Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra

2013 - pašlaik

Ginekologs dzemdību speciālists

SIA Veselības centrs 4

2012 - pašlaik

Ultrasonogrāfijas speciālists dzemdniecībā un ginekoloģijā

SIA Jelgavas poliklīnika

2008 - pašlaik

Ginekologs dzemdību speciālists

Rīgas pašvaldības SIA Rīgas Dzemdību nams

Izglītība

2013 - pašlaik

Sertifikāts Ultrasonogāfijā dzemdniecībā un ginekoloģijā

sertifikāts nr. 80088, derīgs līdz 26.06.2018.

2012 - pašlaik

Sertificēts ginekologs, dzemdību speciālists

sertifikāts nr.66094, derīgs līdz 14.07.2017.

2004 - 2012

Ārsts rezidents dzemdību speciālista un ginekologa specialitātē.

Rīgas Stradiņa Universitāte Tālākizglītības fakultāte

1998 - 2004

Medicīnas fakultāte; Ārsta diploms nr.0020

Rīgas Stradiņa Universitāte

1995 - 1998

Rīgas 2. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Stenda referāti:

1. I.Kalere I., Ruža I., Sokolova J., Strēle I., Tetere E., Gavars M., Veisa V., Ducena K., Konrāde I. (2013) Iodine supplementation during pregnancy is not associated with increased thyroid autoimmunity in Latvia" 12th European Congress of Internal Medicine, 2-5 oktobis, 2013, Prāga, Čehija

2. Ilze Konrade, Ieva Kalere, Ieva Strele, Anna Jekabsone, Marina Makrecka, Rudolfs Mezhapuke, Elina Tetere, Vija Veisa, Didzis Gavars, Dace Rezeberga, Valdis Pīrāgs, Aivars Lejnieks, Maija Dambrova. "Iodine deficiency among pregnant women in Latvia: a national cross-sectional survey" European Thyroid Association 38th Annual Meeting Santiago de Compostela, Spain, 6th-10th September 2014

3. Ilze Konrade, Ieva Kalere, Ieva Strele, Anna Jekabsone, Marina Makrecka, Rudolfs Mezhapuke, Elina Tetere, Vija Veisa, Didzis Gavars, Dace Rezeberga, Valdis Pīrāgs, Aivars Lejnieks, Maija Dambrova „Voluntary supplementation does not fully correct iodine deficiency among Latvian pregnant women: a national cross-sectional survey" ECE Congress 3 - 7 May 2014 at Centennial Hall, Wroclaw, Poland

4. Vija Veisa, Ilze Konrāde, Valērija Solodovņikova, Ieva Strēle, Dace Rezeberga, Aivars Lejnieks, Maija Dambrova " Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu", RSU 2015.gada Zinātniskā konference, 2015.gada 26.-27.marts

5. Ilze Konrāde, Ieva Kalere, Ieva Strēle, Marina Makrecka-Kuka, Anna Jēkabsone, Elīna Tetere, Vija Veisa, Didzis Gavars, Dace Rezeberga, Valdis Pīrāgs, Aivars Lejnieks, Maija Dambrova " Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā" , VII Latvijas Dzemdību speciālistu un Ginekologu kongress, 2014.gada 16.-18.oktobris

Docētie studiju kursi

Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijā

Dzemdniecība un ginekoloģija

Publikācijas

Raksti​​

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

Zārde, Inga. Depresija un menopauze / I.Zārde, V.Veisa // Medicus Bonus. - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), 46.-49.lpp.

Tēzes​​

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.39.

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

St segmenta analīze (STAN) dzemdībās - Rīgas Dzemdību nama pieredze / V.Veisa, I.Miltiņa, D.Rezeberga ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 76.lpp.

The incidence of B group streptococcus among pregnant women in Latvia [Elektroniskais resurss] / D.Rezeberga, S.Eihenberga, V.Veisa ...[et al.] // 22nd European Congress of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG 2012 (Tallinn, Estonia, May 9-12, 2012) : Abstract Book [Elektroniskais resurss]. - Tallinn, 2012. - Abstr. FC33.04. - Resurss aprakstīts 2013.g. 6.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebcog2012.erpmusic.com/images/stories/book_of_abstra…

C.trachomatis un B grupas hemolītiskā streptokoka (BGS) sastopamība grūtniecēm Latvijā; potenciālie ieteikumi antenatālās aprūpes programmas izmaiņām / S.Eihenberga, D.Rezeberga, V.Veisa ...[u.c.] // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 84.lpp.

Chlamydia trachomatis un B grupas hemolītiskā streptokoka sastopamība grūtniecēm Latvijā : potenciālie ieteikumi antenatālās aprūpes programmas izmaiņām / V.Veisa, S.Eihenberga, D.Rezeberga ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 221.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Jansone, Maira. Izosensibilizēta grūtniecība / M.Jansone, V.Veisa // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 38.nod., 767.-[785.]lpp.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.