Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Biomarķieru atlase ME/HNS pacientu stratifikācijai un ārstēšanas uzraudzībai / optimizēšanai
Līguma nr.: lzp-2018/1-0380
 - asoc. prof. Modra MurovskaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Biomarķieru un medikamentu terapeitiskā monitoringa kā rīku izstrāde, lai personalizētu imūnsupresīvo terapiju nieres transplantātu recipientiem
Līguma nr.: 132101
 - doc. Ieva ZiediņaProjektu pieteikumu izstrādei
Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem
Līguma nr.: RSU ZP 17/2013
 -  Zaiga Nora-KrūkleRSU granti
Cilvēka herpesvīrusa-6 loma autoimūnā tireoidīta attīstībā
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/202,Agreement No. 9.-14.5/257
 -  Alīna SultanovaES struktūrfondi
Cilvēka papilomas vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu
Līguma nr.: RSU ZP 12/2013
 - doc. Ieva ZiediņaRSU granti
Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un parvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās, lietojot starpdisciplināru pieeju
Līguma nr.: LV-LT-TW/2016/13
 - asoc. prof. Modra MurovskaCiti projekti
Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju – morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti
Līguma nr.: RSU ZP 14/2013
 - asoc. prof. Pēteris StradiņšRSU granti
Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU)
Līguma nr.: 733032-HBM4EU
 - pasn. Inese MārtiņsoneES programmas
Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana
Līguma nr.: 2017-01.3-07/1
 - asoc. prof. Ivars Vanadziņš, Sintija VolinkoES struktūrfondi
Darba spējas un sociālā iekļaušanās
Līguma nr.: CB-52
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES programmas
DESMIT D NAKTĪ (Ten D by Night: Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death)
Līguma nr.: 2007326
 - prof. Anita VillerušaES programmas
DiSCoVeR*
Līguma nr.: 1.1.1.5/ERANET/19/04
 - prof. Elmārs RancānsES struktūrfondi
Dzemdes kakla vēža klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai
Līguma nr.: RSU ZP 04/2013
 - prof. Dace Rezeberga RSU granti
Dzīvībai bīstamu infekciju izpēte bērniem, uzlabojot agrīnu slimību diagnostiku, izmantojot modernas diagnostikas metodes, izstrādājot un ieviešot jaunus rīcības algoritmus, kas piemēroti veselības aprūpes organizācijas sistēmai Latvijā
Līguma nr.: 23011801
 - prof. Dace GardovskaVPP turpinājumam
Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumiem riska grupās (HERMETIC)
Līguma nr.: ES RTD-7IP-22
 - doc. Anda Ķīvīte-UrtāneES programmas
Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē
Līguma nr.: FINANSĒŠANAS LĪGUMS NR. 2018/18
 -  Daiga BehmaneCiti projekti
Endometrija premaligno un maligno patoloģiju izvērtējums Latvijas sieviešu populācijā un to prognostisku biomarķieru atlase algoritma izstrādei
Līguma nr.: EEZ09AP-24/03
 - prof. Valērija GromaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Fibromialģijas un mialģiskā encefalomielīta/hroniskā noguruma sindroma saistība ar beta-herpesvīrusu (HHV-6A, HHV-6B, HHV-7) un parvovīrusa B19 infekcija
Līguma nr.: RSU ZP 13/2013
 -  Svetlana ČapenkoRSU granti
Formālo un neformālo institūciju tuvināšana Balkānu valstīs (INFORM)
Līguma nr.: 693537
 - doc. Klāvs SedlenieksES programmas
Fullerēno nanodaļiņu kā adjuvantu/nesējvielu izpēte vakcīnu izstrādei
Līguma nr.: 132305
 -  Alīna SultanovaProjektu pieteikumu izstrādei