Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2012 - 2015

Pētniece

LU SZF SPPI Sociāli Politisko Pētījumu institūts

2003 - 2012

Docente

LU SZF Komunikācijas zinātnes nodaļā

1998 - 2004

Asoc. profesore

LKA Kultūras sociloģijas un administrēšanas katedra

1996 - 1998

Docente

LKA Kultūras socioloģijas un administrēšanas katedra

1990 - 1995

Pasniedzēja

LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Lietišķās socioloģijas katedra

1979 - 1986

Jaunākā zinātniskā lidzstrādniece

LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Lietišķās socioloģijas katedra

Izglītība

1992 - pašlaik

Sociālo zinātņu doktors socioloģijā Dr.sc.soc.

Latvijas Zinātņu akadēmija

1986 - 1990

Socioloģijas aspirantūra, zinātņu kandidāts socioloģijā

Maskavas Valsts universitāte

1975 - 1979

Matemātiķis, matemātikas pasniedzējs

Latvijas Valsts universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

E-studiju seminārs LU IT departaments Tālākizglītība Izglītības iestādes bibliotekārs

Izstrādātie studiju kursi

 

Metodes un statistika A daļa 4 KP

SPSS sociālajās zinātnēs A daļa 2 KP

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā B daļa 4 KP

Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes B daļa 2 KP

Kvantitatīvās metodes komunikācijas pētījumos A daļa 2KP

Sociālā informātika 4KP

Sabiedriskās attiecības - praktiskais seminārs 2KP

Pētniecības metodes sabiedriskajās attiecībās un reklāmā 4 KP

Datormācība 2 KP

Modernās metodes komunikācijas pētījumos. Zinātniskais praktikums 3 KP

Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes. Zinātniskais praktikums 1 KP

Matemātiskās metodes socioloģijā 2 KP

 

Vadītie studiju kursi

 

Metodes un statistika A daļa 4 KP

SPSS sociālajās zinātnēs A daļa 2 KP

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā B daļa 4 KP

Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes B daļa 2 KP

Kvantitatīvās metodes komunikācijas pētījumos A daļa 2KP

Sociālā informātika 4KP

Sabiedriskās attiecības - praktiskais seminārs 2KP

Pētniecības metodes sabiedriskajās attiecībās un reklāmā 4 KP

Datormācība 2 KP

Modernās metodes komunikācijas pētījumos. Zinātniskais praktikums 3 KP

Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes. Zinātniskais praktikums 1 KP

Matemātiskās metodes socioloģijā 2 KP

 

Docētie studiju kursi

 

Metodes un statistika A daļa 4 KP

SPSS sociālajās zinātnēs A daļa 2 KP

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā B daļa 4 KP

Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes B daļa 2 KP

Kvantitatīvās metodes komunikācijas pētījumos A daļa 2KP

Sociālā informātika 4KP

Sabiedriskās attiecības - praktiskais seminārs 2KP

Pētniecības metodes sabiedriskajās attiecībās un reklāmā 4 KP

Datormācība 2 KP

Modernās metodes komunikācijas pētījumos. Zinātniskais praktikums 3 KP

Modernās pētniecisko datu apstrādes metodes. Zinātniskais praktikums 1 KP

Matemātiskās metodes socioloģijā 2 KP

 

Projekti

 

Dalībniece :​ Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi" Projekts „Labklājības ministrijas pētījumi" Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas.

Dalībniece: ​Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi" Projekts „Labklājības ministrijas pētījumi" Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums. dalībniece.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas statistiķu asociācijas biedre
Latvijas sociologu asociācijas biedre
European Communication Research and Education Association biedre

Baltic Media Researchers Association biedre

 

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

 

Rungule, Ritma. Latvijas iedzīvotāju vērtības pēc Eiropas Sociālā pētījuma datiem / R.Rungule, S.Seņkāne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 274.lpp.

Seņkāne, Silva. Rīgas ielu mākslas komunikācija : dubultais diskurss / Silva Seņkāne. (Tēzes = Abstracts) // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē : iespējas un riski : starptautiska konference : Rīga, 2012. gada 1.-2. jūnijs, Latvijas Universitāte : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, globe : opportunities and risks : international conference, Riga, 1-2 June 2012, University of Latvia : abstracts, programme / [rīkotāji: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte]. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. ISBN 978-9984-624-96-9. P.56. URL:http://www.fsi.lu.lv/userfiles/Youth2012_conference_abstracts.pdf

 

 

Raksti

Pencis J. , Šķilters J., Seņkāne S. Paškategorizācija, es, piederība un nacionālā identitāte. Krājums Nacionālā identitāte un vide J.Šķiltera red. LU SPPI 144 lpp., 2011.​​​​

 

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja