Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Bērnu infektologs

VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca Ambulatorā daļa

2015 - pašlaik

Bērnu infektologs

VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca Pediatrijas nodaļa

2014 - pašlaik

Asistentes p.i

Rīgas Stradiņa universitāte Pediatrijas katedra

2016 - 2018

Bērnu infektologs

Klīnika Premium Medical

2013 - 2015

Pediatrs

VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca Infektoloģijas nodaļa

2012 - 2013

Ārsts-stažieris

VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca Neatliekamās palīdzības un Observācijas nodaļa

2010 - 2012

Ārsts

Rīgas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

2019 - pašlaik

Bērnu infektologs

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Nodrošināt bērnu infektologa konsultācijas ambulatorajiem pacientiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu.

Izglītība

2013 - 2016

Doktorantūras nodaļa

Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - 2015

Bērnu infektologa kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2013

Pediatra kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2009

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

1991 - 2003

Vidējā vispārējā izglītība

Ventspils 1.ģimnāzija

Sasniegumi

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Pediatru asociācija (2017 - līdz šim brīdim)

Projekti

1. Taiwan-Latvia-Lithuania Cooperation Project “Establishing of the framework to track molecular epidemiology of Parvoviruses and to correlate sequence variability with different clinical manifestations” (2012-2014).

2.Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem, RSU ZP 17/2013 (2013-2016).

3. VPP „Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai” apakšprojekts Nr. 5.6.2. (2014 - 2019).

Publikācijas

1. Inga Ziemele, Santa Rasa, Sabīne Grāvelsiņa, Anda Vilamne Zaiga Nora-Krūkle, Modra Murovska. Dace Gardovska. Cilvēka bokavīrusa 1.tipa klātbūtne hospitalizētiem bērniem ar akūtām elpceļu slimībām Latvijā. RSU Zinātnisko rakstu krājums, Internā medicīna. 2015.

2. Z.Nora-Krūkle, S.Rasa, A.Vilmane, S.Grāvelsiņa, M.Kālis, I.Ziemele, M.Naciute, S.Petraitiene, D.Mieliauskaite, M.Klimantaviciene, I.Girkontaine, HF. Liu, JH. Lin, YC, Lin, HC. Chan, D.Gardovska, M.Murovska. Presence of human bocavirus 1 in hospitalized children with acute respiratory tract infections in Latvia and Lithuania. Proceedings of Latvia Academy of Sciences.Section B, Vol.20 (2016), No 4 (703), pp.198-204.

3. W.Windisch, M.Pieper, I.Ziemele, J.Rockstroh, M.Brockmann, O.Schildgen, V.Schildgen. Latent infection of human bocavirus accompanied by flare of chronic cough, fatigue and episodes of viral replication in an immunocompetent adult patient, Cologne, Germany. Journal of Medical Microbiology Case Reports 2016, pp. 1-6.

4. Z.Nora-Krūkle, A.Vilmane, M.Xu, S.Rasa, I.Ziemele, E.Silina, M. Söderlund-Venermo, D.Gardovska, M.Murovska. Human Bocavirus Infection Markers in Peripheral Blood and Stool Samples of Children with Acute Gastroenteritis. Viruses 2018;10 (11), pp 639. 

5. Anda Vilmane, Inga Ziemele, Santa Rasa, Anna Terentjeva, Modra Murovska, Dace Gardovska, Yung-Cheng Lin, Zaiga Nora-Krūkle. Presence of Human Bocavirus 1 and other Respiratory Viruses in Children with Lower Respiratory Tract Infection in Latvia. Proceedings of Latvia Academy of Sciences. Section B, Vol.73 (2019), No.2 (719), pp.132-138.

6. Inga Ziemele, Man Xu, Anda Vilmane, Santa Rasa-Dzelzkalēja, Klaus Hedman,  Maria Söderlund-Venermo, Dace Gardovska, Zaiga Nora-Krūkle, Modra Murovska. Serodiagnosis of Human Bocavirus 1 Infection among Hospitalised Children with Lower Respiratory Tract Infection in Latvia. Proceedings of Latvia Academy of Sciences. Section B, Vol.73 (2019), No.4 (721), pp.288-295.

7. Inga Ziemle, Man Xu, Anda Vilmane, Santa Rasa-Dzelzkalēja, Lea Hedman, Klaus Hedman,  Maria Söderlund-Venermo, Zaiga Nora-Krūkle, Modra Murovska, Dace Gardovska. Acute human bocavirus 1 infection in child with life-threatening bilateral bronchiolitis and right-sided pneumonia: a case report. Journal of Medical Case Reports 2019; 13: 290. 

Tēzes

Inga Ziemele, Santa Rasa, Sabīne Grāvelsiņa, Reinis Balmaks, Irina Ribakova, Zaiga Nora-Krūkle, Modra Murovska, Dace Gardovska. Cilvēka bokavīrusa klātbūtne bērniem ar akūtām elpceļu infekcijām stacionārā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference 2014, tēžu krājums, lpp.190.

Inga Ziemele, Santa Rasa, Sabine Gravelsina, Reinis Balmaks, Irina Ribakova, Zaiga Nora-Krukle,  Modra Murovska, Dace Gardovska. Human bocavirus presence in hospitalized children with acute respiratory tract infections in Latvia. The 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases ESPID 2014. Abstract 341, abstract book, P-8.

Santa Rasa, Inga Ziemele, Anda Vilmane, Lea Hedman, Benedict Arku, Klaus Hedman, Maria Söderlund-Venermo, Dace Gardovska, Modra Murovska, Zaiga Nora-Krukle. Presence of human bocavirus 1 in children with acute lower respiratory tract infection in Latvia. 15th Biennial International Parvovirus Workshop 2014, abstract book, P-14.

Anda Vilamne, Inga Ziemele, Santa Rasa, Zaiga Nora-Krūkle, Mārtiņš Kālis, Dace Gardovska, Modra Murovska. Cilvēka bokavīrusa pirmā tipa (HBoV1) klātbūtne un iesaiste akūtu dziļāko elpceļu slimību gadījumā hospitalizētiem bērniem. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, tēžu krājums, lpp. 208, 2015.

Inga Ziemele, Santa Rasa, Anda Vilmane, Lea Hedman, Benedict Arcu, Klaus Hedman, Maria Söderlund-Venermo, Martins Kalis, Modra Murovska, Zaiga Nora-Krukle, Dace Gardovska. Human bocavirus 1 infection markers in children with acute lower respiratory tract disease in Latvia.  The 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID). Abstract 0452, Abstract book, P-1060, 2015.

Inga Ziemele, Lea Hedman, Benedict Arcu, Santa Rasa, Anda Vilmane, Klaus Hedman, Maria Söderlund-Venermo, Martins Kalis, Modra Murovska, Dace Gardovska, Zaiga Nora-Krukle. Presence of human bocavirus 1-specific IgM and IgG class antibodies in children with acute respiratory tract infections in Latvia. The 1st Baltic Conference Immunological Modeling. Abstract book, P-103, 2015.

A.Vilmane, S. Rasa, I. Ziemele, D. Gardovska, M. Murovska, Z. Nora-Krukle. Presence of human bocavirus 1 in hospitalized children with lower respiratory tract infection in Latvia. 18th Annual Meeting of European Society of Clinical Virology (ESCV). Abstract 1767, Abstract book, P-70, 2015.

I.Ziemele. "Cilvēka bokavīrusa (HBoV) infekcijas īpatnības hospitalizētiem bērniem ar akūtām elpceļu un zarnu trakta infekcijām". RSU un LU doktorantūras studiju pieredzes apmaiņas seminārs. Rīga, Latvija, 03.12.2015.

E. Siliņa, I. Ziemele, S. Rasa, A. Vilmane, Z. Nora-Krūkle, D. Gardovska, M. Murovska. Association of acute lower respiratory tract infections with human bocavirus type-1 and other respiratory viruses in Latvia. Rīga Stradiņš University International Student Conference. Programme, P-14, 2016.

Inga Ziemele, Anda Vilmane, Santa Rasa, Lea Hedman, Klaus Hedman, Maria Söderlund-Venermo, Zaiga Nora-Krūkle, Dace Gardovska, Modra Murovska. Cilvēka bokavīrusa 1.tipa genoma secības un specifisko IgM un IgG klases antivielu sastopamība bērniem ar akūtām elpošanas ceļu slimībām. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference. Tēžu krājums, lpp. 131, 2016.

I.Ziemele, A.Vilmane, S. Rasa, L. Hedman, K. Hedman, M. Söderlund-Venermo, Z. Nora-Krukle, M. Murovska, D. Gardovska. A case report of acute human bocavirus 1 infection in children with severe right-side pneumonia. The 34rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID). Abstract 0369, Abstract book, P-813, 2016.

M.Litviņenko, D.Marnauza, I.Ziemele. Child with staphylococcal toxic shock syndrome. Rīga Stradiņš University International Student Conference. Abstract book, P-401, 2016.

I.Ziemele. Human bocavirus - how significant it is. Children's Health Days 2016, oral presentation. Rīga, Latvija, 05.11.2016.

N.Paegle, I.Ziemele. Etiology and clinical presentation of acute meningitis in children hospitalized in Children's Clinical University Hospital from 2006 to 2016. Rīga Stradiņš University International Student Conference. Abstract book, P-97, 2018.

Gabriela Kronberga, Magdalēna Mudule, Reinis Pitura, Inga Ziemele. Maternal knowledge about sudden infant death syndrome and its risk factors. Rīga Stradiņš University International Student Conference. Abstract book, P-245, 2019.

Inga Ziemele, Anda Vilmane, Santa Rasa, Man Xu, Klaus Hedman, Maria Söderlund-Venermo, Dace Gardovska, Zaiga Nora-Krūkle, Modra  Murovska. Human Bocavirus 1 infection in hospitalized children with lower respiratory tract infection. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. Abstract book, P-173, 2019. 

I.Ziemele, G. Zvigule-Neidere, M.Leznina, D.Gardovska, A.Barzdina. Fatal case of malignant pertussis with hyperleukocytosis and multi-organ failure in unvaccinated infant. The 37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID). Abstract ESPID-19 0363, Abstract book 2019.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja