleksandrs Černušenko, Gunta Čerņevska, Zita Krūmiņa, Astrīda Krūmiņa)

Žilbēra sindroma mutāciju spektrs Latvijas populācijā (Linda Piekuse, Madara Kreile, Agnese Zariņa, Zane Šteinberga, Aleksandrs Černušenko, Ieva Mičule, Gunta Čerņevska, Valentīna Sondore, Jāzeps Keišs, Astrīda Krūmiņa)

Dažu imunoloģisko un iekaisuma parametru izpēte adipoziem pacientiem ar un bez cukura diabēta (Alla Popova, Inese Mihailova)

Aminobenzantrona atvasinājums ABM – pacientu imūnā stāvokļa biomarķieris (Tija Zvagule, Inta Kalniņa, Elena Kirilova)

SHOX lokusa haplonepietiekamība kā īsa auguma iemesls (Aigars Dzalbs, Agnija Stāmere)

Aknu amiloidozes morfoloģiska progresija (lze Štrumfa, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Arnis Āboliņš, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Meningīts kā komplikācija dažādu letālu saslimšanu gadījumā (Regīna Kleina, Ivanda Franckeviča, Andris Šmits, Jurijs Nazarovs, Daina Lutinska)

III sekcija

Antiretrovirālās terapijas analīze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” HIV pozitīviem slimniekiem 2013. gadā (Gunta Stūre, Indra Zeltiņa, Inga Januškeviča, Anastasija Šangirejeva, Baiba Rozentāle)

Analysis of Antimicrobial Prescribing at Two Specialist Paediatric Centres in the UK and Latvia (Inese Sviestiņa, Jeff Aston, Dzintars Mozgis)

Funkcionālās bifidobaktērijas (Ilze Strepmane)

Reto infekciju seroloģiskās diagnostikas rezultāti 2011.–2013. gadā (Larisa Metlova, Natālija Zamjatina, Larisa Firstova, Gaļina Rjazanceva, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Candida spp. laboratoriskās diagnostikas rezultāti (Solvita Selderiņa, Jeļena Galajeva, Lilija Lužbinska, Sandra Leja, Gatis Pakarna, Marija Dončaka, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Zarnu aizsargspēja, lietojot sinbiotikas (Anda Valdovska, Māra Pilmane)

Gene HLA DRB*1 Polymorphism Characterization in Latvian TBE Patients (Lilija Kovalchuka, Jelena Eglite, Tatiana Sidorcika, Angelika Krumina, Guntis Karelis)

Genotipiskā profila analīze paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošām gramnegatīvām nūjiņām (Una Caune, Inga Kempa, Linda Piekuse, Dace Rudzīte, Elvīra Lavrinoviča, Aija Žileviča, Angelika Krūmiņa)

Enterovīrusu infekcijas diagnostika, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju (Edīte Bleidele,Tatjana Kolupajeva, Maira Petrova, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Enterovīrusu serotipu cirkulācija Latvijā 2013. gadā (Larisa Firstova, Larisa Metlova, Natālija Zamjatina, Gaļina Rjazanceva, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Cilvēka parvovīrusa B19 infekcijas stāvoklis slimniekiem ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu un fibromialģiju (Santa Rasa, Svetlana Čapenko, Zaiga Nora-Krūkle, Marija Mihailova, Ināra Logina, Angelika Krūmiņa, Modra Murovska)

Rīgā un tās apkārtnē cirkulējošo M. tuberculosis genotipu molekulārais raksturojums (Ilva Pole, Inta Jansone, Ģirts Šķenders, Jūlija Trofimova, Anda Nodieva, Iveta Ozere, Vija Riekstiņa, Jeļena Storoženko, Vaira Leimane, Renāte Ranka, Ludmila Vīksna, Viesturs Baumanis)

M. tuberculosis molekulārbioloģiskais raksturojums epidemioloģiski saistītu tuberkulozes slimnieku grupās (Iveta Ozere, Inta Jansone, Ilva Pole, Ģirts Šķenders, Anda Nodieva, Olga Bobrikova, Zita Lauska, Matīss Baušķenieks, Vija Riekstiņa, Viesturs Baumanis)

Ārstēšanās ilgums slimniekiem ar ekstensīvi rezistentu tuberkulozi (Linda Levanoviča, Līga Kukša, Vija Riekstiņa)

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības veseliem un stacionārā ārstētiem bērniem vecumā no viena mēneša līdz 18 gadiem (Alina Prokofjeva, Anna Nikuļenkova, Marina Višņevska, Jana Pavāre, Dace Gardovska, Arta Balode, Ilze Grope)

Cilvēka bokavīrusa klātbūtne bērniem ar akūtām elpceļu infekcijām stacionārā (Inga Ziemele, Santa Rasa, Sabīne Grāvelsiņa, Reinis Balmaks, Irina Ribakova, Zaiga Nora-Krūkle, Modra Murovska, Dace Gardovska)

Sadzīvē iegūtu pneimoniju epidemioloģiskās, klīniskās un laboratorās īpatnības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstētiem bērniem (Anna Ņikuļenkova, Marina Višņevska, Alina Prokofjeva, Dace Gardovska, Jana Pavāre, Ilze Grope)

Difterija – joprojām nozīmīga sabiedrības veselības problēma Latvijā: epidemioloģiskās uzraudzības dati no 2004. līdz 2013. gadam (Ieva Kantsone, Irina Lucenko, Anita Brila, Jurijs Perevoščikovs, Dzintars Mozgis)

Oksidatīvā stresa marķieru nozīme dažādas smaguma pakāpes akūta respiratorā distresa sindroma slimniekiem saskaņā ar Berlīnes definīciju (Marina Šarkele, Agnese Ozoliņa, Oļegs Sabeļņikovs, Eva Strīķe, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Angelika Krūmiņa, Inta Jaunalksne, Indulis Vanags)

Molecular Genetic Characteristic Patients with Borrelia Burgdorferi Infection (Lilija Kovalchuka, Jelena Eglite, Mara Zalite, Sandra Gintere, Ludmila Viksna, Angelika Krumina)

Toksokarozes aktualitātes globālā mērogā (Angelika Krūmiņa, Muza Kirjušina, Linda Brīdiņa, Anžela Daukšte, Ludmila Zinčenko)

Recidivējoša skrofuloze pieaugušo vecumā saistībā ar 1. tipa neirofibromatozi (Arnis Āboliņš, Marika Āboliņa, Arvīds Jakovļevs, Ilze Štrumfa, Linda Kokaine, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Twins Born to HIV-1 Infected Mothers (2007−2013) (Ludmila Guseva, Valentina Sitkare, Tatjana Kolupajeva, Diana Dusacka, Inga Januskevica, Natalija Repuscenko, Jelena Storozenko, Baiba Rozentale)

Maksts floras tipi grūtniecēm pirmajā trimestrī (Natālija Bērza, Jana Zodzika, Juta Kroiča, Olga Vasina, Mihails Dolguševs, Aigars Reinis, Ingus Skadiņš)

Gonorejas diagnostiskie un ārstnieciskie aspekti un antibakteriālās rezistences aktualitāte Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskā centra pacientiem 2008.–2013. gadā (Jekaterina Ambrosova, Ilona Hartmane, Vera Pakalne)

Mikroskopiski diagnosticēto seksuāli transmisīvo infekciju izraisītāju izplatība (Gatis Pakarna, Vera Bondareva, Linda Bukele, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Neisseria gonorrhoeae laboratoriskā diagnostika laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam (Oksana Savicka, Diāna Dušacka, Jūlija Trofimova, Gatis Pakarna, Vera Bondareva, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Sēnīšu rinosinusīta epidemioloģiskie, klīniskie, diagnostikas un ārstēšanas aspekti: piecu gadu retrospektīva analīze (Jeļena Semjonova, Kaspars Peksis)

Iekaisuma un audu remodelācijas procesi onihomikozes skartos nagos (Olga Zaikovska, Māra Pilmane, Jānis Ķīsis, Jurijs Nazarovs)

Plaušu ehinokokozes klīnisks, radioloģisks un morfoloģisks raksturojums (Agita Jukna, Ilze Štrumfa, Inese Driķe, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Presence of Human Herpesvirus-6 Genomic Sequence in DNA Samples of Patients with Hashimoto’s Thyroiditis in Latvian and Italian Patients (Sabine Gravelsina, Maksims Cistjakovs, Alina Sultanova, Svetlana Chapenko, Egils Cunskis, Modra Murovska, Zaiga Nora-Krukle, Dario Di Luca, Elisabetta Caselli)

Ērču encefalīta vīrusa prevalence I. ricinus ērcēs rudens migrācijas putniem Latvijā (Alisa Kazarina, Kristīne Japiņa, Oskars Keišs, Ineta Salmane, Valentīna Čapligina, Renāte Ranka)

Molekulāri epidemioloģiskie izmeklējumi ērču encefalīta uzraudzībā Latvijā laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam (Jūlija Trofimova, Antra Bormane, Irina Lucenko, Diāna Dušacka, Jurijs Perevoščikovs, Jeļena Storoženko, Baiba Rozentāle)

Artēriju elasticitātes pārmaiņas agrīnas sepses slimniekiem (Sigita Kazūne, Andris Grabovskis, Eva Strīķe, Indulis Vanags)

Alveolārās ehinokokozes slimnieku analīze (Sniedze Laivacuma, Ludmila Vīksna)

Jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu Latvijā analīze: 2012.–2013. gads (Anastasija Šangirejeva, Indra Zeltiņa, Gunita Saulīte, Gunta Stūre, Inga Januškeviča, Baiba Rozentāle)

Detection of Relationship between the Number of Repeated Surgeries Prior and Post Long-lasting Free Flap Surgeries and Active HHV-6 or HHV-7 Infection (Arnis Vilks, Jevgēnijs Stepanovs, Modra Murovska, Biruta Mamaja)

IV sekcija

Evaluation of Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin as a Marker of Open Heart Surgery Related Acute Kidney Injury in Children (Jekabs Krastins, Zane Straume, Janis Auzins, Aigars Petersons, Diana Amerika, Aivars Petersons)

Antenatāla iedzimtu sirdskaišu atpazīstamība 2013. gadā Latvijā (Ingūna Lubaua, Inga Lāce, Aris Lācis, Inta Bergmane, Elīna Ligere)

Reconstruction of Thumb Hypoplasia (Dzintars Ozols)

Goniometrijas loma diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas rezultātu izvērtēšanā bērniem (Jānis Upenieks, Sintija Sloka, Aigars Pētersons, Anita Villeruša)

Biomarķieru izvērtējums galvas traumas diagnostikā un prognozēšanā (Arta Bārzdiņa, Māra Pilmane)

Primāra spontāna pneimotoraksa diagnostikas un ārstēšanas taktika Bērnu KUS laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam (Artūrs Vīksne, Zane Ābola, Aigars Pētersons)

Salīdzinošs redzes attīstības novērtējums pacientiem ar operētu iedzimto kataraktu atkarībā no kataraktas morfoloģiskā tipa, attīstības sākuma laika, implantētās IOL mērķa stipruma un pēcoperāciju komplikācijām (Sandra Valeiņa, Guna Laganovska, Līga Radecka, Juris Vanags, Renārs Erts)

Bērnu KUS antibakteriālās terapijas nozīmēšanas / maiņas veidlapas aizpildīšanas izvērtējums (Katrīna Selecka, Ieva Nokalna, Dace Zavadska, Inese Sviestiņa)

Antibakteriālās terapijas pamatotības analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā brīvi izvēlētos fiksētos laika punktos (Jekaterina Petrova, Dace Strazdiņa, Jana Pavāre, Dace Gardovska, Ilze Grope)

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģija Latvijā un Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (Marina Ļežņina, Marita Cikovska, Ilze Grope, Gunta Laizāne, Renārs Erts, Rita Korotinska, Dace Gardovska)

Sepses pētniecības ietekme uz mirstību bērniem (Jana Pavāre, Ilze Grope, Baiba Matsone-Matsate, Urzula Nora Urbāne, Dace Rezevska, Dace Gardovska)

Iekaisuma citokīnu IL-1α un TNFα pozitīvu šūnu atrades variācijas pēcdzemdību placentās no 22 gestācijas nedēļām līdz iznēsātībai (Ilze Kreicberga, Māra Pilmane, Dace Rezeberga)

Febrilo krampju īpatnības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstētiem bērniem (Katrīna Selecka, Jana Pavāre, Dace Gardovska, Ilze Grope)

Viena nukleotīda polimorfismu, kas lokalizēti gēnos IKZF1, ARID5B, MDR1 un CEBPE, saistība ar akūtu limfoblastu leikozi bērnu vecumā (Madara Kreile, Linda Piekuse, Dmitrijs Rots, Agnese Zariņa, Elizabete Cebura, Zelma Višņevska-Preciniece, Žanna Kovaļova)

HLA II klases alēles pacientiem ar juvenilu idiopātisku artrītu un  temporomandibulāro locītavu iekaisumu (Zane Dāvidsone, Elena Eglīte, Valda Staņēviča, Sarmīte Dzelzīte, Ruta Šantere, Arina Lazareva, Dace Bērziņa)

MPO un PAI-1 koncentrācija grūtnieces asins plazmā I un II trimestrī jaundzimušā makrosomijas gadījumos (Karlīna Elksne, Zane Pauniņa, Iveta Marksa, Antra Jurka, Dace Rezeberga, Pēteris Tretjakovs)

Mutation Spectrum of CFTR Gene in Cystic Fibrosis Patients with Meconium Ileuss (Gita Tauriņa, Linda Piekuse, Inga Kempa, Zita Krūmiņa, Liene Korņejeva, Ieva Mičule, Vija Švābe, Astrīda Krūmiņa)

Screening for Clinically Significant Myeloperoxidase Deficiency in Pediatric Patients: Algorithm and Preliminary Results (Sergey Nikulshin, Irina Ribakova, Anda Bartule, Iveta Tolstikova, Dagne Gravele, Dace Gardovska)

Kardioloģiskā atrade pacientiem ar Marfāna sindromu bērnu vecumā (Elīna Ligere, Indra Stiureniece, Ingūna Lubaua, Inga Lāce, Inta Bergmane, Valts Ozoliņš)

Ķirurģiskās palīdzības iespējas barošanas nodrošināšanai neiroloģiski smagiem bērniem ar izteiktiem rīšanas un funkcionāliem traucējumiem (III‒IVpakāpe) (Mohits Kakars, Arnis Eņģelis, Paulis Laizāns, Astra Zviedre, Aigars Pētersons)

Neparazitārās liesas cistas bērniem – epidemioloģija, diagnostika un ķirurģiskā ārstēšana (Marina Pegasova, Arnis Eņģelis, Aigars Pētersons)

Termisku ādas apdegumu ķirurģiskās ārstēšanas īpatnības bērnu vecumā (Dmitrijs Solopčuks, Džeimss Rozītis, Ainārs Ģīlis, Aigars Pētersons)

BCG SSI Vaccine Induced Adverse Reactions and Their Surgical Treatment Options (Roberts Meikšāns, Arnis Eņģelis, Aigars Pētersons, Mohits Kakars)

Asinsvadu komponenta raksturojums iedzimtu saaugumu gadījumos (Aleksejs Zavorins, Māra Pilmane, Olafs Volrāts)

Iedzimta diafragmas posterolaterālā trūce – diagnostikas un ārstēšanas rezultātu izpēte jaundzimušajiem laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam (Aleksandrs Mikitins, Zane Ābola, Aigars Pētersons)

Iedzimtas hidronefrozes morfoloģisks pētījums bērniem: pirmie rezultāti (Daila Pugačevska, Valērija Groma, Aigars Pētersons, Ivars Melderis, Ainārs Ģīlis)

Jaundzimušo ar intrauterīnās attīstības aizturi adaptācijas problēmu analīze (Svetlana Polukarova, Daiga Kviļūna)

Jaundzimušo terapeitiskās hipotermijas ieviešana Latvijā (Sandija Stanke, Aleksandra Juraša, Daiga Kviļūna)

Jaunākie rezultāti jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta molekulārbioloģiskajā diagnostikā (Ilze Meldere, Pēteris Tretjakovs, Aigars Pētersons, Zane Ābola)

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija Latvijā (Marita Cikovska, Marina Ļežņina, Ilze Grope, Gunta Laizāne, Rita Korotinska, Dace Gardovska)

D vitamīna deficīta prevalence bērniem ar rekurentām elpceļu infekcijām Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (Ieva Nokalna , Gunta Laizāne, Jana Pavāre, Dace Gardovska, Ilze Grope)

Alvarado skalas nozīme akūta apendicīta agrīnā diagnostikā bērniem (Astra Zviedre, Arnis Eņģelis, Aigars Pētersons, Ilze Ose, Agnese Kāposte)

Attīstību veicinošas vides veidošana institūcijā dzīvojošiem zīdaiņiem – multiprofesionālas komandas pieredze (Lolita Cibule, Zane Ūdre, Evita Dubiņina, Jūlija Ņestereca, Olga Toropkina, Agita Auziņa, Ilze Klatenberga, Jekaterina Tumaševiča, Ramona Straume)

V sekcija

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas krūts vēža pacientu dzīvildzes rādītāji (Timurs Salimbajevs, Arvīds Irmejs, Edvīns Miklaševičs, Jānis Gardovskis)

TN krūts vēža pacientēm ar augstu miR-214 ir sliktāka kopējā dzīvildze nekā pacientēm ar zemu miR-214 ekspresiju (Dagnija Kalniete, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Arvīds Irmejs, Jānis Gardovskis, Edvīns Miklaševičs)

Dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programma un saslimstības rādītāju izmaiņas (Una Kojalo, Santa Pildava, Ģirts Briģis)

Dzīves kvalitātes analīze pacientēm pēc IB stadijas dzemdes kakla vēža ķirurģiskas un kombinētas ārstēšanas ar adjuvantu staru terapiju  (Ija Lisovaja, Ronalds Mačuks, Simona Doniņa)

Olnīcu audzēju diferenciāldiagnostiskās iespējas, nosakot cilvēka epididymis sekretorā proteīna 4 koncentrāciju urīnā (Jūlija Jermakova, Ronalds Mačuks, Simona Doniņa)

Datortomogrāfiskās, magnētiskās rezonanses un ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas diagnostiskā precizitāte audzēja lokālās izplatības novērtēšanai pacientēm ar IA1-IB1 un IIA1 stadijas dzemdes kakla vēzi  (Klinta Lisnere, Ronalds Mačuks, Simona Doniņa)

Dzīves kvalitātes novērtējums pacientiem pēc III un IV stadijas mutes dobuma audzēju vienetapa ārstēšanas ar mikrovaskulāriem lēveriem (Jānis Zariņš, Kalvis Pastars, Juris Tārs, Arguts Keirāns, Anna Ivanova, Baiba Pauliņa)

Pārmantots kuņģa vēzis Latvijā (Jeļena Pogodina, Edvīns Miklaševičs, Genadijs Trofimovičs, Dace Bērziņa)

Oksidatīvā stresa un sistēmisko akūtas fāzes iekaisuma parametru dinamika pēc VATS un konvencionālas lobektomijas agrīnu stadiju plaušu vēža pacientiem (Ints Siliņš, Alvils Krams, Māris Apšvalks, Arta Sirgeda, Aigars Pētersons)

Bronhopulmonālu karcinoīdu ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti (Rihards Mikilps-Mikgelbs, Arta Sirgeda, Māris Apšvalks, Artjoms Špaks, Ints Siliņš)

Radikāli operēta kolorektālā vēža morfoloģiskais spektrs (Inese Driķe, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Granulocītu koloniju stimulējošā faktora (filgastrim) izmantošana perifēro asiņu cilmes šūnu mobilizācijā pacientiem ar mielomu (Ilze Trociukas, Marika Āboliņa, Sandra Lejniece, Modra Murovska, Marina Soloveičika, Alla Rivkina)

Datu analīze par pacientiem ar multiplo mielomu pēc autologās cilmes šūnu transplantācijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā (Ilze Trociukas, Marika Āboliņa, Sandra Lejniece, Modra Murovska)

Paediatric BCR-ABL1-positive Chronic Myelogenous Leukaemia in Latvia: 1994–2013 (Sergey Nikulshin, Linda Kundzina, Marika Grutupa, Gunita Medne)

Plaušu audzēju morfoloģiskais spektrs pacientiem Latvijā (Agita Jukna, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Potenciāli radikāli operētu plaušu audzēju pTNMGR izvērtējums (Agita Jukna, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Primitīva neiroektodermāla audzēja vēlīna metastāze plaušaudos (Agita Jukna, Ilze Štrumfa, Inese Driķe, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Clinical Significance of Sporadic TP53 Mutations in the Triple-negative Breast Cancer Group (Jeļena Maksimenko, Dace Bērziņa, Zanda Daneberga, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Dagnija Kalniete, Arvīds Irmejs, Genadijs Trofimovičs, Jānis Gardovskis, Edvīns Miklaševičs)

CXCL4 Chemokine as Novel Diagnostic Biomarker in Early Stage Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) (Artjoms Špaks, Inta Jaunalksne, Ainis Pirtnieks, Genadijs Ambalovs, Jāzeps Baško, Irina Špaka)

BRCA1 4153delA and 5382insC Mutations Confer Different Risks of Contralateral Breast and Second Primary Malignancies in Breast Cancer Patients (Grigorijs Plakhins, Arvīds Irmejs, Signe Subatniece, Gunta Purkalne, Genadijs Trofimovičs, Edvīns Miklaševičs, Jānis Gardovskis)

Vai pēc seruma iekaisuma marķieriem – laktātdehidrogenāzes un C-reaktīvā olbaltuma – var spriest par pleiras šķidruma etioloģiju? (Dace Žentiņa, Inga Stuķēna, Alvils Krams, Aivars Lejnieks)

Attieksme pret krūts un olnīcu vēža profilaktiskajām apskatēm un to ietekmējošie faktori: socioloģiskās aptaujas rezultāti (Maruta Pranka, Edvīns Miklaševičs, Liene Līvmane)

Ciklooksigenāzes-2 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze (Arnis Āboliņš, Ilze Štrumfa, Zane Simtniece, Andrejs Vanags, Dainis Balodis, Jānis Gardovskis)

Aknu fokālas nodulāras hiperplāzijas hemihepatektomija pacientei ar krūts sarkomu (Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Papildu piena dziedzera karcinoma ar plašām zemādas metastāzēm pa linea axillaris media (Darja Isajeva, Sergejs Isajevs, Aleksandrs Grjunbergs)

BRCA1 pozitīvas piena dziedzera lobulāras karcinomas ar metastāzi labajā olnīcā kombinācija ar BRCA1 negatīvu endometriālo adenokarcinomu (Tatjana Zablocka, Sergejs Isajevs, Ludmila Osipova, Androniks Mitiļdžans)

Imūnhistoķīmiskais algoritms hepatocelulāra vēža un metastātiska kolorektāla vēža diagnostikai (Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Inese Driķe, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Kuņģa vēža tilpuma noteikšana operācijas materiālā pacientiem Latvijā (Tatjana Bogdanova, Sabīne Uguzova, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Sinhrona kuņģa vēža metastazēšanās un primāra krūts karcinoģenēze (Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Tatjana Bogdanova, Zane Simtniece, Arnis Āboliņš, Jānis Gardovskis)

Kolorektālā vēža prognostisko faktoru analīze radikālu operāciju materiālā (Inese Driķe, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Reģionālo limfmezglu stāvoklis kolorektālas karcinomas gadījumā (Inese Driķe, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Adjuvanta ķīmijterapija II stadijas resnās zarnas vēža ārstēšanā (Elīna Skuja, Gunta Purkalne, Edvīns Miklaševičs)

Galvas un kakla rajona ļaundabīgo ādas audzēju ārstēšanas rezultāti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” (Egils Korņevs, Juris Tārs, Gunārs Lauskis, Anna Kazanceva, Kalvis Pastars, Baiba Pauliņa, Aija Krastiņa)

Gliosarkomu diagnostiskie un prognostiskie marķieri (Arvīds Jakovļevs, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Anaplastiska hemangiopericitoma – rets smadzeņu apvalku audzējs (Arvīds Jakovļevs, Dana Kigitoviča, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Gliosarkoma – rets gliāls audzējs bērnu vecumā (Arvīds Jakovļevs, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Ki-67 proliferācijas indeksa un p53 proteīna ekspresijas heterogenitāte glioblastomās (Arvīds Jakovļevs, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa)

Cilvēka herpesvīrusa-6 infekcijas imūnhistoķīmisko marķieru izpēte meningiomu operācijas materiālā (Silvija Roga, Ilze Štrumfa, Uldis Berķis, Santa Rasa, Svetlana Čapenko, Modra Murovska)

Proliferācijas aktivitāte primāros un metastātiskos aknu audzējos (Ilze Štrumfa, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Šūnu adhēzija un epiteliāli mezenhimāla transformācija primāros un metastātiskos aknu audzējos (Ilze Štrumfa, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Tatjana Bogdanova, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Hepatocītu izmaiņas ap metastātisku aknu bojājumu (Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Inese Driķe, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Neiroendokrīna diferenciācija aknu audzējos (Andrejs Vanags, Jānis Vilmanis, Ilze Štrumfa, Arvīds Jakovļevs, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Hepatocelulāras karcinomas diagnostisko marķieru informativitāte (Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Augstas malignitātes neiroendokrīnu un plakanšūnu vēžu diferenciālās diagnostikas algoritma izstrāde (Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Zane Simtniece, Jānis Gardovskis)

Neiroendokrīno marķieru, NCAM un CD44 ekspresija vairogdziedzera vēža audos un tās diagnostiskā nozīme (Andrejs Vanags, Didzis Gailis, Ilze Štrumfa, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Zane Simtniece, Jānis Gardovskis)

Neiroendokrīns plaušu audzējs ar bioloģisku robežpotenciālu: vēlīna metastazēšanās (Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Arvīds Jakovļevs, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Jānis Gardovskis)

Intermediāro filamentu loma vairogdziedzera vēža diagnostikas algoritmā (Didzis Gailis, Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Ervīns Vasko, Arnis Āboliņš, Zane Simtniece, Jānis Gardovskis)

Diagnostic Failures in a Patient with Parathyroid Carcinoma (Zane Visnevska, Ilze Puzaka, Arturs Ozolins, Natalija Fokina, Zenons Narbuts, Arnis Abolins, Ilze Strumfa)

First Experience of Prophylactic Thyroidectomies in Children (Zane Visnevska, Arturs Ozolins, Zenons Narbuts, Olafs Volrats, Iveta Dzivite-Krisane, Natalija Fokina)

Mutāciju KRAS gēna 12. un 13. kodonā kvantitatīva noteikšana, izmantojot masspektrometriju (Laura Ozoliņa, Miki Nakazawa-Miklaševiča, Zanda Daneberga, Dagnija Kalniete, Jānis Gardovskis, Edvīns Miklaševičs)

Clinical Outcome of BRCA1-associated Epithelial Ovarian Cancer: Significance of 4153delA and 5382insC Mutations (Grigorijs Plakhins, Arvīds Irmejs, Gunta Purkalne, Genadijs Trofimovičs, Edvīns Miklaševičs, Jānis Gardovskis)

Vaginal Microbial Ecosystem Changes in Patients with Cervical Precancerous Lesions in Latvia (Irina Jermakova, Dace Rezeberga, Jana Žodžika)

Imūnhistoķīmiskā biomarķieru p63, p53 un Ki-67 paneļa izstrāde cervikālās intraepiteliālās neoplāzijas izvērtēšanā (Androniks Mitiļdžans, Sergejs Isajevs, Dace Rezeberga)

Nieršūnu vēža saslimstības analīze un morfoloģiskais raksturojums Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem no 2008. līdz 2011. gadam (Ieva Vaivode, Māris Sperga, Dita Ulase, Zane Vitenberga, Vilnis Lietuvietis, Dace Baltiņa, Simona Doniņa)

9p21 hromosomas CDKN2A lokusa heterozigotitātes analīze nefroblastomas gadījumā (Ivanda Franckeviča, Dace Pjanova, Regīna Kleina)

Endokrīno marķieru ekspresija aizkuņģa dziedzera vēža šūnās (Zane Simtniece, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Asinsvadu blīvums aizkuņģa dziedzera duktālās adenokarcinomās un endokrīnos audzējos (Zane Simtniece, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Šūnu adhēzijas zudums aizkuņģa dziedzera duktālā adenokarcinomā (Zane Simtniece, Ilze Štrumfa, Andrejs Vanags, Jānis Gardovskis)

Aklās zarnas tārpveida piedēkļa mucinoza cistadenoma: morfoloģiskās progresijas un klīniskās ainas analīze (Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Zane Simtniece, Inese Driķe, Jānis Gardovskis)

Apendikulāra deciduoze grūtniecei – ļaundabīga audzēja morfoloģiskais līdzinieks (Andrejs Vanags, Ilze Štrumfa, Arnis Āboliņš, Zane Simtniece, Ervīns Vasko, Jānis Gardovskis)

Investigation of Cell Surface Chemokine Receptors CCR1 and CCR2 in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Rheumatoid Arthritis, Osteoarthritis and Chronic Lymphocytic Leukemia (Irina Spaka, Artjoms Spaks, Anda Kadisa, Peteris Studers, Marina Soloveichika, Alla Rivkina, Sandra Lejniece, Modra Murovska, Irina Holodnuka)

Kaulu smadzeņu trepānbiopsiju imūnhistoķīmisks raksturojums pacientiem ar dažādām mielomas slimības klīniskām stadijām (Jurijs Nazarovs, Sandra Lejniece, Regīna Kleina)

Paediatric Chronic Myelogenous Leukaemia Presenting as B Cell Acute Lymphoblastic Leukaemia (Arturs Uzars, Irina Rudaka, Sergey Nikulshin, Inguna Grivina, Zhanna Kovalova, Zelma Visnevska-Preciniece)

VI sekcija

Impaktētu kanīnu ārstēšanas plānu izvērtēšana, izmantojot trīsdimensionālo leņķi (Pēteris Sosārs, Gundega Jākobsone)

Apikāla periodontīta izplatība un sakņu kanālu pildījuma kvalitāte Rīgas populācijā (Ilana Jerša, Rita Kundziņa, Ingūna Rence-Bambīte)

Odontogēna rinosinusīta cēloņa noteikšana konusa stara datortomogrāfijas izmeklējumos (Ilze Dobele, Pēteris Apse)

Deguna un lūpas novērtējums pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni (Ieva Bāgante, Ilze Akota, Elviss Bitāns)

Features of Osseous Structure of TMJ in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis – CBCT Study (Hadeel Al-Shwaikh, Ilga Urtāne)

Temporomandibulārās locītavas osteoartrīts un tā patoģenēze pieaugušajiem (Evija Ņikitina, Una Soboļeva, Daina Spūle)

Kritisks temporomandibulās locītavas (TML) trokšņu novērtējums TML diska pārvietojuma diagnozes gadījumā (Daina Spūle, Una Soboļeva, Evija Ņikitina)

Mūsdienu dentālo implantātu komplikācijas: literatūras pārskats (Gints Krāģis, Kārlis Krāģis, Lise Bjordal Furset)

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo atvērto porainību – 15% antibakteriālās efektivitātes noteikšana, izmantojot Kirby-Bauer difūzijas metodi (Ingus Skadiņš, Juta Kroiča, Ilze Šalma, Aigars Reinis, Marina Sokolova, Dagnija Rostoka, Natālija Bērza)

Rinosinusīta ietekme uz sinus lift un implantātu ievietošanas rezultātu (Ilze Dobele, Pēteris Apse)

Augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšanas biomateriāla / audu hibrīda radiodensitātes izmaiņas laikā (Laura Neimane, Andrejs Skaģers)

Autologu mezenhimālo šūnu ietekme uz bifāziska kalcija fosfātu biokeramikas materiāla integrāciju žokļos trušiem ar eksperimentālu osteoporozi (Aleksandrs Grišuļonoks, Andrejs Skaģers, Arvīds Jakovļevs, Laila Feldmane, Inese Čakstiņa)

Sialoendoskopija kā minimāli invazīva ārstēšanas un diagnostikas metode obstruktīvām siekalu dziedzeru slimībām (Kaspars Stāmers, Andrejs Skaģers, Solveiga Ozoliņa)

Biomateriālu antibakteriālās efektivitātes noteikšana (Ingus Skadiņš, Juta Kroiča, Ilze Šalma, Aigars Reinis, Marina Sokolova, Dagnija Rostoka, Natālija Bērza)

Biomateriālu efektivitāte pret Ps. aeruginosa un S. epidermidis (Ingus Skadiņš, Juta Kroiča, Ilze Šalma, Aigars Reinis, Marina Sokolova, Dagnija Rostoka, Natālija Bērza)

Hidroksiapatīta-polipienskābes-ciprofloksacīna biomateriālu ar vidējo porainību 15% antibakteriālā efektivitāte in vitro (Ingus Skadiņš, Juta Kroiča, Ilze Šalma, Aigars Reinis, Marina Sokolova, Dagnija Rostoka, Natālija Bērza)

Apoptozes raksturojums truša kaulaudos pēc dažādu biomateriālu implantācijas (Jolanta Vamze, Māra Pilmane, Andrejs Skaģers)

Biomateriālu un cilmes šūnu iespējamo efektu izpēte osteoporotisku dzīvnieku modelī (Māra Pilmane, Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers)

Matrices metālproteināžu un to inhibitoru izvērtējums lūpas šķeltnes zonas audos (Liene Smane, Māra Pilmane, Ilze Akota)

MMP-2, MMP-8, MMP-9 un TIMP-2 lokāla ekspresija sejas šķeltņu skartajos audos (Benita Krivicka, Māra Pilmane)

Audu degradējošo enzīmu, to nomācējfaktoru un gēnu sadalījums sejas mīkstajos audos dažādu šķeltņu gadījumā un vecuma aspektā (Māra Pilmane, Ilze Akota)

Specifisko signālmolekulu novērtējums alveolārā izauguma kaulā un periodonta saitēs septum interradiculare dažādās vecuma grupās (Māris Gržibovskis, Ilga Urtāne, Māra Pilmane)

Nestin un CD34 pozitīvo struktūru klātbūtne smaganu audos (Zane Lauriņa, Māra Pilmane)

VII sekcija

Spare Parts Surgery (Dzintars Ozols)

Pirmsskolas vecuma bērna ar cerebrālo trieku kustību ierobežojuma līmeņa saistība ar ģimenes specifiskajām vajadzībām (Dace Bērtule, Anita Vētra)

Agrīnās mobilitātes pasākumi akūtajā rehabilitācijā kritiski slimiem pacientiem funkcionālo un kognitīvo traucējumu novēršanai – nākotnes perspektīvas Latvijā (Roberts Spručs, Aivars Vētra, Illa Mihejeva, Dzintra Vāvere, Viesturs Liguts, Daina Rožkalne, Anna Vojevodina)

25(OH)D vitamīna deficīta augsta izplatība vīriešiem pēc 45 gadu vecuma Latvijā (Anastasija Šitova, Zigurds Zariņš)

Endokrīno analīžu pārbaude sarkoidozes pacientiem: retrospektīva datu izpēte Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Gaiļezers” 2005.–2013. gadā (Ieva Ruža, Dainis Kalnačs, Alvils Krams, Aivars Lejnieks)

Ķermeņa kompozīcijas un vielmaiņas intensitātes salīdzinājums sportistiem ar muguras smadzeņu bojājumiem ar spasticitāti un bez spasticitātes (Signe Rinkule, Zigurds Zariņš, Sandra Rozenštoka, Aivars Vētra, Anda Nulle)

Retrospective Functional Outcome and X-ray Analysis of Patients with Symphysis Disruption in Association with Posterior Pelvic Ring Injury in Hospital of Traumatology and Orthopeadics (2009−2013) (Igors Terjajevs, Maris Zambrans, Rolands Gibners)

Ārējās fiksācijas aparāta loma pilona lūzumu ārstēšanā (Andris Jumtiņš, Evita Fridrihsone)

Pirmā pieredze artroskopiskā pleca locītavas priekšējās nestabilitātes ārstēšanā pēc Bristow–Latarjet metodes (Kaspars Ūdris, Pēteris Studers, Viktoras Jermolajevas)

Bezcementa endoprotēzes Zweymüller SL-PLUS femorālā komponenta aseptiskas izkustēšanās iemesli Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam (Pēteris Studers, Arnis Barks, Edgars Svolaks)

Funkcionālie rezultāti pacientiem ar iegurņa traumu sekām pēc iekšējas fiksācijas ar modificēto Stopa pieeju (Ruta Jakušonoka, Andris Vikmanis, Andris Jumtiņš, Zane Pavāre)

Ko insulta slimnieks zina par savu slimību? (Anita Balta, Evija Miglāne, Andrejs Millers)

Funkcionālās neatkarības līmeni ietekmējošo faktoru analīze personām pēc insulta (Olga Kožinova, Ieva Strēle)

Insults un TIL pacientiem, kas jaunāki par 50 gadiem (Guna Ziemele, Evija Miglāne, Andrejs Millers)

Gaitas pašnovērtējums pacientiem 3–6 mēnešus pēc saslimšanas ar insultu (Rūta Kuzmane, Dace Stirāne)

Biežākās hospitālās komplikācijas pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu un to ietekme uz insulta iznākumu (Anita Balta, Evija Miglāne, Andrejs Millers)

Disfāgijas biežums insulta slimniekiem (Dina Baško, Illa Mihejeva, Aivars Vētra, Anna Vojevodina)

Grupu darba efektivitātes izvērtējums darbā ar depresijas slimniekiem (Margarita Dmitrijeva, Ieva Rugina)

Kognitīvās domāšanas, uztveres simptomu parādīšanās laiku vērtību saistības analīze grupas iekšienē pirmreizēji stacionētiem šizofrēnijas un unipolāras depresijas spektra pacientiem (Oskars Krumholcs)

Bāzes simptomu parādīšanās laiku un biežuma analīze pa to grupām (apakšgrupām) pirmreizēji stacionēto šizofrēnijas un unipolāras depresijas pacientiem (Oskars Krumholcs)

Funkcionālo traucējumu simptomu parādīšanās laiku vērtību saistību analīze grupas iekšienē pirmreizēji stacionētiem šizofrēnijas un unipolāras depresijas spektra pacientiem (Oskars Krumholcs)

Centrāli veģetatīvo traucējumu simptomu parādīšanās laiku vērtību saistību analīze grupas iekšienē pirmreizēji stacionētiem šizofrēnijas un unipolāras depresijas spektra pacientiem (Oskars Krumholcs)

Vidusauss patoloģijas VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” ambulatorajā praksē (Jeļena Semjonova, Gints Tomiņš)

Orālās, artikulārās un verbālās apraksijas pazīmes bērniem ar noturīgiem skaņu izrunas traucējumiem (Signe Stole, Ilze Blūmentāle, Ilze Klatenberga)

Fonēmas /s/ akustisko īpašību analīze pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm saistībā ar to funkcionālo vērtību (Kristīne Broka, Viktorija Artjomenko, Juris Grigorjevs, Aldis Vidžis, Jānis Sokolovs (sen.))

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību (Viktorija Artjomenko, Kristīne Broka, Aldis Vidžis, Ilze Blūmentāle, Vinita Cauce)

Hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas epidemioloģija Latvijā (Andris Skride, Kristaps Šablinskis, Linda Zariņa, Ainārs Rudzītis)

Dažu laboratorisko datu salīdzinājums hroniskas nieru slimības IV un V stadijā, izmantojot dažādas glomerulārās filtrācijas ātruma aprēķināšanas metodes (Kārlis Rācenis, Harijs Čerņevskis)

Pleca locītavas mežģījumu ambulatorās ārstēšanas rezultāti (Zane Pavāre, Rihards Pilickis, Aleksandra Isačenko)

Pulsed Radiofrequency Increase Biomarkers Expression in the Lumbar Dorsal Root Ganglion of the Domestic Porcine (Mihails Arons, Māra Pilmane, Edgars Vasiļevskis, Irina Evansa, Igors Paņihins)

Rasch Analysis of Functional Independence Measure, Latvian Version (Guna Bērziņa, Anita Vētra)

Pašaprūpes aktivitāšu novērtējums pirmsskolas vecuma bērniem ar autiska spektra traucējumiem (Anna Golubeva, Ināra Kalniņa)

Stresa inducēta kardiomiopātija: akūtas sirds mazspējas reversibla forma (Artjoms Ļišņovs, Alīna Ļišņova, Artis Kalniņš, Artjoms Kaļiņins)

Redzes nerva aksonāla bojājuma diagnostika, izmantojot VEP un OCT metodes, multiplās sklerozes slimniekiem (Daina Pastare, Ieva Ķire, Renārs Erts, Guna Laganovska, Andrejs Millers)

Apmierinātība ar tehniskajiem palīglīdzekļiem: lietotāju viedoklis (Anete Nelsone, Ieva Jēkabsone)

VIII sekcija

Komunikācija

Collective Memories and Society Integration Issues in Context of Inter-generation Dialogue (Deniss Hanovs)

Citādības (ne)pieņemšana: interneta portālu komentāru par diskriminācijas riska grupu problemātiku analīze (Ruta Siliņa)

Sabiedrības agresīvā noskaņojuma sezonālā regularitāte (Klāvs Sedlenieks)

Agresīva auditorija un medija “vārtu sargs”: principi, profesionālās lomas un ētikas dilemmas (Anda Rožukalne)

Agresīvas runas psiholingvistiskie aspekti (Ilva Skulte)

Sociālā antropoloģija

Miera nodrošināšana organizācijā “Miera revolūcija” (Elīna Bauze-Krastiņa)

Netiešās varas realizācija kā faktors personas autonomijas ierobežošanā sociālās aprūpes centrā (Anna Žabicka)

Tālruņa sociālā dzīve: eksperimentālu pētniecības metožu aprobācija (Klāvs Sedlenieks)

Rehabilitācija

Sociālo problēmu risināšanas prasmes no narkotikām atkarīgiem cilvēkiem psihosociālā rehabilitācijā (Jeļena Koļesņikova)

Ģimenes locekļu lomas un to saturs, dzīvojot kopīgi vairākām paaudzēm nedalītā mājsaimniecībā: etnogrāfisks pētījums (Lotārs Freivalds, Lolita Cibule)

Pacientu funkcionālā stāvokļa nozīme adekvātas tālākās protezēšanas nodrošināšanā pacientiem pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijām (Kārlis Lācis, Guntis Raipalis, Valentīns Logins, Aivars Vētra)

Uz klientu vērsta prakse ergoterapijā: ergoterapeitu un pakalpojumu saņēmēju viedoklis (Zoja Nesterova, Lolita Cibule)

Uz mākslu balstītā iz/novērtēšanas instrumenta “putna ligzdas zīmējums” adaptācija Latvijā (Naira Šķone, Kristīne Mārtinsone)

Telemedicīnas pielietošanas iespējas funkcionālo speciālistu darba praksē Latvijā (Pāvels Kolomijecs, Dzintars Mozgis, Rimma Beļikova, Evita Dubiņina)

Operāciju māsu netehnisko prasmju izvērtējums (Anna Ribakova, Inga Millere, Liāna Deklava)

Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm Ziemeļaustrumu reģionā Latvijā pacientu skatījumā (Rimma Beļikova, Māra Kuļša, Evita Dubiņina, Pāvels Kolomijecs)

Nūjošanas ietekme uz veselības rādītājiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu: sistemātisks literatūras pārskats (Irēna Upeniece, Daina Šmite, Voldemārs Arnis)

Vientulības saistība ar darba atmiņu cilvēkiem vecumā no 65 līdz 85 gadiem (Linda Dimante, Ervīns Čukurs)

Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila sociālās un emocionālās funkcionēšanas izvērtēšanas skalu adaptācija Latvijā (Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone)

Mākslas terapeita profesionālā identitāte Latvijā (Elīna Akmane, Kristīne Mārtinsone)

Mūzikas terapija Al-Anon dalībnieku pašcieņas paaugstināšanai un līdzatkarības mazināšanai (Jeļena Denisjuka, Kristīne Mārtinsone, Mirdza Paipare)

Emocionālā intelekta saistība ar kreativitāti (Anete Hofmane, Ervīns Čukurs)

Pozitīvo un negatīvo emociju saistība ar kreativitāti (Linda Treilone, Ervīns Čukurs)

Psihoterapeitu kreativitātes un personības iezīmju saistība ar psihoterapeitu klientu simptomu izmaiņām (Ervīns Čukurs)

Psihoterapeitu domas par mākslas metožu un radošu pieeju pielietojumu psihoterapijas procesā (Ervīns Čukurs)

Pedagoģija, valodniecība

Latīņu valodas apguve ĀSN un MF, RF studējošo grupās, salīdzinošs skatījums (Ināra Ābelīte, Ņina Zazerska, Olga Voika, Vita Vīksne)

Ināra Ābelīte, Ņina Zazerska, Olga Voika, Vita Vīksne (Miervaldis Karulis)

Grūtības, apgūstot latviešu valodu kā svešvalodu (Inga Laizāne)

Olimpiskā izglītība pasaulē (Irēna Upeniece, Voldemārs Arnis)

Pacientu izglītošanas paradigmas māsu praksē (Gunta Bēta)

Medicīnas vēsture

Pirmais Rīgas Medicīnas institūta rektors (Maija Pozemkovska, Romāns Burtneks)

Eduarda Gartjē personība Latvijas pediatrijas skolas izveidē laikmeta kolīzijās (1921–1944) (Rita Grāvere)

Eduards Zariņš – galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta I pusē (Venta Šidlovska, Inta Kuļiņenko, Baiba Mauriņa, Sabīne Lauze, Dzintra Bernāte)

Milda Dūmiņa – ilggadēja Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950–1970) un jaunās farmaceitu paaudzes audzinātāja (Venta Šidlovska, Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa)

Ziņas par dzintara izmantošanu medicīnā 16.–20. gadsimta farmācijas grāmatās (Edīte Bērziņa)

Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas kaulu tuberkulozes sanatorija (1931–1940) (Mārtiņš Vesperis)

Latvijas skolotāju kopējās slimo kases Inčukalna sanatorija (1926–1940) (Dāvis Sosārs, Maija Pozemkovska)

Production of Hoffmann-La Roche (Roche) Branded Medicines Sirolin and Tonikum in Latvia 1927−1940 (Katharina Rudolf, Juris Salaks)

Kokaīnisti un morfīnisti ārstu praksē Latvijā 20. gs. 20.–30. gados (Ieva Lībiete)

Gaisa transporta nozīme Latvijas specializētajā medicīniskajā palīdzībā: 1944.–2014. gads (Sarmīte Skujiņa)

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Krievijas Sarkanā Krusta darbības laikā Vitebskas guberņā 19. gadsimtā (Olga Odiņa, Inga Millere, Liāna Deklava, Kristaps Circenis)

Politika

Juridisko personu un to institūciju pārvaldība un pārvalde Latvijā (Linards Muciņš)

Latvijas Republikas pašvaldību līmeņa nozīme valsts drošības institucionālajā struktūrā (Raimonds Rublovskis)

Vēlētāju nepastāvība Latvijā: jauno partiju veiksmes fenomens (Māris Ginters, Ilga Kreituse, Simona Gurbo)

Enerģētikas drošības jēdziens Latvijā: liberālisma starptautisko attiecību teorijas perspektīva (Arvils Zeltiņš)

Latvijas monetārās sistēmas izveidošanas un attīstības institucionālie aspekti (Aldis Austers)

Latvijas monetārās sistēmas transformācija dalības Eiropas Savienībā iespaidā (Aldis Austers)

Diskursīvās komponentes savietojamība ar politisko politikas pētniecībā (Una Aleksandra Bērziņa)

Ķīnas Tautas Republikas 2013.–2023. gada ārpolitiskās stratēģijas raksturīpašības un to provizoriskā ietekme uz starptautisko sistēmu (Mārtiņš Daugulis)

Ķīnas Tautas Republikas ārpolitikas paradigmas maiņa (Jeļena Staburova)

Ķīnas Tautas Republikas ārējo tiešo investīciju dinamika Eiropas Savienībā no 2002. līdz 2012. gadam (Austra Priede)

Impacts of Information and Communication Technologies on the Turkish Ministry of Foreign Affairs (Bilgin Ozkan)

Latvijas attiecību ar Krieviju attīstība kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO (Māris Cepurītis)

Tiesības

Saistīto personu definējuma būtība Komerclikuma un citu likumu izpratnē (Sergejs Aleksejevs)

Juridiskās personas pazīmes un definīcija: vai likumdevējs juridiskās personas jautājumā ir ierobežots (Linards Muciņš)

Notarial Act as the Main Form of Inheritance by Contract Institutions: Problematic Issues (Edvard Pilipson)

Notariālais akts kā kopīpašnieku tiesību aizsardzības garants (Inga Kudeikina)

Konstitucionālo tiesu loma cilvēka pamattiesību un brīvību nodrošināšanā informācijas sabiedrībā (Uldis Ķinis)

Patērētāju tiesību aizsardzība augstākajā izglītībā, izmantojot studiju virzienu reģistru (Juris Zīvarts, Ivans Jānis Mihailovs)

Process par noziedzīgi iegūtu mantu (Juris Stukāns)

Izvairīšanās no nodokļu nomaksas tiesiskie aspekti (Kārlis Litaunieks)

Labticīga hipotēkas ņēmēja aizsardzība (Rolands Neilands)

Lauksaimniecības produktu ražotāja maksātnespējas procesa īpatnības (Ivars Kronis)

Patentaizsardzības unifikācija (Andris Šķesters)

Bērna tiesības uz darbu un īpašu aizsardzību tiesiskais regulējums (Kitija Bite)

Objektivitātes princips bērnu un vecāku tiesiskajās attiecībās un ar to saistītā problemātika (Edmunds Freimanis)

Jēdziena ‘ģimene’ definīciju daudzveidība Eiropas Savienībā (Lidija Rozentāle)

Ārstniecības persona kā krimināltiesību subjekts  (Aldis Lieljuksis)

Ārstniecības personu tiesības (Aldis Liepiņš)

Par medicīnisko kļūdu novērtēšanas vadlīnijām (Ojārs Teteris)

Kriminalitātes nākotnes paradigmas (Andrejs Vilks)

Pašreizējā tiesiskā politika sabiedrības attīstībai (Andrejs Vilks)

Latento papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana uz cilvēka ādas ar ciānakrilāta tvaikiem: teorētiskie un praktiskie aspekti (Aelita Zīle)

Inheritance by Contract Institutions Legal Structure Problematic Issues (Edvard Pilipson)

Football-related Offences (Karina Matvijčuka)

Islāma finanšu sistēmas tiesiskais regulējums dažādu tiesību sistēmu jurisdikcijās (Mārtiņš Smilga)

Ekonomika

Ekonomiskās domas transformācija globalizācijas laikmetā (Diāna Arāja)

Konkurences politika pārtikas mazumtirdzniecībā Latvijā un tās ietekme uz nozares uzņēmumiem (Jūlija Linkeviča)

Muskuļu un skeleta sistēmas slimību ekonomiskā sloga sabiedrībai novērtējums (Daiga Behmane, Alina Dūdele)

Globalizācija un inovācija (Anna Ābeltiņa)

Banku sektora regulēšana Eiropas Savienībā: instrumentu un iespējamo seku analīze (Inna Dovladbekova, Marija Koļesņika)

EU Banking Union: Complex Effect for Member States (Eugene Eteris)

Tirgus ekonomikas morālie aspekti (Dainis Zelmenis)

Preču atvasināto instrumentu tirgus tendences un to ietekme uz ekonomikas stabilitāti pasaulē (Anželika Berķe-Berga)

Tautsaimniecības struktūras veidošanās (Aleksandra Mihņenoka)

Prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas modeļi investīciju portfeļa sastādīšanas kontekstā (Jekaterina Nazarova)

Monopolizācijas process mūsdienu ekonomikā (Dmitrijs Skoruks)

Socioloģija

Zinātnieku lomas maiņas apzināšanās zinātniskajās institūcijās (Justīne Vīķe)

Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību (Taņa Lāce, Ritma Rungule)

Radošo personu riska uztvere sociālā nodrošinājuma garantiju jomā (Sandra Brigsa, Anda Laķe)

Jēdziena resilience tulkojuma latviešu valodā interpretācijas (Ieva Kārkliņa)

Datu ieguves metodes ietekme uz rezultātiem skolēnu pētījumos (Mārcis Trapencieris, Ansis Pētersons, Sigita Sniķere, Ildze Redoviča, Ilze Trapenciere)

Jauniešu identitātes tipoloģija un emigrācijas plāni (Ilze Koroļeva)

Tuberkulozes saslimšanas sociālie riska faktori Latvijā (Andrejs Ivanovs, Ludmila Vīksna)

Sociodemographic Characteristics of Over-the-counter Medicine Users in Latvia (Ieva Salmane-Kulikovska, Signe Dobelniece)

Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā (Henrijs Kaļķis, Irina Rezepina, Valdis Kaļķis, Inga Altāne, Lauma Legzdiņa, Paula Krumholce)

Latvijas iedzīvotāju ekoloģisko risku vērtējums: pētījuma analīze (Iveta Briška)

Pacientu neracionālas zāļu lietošanas izpēte Latvijā (Alise Šantare, Elita Ardava, Oskars Onževs)

Sociālo pakalpojumu pieejamības problēmu pārvarēšana novados (Ints Leitarts)

Sociālais darbs

Preventīvā sociālā darba vieta sociālās drošības sistēmā (Mārtiņš Moors, Irina Gorohova)

Supervizora kompetence un supervīzijas augstākās izglītības saturs (Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs)

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums ilgstošiem bezdarbniekiem (Aija Apele, Ruta Klimkāne)

Bērnu uzraudzības pakalpojums – jauns sociālais un izglītības pakalpojums Latvijā (Ivans Jānis Mihailovs)

Sociālā darba pakalpojums stacionārajā ārstniecības iestādē (Maija Bērziņa, Lolita Vilka)

Dzīves vajadzību nodrošināšana personām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma (Laima Valpētere, Lolita Vilka)

Riska ģimenes vecāku dzīves prasmju novērtēšana sociālā darba praksē (Gita Krūmiņa, Ilvija Razgale)

Bioētika

Zināšanas problemātika ārsta un pacienta attiecībās (Ģirts Jankovskis)

Slimības un veselības jēdzieni fenomenoloģiskā perspektīvā (Māra Grīnfelde)

Normālais un patoloģiskais: Žorža Kangilema medicīnas filozofija (Andrejs Balodis)

Subjektīvā laika deformācijas slimībā: fenomenoloģisks skaidrojums (Uldis Vēgners)

Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju (Vija Sīle, Ivars Neiders, Vents Sīlis)

Helsinku deklarācijas 2013. gada redakcija: būtiskākās izmaiņas un trūkumi (Ivars Neiders)

Signs, symptoms and interpretations – creating meaning in medical consultation (Raimo Puustinen)

Konferences tēŽU GRĀMATA