Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte

Bakalaura studiju programma Starptautiskais mārketings un reklāma Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

2011 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa Universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

▪  Studiju kursu docēšana:

Starptautiskais mārketings,

Starptautiska zīmola veidošana un vadīšana,

Patērētāju uzvedība,

Ekonomisko pētījumu metodoloģija.

▪  Studiju, bakalaura un maģistra darbu vadīšana.

2012 - 2017

Studiju metodiķe

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedra, Vadībzinātnes doktora studiju programmas modulis Globālā vadības un līderība studiju procesa koordinēšana

▪  Ārvalstu studentu studiju procesa angļu valodā nodrošināšana;

▪  Ikdienas komunikācija angļu valodā ar doktorantiem par studiju procesu un dažādiem saistītajiem jautājumiem;

▪  Doktorantūras studentu vieslekciju LU organizēšana un koordinēšana;

▪  Promocijas procesa uzsākšanas atbalsts;

▪  Studiju maksas koordinēšana;

▪  Darbs ar Latvijas Universitātes informācijas sistēmu;

▪  Studiju moduļa saliedēšanas pasākumu organizēšana.

2008 - 2010

Pasniedzēja

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra

▪  Lekciju kursu: Starptautiskais mārketings, Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā ekonomikā, Starptautiskās ekonomiskās attiecības semināra nodarbību docēšana.

 

2007 - 2009

Studiju metodiķe

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko attiecību katedra

▪  Starptautisko ekonomisko attiecību katedras lietvedības un ikdienas darba nodrošināšana.

2002 - 2005

Personāla un biroja sekretāre

AstraZeneca farmaceitiskā uzņēmuma pārstāvniecība Latvijā

▪  Starptautiska farmācijas uzņēmuma AstraZeneca pārstāvniecība Latvijā lietvedības un ikdienas darba nodrošināšanu;

▪  Starptautisku konferenču rīkošana;

▪  Mārketinga aktivitāšu atbalsts.

2000 - 2002

Administratīvais sekretārs/administratīvā sekretāre

Latvijas Universitāte, Pirmsstudiju mācību centrs

Lietvedības un ikdienas darba nodrošināšana, darbs ar kursu pasniedzējiem un klausītājiem.

Izglītība

2002 - 2004

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Vadības teorijas speciāliste

1998 - 2002

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

Tirgvedības specialitāte

1996 - 1998

Vidējā izglītība

Dobeles pilsētas ģimnāzija

Matemātikas, angļu valodas un informātikas profila klase

Sasniegumi

Konferences

 

▪ K. Blumfelde-Rutka, K. Briņķe (2019.) The impact of brand image on recruitment companies in B2B segment, Rīga Stradiņš University international interdisciplinary conference on social sciences «Places», 2019. gada 2. aprīlī, Rīgā.

▪  K. Blumfelde-Rutka (2018). Patērētāju iepirkšanās paradumu analīze interneta vidē Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, 2018. gada 22.-23. martā, Rīgā.

▪  K. Blumfelde-Rutka, L. Lazdiņa (2017).  Bērnu ietekme uz pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu piena produktu patēriņa segmentā Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, 2017. gada 6.-7. aprīlī, Rīgā.

▪  K. Blumfelde-Rutka (2016). Sociālo tīklu izmantošanas specifika mārketinga procesā Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, 2016. gada 17.-18. martā Rīgā.

▪  ISWOV un Latvijas Universitātēs starptautiskā konference (29.06.2014. - 02.07.2014., Rīgā), organizācijas komitejas locekle ( International Society for the Study of Work and Organizational Values hosted by University of Latvia);

 

Atsauksmes

 

▪  Zurich University of Applied Science  Helene Eller (rekomendācijas vēstule);

▪  MTU Friedrichshafen GmbH (Vācija) Aaron Haussmann (rekomendācijas vēstule);

▪  Latvijas Universitātes, Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes viesprofesors Josef Neuert  (josef[pnkts]neuertatsmbs[pnkts]at);

▪  Latvijas Universitātes, Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes profesore B. Šavriņa;

 

Kursi

 

▪  27.09.2017. -29.11.2017.  "Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei" RSU Pedagoģiskās pilnveides centrs

MS Powerpoint kursi a/s Datorzinību centrs 02.2013. Rīga

 

Apbalvojumi

 

RSU Gada docētāja balva sociālo zinātņu blokā 2016./2017. akadēmiskajā gadā

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Patērētāju uzvedība; 

Pirkuma lēmuma pieņemšanas procesa īpatnības;

Patēriņa paradumu izmaiņas (piemēram plastmasas iepakojumu lietošanas kontekstā, ģimenes kontekstā);

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība un mārketings;

Zīmols, kā uzņēmuma konkurētspējas faktors.

 

Starptautiskā pieredzes apmaiņa

 

Dalība starptautiskajā ERASMUS pieredzes apmaiņas nedēļā American University in Bulgaria, Blagoevgradā, Bulgārijā 08.04.19.-11.04.19.

 

Projekti

 

Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē. Studiju kursa aprakstu izstrādātājs. Projekta numurs: 8.2.1.0/18/A/014. 01.05.2019. - 30.11.2023.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Alksne
Lietvede, Lietvede
Geoffrey Thorpe
Pasniedzējs
Ilze Speķe
Sekretāre
Liene Štoka
Sekretāre