Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Docente

Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2015 - 2018

Augstskolas lektore

RSU Statistikas mācību laboratorija

2012 - 2015

Pētniece

LU SZF SPPI Sociāli politisko pētījumu institūts

2003 - 2012

Docente

LU SZF Komunikācijas zinātnes nodaļa

1998 - 2004

Asociētā profesore

LKA Latvijas kultūras akadēmija Kultūras socioloģijas un administrēšanas katedra

1996 - 1998

Docente

LKA Latvijas kultūras akadēmija Kultūras socioloģijas un administrēšanas katedra

1990 - 1995

Augstskolas pasniedzēja

LVU Vēstures un filozofijas fakultāte Lietišķās socioloģijas katedra

1979 - 1986

Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece

LVU Vēstures un filozofijas fakultāte Lietišķās socioloģijas katedra

Izglītība

1992 - pašlaik

Sociālo zinātņu doktors socioloģijā

Latvijas Zinātņu akadēmija

1986 - 1990

Socioloģijas aspirantūra, zinātņu kandidāts socioloģijā

Maskavas Valsts universitāte

1975 - 1979

Matemātiķis, matemātikas pasniedzējs

Latvijas Vasts universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Komandas darba vadīšanas ABC /NEF80h

RSU PIC: 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Memento mori: Dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē
  • LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ (INTERFRAME - LV)

 

Vadītie studiju kursi

Statistiskās datu apstrādes metodes psiholoģijā

Docētie studiju kursi

Analītiskās statistikas metodes psiholoģijas pētījumos

Biostatistika

Ievads projektu vadībā

Lietišķā socioloģija: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes

Matemātiskā statistika/SPSS

Organizāciju socioloģija

Pētījuma datu analīze

Pētījumu datu apstrāde

Statistiskās datu apstrādes metodes psiholoģijā

Projekti

 

  • Izpildītāja LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ (INTERFRAME - LV)

 

  • Izpildītāja Memento mori: Dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas statistiķu asociācijas biedre

Latvijas sociologu asociācijas biedre

European Communication Research and Education biedre

Baltic Media Researchers Association biedre

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Do aggressive course of the disease predicts total joint replacement surgery in patients with rheumatoid arthritis? [Elektroniskais resurss] / G.Krumina, S.Senkane, O.Voika, E.Vasiļevskis ...[et al.] // CPQ Orthopaedics [Elektroniskais resurss]. - Vol.1, Issue 5 (2018), [11 p.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 16.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.cientperiodique.com/article/CPQOS/1/5

Are brachiocephalic atherosclerotic plaques to be considered as predictors of myocardial infarction in rheumatoid arthritis patients? [Elektroniskais resurss] / G.Krumina, H.Mikazane, S.Senkane ...[et al.] // Journal of Arthritis [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, Issue 4 (2017), DOI: 10.4172/2167-7921.1000248, [6 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.omicsonline.org/open-access/are-brachiocephalic…

Stumbra-Stumberga, Evija. Do rheumatoid arthritis disease activity, seropositivity and severity predict cerebrovascular events? / E.Stumbra-Stumberga, G.Krumina, S.Senkane // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 547.-554.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Text messaging (SMS) as a tool to facilitate weight loss and prevent metabolic deterioration in clinically healthy overweight and obese subjects : a randomised controlled trial / V.Silina, M.K.Tessma, S.Senkane, G.Krievina, G.Bahs // Scandinavian Journal of Primary Health Care. - Vol.35, No.3 (2017, Sept.), p.262-270. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Millere, Jolanta. Quality of life of families with children with disability in the area of physical wellbeing in Latvia / J.Millere, S.Senkane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00026-p.1-00026-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

 

Tēzes​​

 

Association between omentin and chemerin levels and their changes within one year in non-morbid overweight and obese adults / V.Silina, J.Danilenko, S.Senkane, G.Bahs ...[et al.] // Journal of Clinical Nutrition & Dietetics. - Vol.5, No.1 (2019), p.35. - Joint Event on 26th World Nutrition Congress & 15th Euro Obesity and Endocrinology Congress (London, United Kingdom, June 17-18, 2019) : Posters & Accepted Abstracts.

Effects of SMS text messaging on chemerin and omentin levels in clinically healthy overweight and obese individuals : results from RCT / V.Silina, M.K.Tessma, P.Tretjakovs, S.Senkane, G.Bahs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.7.

Beliefs of healthy overweight and obese individuals on weight loss facilitators / V.Silina, L.Terjajeva, J.Danilenko, S.Senkāne, G.Bahs // II European Forum on Prevention and Primary Care (Porto, Portugal, Nov.5-6, 2018) : Abstracts Book. - Porto, 2018. - P.23.

Stumbra Stumberga, Evija. Do aggressive course of the disease predicts total joint replacement surgery in patients with rheumatoid arthritis? [Elektroniskais resurss] / E.Stumbra Stumberga, G.Krumina, S.Senkane // Journal of Clinical & Experimental Orthopaedics [Elektroniskais resurss]. - Vol.4 (2018), DOI: 10.4172/2471-8416-C1-004, p.15-16. - European Conference on Orthopedics and Osteoporosis (Amsterdam, The Netherlands, Nov.29-30, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.imedpub.com/conference-abstracts-files/2471-8416…

Stumbra Stumberga, Evija. Total joint replacement surgery in patients with rheumatoid arthritis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / E.Stumbra Stumberga, G.Krumina, S.Senkane // SciFed Journal of Orthopedics & Rheumatology [Elektroniskais resurss]. - (2018), p.21. - World Congress on Rheumatology & Orthopedics (Madrid, Spain, Sept.24-25, 2018) : Proceedings. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://scifedpublishers.com/journals/scifed-journal-of-orth…

Carotid ultrasound in rheumatoid arthritis patients / E.Stumbra-Stumberga, G.Krumina, H.Mikazane, E.Vasilevskis, S.Senkane // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 275.lpp.

Differences in chemerin levels between healthy overweight people with and without signs of fatty liver [Elektroniskais resurss] / V.Silina, G.Krievina, S.Senkane, G.Bahs // 20th Nordic Congress of General Practice (Reykjavik, Iceland, June 14-16, 2017) : Poster Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Reykjavik, 2017. - Abstract No.P29. - Resurss aprakstīts 2018.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.nordicgp2017.is/wp-content/uploads/2017/06/poste…

Do RA disease activity, seropositivity and severity predict cerebrovascular events? / E.Stumbra-Stumberga, E.Vasilevskis, S.Senkane, G.Krumina, H.Mikazane // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 54.lpp.

Rungule, Ritma. Latvijas iedzīvotāju vērtības pēc Eiropas Sociālā pētījuma datiem / R.Rungule, S.Seņkāne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 274.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Rungule, Ritma. Values of Latvians across socio-demographic groups / R.Rungule, S.Seņkāne // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 4, p.91-104.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja