Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Pediatrs

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu infekciju nodaļa

2014 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2010 - 2016

Ārsts-rezidents

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu slimību klīnika

2010 - 2013

Ārsts-stažieris

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Observācijas un diagnostikas nodaļa

2007 - 2010

Māsas p.i.

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Ķirurģiskā nodaļa

2006 - 2007

Māsu palīgs

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Ķirurģiskā nodaļa

Izglītība

2014 - pašlaik

Bērnu infektologs

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte

2010 - 2014

Diploms/Sertifikāts/ Pediatrs

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte

2004 - 2010

Diploms par augstāko izglītību / Ārsta grads

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

1996 - 2004

Diploms par vidējo izglītību

Rīgas Anniņmuižas ģimnāzija

1993 - 1994

Prīvātskola "Templum"

1993 - 1993

Privātskola "Labirint"

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

​No 2014.g. maija esmu iesastītā Valsts pētījuma programmā BIOMEDICINE Projekta Nr.5.2. „Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai."

 

 

Docētie studiju kursi

Bērnu infekciju slimības I

Bērnu slimības (neonataloģija, endokrinoloģija, kardioloģija, reimatoloģija, gastroenteroloģija, pulmanoloģija, nefroloģija)

Bērnu slimības (neonatoloģija, endokrinoloģija, kardioloģija, reimatoloģija, gastroenteroloģija, pneimonoloģija, nefroloģija, bērnu infekcijas slimības)

Bērnu slimības III (neonatoloģija, bērnu endokrinoloģija, bērnu hematoloģija)

Bērnu slimības IV

Mācība par veselu bērnu

Pediatrija un pacientu aprūpe

Projekti

Vādošais pētnieks Valsts pētījuma programmā BIOMEDICINE Projekta Nr.5.2

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2014 - pašlaik

​Latvijas Pediatru asociācijas biedrs

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Klīniskās rekomendācijas akūta gastroenterīta diagnostikai, novērtēšanai un terapijai bērniem : pielikums "Biežāk sastopamo elektrolītu līmeņa pārmaiņu korekcijas algoritmi bērniem" / I.Grope, R.Balmaks, I.Ziemele, A.Ņikuļenkova ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 16.-18.lpp.

 

Klīniskās rekomendācijas "Palīgs ārstam darbam ar sadzīvē iegūtām pneimonijām un drudzi bērniem."​/ I.Grope, J.Pavāre, I.Ziemele, D.Gardovska/ "Klīniskā novērojuma preventīvie secinājumi."/ A.Ņikuļenkova, M.Višņevska// Rīga, 2015 - 52.-55. lpp

 

Uz pierādījumiem balstīta terapijas vadības algoritma ieviešana terciālā līmeņa slimnīcā bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju - aktuālo problēmu analīze / A.Ņikuļenkova, D.Deksne, M.Višņevska, H.Čupeca, A.Prokofjeva, K.Mahļina, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 110.-118.lpp.

 

Tēzes​​

 

 

ACTIVITY OF ADAMTS13 (A DISINTEGRIN AND METALLOPRETEASE WITH THROMBOSPONDIN TYPE 1 REPEATS, MEMBER 13) IN PEDIATRIC PATIENTS WITH SEVER INFLAMMATION.​/ A.Nikulenkova, H.Cupeca, A.Prokofjeva, G.Krievina, P.Tretjakovs, R.Balmaks, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 28th International Congress of Pediatrics (Kanāda, Vankūvera, 2016.g. 17.-22.augustā) / [Elektroniskais resurss] Pieejas veids: Tīmeklis http://www.ipa2016.com, IPA 2016 Abstract book, page 312

 

ADAMTS-13 koncentrācijas saistība ar klīniskajiem slimību raksturlielumiem un iznākumiem hospitalizētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, A.Prokofjeva, G.Krieviņa, P.Tretjakovs, R.Balmaks, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 170.lpp.

Possible use of inflammatory cytokines and neutrophil myeloperoxidase index in hospitalized children with systemic inflammatory response syndrome diagnosis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / H.Čupeca, D.Gardovska, I.Grope, Z.Pučuka, A.Nikuļenkova, K.Rasnača, D.Deksne, A.Prokofjeva, J.Pavāre ...[et al.] // 3rd World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) (Barcelona, Spain, March 31-Apr.2, 2016) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2016. - Poster No.1137. - Resurss aprakstīts 2016.g. 13.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://congressmed.com/copedia2016/posters/

Smagas norises infekcijas slimību epidemioloģiskās un laboratoriskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, A.Prokofjeva, H.Čupeca, D.Deksne, Z.Pučuka, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope, M.Višņevska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 136.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem ar apakšējo elpceļu infekcijām vecumā līdz 18 gadiem / A.Prokofjeva, A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, D.Deksne, A.O.Balode, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 161.lpp.

 

Levels of inflammatory biomarkers as a tool for patient evaluation and management./​, M.Visnevska, A. Nikulenkova, A. Prokofjeva, H. Cupeca, Z. Pucuka, D. Deksne, J. Pavare , D. Gardovska , I. Grope​/ 34th Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brighton, United Kingdom May 10-14, 2016 /Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Brighton, 2016. - Abstr. No.0761, page 880 - Resurss aprakstīts 2016.g. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.espid2016.kenes.com/Documents/ESPID16_Abstracts…

 

Peculiarities of CAP in hospitalized children in Latvia / M.Vishnevska, A.Nikulenkova, A.Prokofjeva, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0732.

Rīcības algoritms aizdomu gadījumā par pneimoniju bērniem, kas jaunāki par trim mēnešie / A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 226.lpp.

Rīcības algoritms aizdomu gadījumā par pneimoniju bērniem, kas vecāki par trim mēnešiem / A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 225.lpp.

Stacionēšanas indikācijas un terapijas atbilstība bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / A.Ņikuļenkova, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 228.lpp.

 

Community-acquired pneumonia occurence, clinical and laboratory features in children treated at Children's Clinical University Hospital in Latvia.​/ VII Europediatric Congress ( Italy, Florence, 2015)/ Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Florence, 2015 - Resurss aprakstīts 2015.g. - Pieejas veids: Tīmeklis ​http://www.epa-unepsa.org/news/7th-europaediatrics-florence…

 

 

The Possible Action Tool for Patients with Community-acquired Pneumonia.​/ A. Nikulenkova, M.Visnevska, A. Prokofjeva, H. Cupeca, Z. Pucuka, K.Mahlina, J. Pavare , D. Gardovska , I. Grope​/ 3rd Baltic Pediatric Congress (Latvia, Riga, 2015)

 

Mycoplasma pneumoniae incidence, clinical and laboratory features in children treated at University Children's Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Nikulenkova, M.Visnevska, A.Prokofjeva, S.Ince, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope, R.Erts // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.431. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Sadzīvē iegūtu pneimoniju epidemioloģiskās klīniskās un laboratorās īpatnības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 191.lpp.

Sadzīvē iegūtu pneimoniju klīniskās, laboratorās un ārstēšanas īpatnības BKUS stacionārā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 36.-38.lpp.

Streptococcus pneumoniae distribution in hospitalized and healthy children in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Prokofjeva, A.Nikulenkova, M.Visnevska, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.614. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības veseliem un stacionārā ārstētiem bērniem vecumā no viena mēneša līdz 18 gadiem / A.Prokofjeeva, A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, J.Pavāre, D.Gardovska, A.Balode, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 198.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja