Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
15 maksas
3000 EUR/gadā

Neraugoties uz relatīvi nelielo Krievijas ekonomikas apjomu, tā joprojām saglabā būtisku militāro varu un politisko varu. Līdz ar to Krievija būtiski ietekmē gan tās apkārtējo reģionu dinamiku, gan citus reģionus un globālos procesus.

Arī citi studiju programmā analizējamie reģioni turpinās saglabāt savu būtiskumu reģionālajā un globālajā kontekstā. Jāņem vērā tā sauktie iesaldētie konflikti dažādās sasaluma pakāpēs Ukrainā, Moldovā, Gruzijā, kā arī no jauna aktualitāti atguvušais konflikts Azerbaidžānas un Armēnijas starpā; nedemokrātiska valsts pārvalde un ar to saistītie potenciālie politiskās un ekonomiskās transformācijas procesi virknē Austrumeiropas, Dienvidkaukāza un Centrālāzijas valstu; Afganistānas pilsoņu kara un miera procesa ietekme uz Centrālāzijas valstīm, jo īpaši Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu; Ķīnas Tautas Republikas ekonomiskās un politiskās ietekmes pieaugums Centrālāzijas un citos reģionos caur Joslas un ceļa iniciatīvu un ar to saistītajiem projektiem.

Līdz ar to arī turpmāk saglabāsies nepieciešamība pēc starptautisko attiecību un diplomātijas speciālistiem ar zināšanām kā par Krieviju, tā arī par Austrumeiropu, Dienvidkaukāzu un Centrālāziju.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju uzbūve un metodes

Studiju programmā paredzēti trīs galvenie tematiskie bloki, kuru ietvaros tiks apgūti kā obligātās, tā arī izvēles daļas kursi.

Pirmais bloks ir Krievijas iekšpolitika un ārpolitika. Tajā ietilpst studiju kursi Krievijas vēsture no viduslaikiem līdz 20. gadsimtam, Krievijas politiskās kultūras transformācija, Krievijas iekšpolitika – faktori un spēlētāji, Krievijas politikas mijiedarbība ar reliģiju, Krievijas ekonomika – starp resursiem un modernizāciju, Krievijas transformācijas politekonomija, Krievijas ārpolitika un nekonvencionālās pieejas, Krievijas aizsardzības politika, Krievija un starptautiskās organizācijas, Krievija, ASV un Baltijas valstis – mijiedarbība pagātnē un tagadnē, Krievijas–Ķīnas partnerība – faktori un intereses, Krievijas centrētā institucionālā arhitektūra – EES, KDLO, NVS un citas organizācijas un Krievu kopienas Eiropā.

Otrais studiju bloks ir veltīts Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas apakšreģioniem un to mijiedarbībai. Tajā ietverti studiju kursi Krievija, Austrumeiropa, Kaukāzs, Centrālāzija un Baltija – iekšpolitika un ārpolitika starp pagātni un tagadni, Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā un ap to, Dzimte un seksualitāte post-post-padomju telpā, Centrālāzija – vietējā dinamika apkārtējā ietekmē, Austrumeiropas un Dienvidkaukāza valstis starp ES Austrumu partnerību un citiem (ģeo)politiskajiem projektiem, Ukraina – valsts “pa vidu”, Baltkrievija starp Austrumiem un Rietumiem, Biopolitika un biovara – starpdisciplināra perspektīva Austrumeiropā un Eirāzijā kopumā un Iesaldētie konflikti post-post-padomju telpā – attīstība, izaicinājumi un perspektīvas.

Starptautisko attiecību un diplomātijas teorijas, metodoloģija un metodes tiks apgūtas studiju kursos Teorijas un metodes starptautiskajās attiecībās un diplomātijā, Zinātniskā rakstība un Akadēmiskais seminārs.

Plašāka informācija par studiju kursu saturu pieejama kursu aprakstos. Studiju kursus docē Latvijas starptautisko attiecību viedokļu līderi un praktiķi, kā arī ārvalstu docētāji (skat. zemāk šajā vietnē).

Otrā studiju gada pirmajā semestrī studentiem ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās, tostarp uz programmas sadarbības partnerorganizāciju – Kirgizstānas Nacionālo universitāti Biškekā.

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar vēl divām RSU partnerorganizācijām – Centrālāzijas Stratēģisko pētījumu institūtu (CAISS) un Kazahstānas Ablai Hana Starptautisko attiecību un pasaules valodu universitāti.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
PZK_185Akadēmiskais seminārsPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds1 / 1.5
PZK_169Austrumeiropas un Dienvidkaukāza valstis starp ES Austrumu partnerību un citiem (ģeo)politiskajiem projektiemPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_170Baltkrievija starp Austrumiem un RietumiemPolitikas zinātnes katedraBeāte Livdanska5 / 7.5
PZK_172Biopolitika un biovara - starpdisciplināra perspektīva Austrumeiropā un Eirāzijā kopumāPolitikas zinātnes katedraAndrey Makarychev3 / 4.5
PZK_184Centrālāzija - vietējā dinamika apkārtējā ietekmēPolitikas zinātnes katedraAnna Gussarova5 / 7.5
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
PZK_162Dzimte un seksualitāte post-post-padomju telpā Politikas zinātnes katedraMāris Andžāns3 / 4.5
PZK_173Iesaldētie konflikti post-post-padomju telpā - attīstība, izaicinājumi un perspektīvasPolitikas zinātnes katedraMārtiņš Vargulis2 / 3
PZK_167Krievija un starptautiskās organizācijasPolitikas zinātnes katedraGunda Reire5 / 7.5
PZK_180Krievija, ASV un Baltijas valstis - mijiedarbība pagātnē un tagadnēPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
PZK_181Krievija, Austrumeiropa, Kaukāzs, Centrālāzija un Baltija - iekšpolitika un ārpolitika starp pagātni un tagadniPolitikas zinātnes katedraArtūrs Bikovs5 / 7.5
PZK_166Krievijas aizsardzības politikaPolitikas zinātnes katedraViljar Veebel5 / 7.5
PZK_165Krievijas ārpolitika un nekonvencionālās pieejasPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis5 / 7.5
PZK_175Krievijas centrētā institucionālā arhitektūra - EES, KDLO, NVS un citas organizācijasPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska3 / 4.5
PZK_177Krievijas ekonomika - starp resursiem un modernizācijuPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis5 / 7.5
PZK_179Krievijas iekšpolitika - faktori un spēlētājiPolitikas zinātnes katedraAndis Kudors5 / 7.5
PZK_183Krievijas politikas mijiedarbība ar reliģiju Politikas zinātnes katedraArtūrs Bikovs3 / 4.5
PZK_163Krievijas politiskās kultūras transformācijaPolitikas zinātnes katedraDeniss Hanovs5 / 7.5
PZK_164Krievijas transformācijas politekonomijaPolitikas zinātnes katedraVjačeslavs Dombrovskis3 / 4.5
PZK_182Krievijas vēsture no viduslaikiem līdz 20. gadsimtamPolitikas zinātnes katedraJānis Šiliņš5 / 7.5
PZK_176Krievijas-Ķīnas partnerība - faktori un intereses Politikas zinātnes katedraUna Bērziņa-Čerenkova5 / 7.5
PZK_168Krievu kopienas EiropāPolitikas zinātnes katedraAndrey Makarychev2 / 3
VC_136Krievu valoda Valodu centrsSvetlana Muhejeva6 / 9
VC_124Latviešu valoda ārvalstu studentiemValodu centrsInga Laizāne2 / 3
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_178Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā un ap toPolitikas zinātnes katedraArta Snipe3 / 4.5
PZK_152Teorijas un metodes starptautiskajās attiecībās un diplomātijāPolitikas zinātnes katedraElīna Vrobļevska5 / 7.5
PZK_174Ukraina - valsts pa vidu Politikas zinātnes katedraIlvija Bruģe5 / 7.5
PZK_171Zinātniskā rakstībaPolitikas zinātnes katedraMichael Kaeding2 / 3

Plānotie studiju programmas rezultāti

 • Spēja modelēt nākotnes scenārijus un empīrisko fenomenu attīstību, izstrādājot individuālus pētnieciskos un zinātniskos darbus, kas balstīti padziļinātās zināšanās par starptautisko attiecību teorētiskajiem un metodoloģiskajiem aspektiem un izpratnē par empīriskajiem fenomeniem plašākā likumsakarību un teorētisko pieņēmumu kontekstā.
 • Spēja orientēties būtiskāko starptautisko attiecību aktuālo jautājumu pašreizējā un vēsturiskā kontekstā.
 • Spēja interpretēt un prognozēt Krievijas iekšējo procesu norises un Krievijas ārpolitisko uzvedību, kā arī Krievijas mijiedarbību ar citiem varas centriem divpusējos un daudzpusējos sadarbības formātos.
 • Izpratne par Austrumeiropas valstu, Dienvidkaukāza valstu un Centrālāzijas valstu iekšpolitisko un ārpolitisko dinamiku, tostarp mijiedarbību ar Krieviju un citiem reģionālajiem un globālajiem varas centriem.
 • Prasme patstāvīgi veikt liela apjoma analītisko darbu, kritiski atlasot un izvērtējot informāciju, lai nonāktu pie objektīva un neitrāla risinājuma.
 • Prasme strādāt profesionālā komandā un sadarboties ar sadarbības partneriem – spēja vadīt grupas darbu, pārliecināt citus par savu viedokli, spēja koordinēt pienākumu izpildi, spēja motivēt citus grupas darbā.
 • Prasme veikt liela apjoma individuālo darbu un pieņemt kvalitatīvus lēmumus stresa apstākļos, kad vienlaikus jāpaveic virkne dažādas nozīmības un sarežģītības uzdevumu. Iegūtās prasmes ietver darba plānošanas, uzdevumu prioritizēšanas prasmes, kā arī stresa noturības prasmes.
 • Kompetence integrēt dažādu nozaru metodes un zināšanas jaunu risinājumu izstrādei, piemēram, informācijas tehnoloģiju risinājumus, lai ar to palīdzību iegūtu jaunas zināšanas un risinājumus citos sektoros.
 • Kompetence izstrādāt inovatīvus risinājumus profesionālajā darbā gan akadēmiskajā vidē, gan valsts pārvaldē, gan arī nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbības vidē.

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, patstāvīgo darbu (eseju, referātu) formā un noslēgtas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. Tāpat paredzēti ārpusstudiju braucieni ir studiju programmā analizējamo reģionu valstīm.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka

Darba iespējas pēc studijām

Studijas programmā Krievijas un Eirāzijas studijas palīdzēs veidot karjeru kā Latvijā, tā arī starptautiskā līmenī. Potenciālo darba devēju vidū ir Ārlietu ministrija, tostarp Latvijas vēstniecības ārvalstīs, Aizsardzības ministrija, augstākās izglītības iestādes, domnīcas, starptautiskās organizācijas un starptautiskie uzņēmumi ar specializāciju šajos Eirāzijas reģionos, kā arī Latvijā izvietotās citu valstu vēstniecības.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; ja bakalaura grāds iegūts citās zinātnēs, – pārrunas ar programmas vadītāju
 • Angļu valodas zināšanu apliecinājums - CE angļu valodā vai starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāts:
  • IELTS
  • Toefl
  • Cambridge English Certificate (Proficiency)
  • Cambridge English Certificate (Advanced)
  • Cambridge English Certificate (First)
  • Pearson PTE General
  • ESOL English B2 Test
  • ECL language test
 • Eseja par iecerēto maģistra darba tematu un motivācijas vēstule angļu valodā
Dokumenti, kas jāiesniedz (ES pilsoņiem)
 • Reflektanta elektronisks pieteikums RSU e-Uzņemšanas portālā https://admission.rsu.lv/en/login
 • Bakalaura grāda diploma un diploma pielikuma oriģināls vai apstiprināta kopija
 • Angļu valodas zināšanu apliecinājums
 • Reflektanta motivācijas vēstule (aizpildīta RSU veidlapa)
 • Eseja par iecerēto maģistra darba tematu
 • Pases (datu lapa) vai personas apliecības (identifikācijas kartes) kopija
 • Apliecinājums par pieteikuma maksas apmaksu
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido akadēmiskais bakalaura vai 2. līmeņa profesionālā bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs un diploma pielikums; eseja par iecerēto maģistra darba tematu; reflektanta motivācijas vēstule un tās saturs; starptautiskās testēšanas institūcijas testa rezultāts (augstākā izglītība ne-ES/EEZ valstī); Skype intervija ar reflektantu.

Vienādu vērtējumu gadījumā kā priekšrocība tiek uzskatīta zinātniskās publikācijas, dalība zinātniskās konferencēs, kā arī dokumentāli apliecinātas labākas angļu valodas zināšanas.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Docētāji

Dekāns, Docētājs
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Vadītāja, Studiju programmas vadītāja
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente
Pētnieka p.i.
Pasniedzēja

 

NAP_ESF_0_0.png

Projekts nr. 8.2.1.0/18/A/014 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Kontaktinformācija