Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2001 - pašlaik

Centra vadītāja

Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrs

1996 - pašlaik

Lektore

Rīgas Stradiņa universitātes Valodu centrs (līdz 2001.g. Humanitāro zinātņu katedra)

1989 - 2001

Vecākā laborante

Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedra (līdz 1995.g. Svešvalodu katedra)

1989 - 1995

Stundu docētāja

Rīgas Stradiņa universitātes Svešvalodu katedra

1986 - 1989

Vācu valodas skolotāja

Rīgas 19. vidusskola

Izglītība

1997 - 1999

Latvijas Universitātes maģistra diploms/ pedagoģijas maģistrs

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts

1981 - 1987

Latvijas Valsts universitātes diploms/ filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija; 2013.g. pielīdzināts filoloģijas maģistra grādam

Latvijas Valsts universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

12.08.2019. -15.08.2019. ERASMUS augstskolu docētāju apmaiņas programma (ēnošana) Minsteres universitātē, Vācija​

28.06.2019. Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem. nodarbības plānošana un īstenošana" (8 stundas), apliecība Nr. 2019/188, Latviešu valodas aģentūra

1.04. - 3.04.2019. Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskā zinātniskā konference "Knowledge for Use in Practice" . Referāts "The connection between the course Medical Terminology in the Latvian Language and actual communication with patients in clinics".

13.08. - 16.08.2018. Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Kompetenču pieeja vācu valodas stundās", Saulkrasti , 24 akad. stundas.

06.04. - 01.06.2018. Tematiskais cikls "Darba uzsākšana ar Microsoft Exel", 16 akad. st.

18.09.2017. - 16.04.2018. Kurss "Lietišķā angļu valoda un sarakste angļu valodā. Efektīva prezentācija angļu valodā", 80 akad. st.

27.09. - 29.11.2017. Tematiskās mācības "Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei", RSU PIC, 2 akad. st.

29.08. 2017. Seminārs "Assessment of Study Results: Theory and Application", Dr. Nomy Dickman (Bar-Ilan Universitāte, Izraēla), RSU PIC, 7 akad.st.

17.05. 2017. Seminārs "Digitālo mediju pielietojums pedagoģijā", prof. Dr. Markus Ritter un "digitālā bērnība - izaicinājumi pedagoģijas teorijai un praksei", prof. Z. Rubene, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs, Rīga, 2 akad. st.

11.05. 2017. Seminārs "Vērtēšana augstākajā izglītībā:Ziemeļamerikas perspektīva", prof. A. Klegeris (Kanādas Britu Kolumbijas Universitāte), RSU PIC, 9 akad.st.

11.04.2017. Mācības "Elektronisko testu veidošana e-studiju vidē", RSU, PIC, 2 akad. st.

6.04.2017. RSU Zinātniskā konference. Ziņojums "Komunikatīvās pieejas nozīme latviešu valodas kā svešvalodas apguvē Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studentiem".

05.04. 2017. Pearson izdevniecības seminārs "Interaktīvās mācību metodes un tiešsaistes testu izmantošana zināšanu novērtēšanā", Rīga.

12.-28.09.2016. ​Digitālās meistarības kurss "Google Apps - kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?", RSU PIC, 6 akad.st.

15.06.2016. Seminārs "Valodas mācīšana un pārbaude darbā ar pieaugušajiem. Teorija un prakse" , Latviešu valodas aģentūra, Rīga, 8 st.​

1.06.2016. Vieslekcija "Pieredze​ flipped classroom ​īstenošanā", prof. A.Kleģeris, (Britu Kolumbijas universitāte, Kanāda), RSU PIC, 3 akad. st.

04. -05.2016. Angļu valodas pilnveides seminārs, lekt. Fulbraita stipendiāte Andrea Mitchell (ASV), RSU Valodu centrs/PIC, 6 akad. st.

25.03.2016. Mācību seminārs "Antiplaģiātisma rīka TurnItin izmantošana studiju procesā", RSU PIC, 2 akad. st.

08.-29.10. 2015. ​Profesionālās pilnveides seminārs "Docēšana starpkultūru vidē", RSU PIC , 10 akad. st.

​02. -16.04.2015. ​Tematiskais cikls "Formatīvā vērtēšana", RSU PIC, 6 akad. st.

​17.04.2015. ​Vieslekcija " Learning Expertise in Practice", lekt. J.Jarwis (Lielbritānija), RSU PIC​, 3 akad.st.

​08.2014. ​Vadītāju attīstības vasaras meistarklase, RSU​.

04.06. 2014​. Vieslekcija "Problēmbalstītas mācīšanās augstskolu pedagoģijā", prof. A. Kleģeris (Britu Kolumbijas universitāte, Kanāda), RSU, 3 akad.st.​

05.12.2014​. Latvijas vācu valodas skolotāju konference, Rīga

11.08. - 17.08.2013. ​ERASMUS augstskolu docētāju apmaiņas programma (ēnošana) Trīras universitātē, Vācija​

11.-13.10.2012.​ Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference, Rīga​

03.2012 .Profesionālās pilnveides programma „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", RSU, 14 akad. st.​

17.05.- 31.05.2010. ERASMUS augstskolu docētāju apmaiņas (docēšana) programma Bambergas universitātē, Vācija​

29. 11.2009.​ Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference​

11.- 16.10.2009. Seminārs vācu valodas skolotājiem Libekā (Deutsche Auslandsgesellschaft), Vācija​

12.-14.10.2006. Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference, Rīga

06.2005. ​Profesionālās pilnveides seminārs "Jaunākās atziņas svešvalodu mācīšanas metodikā", vieslektore I.Plakans ( Aiovas universitāte, ASV​), RSU Valodu centrs

28.11.-03.12.2004. 110. Eiropas skolotāju seminārs Strasbūrā, Francija​

21.-23.10.2004. 4.Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference, Viļņa, Lietuva​

09.-16.05.2004. Seminārs "Paaudžu tikšanās: sociāli nodrošināta nākotne?" Zonnenbergā, Vācija

14.-16.06.2002. ​Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) Alumni konference Tallinā, Igaunija​

10.2000. Seminārs "Jaunākās atziņas lietišķās vācu valodas mācīšanas metodikā" Libekā (Deutsche Auslandsgesellschaft), Vācija​

24.11. - 04.12.1998. Seminārs "Izglītības sistēma Vācijā" Lineburgas universitātē, Vācija,​ sadarbībā ar LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu

04.- 30.08.1996. Starptautiskie vācu valodas vasaras kursi Štutgartes universitātē, Vācija, Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta​ (DAAD) stipendija​

06. -12.1995. Starptautiskais seminārs "Inovācijas augstskolu pedagoģijā" LU, Rīga​

Pētniecības darbības virzieni

Latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanas metodika un didaktika

Izstrādātie studiju kursi

Latviešu valoda medicīnā (SSNMF)

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā (SSNMF) (2001)

Vācu valoda (A1, A2, B1, B2 līmenim) (1999)

Vadītie studiju kursi

Latviešu valoda medicīnā (SSNMF)

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā (SSNMF) (2001 - 2010)

Latviešu valoda medicīnā un informācijpratība

Promocijas eksāmens svešvalodā

Docētie studiju kursi

Latviešu valoda medicīnā (ASNMF)

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā (ASNMF)

Vācu valoda (A1, A2, B1, B2 līmenim) (1999 - 2013)

Medicīnas terminoloģija vācu valodā (1990 - 2001)

Latviešu valoda (1989 - 1991)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

1989 - pašlaik

Arodbiedrības biedrs, Rīgas Stradiņa universitāte

1991 - pašlaik

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas biedrs

Publikācijas

Raksti​​

Rubene, Aija. Kompetenču pieeja mērķu un uzdevumu izvirzīšanā studiju kursam “Latviešu valoda medicīnā” Rīgas Stradiņa universitātē / A.Rubene, D.Žibala // Zinātniskie raksti : 2015.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 14.-19.lpp.

Tēzes​​

Čeirane, Solveiga, Žibala, Dace, Tetere, Daiga. Connection Between the Course “Medical Terminology in the Latvian Language” and Actual Communication with Patient in Clinics//2019.gada Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2019.g. 1. - 3. aprīlī)/ Rīgas Stradiņa universitāte, - Rīga, 2019. - 654. lpp.

Žibala, Dace. Kompetenču pieeja mērķu un uzdevumu izvirzīšanā studiju kursam "Latviešu valoda medicīnā" Rīgas Stradiņa universitātē / D. Žibala, A. Rubene // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 430.lpp.

Tetere, Daiga. Komunikatīvās pieejas nozīme latviešu valodas kā svešvalodas apguvē Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studentiem / D.Tetere, D.Žibala, A.Rubene // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 401.lpp.

Žibala, Dace. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve : pamatjautājumi / D.Žibala, A.Rubene // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 443.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas