Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Zinātniskais konsultants

RSU, Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2018 - pašlaik

Lektora p.i.

RSU, Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2016 - 2018

Lektora p.i.

RSU, Medicīnas fakultāte, Fizikas katedra

2009 - 2012

Zinātniskais asistents

LU, Atomfizikas un spektroskopijas institūts

2004 - 2009

Zinātniskais asistents, asistents, vecākais laborants

LU, Bioloģijas fakultāte, Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedra

Izglītība

2015 - 2018

Sertificēts koučs programmā Equine Gestalt Coaching Method

Touched by a Horse

2003 - 2005

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, specialitāte – Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Latvijas Universitāte

2000 - 2003

Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā, specialitāte – Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2004. Pieredzes apmaiņa – metodes un datorprogrammu pielietojums elektroencefalogrāfijas jomā, Sanktpēterburgas Valsts Universitāte.

2003. - 2004. Psihofizioloģijas metožu apgūšana, LU medicīnas pēcdiploma izglītības Funkcionālās bioregulācijas nodaļa, Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs.

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

1. Z. Marcinkevics, M. Greve, R. Erts, J. Aivars, J. Spigulis. „Metode un ierīce arteriālā asinsspiediena neinvazīvai un nepārtrauktai mērīšanai” (Method and device for non-invasive continuous measurement of arterial blood pressure). LR patents LV 13582 B, 2007.

2. Z. Marcinkevičs, M. Greve. “Metode kognitīvo darbaspēju pašnovērtējumam”, LR patents LV13721, 2007.

 

Vadītie studiju kursi

Matemātiskā statistika

Docētie studiju kursi

 

Biostatistika

 

Matemātiskā statistika

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 3

bakalaura darbi: 3

​kursa darbi: 7

recenzētie:

​kursa darbi: 3

 

Projekti

 

Izpildītājs pētījumu projektos:

1. Eiropas Sociālā fonda projekts „Biofotonikas pētījumu grupa” (12.2009. - 03.2012.), Nr.2009/0211/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/077, ESS 2009/80.

2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Informācijas tehnoloģijas sirdsdarbības un asinsrites optiskam monitoringam” (08.2006 – 01.2008), LU Nr. ESS 2006/30.

3. Eiropas Sociālā fonda projekts „Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošana dzīvās dabas zinātņu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās” (11.2006 – 01.2008), Nr. 2006/49, apakšmodulis – “Hemodināmikas telemetriskas kontroles metodes”.

4. LU projekts ”Metode kognitīvo darbaspēju pašnovērtējumam, izmantojot mobilajā telefonā integrētu programmnodrošinājumu. I etaps.”(2006), Nr. 2006/4-229712.

5. LU projekts “Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces” (06.2005. – 11.2005.), Nr. LU-14.

 

Publikācijas

 

Publikācijas:
1. Zbignevs Marcinkevics, Mara Greve, Juris Aivars, Renars Erts, Aram Hussain Zehtabi. “Relationship between arterial pressure changes and pulse wave velocity using photoplethysmography during post-exercise recovery period.” Acta Universitatis Latviensis, 2009, Vol. 753, Biology, pp. 59–68.

2. Z. Marcinkevics, M. Greve, J.I. Aivars. “Use of conventional and PTT-derived pressure measurement methods during static exercise.” Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca, 2007, 16 (3): A90-A91.

3. L. Plakane, J.I. Aivars, A. Skutela, E. Vaļēviča, M. Grēve, Z. Marcinkevičs. “Oxygen uptake efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia.” Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 2006, 60 (5/6), 170-175.

4. N. Tolmaca, J. Porozovs, M. Greve. “Diagnostic and rehabilitation of airport dispatcher’s central nervous system functional disturbances by using complex psychophysiological monitoring.” Psychopharmacology & biological narcology, 2004, 4(2-3), 727-728.

Dalība konferencēs:

1. Mara Greve, Edgars Kviesis-Kipge, Oskars Rubenis, Uldis Rubins, Viktorija Mecnika, Andris Grabovskis and Zbignevs Marcinkevics. Comparison of Pulse Rate Variability Derived from
Digital Photoplethysmography over the Temporal Artery with the Heart Rate Variability Derived from a Polar Heart Rate Monitor. 7th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations, Kazimierz Dolny, Poland, 22.-25.04.2012. 

2. Mara Greve, Viktorija Mecnika, Edgars Kviesis-Kipge, Oskars Rubenis, Uldis Rubīns, Andris Grabovskis. Photoplethysmography system for wireless heart rate variability monitoring during static exercise. VII International Baltic Sports Medicine Congress, Riga, 25.-26.11.2011.

3. M. Grēve, L. Orlova, M. Sosnova. „Sirdsdarbības ritma variabilitātes analīzes priekšrocības un trūkumi studentu pētniecisko darbu izstrādē.” Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, 3. starptautiskā zinātniskā conference. Rīga, 2010.

4. Z. Marcinkevičs, M. Grēve, J. Aivars. „Parastās un pulsa viļņa izplatīšanas laikā bāzētās asinsspiediena mērīšanas metodes lietojums statisku vingrinājumu laikā.” LU 66. konference, Atomfizikas, spektroskopijas un fotonikas sekcija, Rīga, 2008.

5. Z. Marcinkevičs, M. Grēve. „Sistoliskā arteriālā asinsspiediena un pulsa viļņa aizkaves laika sakarības individuālā atkārtojamība pieaugušiem cilvēkiem.” LU 65. konference, Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas sekcija, Rīga, 2006.

6. Z. Marcinkevičs, M. Grēve “Arteriālā spiediena nepārtrauktas un ilgstošas kontroles neinvazīva metode”, LU 63. konference, Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas sekcija, Rīga, 2005.

7. Ю. Айварс, З. Марцинкевич, М. Греве, Р. Эртс. “Скорость распространения пульсовой волны как индикатор изменений артериального давления” II евразийский конгресс медицинской физике и инженерии “медицинская физика – 2005”, Mосква, 2005.

8. M. Grēve, Z. Marcinkevičs, J. Aivars. “Non-invasive continuous blood presure control by pulse wave velocity”, LU MF ar medicīnu saistīto studentu zinātniskā konferenece, Rīga, 2005.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja