Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
sociālā labklājība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi

2 gadi *


Vietu skaits:

12 maksas*

Studiju maksas tabula

1350 EUR/gadā*

*Nepilna laika studijas

Programma paredzēta studentiem ar iepriekšēju profesionālo augstāko izglītību sociālajā vai sociāli karitatīvajā darbā.

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Maģistra studiju programma Sociālais darbs pilnveidojas un attīstās, sekojot pieprasījumam darba tirgū. Studējošajiem tiek piedāvātas iespējas atbilstīgi izvēlei pilnveidot un padziļināt profesionālās zināšanas un prasmes trijās interešu jomās sociālajā darbā:

  • mediācija un psihosociālais darbs,
  • organizāciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība,
  • supervīzija sociālajā darbā.

Apgūsi šādus studiju priekšmetus – sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas, psihoterapijas principi sociālajā darbā, grupu terapijas metodes, ģimenes mediācija, supervīzijas teorija un prakse sociālajā darbā, supervīzijas specifika sociālajā darbā ar dažādām mērķa grupām, grupu un individuālā supervīzija sociālajā darbā, sociālās tiesības ES un Latvijas sociālajā likumdošanā, vadīšanas psiholoģija un kvalitātes vadība, augstskolu pedagoģija un metodika, sociālo pētījumu metodes u. c.

Studiju metodes

Studiju programmas apguve balstās uz kontaktnodarbībām un maģistrantu patstāvīgo darbu un pētniecību. Kontaktnodarbību ietvaros ievērojama loma ir paredzēta praktikumiem un integrētajiem maģistra semināriem, kuru nolūks ir teorētisko zināšanu, pētniecības un prakses apguve.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
LUSDK_002Akadēmiskā prakseLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe2 / 3
LUSDK_168Augstskolas pedagoģija un metodikaLabklājības un sociālā darba katedraAivars Stankevičs2 / 3
BUMK_031Cilvēka uzvedības ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraErika Nagle2 / 3
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
LUSDK_027Eiropas cilvēktiesību aizsardzības instrumentiLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
PUNK_004Garīgās veselības aprūpe un sociālā psihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraMāris Taube2 / 3
LUSDK_026Ģimenes mediācijaLabklājības un sociālā darba katedraUlla Zumente-Steele2 / 3
LUSDK_024Grupu terapijas metodes sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraIlze Dreifelde2 / 3
LUSDK_201Integrēto veselības un sociālo pakalpojumu vadībaLabklājības un sociālā darba katedraRita Rindža2 / 3
LUSDK_222Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka12 / 18
LUSDK_202Pārmaiņu vadība sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraĀrija Baltiņa2 / 3
LUSDK_075Profesionālā prakseLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe6 / 9
LUSDK_246Publiskā un starpinstitucionālā komunikācijaLabklājības un sociālā darba katedraAivars Stankevičs2 / 3
LUSDK_099Sociālā darba attīstības mūsdienu problēmasLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_109Sociālā darba vides ergonomikaLabklājības un sociālā darba katedraŽenija Roja2 / 3
LUSDK_191Sociālais darbs lauku kopienāLabklājības un sociālā darba katedraAnna Broka2 / 3
LUSDK_122Sociālās tiesības: aktualitātes ES un Latvijas sociālajā likumdošanāLabklājības un sociālā darba katedraIngus Alliks2 / 3
LUSDK_152Sociālās uzņēmējdarbības modeļi sociālā darba praksēLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka2 / 3
LUSDK_124Sociālo pakalpojumu administrēšana un kvalitātes novērtēšanaLabklājības un sociālā darba katedraMārtiņš Moors2 / 3
LUSDK_150Sociālo pakalpojumu pārvaldība un loģistika sociālajā darbāLabklājības un sociālā darba katedraDagnija Staķe2 / 3
SL_020StatistikaStatistikas mācību laboratorijaImants Kalniņš2 / 3
LUSDK_005Stresa menedžmentsLabklājības un sociālā darba katedraIlze Dreifelde2 / 3
LUSDK_137Zinātniskās pētniecības metodoloģija un sociālo pētījumu metodesLabklājības un sociālā darba katedraMaruta Pranka2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Maģistra studijas nodrošina sociālā darba speciālistu kvalifikācijas pilnveidošanos, un iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās viņu spējas efektīvi darboties sociālās labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās, spējas darboties pētniecībā un strādāt akadēmiskā vidē.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju šādās izglītības tematiskajās jomās: sociālā labklājība, veselības aprūpe, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu un izglītības zinātnes, humanitārās zinātnes, tiesību zinātne.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējās svērtās atzīmes vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija