Pārlekt uz galveno saturu

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

 

Elektroniskā pieteikšanās studijām1. jūnijs–14. jūlijs (plkst. 17.00)
Elektronisko pieteikumu apstiprināšana4.–14. jūlijs
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzēti15.–18. jūlijs (attālināti)
Rezultātu paziņošana20. jūlijā
Studiju līgumu slēgšana26. un 27. jūlijā
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)līdz 4. augustam
Semestra sākums29. augustā

 

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada  14. jūlijam plkst. 17.00.

Iesniedzot pieteikumu, tev ir jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • izglītības dokumenti (diploms, diploma pielikums līdz mācību iestādes zīmogam);
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu.);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums;
  • ja izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu esi ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv autorizācijas starpniecību.
Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās tie ir paredzēti

Studiju programmaIestājpārbaudījumsPārbaudījuma norises laiks
Veselības psiholoģijaIntervija - attālinātidatums un laiks tiks precizēts
MāszinībasIntervija - attālinātidatums un laiks tiks precizēts

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 20. jūlijā no plkst. 10.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati , reflektanta pieteikumā un e-pastā.

Studiju līgumu slēgšana notiks 2022. gada 26. un 27. jūlijā.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 2022. gada 4. augustam.

pieraksties RSU jaunumiem!