Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedrā

2007 - 2011

Lektore

RSU Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedrā

2003 - 2007

Asistente

RSU Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedrā

1999 - 2003

Laborante

Latvijas Universitātes Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centra, Molekulārās Mikrobioloģijas laboratorijā

Izglītība

2005 - 2008

Doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē

2011 – iegūts doktora grāds medicīnā

2002 - 2003

Maģistrantūras studijas LU Bioloģijas fakultātē

2003 – iegūts dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā

1998 - 2002

Bakalaura studijas LU Bioloģijas fakultātē

2002 – iegūts dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā

1987 - 1998

Āgenskalna ģimnāzija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2010 iegūts sertifikāts par tālākizglītības kursa "Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide, inovācijas augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā" (160 stundu apjomā) apguvi; LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.

2012 iegūts Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas sertifikācijas komisijas izsniegts sertifikāts (nr. 497-AP), kas apliecina tiesības praktizēt kā ģenētiķim.

Zinātniskā darbība

2011 – pašlaik: Y hromosomas polimorfisma pētījumi Baltu etnoģenēzes noskaidrošanai (LZP grants Nr. No.09.1116, vadītāja prof. Astrīda Krūmiņa)

2004 – 2011: Y hromosomas polimorfisma pētījumi latviešu populācijas etnoģenēzes un vīriešu reproduktīvās patoloģijas cēloņu noskaidrošnai. Vadītāji RSU prof. Dr.h.biol. Astrīda Krūmiņa un LU prof. Dr.biol. Viesturs Baumanis (LZP granta Nr. 04.1198 un LZP sadarbības projekta Nr. 05.0023 ietvaros).

2002 – 2004: Mycobacterium tuberculosis baktērijām raksturīgo insercijas elementu - IS6110 ieslēgšanās vietas pētījumi un analīze. Vadītāji: LU Prof., Dr.biol., Viesturs Baumanis un LU BMC vadošā pētniece, Dr.biol. Inta Jansone.

1999 – 2002: Tuberkulozes izraisītāja - Mycobacterium tuberculosis - celmu analīze ar molekulārās tipēšanas metodēm. Vadītāji: LU Prof., Dr.biol., Viesturs Baumanis un LU BMC vadošā pētniece, Dr.biol. Inta Jansone.

Vadītie studiju kursi

Bioloģija

Bioloģija un ģenētika

Bioloģija un ģenētika

Docētie studiju kursi

Bioloģija un ģenētika

Bioloģija

Bioloģija un medicīnas ģenētika

Citoloģija un ģenētika

Medicīnas mikrobioloģija

Molekulārā bioloģija

Bioloģija un ģenētika

Cilvēka uzvedības ģenētika

Medicīnas mikrobioloģija

Medicīniskā ģenētika

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2012 Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācija​

Apbalvojumi un atzinības

2003. gada 20. decembrī piešķirta a/s Grindekss un LZP balva – goda zīme Sudraba pūce un prēmija kā labākajam jaunajam zinātniekam par darbu "Insercijas elementa IS6110 ieslēgšanās vietu analīze Mycobacterium tuberculosis klīniskajos paraugos".​

Publikācijas

Raksti

Population genetics of Latvians in the context of admixture between North-Eastern European ethnic groups / A.Puzuka, A.Zarina, L.Gailite (Piekuse) ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.3 (2018, June), p.131-151. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Y-chromosomal lineages of Latvians in the context of the genetic variation of the Eastern-Baltic Region / A.Puzuka, R.Ranka, A.Krumina ...[et al.] // Annals of Human Genetics. - Vol.79, No.6 (2015, Nov.), p.418-430. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Y chromosome haplogroup analysis to estimate genetic origin of Balts / A.Puzuka, L.Piekuse, L.Pliss ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.409-410. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja