Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi

4,5 gadi *


Darbdienās
9.00–18.00

C., Pk. 9.00–19.00*

Vietu skaits:
10 budžeta

32 maksas*

6 maksas**

Studiju maksas tabula

2800 EUR/gadā*

3500 EUR/gadā**

*Nepilna laika studijas

**Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

Mūsu studiju programmas rezultāti atbilst Latvijas uztura speciālista profesijas standartā aprakstītajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Tie formulēti atbilstoši Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras piektā līmeņa studijām noteiktajiem studiju rezultātiem, kā arī veidoti saskaņā ar Eiropas Uztura speciālistu federācijas standartiem un rekomendācijām. Studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu. Apgūstamā prakse (organizācija un vadīšana, prakses uzdevumu formulēšana, instrukciju un norādījumu pieejamība) ir ciešā  un saturiskā saistībā ar  programmā apgūstamo teorētisko daļu.

1. studiju gads

Pamatā ievads specialitātē, apgūstot teorētiskos pamata kursus, medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, histoloģiju, bioloģiju / ģenētiku, kā arī plašāku kontekstu, kas nākotnē būs svarīgs tev kā uztura speciālistam – filozofiju, psiholoģiju un valodas.

2. studiju gads

Apgūstama bioķīmija, mikrobioloģija, pārtikas ķīmija, patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, propedeitika un iekšķīgo slimību pamati, sabiedrības veselība un epidemioloģija, sporta pedagoģija un saskarsmes psiholoģija, veicams pētnieciskais darbs pārtikas ķīmijā. Savas profesionālās prasmes varēsi nostiprināt praksē. Tā būs novērojumu prakse Veselības ministrijā un zinātniski pētnieciskajā institūtā Bior, kur varēsi iepazīties ar uzturpolitikas virzieniem un iespējām, ko nodrošina šis lielākais zinātniski pētnieciskais institūts pārtikas nozarē Latvijā.

3. studiju gads

Priekšmetu cikli universitātes klīnikās – ķirurģiskās slimības, toksikoloģija un parenterālā barošana, infekcijas slimības, psihiatrija un narkoloģija, sievietes veselība un uzturs, uztura gatavošanas tehnoloģija praksē – pārtikas produktu ražošana, pārtikas piedevas un kvalitāte.

4. studiju gads

Apgūstama uzturpolitika un pārtikas likumdošana, uztura bagātinātāji, pedagoģija, kā arī bakalaura darba izstrāde un klīniskā prakse ārstniecības iestādēs, slimnīcās vai rehabilitācijas centros – Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, kūrorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri, Rīgas Veselības centrā.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_047AnatomijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka4 / 6
MK_013AntropoloģijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka1 / 1.5
SUUK_004Aptaukošanās un tās ārstēšanaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
SUUK_006Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane10 / 15
CFUBK_044BioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraAnita Pastare4 / 6
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
SL_013Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaInāra Kantāne2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SVUEK_046Ekonomika un uzņēmējdarbības pamatiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča2 / 3
FLK_026Farmakoloģijas pamatiFarmakoloģijas katedraMargarita Zvonkova2 / 3
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraHelmuts Caune2 / 3
CFUBK_058FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraRudīte Lagzdiņa4 / 6
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraLīga Savicka2 / 3
MK_006Histoloģija un funkcionālā embrioloģijaMorfoloģijas katedraAnna Junga2 / 3
KK_025Ievads ķirurģiskajās slimībās uztura speciālistiemĶirurģijas katedraJānis Vilmanis1 / 1.5
REK_241Ievads profesionālajās studijās un pētniecībāRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
SUUK_150Ievads uzturmācībāSporta un uztura katedraGundega Rudzīte-Aņiščenko2 / 3
IUDK_005Infekciju slimības, epidemioloģijaInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna2 / 3
FKK_037ĶīmijaFarmācijas ķīmijas katedraAina Semjonova3 / 4.5
SUUK_248Klīniskā prakse ISporta un uztura katedraNelda Karpenska-Allaža2 / 3
SUUK_249Klīniskā prakse IISporta un uztura katedraNelda Karpenska-Allaža4 / 6
SUUK_250Klīniskā prakse IIISporta un uztura katedraGundega Rudzīte-Aņiščenko17 / 25.5
MDAK_286Klīniskās aprūpes pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča1 / 1.5
SUUK_147Kritiskā domāšana uztura zinātnē un tās pielietojums komunikācijā ar medijiemSporta un uztura katedraKsenia Andriyanova2 / 3
REK_176MasāžaRehabilitācijas katedraVelga Gaļanska2 / 3
VC_134Medicīnas terminoloģija angļu un latīņu valodā rehabilitācijāValodu centrsMiervaldis Karulis3 / 4.5
BUMK_051MikrobioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraRenārs Broks4 / 6
SUUK_046Mūsdienu aktualitātes dietoterapijāSporta un uztura katedraEdgars Bodnieks2 / 0
AURK_003Neatliekamā medicīniskā palīdzība IIAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraBaiba Arkliņa1 / 1.5
SUUK_127Pārtikas ķīmijaSporta un uztura katedraViesturs Kreicbergs5 / 7.5
SUUK_050Pārtikas kvalitāte un pārtikas piedevasSporta un uztura katedraInga Ciproviča2 / 3
SUUK_055Pārtikas produktu ražošanaSporta un uztura katedraInga Ciproviča2 / 3
PAK_038Patoloģiskā fizioloģijaPatoloģijas katedraInta Liepniece-Karele2 / 3
VPUPK_088PedagoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
PEK_008Pediatrija un uztursPediatrijas katedraLiene Smane3 / 4.5
VPUPK_091Personības teorijasVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Akmane2 / 3
REK_130Pētniecības metodes IIRehabilitācijas katedraAnita Vētra2 / 3
SUUK_063Pētnieciskais darbs pārtikas ķīmijāSporta un uztura katedraViesturs Kreicbergs2 / 3
SUUK_064Pētnieciskais darbs uztura mācībāSporta un uztura katedraEva Kataja2 / 3
SUUK_128PilatesSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
ISK_036Propedeitika, iekšķīgo slimību pamatiIekšķīgo slimību katedraJūlija Zepa3 / 4.5
PUNK_023PsihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane2 / 3
VPUPK_292Psiholoģijas pamati profesionālajā darbībāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale3 / 4.5
PMUPK_027Psihoterapijas pamatiPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
SVUEK_128Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAija Bukova-Žideļūna2 / 3
SUUK_154Sievietes veselība un uztursSporta un uztura katedraLiene Sondore2 / 3
SUUK_078Skābekļa atvasinājumi un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnāSporta un uztura katedraAndrejs Šķesters2 / 3
LUSDK_111Sociālā komunikācijaLabklājības un sociālā darba katedraĀrija Baltiņa2 / 3
SUUK_270Sportistu uztursSporta un uztura katedraJānis Leitis2 / 3
SUUK_149Sports veselībai ISporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_132Sports veselībai IISporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
AURK_012Toksikoloģija, parenterālā un enterālā barošanaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraOļegs Sabeļņikovs1 / 1.5
ZFTK_021Uztura bagātinātājiLietišķās farmācijas katedraInga Sīle3 / 4.5
SUUK_097Uztura gatavošanas tehnoloģijaSporta un uztura katedraLiene Sondore2 / 3
SUUK_225Uztura mācības pamatiSporta un uztura katedraMāra Kampara5 / 7.5
SUUK_152Uztura nozīme stomatoloģisko saslimšanu profilaksēSporta un uztura katedraLiene Mangale1 / 1.5
SUUK_205Uztura terapijaSporta un uztura katedraLaila Meija5 / 7.5
SUUK_104Uzturpolitika un pārtikas likumdošanaSporta un uztura katedraZane Timpare2 / 3
SUUK_112Valsts eksāmensSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
SUUK_145Veselības komunikācijaSporta un uztura katedraVita Savicka2 / 3
VPUPK_258Veselības uzvedība un motivācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
SUUK_207Veselīga uztura gatavošana ISporta un uztura katedraLiene Sondore1 / 1.5
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa3 / 6

Studiju programmas Uzturs galvenās prakses vietas

 • Latvijas Republikas Veselības ministrija
 • Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari
 • Sanare – KRC Jaunķemeri
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts Bior
 • Rīgas Veselības centrs
 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Pēc studiju programmas apguves būsi ieguvis vispusīgas un specializētas zināšanas uztura terapijā un izpratni, kas tev ļaus aprakstīt un izskaidrot medicīniskās un uztura terapijas koncepcijas, kas attiecas uz uztura speciālista praksi, un salīdzināt un novērtēt uztura terapijas attīstības vēsturi un mūsdienu jaunākos sasniegumus tajā.

Studiju metodes

Studiju programmas apguves rezultātā pratīsi novērtēt pacientu un klientu veselības stāvokli savas kompetences ietvaros, izstrādāt un realizēt uztura terapijas plānu saskaņā ar profesionālās ētikas prasībām, strādājot patstāvīgi vai multiprofesionālas komandas sastāvā. Izvēloties metodes darbā ar dažādām klientu/pacientu grupām, piemērot uz pierādījumiem balstīto praksi uztura terapijā. Pratīsi veikt ar uzturu un pārtiku saistītus pētījumus, plānošanu un analīzi, izmantojot zināšanas ēdināšanas organizēšanai rehabilitācijas centros, bērnudārzos, skolās, stacionāros un pansionātos. Varēsi novērtēt uztura terapijas izmantošanas efektivitāti klientu / pacientu veselības nostiprināšanā un uzlabošanā, un pamatot izdarītos lēmumus, kā arī patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un tālāku mācīšanos.

Kompetences, ko studiju programmas apguves rezultātā būsi ieguvis, ir patstāvīgi vai multiprofesionālas / interdisciplināras komandas sastāvā pielietot uztura terapijas medicīnisko tehnoloģiju, atbilstoši konkrētajai situācijai un klientu / pacientu vajadzībām. Atbilstīgi konkrētai situācijai un klienta / pacienta vajadzībām pielietot apgūtās teorijas, uztura terapijas metodes / intervences un tehnikas, nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunas pieejas. Pratīsi plānot un veikt pētījumus uztura terapijā, praksē īstenot ētisko atbildību, izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu un pat sabiedrību, patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās problēmas, argumentēti izskaidrot un diskutēt par uztura terapiju gan ar nozares speciālistiem, gan plašāku auditoriju.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Mūsu programmas sagatavotie speciālisti spēj efektīvi strādāt rehabilitācijas un veselības aprūpes vidē. Zināšanu un prasmju bāze nodrošina iespēju strādāt ar paaugstinātu atbildību un kompetenci pacienta / klienta veselības veicināšanas garantēšanā. Rezultāts ir kvalificēti uztura speciālisti ar medicīnā un uzturzinātnē integrētām zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas, lai spētu kvalitatīvi un efektīvi strādāt indivīda un sabiedrības labā mūsdienās, kad uzturs ieņem arvien nozīmīgāku vietu diskusijās par cilvēka veselību un labsajūtu mūža garumā.

Uztura speciālista profesionālā nodarbinātība ir skaidri noteikta veselības aprūpes vidē, kur uztura speciālists definēts kā ārstniecības persona, funkcionālais speciālists, kura manipulācija tiek apmaksāta no veselības aprūpes budžeta tad, ja tiek veikta multiprofesionāla komandas darba ietvaros.

Mūsu absolventi ir pieprasīti darba tirgū, ko var skaidrot ar mūsdienu tendencēm veselības aprūpē. Pēc Veselības ministrijas datiem, studiju programmas absolventu skaits ir mazāks nekā pieprasījums pēc uztira speciālistiem. Darba devēju atsauksmes ir ļoti pozitīvas, novērtējot absolventu zināšanas, un prasmes plašā kompetenču lokā – pārtikas ražošana, uzraudzība, veselības aprūpe, izglītība, valsts pārvalde. Mūsu darba devēji tiek regulāri aptaujāti un ir iesaistīti gan studiju programmas Kvalitātes padomes darbā, gan bakalaura darbu vadīšanā un darbu aizstāvēšanas komisijās. Saskaņā ar Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas (www.ldusa.lv) sniegtajiem datiem RSU studiju programmas Uzturs absolventi ir nodarbināti privātpraksēs, kā arī veselības aprūpes, sociālās aprūpes un ar uzturpolitiku un uzturzinātni saistītās institūcijās, piemēram, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts Bior, Latvijas Republikas Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Olimpiskā sporta komiteja u. c. Arī ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs – Veselības centrs Vivendi, SIA Klīnika EGV, SIA Kosmetoloģijas koledža, Medicīnas sabiedrība ARS, P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Āgenskalna klīnika, Veselības centrs 4, rehabilitācijas centrs Līgatne, rehabilitācijas centrs Krimulda, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca, Jūrmalas sociālās aprūpes centrs un citur, piemēram, sporta centros sporta klubs L-Studia, sporta klubs Fitland, SIA Figura Line, fitnesa klubs Sportima u. c.

Absolventi un docētāji, darbojoties Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijā un Uztura padomes darbā, aktīvi piedalās likumdošanas procesā.

Notiek sadarbība ar daudzām sabiedriskām organizācijām: Ārstu biedrību Slow food (www.slowfood.lv), celiakijas, osteoporozes, diabēta pacientu un onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībām un Vecāku kustību. Programmas absolventi piedalās starptautiskajā uztura dienā Nutrition day (www.nutritionday.org), lai novērtētu malnutrīcijas izplatību Latvijas slimnīcās. Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācija un Latvijas uzturzinātnes speciālistu biedrība ir iestājušās starptautiskajā uztura speciālistu asociācijā European Federation of the Associations of Dietitian (EFAD, www.efad.org).

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
 • Gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Uzturs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 40% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā,
 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē gada atzīme Ķīmijā vai Bioloģijā, vai Dabaszinībās.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.


 

Programmas direktors

Kontaktinformācija