Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Liepāja
4 gadi
Darbdienās
9.00–17.00
Vietu skaits:
34 budžeta

12 maksas*

Studiju programma Māszinības nodrošina profesionālā bakalaura izglītības ieguvi māsas profesijā ar specializāciju vienā no septiņām pamatspecializācijām – ambulatorās aprūpes māsa; ķirurģiskās aprūpes māsa; operāciju māsa; garīgās veselības aprūpes māsa; internās aprūpes māsa; anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa; bērnu aprūpes māsa – un sagatavo tālākām studijām maģistra studiju programmā.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studiju programmas praktiskās īstenošanas pamatprincips ir studentu centrēta pieeja, ko nodrošina RSU Liepājas filiāles docētāji sadarbībā ar RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedru, īstenojot akreditētu studiju programmu, kuras saturs ir atbilstošs LV likumdošanai un profesijas standartam.

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

Šajā programmā topošajām māsām intensīva prakse sākas jau pirmajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Turklāt prakses laiks slimnīcās ir ne tikai ilgāks kā citās universitātēs, bet prakse ir individuāla un iekļauj reālu darbu ar pacientiem, nevis tikai novērojumus. Katram studējošajam tiek pieeja RSU iekšējam tīklam un studējošo portālam, kur ir atrodami visi studiju materiāli – kursu apraksti, nodarbību saraksti, lekciju prezentācijas un citi studiju materiāli, kā arī kas pieļauj regulāru un operatīvu saziņu ar pasniedzējiem arī ārpus lekciju un nodarbību laika. Studiju laikā tu iepazīsies ar labāko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanai, iemācīsies domāt kritiski, risināt problēmas un nodrošināt aprūpi drošā un simulētā vidē, kur kļūdas nerada risku vai apdraudējumu pacientiem.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir klīniskās prakses, kas notiek Latvijas vadošajās universitātes un reģionālajās slimnīcās un klīnikās.

Mūsu programmas ietvaros tev būs iespēja apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes, izmantojot Erasmus+ studentu mobilitātes programmu, kurā studenti paplašina redzesloku un zināšanas savā nozarē. Jau no pirmā kursa tev būs iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo RSU ir zinātnes universitāte. Ceturtajā studiju gadā atbilstīgi plānotajam lekciju un nodarbību / semināru sarakstam lielāko daļu laiku veltīsi bakalaura darba izstrādei.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LF_407AnatomijaRSU Liepājas filiāleDina Berloviene4 / 6
LF_191Anestezioloģija un reanimatoloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_193Angļu valoda māszinībāsRSU Liepājas filiāleDagnija Deimante2 / 3
LF_659Aprūpes filosofija un procesa modelisRSU Liepājas filiāleDiāna Platace2 / 3
LF_196BiofizikaRSU Liepājas filiāleMārtiņš Pikšis1 / 1.5
LF_197Bioloģija un medicīnas ģenētikaRSU Liepājas filiāleMadara Kreile2 / 3
LF_621Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaRSU Liepājas filiāleIngūna Griškēviča2 / 3
LF_588Dzemdniecība un ginekoloģijaRSU Liepājas filiāleInga Krēvica-Rozenberga1 / 1.5
LF_435FarmakoloģijaRSU Liepājas filiāleInga Petermane2 / 3
LF_200Filozofija un medicīnas ētikaRSU Liepājas filiāleDita Role2 / 3
LF_202Funkcionālā fizioloģijaRSU Liepājas filiāleKrista Ošeniece2 / 3
LF_425Iekšķīgās slimībasRSU Liepājas filiāleEduards Krustiņš2 / 3
LF_206Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleInese Budzila1 / 1.5
LF_213Infekciju slimības un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleBaiba Rozentāle1 / 1.5
LF_218Ķirurģiskās slimībasRSU Liepājas filiāleKaspars Zeiza2 / 3
LF_220Ķirurģisku pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleGita Ozoliņa1 / 1.5
LF_587Klīniskā aprūpeRSU Liepājas filiāleLilija Antoņēviča3 / 4.5
FLK_010Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpeFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
LF_582Klīniskā prakse I (preklīniskā)RSU Liepājas filiāleLilija Antoņēviča2 / 3
LF_273Klīniskās aprūpes pamatiRSU Liepājas filiāleLilija Antoņēviča2 / 3
LF_217Kursa darbs sabiedrības veselībāRSU Liepājas filiāleToms Pulmanis2 / 3
LF_662Kursa darbs. Aprūpes kvalitātes dokumentācijas izstrādeRSU Liepājas filiāleInita Stūre-Stūriņa2 / 3
LF_221Latīņu valodas terminoloģijas pamatiRSU Liepājas filiāleDagnija Deimante2 / 3
LF_661Līderība un efektīva vadībaRSU Liepājas filiāleAgita Melbārde-Kelmere1 / 1.5
LF_386Medicīniskā bioķīmija RSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_224Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģijuRSU Liepājas filiāleVeronika Baltmane2 / 3
LF_325Neiroloģija un pacientu aprūpe RSU Liepājas filiāleJānis Mednieks1 / 1.5
LF_393Onkoloģija un paliatīva pacienta aprūpe RSU Liepājas filiāleAiga Lasmane1 / 15
LF_371Pacientu un darba vides drošībaRSU Liepājas filiāleEva Cela2 / 3
PAK_006Patoloģiskā anatomijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa2 / 3
PAK_008Patoloģiskā fizioloģijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa3 / 3
LF_424Pedagoģija veselības aprūpēRSU Liepājas filiāleIlona Zariņa2 / 3
LF_603Pediatrija un pacientu aprūpeRSU Liepājas filiāleInga Lāce1 / 1.5
LF_657Pierādījumos balstīta aprūpe un māsu profesionālā darbība RSU Liepājas filiāleIlona Zariņa2 / 3
LF_239Prakse IRSU Liepājas filiāleEva Cela2 / 3
LF_240Prakse IIRSU Liepājas filiāleEva Cela2 / 3
LF_241Prakse IIIRSU Liepājas filiāleEva Cela6 / 9
LF_242Prakse IVRSU Liepājas filiāleEva Cela6 / 9
LF_244Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanāRSU Liepājas filiāleDiāna Platace2 / 3
LF_647Prakse VRSU Liepājas filiāleEva Cela10 / 15
LF_459PropedeitikaRSU Liepājas filiāleSergejs Babikovs2 / 3
LF_656Psiholoģija un socioloģijaRSU Liepājas filiāleLāsma Reide2 / 3
LF_585Rehabilitācija pacientu aprūpēRSU Liepājas filiāleDina Berloviene1 / 1.5
LF_250Rentgenoloģija un radioloģijaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta2 / 3
LF_430Sabiedrības veselība un epidemioloģijaRSU Liepājas filiāleToms Pulmanis2 / 3
LF_655Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmesRSU Liepājas filiāleIrita Kovaļska2 / 3
LF_410Transkulturālā aprūpeRSU Liepājas filiāleIlona Zariņa2 / 3
LF_298Uztura mācībaRSU Liepājas filiāleGunta Bēta1 / 1.5
LF_253Valodas kultūra vadītājamRSU Liepājas filiāleInta Urbanoviča1 / 1.5
LF_392Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājāsRSU Liepājas filiāleIlona Zariņa1 / 15
LF_581Veselības aprūpes infekciju prevencijas un kontroles pamatprincipiRSU Liepājas filiāleAgita Melbārde-Kelmere2 / 3
LF_658Veselības aprūpes vēsture un māszinību teorijasRSU Liepājas filiāleOlga Fokina2 / 3

Studiju metodes

Studiju metodes programmas īstenošanā ir daudzpusīgas – darbs kontaktstundās (lekcijas, semināri), izmantojot aparatūru, datorus, audio un video līdzekļus, video lekcijas, arī laboratorijas darbi, individuālie darbi, mazo grupu darbi un patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Praktiskās nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās nodarbību telpās, lai pilnveidotu vai jaunapgūtu klīniskās prasmes.

Studentiem ir pieeja studējošo portālam, bibliotēkas resursiem gan filiālē, gan mājās, lekciju materiāli pieejami e-studijās.

Studiju norises vieta

RSU Liepājas filiāle, Riņķu ielā 24/26, Liepāja

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā sekundārās veselības aprūpes iestādēs (slimnīcās), primārās veselības aprūpes centros, ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, privātpraksēs un doktorātos.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) ,kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus, kuriem ir vidusskolas izglītība, imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: gada atzīme bioloģijā vai dabas zinībās (40 %), CE vērtējums latviešu valodā (25 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (25 %), CE vērtējums matemātikā (10 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija