Pārlekt uz galveno saturu
Akadēmiskā personāla atlase

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijā ar vīziju kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

 

Vadošais pētnieks

Prasības

 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Spēkā esošs Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss
 • Ne mazāk kā triju gadu zinātniskā vai akadēmiskā darba pieredze
 • Savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu zinātniskās pētniecības darbu
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Projekts vai struktūrvienība Amata vietu skaits
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)", Nr. VPP-COVID-2020/1-0010
 
1
Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē/Life with COVID-19", Nr. VPP-COVID-2020/1-00131
Memento mori: Dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē
 
1
Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier" (NanoTENDO) Nr.1.1.1.5/ERANET/20/021
COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana", Nr. VPP-COVID-2020/1-00113
Biomarķieru atlase ME/HNS pacientu stratifikācijai un ārstēšanas uzraudzībai / optimizēšanai1
Zinātnes pārvalde1
Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra1
Bērnu ķirurģijas katedra3
Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra1
Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra1
Iekšķīgo slimību katedra2
Infektoloģijas katedra3
Komunikācijas fakultāte1
Ķirurģijas katedra3
Morfoloģijas katedra2
Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts1
Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra1
Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra1
Onkoloģijas institūts1
Pediatrijas katedra4
Pedagoģiskās izaugsmes centrs2
Psihiatrijas un narkoloģijas katedra1
Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs1
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra3
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra2
Zobu terapijas un mutes veselības katedra1
Pētnieks

Prasības

 • Doktora grāds atbilstīgā nozarē
 • Autors zinātnes nozarei atbilstošām zinātniskām publikācijām
 • Pieredze pētnieciskajā darbā
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • Labas datorprasmes
Projekts vai struktūrvienība Amata vietu skaits
Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām1
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)", Nr. VPP-COVID-2020/1-0010
 
2
Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē/Life with COVID-19", Nr. VPP-COVID-2020/1-0013
 
7
Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī.", Nr. 19-00-A01612-000013 1
Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem", Nr. VPP-COVID-2020/1-00238
Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās", Nr. VPP-COVID-2020/1-00041
Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā", Nr. VPP-COVID-2020/1-00081
COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana", Nr. VPP-COVID-2020/1-00111
Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085 1
COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana", Nr. VPP-COVID-2020/1-00113
Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier" (NanoTENDO) Nr.1.1.1.5/ERANET/20/021
COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana", Nr. VPP-COVID-2020/1-00113
Dzemdes kakla vēža ierobežošana: inteliģenti un personalizēti risinājumi vēža skrīningam" Nr.EMP4161
Jauna pieeja ar C hepatītu saistīta vēža aktīvai imūnterapijai (LIVE®VAC)"1
Zinātnes pārvalde1
Anatomijas un antropoloģijas institūts2
Biomehānikas zinātniskā laboratorija1
Bioķīmijas zinātniskā laboratorija1
Fizikas katedra1
Komunikācijas fakultāte1
Labklājības un sociālā darba katedra1
Patoloģijas katedra1
Pediatrijas katedra1
Projektu izstrādes un pētniecības laboratorija1
Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra2
Transplantoloģijas zinātniskā laboratorija1

Iesniedzamie dokumenti

 1. RSU rektoram adresēts pieteikums dalībai konkursā uz izsludināto amata vietu (pielikums Nr.1)
 2. Struktūrvienības, zinātniskās institūcijas vai cita rekomendācija (pielikums Nr.2)
 3. CV Europass formātā
Amata vietai var būt nepilna slodze.
Darba alga: no 950.00 EUR (bruto) mēnesī

Lūdzam sūtīt pieteikumu zinatneatrsu[pnkts]lv vai iesniegt to Rīgas Stradiņa universitātes Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, LV-1007 līdz 11. decembrim. Pieteikumā jānorāda amats un struktūrvienības vai projekta nosaukums.