Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

2002 - pašlaik

Koledžas / universitātes docētājs (lektors, docents)

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Pasniedzu bioķīmiju ārstniecības un māszinību programmās ​

2012 - 2012

Pasniedzējs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)

Pasniedzu​ molekulāro bioloģiju bioloģijas skolotāju programmas studentiem

1993 - 2009

Vadošais pētnieks (sākumā pētnieks)

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Veicu zinātniski pētnieciskus darbus LZP, VPP projektos, līgumdarbā molekulārās bioloģijas un lietišķās enzimoloģijas jomās​

1998 - 2008

Pasniedzējs

Latvijas Universitāte

Kā ārštata pasniedzējs pasniedzu bioķīmiju un molekulāro bioloģiju Bioloģijas fakultātes ietvaros ​

Izglītība

2003 - 2004

Ķīmijas skolotāja profesionālā programma, kvalifikācija: ķīmijas skolotājs, diploms PDA 2601

Latvijas Universitāte (Ķīmijas fakultāte)

Ķīmijas faktu interpretācija, eksperimentu demonstrācija un vadīšana, pedagoģiski psiholoģiskās prasmes

1992

Zinātniskā grāda nostrifikācija (pielīdzināšana) atbilstoši Eiropas standartiem, piešķirts bioloģijas doktora grāds, diploms C-D 000893

Latvijas Universitāte

Kvalifikācija un prasmes apliecinātas, strādājot molekulārās bioloģijas un gēnu inženierijas jomās Molekulārās bioloģijas institūta kolektīvā

1974 - 1977

Iegūts zinātņu kandidāta grāds, diploms XM 008885

PSRS ZA Bioorganiskās ķīmijas institūts

Disertācija par tēmu "Kobras indes fosfolipāzes A2 ķīmiskās modifikācijas pētījumi" (vadītājs Jurijs Ovčiņņikovs) aizstāvēta 1981.g. 16.jūnijā

1969 - 1974

Kvalifikācija: ķīmiķis, diploms ar izcilību Ja 283063

Maskavas M.Lomonosova valsts universitāte (Ķīmijas fakultāte)

Iegūtas plaša profila ķīmiķa zināšanas un prasmes. Diplomdarbs izstrādāts un aizstāvēts organiskās ķīmijas apakšnozarē, heterociklisko savienojumu laboratorijā

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

RSU PIC nodarbību cikls "Docēšana starpkultūru vidē" (2015.g.oktobris) ; u.c. PIC organizētās lekcijas.

Augstskolu didaktikas kursi (2014 ; 2010 ; 2006) LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

Didaktikas teorijas un modeļi, kritiskā domāšana, studiju kursu izstrāde un pilnveide, pedagoģisko likumsakarību prasmīga pielietošana.

Pētniecības darbības virzieni

  • (Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ietvaros):
  • Nukleozīdu enzimātiskā transformācija,
  • ​Rekombinanto proteīnu iegūšana un attīrīšana,
  • Imunoglobulīnu saistības pētījumi.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Divas PSRS autorapliecības (1986, 1989) par interferona un interleikīna-2 klonēšanu un rekombinantiem proteīniem. (Organiskās sintēzes institūta un Molekulārās bioloģijas institūta ietvaros) .​

Vadītie studiju kursi

Bioķīmija

Docētie studiju kursi

Bioķīmija

Medicīniskā bioķīmija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

​maģistra darbi:1 ​(BMC),

bakalaura darbi: 3 (BMC),

​kvalifikācijas darbi: 20 (koledžā),

Recenzētie:

​​maģistra darbi: 2 (BMC),

bakalaura darbi: 3 (BMC),

​​kvalifikācijas darbi:20 (koledžā).

Projekti

(Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ietvaros):

2002-2005: Oligo dezoksiribonukleotīdu sintēze, LZP projekts , pētnieks

(te netiek minēti agrāku gadu projekti)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Biedrs Latvijas Bioķīmijas biedrībā;

Valdes loceklis sabiedriskā organizācijā Latvijas erudītu līga.

Publikācijas

Raksti

13 publikācijas, strādājot zinātniskos institūtos Maskavā un Rīgā. Jaunākā: U.Apsalons, V.Bichko (1994) The affinities of monoclonal antibodies against core antigen of hepatitis B virus. Archives of Virology, 134(3): 393-402. ​ ​


Tēzes

17 konferenču tēzes, strādājot zinātniskos institūtos Maskavā un Rīgā. Jaunākā: N. Feldmane, Ē. Bizdēna, U. Apsalons. Heterociklisko bāzu un nukleozīdu enzimātiskā transglikozilēšana un hromatogrāfiskā analīze. 48. RTU studentu

zinātniskās un tehniskās konferences materiāli ; Rīga, 2007, 128.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece