Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām https://uznemsana-rezidentura.lv/lv

1. jūnijs – 8. jūlijs (līdz plkst. 17)

Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana

4.–8. jūlijs

Iesniegto dokumentu izvērtēšana

25.–28. jūlijs

Reflektantu konsultācijas tiešsaistē

29. jūlijs

Intervijas (tiešsaistē)

1.–5. augusts

Specialitātes izvēle

9. augusts

Rezultātu paziņošana

11. augusts (no plkst. 10)

Studiju līgumu slēgšana ar RSU

17.–18. augusts

Darba līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi

25.–26. augusts (vai citā ārstniecības iestādes noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 15. septembrim)

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamās rezidentūras vietas 2022./23. studiju gadā

Pamatspecialitātes

Apakšspecialitātes

Papildspecialitātes

SpecialitāteProgrammas vadītājsBudžeta vietasStudiju ilgums gados
Paliatīvās aprūpes speciālists31
Transfuziologs21

Otra pamatspecialitāte ar iepriekš iegūtu specialitāti
SpecialitāteIepriekš iegūtā specialitāteProgrammas vadītājsBudžeta vietas
NarkologsPsihiatrs / bērnu
psihiatrs
Sarmīte Skaida1
PsihiatrsNarkologsElmārs Rancāns1
Bērnu
psihiatrs
NarkologsŅikita Bezborodovs1
Ģimenes (vispārējās prakses)
ārsts
Internists / pediatrsGunta Tīcmane, Līga Kozlovska3

 

Indikatīvie interviju laiki 2022./2023. studiju gadam

Vienotās uzņemšanas komisijas rīkojums par specialitāšu interviju komisiju sastāvu

Vienotās uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam *
* Vienotās uzņemšanas noteikumi apstiprināti RSU Senātā un ar LU rektora rīkojumu

VM rīkojums par rezidentūras vietu skaitu 2022./2023. studiju gadā

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz pamatspecialitāti

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz apakšspecialitāti un papildspecialitāti

Iesniegums par vārda vai uzvārda maiņu

Informācija par personas datu apstrādi

Prezentācija: vienotās uzņemšanas noteikumi

Prezentācija: dokumentu iesniegšana