Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Neatliekamās palīdzības un observācijas nodaļas virsārsts

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

2008 - pašlaik

Asistents

Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2004 - pašlaik

Pediatrs

VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Izglītība

2015 - pašlaik

RSU, Dokotrantūras nodaļa

2004 - 2008

Pediatrs

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2004

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 1998

Vidējā izglītība

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Pneimoniju agrīna diagnostika bērniem

 

Docētie studiju kursi

Bērnu infekciju slimības

Bērnu slimības (neonatoloģija, endokrinoloģija, kardioloģija, reimatoloģija, gastroenteroloģija, pneimonoloģija, nefroloģija, bērnu infekcijas slimības)

Bērnu slimības II (bērnu reimatoloģija, bērnu nefroloģija, bērnu kardioloģija)

Mācība par veselu bērnu

Pediatrija

Pediatrijas pamati (gremošanas, urīnizvadceļu, kaulu un muskuļu, elpošanas sistēmas)

Pediatrijas pamati I

Sociālā pediatrija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

​kvalifikācijas darbi: 1

 

Recenzētie:

Rezidenta ZPD: 1

 

Projekti

 

Pētnieks; projekts "Akūtu un hroniski slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai" (VPP Nr. 6).

 

Asistents (pētniecībā), Zinātnes departaments, HORIZON 2020 projekts „Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union” (PERFORM) līg. Nr.668303

Apbalvojumi un atzinības

 

2016. g., Brāļu Zariņu stipendija "Akadēmiskā attīstība un izcilība"​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Pediatru asociācijas biedrs​

EUSEM (European Society for Emergency Medicine)

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā izmantotā sepses iekaisuma marķieru komplekta vērtējums / J.Pavāre, D.Deksne, H.Čupeca, Z.Pučuka, R.Erts, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 167.lpp.

Diagnostic approach to patients with suspected pneumonia in emergency department of Children's Clinical University Hospital, Riga, Latvia / Z.Pučuka, H.Čupeca, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // Childrens's Health Days (Riga, Latvia, Nov.4-5, 2016) : [Abstract Book]. - Riga, 2016. - P.12.

Evaluation of laboratory markers available on everyday basis for diagnosis of severe bacterial infections [Elektroniskais resurss] / J.Pavare, I.Grope, H.Cupeca, Z.Pucuka, D.Deksne, D.Gardovska, R.Erts // 34rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Brighton, UK, May 10-14, 2016) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Brighton, 2016. - Abstr. No.0929. - Resurss aprakstīts 2017.g. 8.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.espid2016.kenes.com/Documents/ESPID16_Abstracts…

Levels of inflammatory biomarkers as a tool for patient evaluation and managment [Elektroniskais resurss] / M.Vishnevska, A.Nikulenkova, A.Prokofjeva, H.Cupeca, Z.Pucuka, D.Deksne, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope // 34rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Brighton, UK, May 10-14, 2016) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Brighton, 2016. - Abstr. No.0761. - Resurss aprakstīts 2017.g. 8.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.espid2016.kenes.com/Documents/ESPID16_Abstracts…

Possible use of inflammatory cytokines and neutrophil myeloperoxidase index in hospitalized children with systemic inflammatory response syndrome diagnosis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / H.Čupeca, D.Gardovska, I.Grope, Z.Pučuka, A.Nikuļenkova, K.Rasnača, D.Deksne, A.Prokofjeva, J.Pavāre ...[et al.] // 3rd World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) (Barcelona, Spain, March 31-Apr.2, 2016) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2016. - Poster No.1137. - Resurss aprakstīts 2016.g. 13.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://congressmed.com/copedia2016/posters/

Smagas norises infekcijas slimību epidemioloģiskās un laboratoriskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, A.Prokofjeva, H.Čupeca, D.Deksne, Z.Pučuka, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope, M.Višņevska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 136.lpp.

Antimicrobial susceptibility and serotype distribution of Streptococcus pneumoniae isolates between 2008 and 2012 in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Silova, Z.Pucuka, D.Berzina, I.Grope, D.Rudzite, E.Miklasevics, A.Balode // 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Berlin, Germany, Apr.27-30, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Berlin, 2013. - Poster No.eP727. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/…

Epidemiology of streptococcus pneumoniae among healthy children aged 1 to 24 months in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Prokofjeva, Z.Pucuka, A.Silova, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope, // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/749…

S. pneumoniae serotipu izplatība un antimikrobā jutība Rīgas Austrumu klīniskās umiversitātes slimnīcā un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam / Z.Pučuka, D.Bērziņa, I.Grope, E.Miklaševičs, A.Balode ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 208.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemiological and clinical features in hospitalized children in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Pucuka, A.Silova, D.Berzina, E.Miklasevics, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/979…

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija veseliem bērniem Latvijā vecuma grupā no 1 līdz 24 mēnešiem / Z.Pučuka, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 182.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības stacionārā ārstētiem bērniem / Z.Pučuka, A.Silova, D.Bērziņa, D.Gardovska, A.Balode, I.Grope // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 206.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemiology and antibacterial susceptibility in Latvia in 2012 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, A.Silova, Z.Pucuka, A.O.Balode, E.Miklasevics, D.Berzina, D.Rudzite, D.Gardovska // 53nd Intercience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) (Denver, ASV, Sept.10-13, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Denver, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2013abstracts/

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja