Smuidra Žermanos | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Kolēģi

Rektors, Docētājs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Dekāne, Docētāja
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Katedras vadītāja, Docētāja, Senāta priekšsēdētāja vietniece
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Docētāja, Direktore