Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskās sadarbības aktivitāšu veicināšana zinātnē un tehnoloģijās (I kārta)

Projekta/līguma nr.
2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/006
Projekta finansējums
457 084,77 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.07.2010. - 30.06.2013.

Mērķis

Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) starptautiskās konkurētspējas palielināšana, iekļaujoties Eiropas un pasaules mēroga pētnieciskās sadarbības tīklos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību Eiropā un pasaulē

RSU atpazīstamības veicināšana Eiropas un pasaules līmenī un jaunu starptautiskās sadarbības projektu sagatavošana un īstenošana medicīnas un veselības aprūpes jomā

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Projektu pieteikumu sagatavošana 7. ietvarprogrammai, EUREKA, COST un citām zinātnes un tehnoloģiju programmām
 • RSU pētniecības rezultātu popularizēšana, organizējot seminārus un konferences, izdodot informatīvus materiālus par RSU zinātnisko darbību un publicējot informāciju RSU tīmekļa vietnē
 • RSU zinātnieku līdzdalība starptautiskos pasākumos, veicinot kontaktu veidošanu kopīgiem projektiem nākotnē

Projekta rezultāti

Sagatavoti un iesniegti 12 starptautiskās sadarbības projekti

ES 7. ietvarprogramma

 • REG-POT-2011-1

Projekta nosaukums: VIROBALT-Unlocking virus research potential at August Kirchenstein institute of Microbiology and Virology, Riga Stradins University

Dalībvalstis: Latvija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste, Vācija

Partneris/koordinators: Koordinators

 • ERA-AGE 2

Projekta nosaukums: ENABLE-Establishing the Net Attainable Benefits of Long-term Exercise

Dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Zviedrija,Latvija

Partneris/koordinators: Partneris

 • ERA-AGE 2

Projekta nosaukums: SELMA-Knowledge generation regarding ageing with disabilities- Prioritizing areas for future self-management interventions

Dalībvalstis: Zviedrija, Somija, Latvija, Izraēla

Partneris/koordinators: Partneris

 • Large-scale integrated project SSH.2012.3.1.1.

Projekta nosaukums: ProLong-Promoting the opportunities of longevity and population ageing throught lifelong investments in all generations

Dalībvalstis: Nīderlande, Itālija, Austrija, Dānija, Francija, Zviedrija, Vācija, Čehija, Ungārija, Beļģija, Slovēnija, Latvija, Īrija, Lielbritānija

Partneris/koordinators: Partneris

 • ERA-NET

Projekta nosaukums: Trans-Parp-Analytical and clinical validation of PARP-related biomarkers as predictors of response to specific inhibitors and other physical and chemical therapies

Dalībvalstis: Itālija, Francija, Vācija, Latvija, Polija

Partneris/koordinators: Partneris

 • REG-POT-2012-2013-1

Projekta nosaukums: Baltinfect-Unlocking infectious diseases research potential at Riga Stradins University

Dalībvalstis: Latvija, Zviedrija, Lielbritānija, Vācija

Partneris/koordinators: Koordinators

EUREKA un EUROSTARS programma:

 • EUROSTARS

Projekta nosaukums: NENCO-New enzyme complex for necrotic wound treatment

Dalībvalstis: Lietuva, Latvija, Spānija

Partneris/koordinators: Partneris

Citas zinātnes un tehnoloģiju attīstības programmas:

 • COST

Projekta nosaukums: ENTIRE: From immunomonitoring to personalized immunotherapy

Dalībvalstis: Vācija, Beļģija, Norvēģija, Dānija, Itālija, Serbija, Somija, Latvija, Spānija, Francija, Nīderlande, Apvienotā Karaliste, Zviedrija

Partneris/koordinators: Partneris

 • Igaunijas-Latvijas programma

Projekta nosaukums: NutriLine -Development of Estonian-Latvian Medical Nourishment Programme for Patients with Swallowing Problems

Dalībvalstis: Igaunija, Latvija

Partneris/koordinators: Partneris

 • Latvijas-Baltkrievijas sadarbības programma zinātnē un tehnikā

Projekta nosaukums: Beta-Herpes vīrusu infekcijas iesaiste hroniski iekaisīgu un autoimūnu procesu attīstībā, šūnu imunitātes izmaiņu nozīme un to korekcijas iespēja

Dalībvalstis: Latvija, Baltkrievija

Partneris/koordinators: Koordinators

 • Centrālās Baltijas INTERREG IV A Programma 2007-2013

Projekta nosaukums: IWOP-Improvements in work organization and productivity in Baltic States”

Dalībvalstis: Latvija, Igaunija, Somija

Partneris/koordinators: Koordinators

 • Norway Grants PA22 Decent work and tripartite dialogue

Projekta nosaukums: Benefits of healthy working life

Dalībvalstis: Latvija, Norvēģija

Partneris/koordinators: Koordinators

 

Noorganizēti 6 starptautiski zinātniskie semināri/konferences ar mērķi popularizēt RSU pētniecības rezultātus un veidot sadarbības kontaktus.

2010. gads

Starptautisks seminārs. Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums, 22. oktobris

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

Skatīt

2011. gads

Starptautisks seminārs. Immunomodulating Human Herpesviruses and their Role in Human Pathologies, 13.–14. oktobris

RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

Skatīt

Prezentācijas

2012. gads

Starptautisks seminārs "Pēdējie zinātnes sasniegumi agrīnai arodslimību diagnosticēšanai" 18.–20. janvāris

 

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

 

Skatīt

Starptautiska konference "Baltijas Bērnu ķirurgu asociācijas 12. konference" 17.–19. maijs

RSU Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Skatīt
Skatīt

Starptautisks seminārs "Biokeramikas implanti audu reģenerācijai un aizvietošanai mutes, sejas un žokļa rajonā" 19.–20. oktobris

RSU Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

Skatīt

Starptautiska konference "Darba apstākļi un riski Latvijā" 6.–7. decembris

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

Skatīt
Skatīt
Skatīt

Prezentācijas

Izstrādāti 16 informatīvie bukleti par RSU zinātniskajām struktūrvienībām, 4 Latvijas ķirurģijas žurnāla izdevumi un brošūra par RSU DDVVI zinātnisko darbību.

Informatīvie bukleti:

 

Informatīvie izdevumi:

 

Noorganizēta RSU zinātnieku dalība 91 starptautiskās zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs un forumos
 1. Intercongress   meeting of the European society of pathology, 31. 08.– 03. 09. 2010. Polija, Varšava.  Characteristics of transmembranous glycoprotein CD44, PTEN protein and Ki 67 in endometrial hyperplasia and carcinoma, R. Kleina
 2. The 8th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and   Environmental Health (ISBM 2010), 06. 09.– 08. 09. 2010. Somija, Espo. Detection of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenylethers in blood serum of electricians and welders in Latvia, Workplace air quality and manganese blood levels for welders in Latvia, P. Sudmalis, I. Mārtiņsone
 3. 10th   Baltic Congress in Laboratory Medicine, 17. 09. – 18. 09. 2010. Igaunija, Tartu. Ephedrone and manganese toxicity in drug addicts, A. Stepens
 4. 14th   Congress of the European Federation of Neurological Societies, 25. 09. – 28. 09. 2010. Šveice, Ženēva.  Alterations of circulation inflammatory cytokines in coronary artery disease patients with polyneuropathy, P. Tretjakovs, A. Stepens
 5. REHACARE 21st International Trade Fair and Congress, 06.10. – 07.10. 2010. Vācija, Diseldorfa. International Trade Fair, I. Znotiņa
 6. Introduction to the Genetic Epidemiology of the Complex Diseases, 22.11. – 26.11. 2010.Francija, Parīze, I. Kempa
 7. 9th Congress "Occipation and Health" 22.11. – 27.11. 2010. Krievija, Maskava. The charactization of indoor air quality and health effects in offices of Latvia, A. Seile, Ž. Martinsone
 8. Conference "Molecular Diagnostic 2010" 04.11. – 26.11. 2010.Krievija, Maskava. Aнализ распределения HLA-DRB1 генов среди вич инфицированных в Латвии, J. Eglīte, L. Kovaļčuka
 9. Международная kонференция "Донозология 2010",15.12. – 18.12. 2010. Krievija, St.Pēterburga. Значимость показателей карбонильного стресса для диагностики раннего заболевания, Общее содержание антиоксидантов в винограде выращенном в Латвии, A. Silova, A. Šķesters
 10. The 7th International Conference on HHV-6&7, 27. 02. – 03. 03. 2011. ASV, Restona. HHV-6 and HHV-7 infection in the patients with autologous peripheral blood stem cell transplantation, Presence and activity of human herpesvirus-6 and 7 infections in patients with autoimmune thyroid diseases,  M.Murovska
 11.  26th Annual EAU Congress,18. 03. – 22. 03. 2011. Austrija, Vīne. Comparison of global sperm DNA methylation in fertile and infertile men, J. Ērenpreiss
 12.  4th International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, 06. 04. – 09. 04. 2011. Spānija, Madride, Neopterin, cellular adhesion molecules and myeloperoxidase in metabolic syndrome patients with coronary artery disease, P. Tretjakovs
 13.  Occupational Health research Conference 2011, 05. 04. – 07. 04. 2011. Francija, Nancy. Occupational Health research, Ž. Martinsone
 14.  2nd International Conference on Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring, 02. 05. – 05. 05. 2011. Ungārija, Budapešta. Cancer diagnostics and immunotheraphy by natural immunomodulators B –glucans and glycopeptides, G. Vītols, S. Doniņa
 15.  Dalība darba grupas sanāksmē Christian Albrechts universitātē par dziļās smadzeņu simulācijas pielietošanas   aktuālajām indikācijām,12. 05. – 13. 05. 2011. Vācija, Ķīle. Dalība   darba grupas sanāksmē par dziļās smadzeņu simulācijas pielietošanas   aktuālajām indikācijām, A. Stepens
 16.  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Связь заболеваний с профессией",19. 05. – 20. 05. 2011. Krievija, Kazaņa. Darba apstākļi un arodsimības Latvijā, M. Eglīte, I. Mārtiņsone
 17.  Latvijas un Ungārijas ZA bi-laterālā projekta realizācijas plānošana, 25. 05. – 28. 05. 2011. Ungārija, Budapešta
 18. Latvijas un Ungārijas ZA bi-laterālā projekta realizācijas plānošana, A. Silova, A. Šķesters
 19.  European Human Genetics Conference 2011, 27. 05. – 31. 05. 2011. Nīderlande, Amsterdama
  Craniofacial indices as a toll in evaluation dysmorphological features in patents with cleft children,
  No association between functional polymorphisms in mthfr and childhood schizophrenia in Latvian population , E. Nagle, M. Kreile
 20. 12th EFORT Congress 01. 06. – 04. 06. 2011. Dānija, Kopenhāgena. The comparison of preoperative planning and postoperative radiographic outcome after THR in dysplastic his patients, S. Zēbolds
 21.  International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, 04. 06. – 09. 06. 2011. Kanāda, Toronto. Parkinson's Disease and Movement Disorders, A. Stepens
 22.  European Paediatric Surgeons' Association, 15. 06. – 18. 06. 2011. Spānija, Barselona. European Paediatric Surgeons' Association, A. Pētersons
 23.  The 7th International Symposium on Modern principles for Air Monitoring and  Biomonitoring,19. 06. – 23. 06. 2011. Norvēģija, Loen, Determination of pesticides in the air of chemical waste site , S. Lakiša
 24.  OH&S Forum 2011, 20. 06. – 22. 06. 2011. Somija, Helsinki. Occupational morbidity and changes in levels of risk factors in Latvia during last 15 years, M. Eglīte, I. Vanadziņš
 25.  EOS, 87th Congress of the European Orthodontic Society, 19. 06. – 23. 06. 2011.Turcija, Stambula. The European Orthodontic Society, I. Urtāne
 26.  The 4th International Congress of Molecular Medicine, 27. 06. – 30. 06. 2011. Turcija, Stambula, Evaluation of male infertility molecular aspects in Latvian population BCL3 gene polymorphisms and nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate , A. Puzuka, I. Kempa
 27.  ES 7.IP projekta PACE-Net rīkotā kontaktbirža jaunajiem sadarbības projektiem: 1st Bi-regional Platform in Brisbane, 04. 07. –07. 07. 2011. Austrālija, Brisbena. ES 7. IP projekta PACE-Net rīkotā kontaktbirža jaunajiem sadarbības projektiem, Vaira-Īrisa Kalniņa
 28.  The 23th European Congress of Pathology, 27. 08. – 01. 09. 2011. Somija, Helsinki. The comparison of basal cell carcinoma’s immunehistochemical characteristic in old and young persons and inpatients with another malignancy, R. Kleina
 29. The 47th Eurotox   congress,  28. 08. – 31. 08. 2011.Francija, Parīze, Interaction of Office pollution with pulmonary function and cellular responses , Metals and oxidative stress parameters levels in the blood of welders in Latvia , The effect of ultrafine particle produced by office equipment to peripheral mononuclear blood cells , D. Sprūdža, I. Mārtiņsone, Ž. Martinsone
 30. The14th International Congress of Radiation Research, 28. 08. – 01. 09. 2011. Polija, Varšava, Chernobyl clean-up workers: life under long-term oxidative stress. 15 years of experience , Alteration of albumin in Chernobyl clean-up workers blood plasma after myocardial infarction and group with epilepsy paroxysm , A. Šķesters, T. Zvagule
 31.  SSIEM Annual Symposium 2011, 30. 08. – 02. 09. 2011. Šveice, Ženēva,               
  Frequency of GBA gene mutation N370S, causing gaucher disease, in Latvia , M. Kreile
 32. The 5th International Conference of Oxidative Stress in Skin Medicine and Biology, 01. 09. – 04. 09. 2011. Grieķija, Andros, Alteration of skin endothelium-dependent vasodilatation and relationship between insulin resistance and myeloperoxidase levels in metabolic syndrome patients , P.Tretjakovs
 33.  World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2011, and 71th International Congress of  FIP, 03. 09. – 08. 09. 2011. Indija, Hyderabad, Accessibility of pharmacies and pharmaceutical services in different areas of Latvia , Consumers’ rights in community pharmacies in Latvia. Patient right protection in Latvia , N. Krauja, V. Ozoliņa
 34.  Conference of European Society for Biomaterials 2011, 04. 09. – 08. 09. 2011. Īrija, Dublina. Reactogenicity of synthetic porous Hap bioceramic materials after intraoral and subperiostal implantation in rabbits, A. Skaģers
 35.  The International Conference on Virology, 05. 09. – 07. 09. 2011. ASV, Baltimora, Investigation: HLA class II alleles in patients with Borrelia burgdorferi infection , L. Kovaļčuka.
 36.  XIX World Congress on Safety and Health at Work, 11. 09. –15. 09. 2011.Turcija, Stambula, Challenges for improving occupational health and safety for SME in Latvia, I. Vanadziņš
 37.  Dalība darba grupas sanāksmē par starptautisku projektu "Bazālo gangliju fMRI īpatnības personām ar efedrona izraisītu parkinsonismu", 13. 09. – 14. 09. 2011. Igaunija, Tartu. Dalība darba grupas sanāksmē par starptautisku projektu "Bazālo gangliju fMRI īpatnības personām ar efedrona izraisītu parkinsonismu", A. Stepens
 38.  The 20th ESMAC Congress12. 09. – 17. 09. 2011. Austrija, Vīne, Pathological gait of patients with musculoskeletal injuries after polytrauma , Z. Pavāre
 39.  The 10th International IACFS/ME Conference for Physicians and Healthcare Professionals, 22. 09.– 25. 09. 2011. Kanāda, Otava, Presence of active HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection/co-infection in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis  , M. Murovska, A. Krūmiņa
 40.  VI Baltic Morphology  Congress, 21. 09. – 24. 09. 2011. Igaunija, Tartu. Comparisons of craniofacial parameters of cleft children mothers and health females living at different periods, E. Nagle
 41.  The 20h International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 01.11. – 04.11. 2011. Čīle, Santjago. Evaluations of maxillary bone quality before and after Sinus lift operations using immunohistochemistry and computertommography, Ģ. Šalms
 42.  The 4th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus, 01.12. – 04.12. 2011. Francija, Parīze, Quality of Life in Arterial Hypertension Patients Treated with Fixed Combinations , J. Voicehovska
 43.  7 Международная kонференция "Донозология 2011", 15.12. – 16.12. 2011. Krievija, Sankt- Pēterburga. РЕДОКС-СТАТУС КРОВИ БОЛЬНЫХ С НОВОВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА, A. Silova, A. Šķesters
 44. 1st International Conference on Nutrion and Growth, 01. 03. – 03. 03. 2012. Francija, Parīze, Perspectives of obesity and obesity -associated disorders correction by oregonin , J. Krasiļņikova
 45.  World Congress on Gastroenterology & Urology, 12. 03. –14. 03. 2012. ASV, Omaha, Immune mechanisms of responsiveness to the combined treatment with IFNa2b and Isoprinosine in chronic hepatitis C  , E. Hagina
 46.  Dalība darba grupas sanāksmē par starptautiska projekta "Bazālo gangliju fMRI īpatnības personām ar efedrona izraisītu parkinsonismu" datu bāzes gala versijas izveidi, 14. 03. – 15. 03. 2012. Igaunija, Tartu. Dalība darba grupas sanāksmē par starptautiska projekta "Bazālo gangliju fMRI   īpatnības personām ar efedrona izraisītu parkinsonismu" datu bāzes gala versijas izveidi, A. Stepens
 47.  The 22th Annual Meeting of the Society for Virology, 14. 03. – 17. 03. 2012. Vācija, Essene, Detection of HHV-6 and HHV-7 genomic sequences in autopsy specimens DNA from individuals withunspecified encephalopathy , M. Murovska
 48.  11th Joint Symposium-Universities of Riga & Rostock, 04. 05. – 05. 05. 2012. Vācija, Rostoka, Results of cheiloplasty-Comparison of results from three different cleft centers, I. Akota
 49. 9th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities 7th SOSORT Meeting,10. 05. – 12. 05. 2012. Itālija, Milāna. Use of kidscreen 52 questionary for quality of life evaluation in adolescents with idiopatic scoliosis after surgery, G. Rusovs
 50. 1st Conference of the European Society for Cognitive and Affective Neurosciences, 09. 05. –12. 05. 2012. Francija, Marseļa, Oxidative stress in pathogenesis of posttraumatic stress disorder in contingent of international operations, J. Voicehovska
 51. 12th World Congress of Environmental Health, 22. 05. – 27. 05. 2012.Lietuva, Viļņa. Uzstāšanās ar mutisku referātu "Conformity assessment of natural cosmetics products on volunteers", D. Sprūdža
 52. 13th EFORT Congress, 23. 05. – 25. 05. 2012.Vācija, Berlīne. Dalība ar prezentāciju "Fixation methods of traumatic thoracolubar burst fractures-comparison study", A. Jumtiņš
 53.  VII Международный Конгресс по андрологии, 23. 05. – 26. 05. 2012. Krievija, Soči. Dalība ar referātu "Spermatoīdu DNS struktūras ietekme uz vīrieša auglību", J. Ērenpreiss
 54.  80th EAS Congress, 25. 05. – 28. 05. 2012. Itāliija, Milāna, Relationship of neopterin to insulin resistance, vascular cell adhesion molecule-1myeloperoxidase and se-selectin levels in unstable angina , P.Tretjakovs
 55.  18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 28. 05. – 01. 06. 2012. Grieķija, Thessaloniki. Fine motor ability correlations with walking outcomes after one side transfemoral prosthetics. Imact of spinal cord injury on the functions of repiratory system, D. Stirāne, E. Kiukucāne
 56.  9th EADV Spring Symposium, 06. 06. – 10. 06. 2012. Itālija, Verona. Zinātniskā darba "Dermatoscopic method in management of therapeutical compliance in patients affects by epidemy of scabies in Latvia" prezentācija, I. Mikažāns
 57.  The 6th International Conference on Polyphenols Applications, 07. 06. – 09. 06. 2012. Francija, Parīze. Piedalīšanās kongresā ar referātu : "Dabīgo polifenolu izmantošana DM slimniekiem oksidatīvā stresa korekcijai", A. Šķesters
 58.  13th EUPSA Congress and 59th BAPS Con.gress,13. 06. – 16. 06. 2012. Itālija, Roma, Significance of cytokines in acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis in children,  A. Pētersons
 59.  European Human Genetics Conference, 23. 06. – 26. 06. 2012. Vācija, Nirnberga, Ethnogenetic estimation of baltic ancestry Association of non-alcoholic fatty liver disease and hypercholesterolemia with mutations on genes lep,ugt1a1, atp7b,  A. Puzuka, A. Zariņa
 60.  Active Ageing-potential for society, Information day and Brokerage event, 09. 07. – 11. 07. 2012. Dublina, Īrija. Dalība kontaktbiržā jaunu sadarbības projektu apzināšanai, I.Vanadziņš, S.Tomsone, M. Smirnova
 61.   Info Day and Brokerage Event on Call FP7–KBBE–7–2013, 16. 07. 2012. Brisele, Beļģija. Dalība kontaktbiržā jaunu sadarbības projektu apzināšanai, G. Vītols
 62.  The 19th International Congress on Sound and Vibration, 08. 07. – 12. 07. 2012. Viļņa, Lietuva,  
  Noise levels of the most commonly used hand tools , Hand tools created hand-arm vibration levels evaluation in latvian work environment, S. Lakiša, M. Zellāne
 63.  Altai for health 2012, 20. 07. – 27. 07. 2012. Gorno-altaiska-Barnaula, Krievija, Perspectives of collaboration between "Altai companies"(Russia) and Riga Stradins University (Latvia), J. Krasiļņikova
 64.  SSIEM Annual Symposium 2012, 04. 09. – 07. 09. 2012. Birmingema, Lielbritānija. Shwachman diamond syndrome mimics disorder of galactose metabolism,  M. Kreile
 65.  24th European Congress of Pathology, 08. 09. – 12. 09. 2012. Prāga, Čehija, Morphology of non- specified encephalopathy in cases of polymerase chain reaction proved presence of human herpesvirus-6 , Ultrastructure of cutaneous lichen planus lesions evidenced in various types of disease correlated with tissue levels of gelatinase-B , S. Roga, V. Groma, R. Kleina
 66.  Dalība darba grupas sanāksmē par starptautiska projekta "Bazālo gangliju fMRI īpatnības personām ar efedronas izraisītu parkinsonismu" rezultātu apkopošanu un publikāciju sagatavošanu, 13. 09. – 15. 09. 2012. Oksforda, Lielbritānija. Dalība darba grupas sanāksmē par starptautiska projekta "Bazālo gangliju fMRI īpatnības personām ar efedronas izraisītu parkinsonismu" rezultātu apkopošanu un publikāciju sagatavošanu, A. Stepens
 67.  XXI Congress of the European Association for Cranio-Maxillo- Facial Surgery, 11. 09. – 15. 09. 2012. Dubrovņiki, Horvātija, Experience with sialoendoscopic approach in sialolithiasis treatment , K. Stāmers
 68.  21st Annual Meeting of the European Society of Movement Analysis for Adults and Children (ESMAC), 13. 09. – 15. 09. 2012. Stokholma, Zviedrija, Gait Analysis After Total Hip Arthroplasty in Dysplastic Hip Patients,  Z. Pavāre, T. Anaņjeva
 69.  International conference "Movement Disorders in Young Adults: Basal Ganglia and Toxins", 28. 09. 2012. Maskava, Krievija, Dalība konferencē ar mutisko prezentāciju "The Latvian ephedrone story. From infection to prefrontal change", A. Stepens
 70.  International Pharmaceutical Federation (FIP) World Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 03.10. – 08.10. 2012. Amsterdama, Nīderlande, Investigation of bee bread collected in three regions of Latvia,  I. Bārene
 71.  15th Biennial Meeting of the European Society of Immunodeficiencies (ESID 2012), 04.10. – 05.10. 2012. Florence, Itālija, The first case of familial mediterranean fever diagnosed in Latvia,  N. Kurjāne
 72.  5th Baltic Congress of Genetics, 19.10. – 22.10. 2012. Kauņa, Lietuva, Craniofacial pecualiarities in parents who have nonsyndromic cleft children,  E. Nagle
 73.  8th European Masters in Aesthetic and Anti-Aging Medicine (EMAA) congress, 12.10. – 14.10. 2012. Parīze, Francija, Tachycardia Prevention During Heart Pain attack Treatment , Stress-Induced Neurodegeneration Prevention by Selenium, J. Voicehovska
 74.  Medicīnas speciālistu Eiropas Apvienības Aroda medicīnas sekcijas ekspertu sanāksme,  26.10. – 28.10. 2012. Barselona, Spānija, Ziņojums par Latvijā veiktajiem pētījumiem arodmedicīnā,  M. Eglīte
 75.  Eighteen Annual Meting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety. International workshop "Practical aspects of acting of occupational health services in the EU and Russia", 01.11. – 02.11. 2012. Pēterburga, Krievija, Latvian system of Occupational health and safety , The Diagnostics of Occupational Diseases in Latvia , I. Vanadziņš, M. Eglīte
 76.  7. Eiropas Androloģijas kongress, 28.11. – 30.11. 2012. Berlīne, Vācija, The Effect of Treatment With Antioxidants/Vitamins/Aminoacids on Semen Quality in Idiopathic Male Infertility, J. Ērenpreiss
 77. 7. Starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs "Dzīvo audu metināšana un termiskā apstrāde. Teorija. Prakse. Perspektīvas", 30.11. – 01.12. 2012. Kijeva, Ukraina. Dalība 7.starptautiskajā zinātniski praktiskajā seminārā "Dzīvo audu metināšana un termiskā apstrāde. Teorija. Prakse. Perspektīvas"; vizīte uz Patona elektriskās metināšanas institūtu, A. Mikulis, O. Volrats
 78.  Projekta"Baltinfect-Unlocking infectious diseases research potential " sagatavošanas sanāksme, 28. 02. 2013. Brisele, Beļģija. Dalība projekta "Baltinfect-Unlocking infectious diseases research potential" sagatavošanas sanāksmē, M. Murovska, U. Berķis
 79.  Starptautiska konference "Environmental Health Risk 2013", 23. 04. – 25. 04. 2013. Budapešta, Ungārija, Dalība ar referātu "Aroda muskuļu skeleta sistēmas slimību izpēte Latvijā", M.Eglīte
 80. 12th International Congress on Cleft Lip/Palate and Related Craniofacial Anomalies, 05. 05. –10. 05. 2013. Orlando, ASV, Facial Growth Results in Patients with Non-syndromic Complete Unilateral Cleft Lip and Palate Treated with One-stage and Two-stage Palatal Repair", I. Akota
 81.  XVth International Congress on Animal Hygiene, 05. 05. – 09. 05. 2013. Nandžinga, Ķīna. Dalība ar prezentāciju "Local immune response of ascarid invasion affected intestine on different food supplement in chicken", M. Pilmane
 82.  Society for Cutaneous Ultrastructure Research (SCUR) 40th Annual Meeting 2013 & 6th Joint Meeting with the Society for Skin Structure Research (SSSR), 12. 05. – 14. 05. 2013. Zalcburga, Austrija, Association of Lichen Planus with Human Herpesvirus Type 6 - New Implications for Therapy, Pigmentation in Lichen Ruber Planus: Dermascopic and Microscopic Interplay, V. Groma
 83.  ERA-NET NEURON II meeting, during wich  a scientific symposium on 'Neurodevelopment and related disorders' is held, 16. 05. – 17. 05. 2013. Reikjavīka, Islande. Dalība ERA-NET NEURON II sanāksmē ERA-NET NEURON symposium on neurodevelopment and related disorders, U. Berķis
 84.  ES Medicīnas speciālistu (UEMS) Aroda medicīnas sekcijas ekspertu sapulce, 24. 05. – 25. 05. 2013. Drēzdene, Vācija, Dalība ar prezentāciju "Development of the Latvian Society of Occupational Physicians and its Influence to OHS system in Latvia" , M. Eglīte
 85.  81st Congress of the European Atherosclerosis Society, 02. 06. – 05. 06. 2013. Liona, Francija,
  Relationship between intraabdominal fat distribution, plasma biomarker levels and endothelial function in hypercholesterolemic subjects, P. Tretjakovs
 86.  10th International Particle Toxicology Conference (IPTC2013), 02. 06. – 07. 06. 2013. Diseldorfa, Vācija, The Case Study In Vivo to Evaluate the Health Risks of Copying/printing Service Employees,  Ž. Martinsone
 87. 14.EFORT kongress, 05. 06. – 08. 06. 2013. Stambula, Turcija, Radiographic and functional outcome after total hip arthroplasty (tha) in dysplastic hips due to the placement of acetabular component,  A. Jumtiņš
 88.  Starptautiska konference "Polyphenols Applications", 06. 06. – 07. 06. 2013. Bonna, Vācija, Correction of oxidative stress in rats body with natural polyphenols in vivo, A. Šķesters
 89. 14th Congress of the European Paediatric Surgeons Association, 05. 06. – 08. 06. 2013. Leipciga, Vācija, Should endoscopic surgery be used in infants with congenital hydronephrosis?  D. Pugačevska
 90.  Eiropas kardioloģijas biedrības kongress "KVS ārstēšana: jaunumi", 07. 06. – 08. 06. 2013. Roma, Itālija,  A survey on patients compliance with nitroglicerin dosage form , J.Voicehovska
 91.  European Conference of Human Genetics 2013, 08. 06. – 11. 06. 2013. Parīze, Francija,Y - chromosome haplogroup analysis to estimate genetic origin of baltsAssociation between dyslipidaemia and mutations in the genes PCSK9, LDLR, A. Puzuka, A. Zariņa
 92.  ES 7 IP projekta seminārs, 25. 06. 2013. Beļģija, Brisele. Dalība ES 7 IP projekta seminārā, M. Murovska