Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā vai deju un kustību terapijā, vai mūzikas terapijā, vai drāmas terapijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 100/150
Lekciju norises vieta: Rīga
2,5 gadi
Pk., S.
9.00–19.00
Vietu skaits:
10 budžeta
2 maksas

4 maksas*

7335 EUR/gadā

*Maksas vietas ar atlaidi – 2500 EUR

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.
Uzņemšana deju un kustību terapijas un drāmas terapijas specializācijā notiks 2023./2024. akadēmiskajā gadā (2023. gada vasarā). Uzņemšana mūzikas terapijas un vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijā plānota 2024./2025. akadēmiskajā gadā (2024. gada vasarā).

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā, sakārtotā un atbalstošā vidē, kur vienlīdz augstu tiek vērtēts gan darbs grupās un komandās, gan studentu patstāvīgais darbs. Šīs ir pilna laika studijas, kas ietver 40 stundu darbu nedēļā ar 12–16 kontaktstundām (pamatā piektdienās un sestdienās) un pietiekami apjomīgu darbu patstāvīgi.

Studiju saturs

Studiju laikā apgūsi medicīnas un veselības zinātņu, psiholoģijas un konsultēšanas, kā arī izvēlētās mākslas terapijas specializācijas kursus, iegūstot zināšanas un prasmes darbam ar dažāda vecuma klientiem vai pacientiem, kuriem ir fiziskas saslimšanas, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Apmēram ceturtdaļu no studiju apjoma veido prakse veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs. Tā norit visu studiju garumā, nodrošinot iespēju praktizēt iegūtās zināšanas uzreiz pēc to apguves teorētiskajos kursos un panākot, ka attīstās tavas praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam profesijā multiprofesionālas komandas ietvaros vai privātpraksē. Studijas caurvij tēze par pierādījumos balstītu praksi, kas jāpielieto ikvienam, kurš piedalās ārstniecībā, un pētnieciskais darbs visā studiju laikā, kas noslēdzas ar maģistra darba aizstāvēšanu. Nozīmīga studiju sastāvdaļa ir arī personīgā pieredze, uz savas ādas izmēģinot metodes un tehnikas, kas tiek pielietotas izvēlētajā mākslas terapijas specializācijā, kā arī supervīzijas, kuru laikā studenti gan paši saņem, gan arī sniedz atbalstu, lai sekmētu savu un kolēģu profesionālo izaugsmi.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
VPUPK_009Deju un kustību terapija IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Vende-Kotova6 / 9
VPUPK_016Drāmas terapija IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska6 / 9
VPUPK_239Grupu konsultēšana mākslu terapijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča2 / 3
VPUPK_029Individuālā konsultēšana mākslu terapijā un psihodinamikaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIndra Majore-Dūšele4 / 6
REK_132Individuālā mākslu terapija praksēRehabilitācijas katedraJana Duhovska10 / 15
REK_185Izvērtēšana praksēRehabilitācijas katedraJana Duhovska2 / 3
VPUPK_042Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
VPUPK_267Kvalifikācijas eksāmensVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča4 / 6
VPUPK_301Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamatiVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraSanita Šuriņa4 / 6
VPUPK_261Maģistra darbsVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraSanita Šuriņa12 / 18
REK_136Mākslu terapija grupā praksēRehabilitācijas katedraJana Duhovska10 / 15
VPUPK_065Mākslu terapijas procesa pamatprincipiVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Akmane2 / 3
REK_247Medicīniskā rehabilitācija un komandas darbsRehabilitācijas katedraGuna Bērziņa4 / 6
VPUPK_075Mūzikas terapija IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča4 / 6
VPUPK_307Neiropsiholoģija mākslas terapeitiemVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere 2 / 3
REK_131Novērojuma prakseRehabilitācijas katedraJana Duhovska2 / 3
VPUPK_166Pašefektivitāte un pašregulācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBeate Evelīna Dišlere2 / 3
VPUPK_092Personības un attīstības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Akmane2 / 3
VPUPK_096Pētījuma metodoloģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraSanita Šuriņa4 / 6
VPUPK_097Pētījums praksēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča2 / 3
VPUPK_333Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamatiVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska4 / 6
VPUPK_105Profesionālās izaugsmes grupaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Akmane4 / 6
PUNK_024Psihiatrijas pamatiPsihiatrijas un narkoloģijas katedraJeļena Vrubļevska4 / 6
VPUPK_305Psihosomātiskā medicīnaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraVelga Sudraba2 / 3
VPUPK_225Supervīzijas grupaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča4 / 6
VPUPK_247Veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Gulbe2 / 3
VPUPK_147Vizuāli plastiskās mākslas terapija IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Akmane4 / 6

Studiju metodes

Studiju formas ir lekcijas un nodarbības, semināri un supervīzijas, konsultācijas, kā arī studentu patstāvīgais darbs un prakse ārpus augstskolas. Studijās dominē aktīvās mācību metodes, kas tev ļaus integrēt iegūtās zināšanas ar praktiskām iemaņām: interaktīvās metodes, diskusijas, lomu spēles, simulācijas. Pateicoties RSU tehniskajam nodrošinājumam, docētājiem ir iespēja izmantot multimediju tehnoloģijas, integrējot audio, video un citas informācijas nodošanas formas, kā arī arvien aktīvāk izmantojot e-vides piedāvātās iespējas.

Studiju laikā būs iespējams iesaistīties konferenču un vieslektoru vizīšu organizēšanā, kā arī doties Erasmus+ praksē uz kādu no partnerinstitūcijām jeb paša izvēlētu galamērķi.

Studiju programmai ir cieša sadarbība ar profesionālajām organizācijām, tādēļ studentiem ir iespējams iesaistīties gan asociāciju darbā, gan piedalīties to organizētajos pasākumos – vasaras skolās, meistarklasēs, semināros.

Studiju norises vietas

Studiju laikā paredzētās piecas prakses tiek organizētas ārpus RSU telpām – veselības, sociālās aprūpes un speciālās izglītības iestādēs.

Pateicoties interesei par mākslas terapeitu pakalpojumiem un to potenciālo nodarbināšanu pēc studiju beigām, šajā programmā ir pieejams ap 40 vietām, kurās studenti tiek gaidīti praksē ne tikai Rīgā un Jūrmalā, bet arī Jelgavā, Ogrē, Ikšķilē, Salaspilī, Liepājā, Valmierā, Lielvārdē un citviet, kur sadarbība ar prakses vietām dibināta, balstoties uz studentu lūgumu par viņiem ģeogrāfiski ērtāku prakses vietu nodrošināšanu.

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventi iegūst profesionālā maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikāciju ar specializāciju mūzikas, drāmas, deju un kustību vai vizuāli plastiskās mākslas terapijā, un kā mākslas terapeiti strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības iestādēs. Zināmākās no tām:

 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,
 • Piejūras slimnīca,
 • Ogres slimnīca,
 • rehabilitācijas centri Vaivari, Līgatne un Krimulda,
 • Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra filiāles Veldre un Pārdaugava,
 • slimnīca Ģintermuiža,
 • klīnika Dzintari,
 • sociālās aprūpes centri Ezerkrasti, Ciāna, Stella maris,
 • SOS Bērnu ciemats Valmierā,
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas klīnika,
 • Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca,
 • Latvijas Jūras medicīnas centrs,
 • Klīnika Vivendi,
 • Kūrorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri,
 • u. c.

Absolventi

makslas terap.jpg

Man vienmēr ir paticis raudzīties uz cilvēkiem psiholoģiski, un kopš mazotnes esmu dejojusi. Kad apzinājos, ka vēlos savas intereses sasaistīt profesionāli, man vēl nebija ideju, kā to varētu apvienot. Drīz vien es uzzināju par jaunu programmu RSU – deju un kustību terapija – un uzsāku studijas.

Zanda Lauva, absolvente ar speciālizāciju deju un kustību terapijā

Vairāk informācijas par mūsu absolventiem un viņu darbavietām var uzzināt šādās vietnēs: www.dkt.lv, www.muzikasterapija.lv, www.dramasterapija.lv, www.arttherapy.lv, www.maksluterapija.lv.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība valsts akreditētā studiju programmā sekojošās tematiskajās jomās: mākslas, humanitārās zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, veselības aprūpe, veselības zinātne, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes 
 • Reflektantiem bez iepriekšējas augstākās izglītības (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) veselības aprūpē vai veselības zinātnē  jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka reflektants sekmīgi nokārtojis sagatavošanas kursus studijām RSU studiju programmā Mākslas terapija
 • Profesionālo iemaņu pārbaudījums:
  • vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijas pretendentiem jāprezentē savu mākslas darbu portfolio, kā arī klātienē jārada mākslas darbi par uzdoto tēmu un refleksija par pieredzi;
  • deju un kustību terapijas specializācijas pretendentiem jārāda kustību improvizācija un refleksija par pieredzi;
  • mūzikas terapijas specializācijas pretendentiem jārāda klavieru un vokālā improvizācija individuāli un grupā un refleksija par pieredzi;
  • drāmas terapijas specializācijas pretendentiem jārāda teātra improvizācija individuāli un grupā un refleksija par pieredzi
 • Iepriekšējā pieredze mākslas terapijā, tostarp
  • individuālā pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) un/ vai terapeitiskās grupas pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita;
  • individuālā pieredze psihoterapijā un/ vai terapeitiskās grupas pieredze psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā;
  • dalība ar mākslas terapiju saistītā meistarklasē, seminārā, konferencē
 • Intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas terapijā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma, pētnieciskajām interesēm studiju laikā izstrādājamā maģistra darba ietvaros, kā arī resursiem un iespējamajām grūtībām studiju procesā. Intervijas laikā komisijas ieskatā var tikt uzdoti arī citi jautājumi.
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Sertifikāti vai apliecības (ne vairāk kā trīs), kas apliecina pieredzi mākslas terapijā (ja tāda ir)
 • Sertifikāts, kas apliecina, ka reflektants sekmīgi nokārtojis sagatavošanas kursus studijām RSU programmā Mākslas terapija (neattiecas uz reflektantiem, kuriem iepriekšējā izglītība iegūta veselības aprūpē, veselības zinātnē)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Dzīvesgājuma apraksts (CV)
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Iestājpārbaudījuma apraksts

Intervija

 • Pamatjautājumi – Kā jūs izvēlējāties šo studiju programmu? Ko jūs zināt par izvēlēto mākslas terapijas specializāciju? Kāda ir jūsu pieredze? Ar kādu grupu un kādā vidē pēc studiju beigšanas jūs vislabprātāk strādātu? Kādas ir jūsu pētnieciskās intereses mākslas terapijā? Cik lielā mērā esat pazīstams ar studiju programmu? Kā jūs vērtējat, kas varētu būt jūsu resursi un grūtības studiju procesā?

Profesionālais pārbaudījums vienā no specializācijām

1. Vizuāli plastiskās mākslas terapijas specializācijā

 • Savu darbu portfolio prezentēšana
  • Prasības portfolio noformējumam: tajā iekļautas 10 mākslas darbu fotogrāfijas, norādot mākslas darba lielumu, radīšanas gadu, tehniku/-as, nosaukumu (ja ir).
 • Pārbaudījums specializācijā – mākslas darbu radīšana atbilstīgi uzdotajai tēmai (40 min.).
 • Vērtēšanas kritēriji:
  • spēja izmantot mākslas līdzekļus un tehnikas,
  • spēja lietot un izprast mākslas valodu,
  • spēja izmantot grafiskās un krāsu kompozīcijas pamatprincipus,
  • spēja uz pašrefleksiju par mākslas radīšanas procesu un tā rezultātu,
  • spēja piešķirt mākslas darbam jēgu.

2. Deju un kustību terapijas specializācijā

 • Kopēja iesildīšanās, kurās tiktu vērtēta ķermeņa daļu integrācija un spēja izmantot apkārtējo telpu, kustību vārdnīcas bagātīgums, spēja improvizēt, izmantojot kustību, spēja iemiesot dažādas kustību kvalitātes.
 • Darbs pāros (kustību atspoguļošanas uzdevums), kurā tiks vērtēta spēja iemiesot un atspoguļot pārinieka kustību kvalitātes, prasme uzņemtie līderību un vadīt kustību procesu tā, lai otram pāriniekam būtu komfortabli un viņš spētu sekot vadītājam (tādējādi tiks izvērtēta empātijas spējas), kreativitāte un prasme improvizēt, izmantojot kustību un deju.
 • Reflektīvā daļa, kurā tiks izvērtēta spēja reflektēt par piedzīvoto praktiskajā daļā – savu pieredzi un izjūtām.

3. Mūzikas terapijas specializācijā

 • Uzdevums – instrumentālā un vokālā improvizācija.
 • Vērtēšanas kritēriji:
  • spēja muzicēt ar instrumentu un ar balsi,
  • spēja lietot mūzikas valodu un tās elementus,
  • spēja lietot nošu pierakstu mūzikā,
  • spēja uz pašrefleksiju par mūzikas radīšanas procesu un tā rezultātu,
  • spēja piešķirt skaņdarbam jēgu.

4. Drāmas terapijas specializācijā

 • Uzdevums – iejusties piedāvātajās lomās un veidot ainu ar dažām no tām.
 • Vērtēšanas kritēriji:
  • spēja iejusties dažāda rakstura lomās,
  • spēja improvizēt, būt spontānam, radošam,
  • spēja atpazīt un sajust emocijas, tās izpaust,
  • spēja reflektēt par sevi, procesu un rezultātu.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Mākslas terapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:

 1. Intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi mākslas terapijā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma un pētnieciskajām interesēm studiju laikā izstrādājamā maģistra darba ietvaros, kā arī resursiem un iespējamajām grūtībām studiju procesā. Intervijas laikā komisijas ieskatā var tikt uzdoti arī citi jautājumi; maksimālais vērtējums – 20 punkti,
 2. Profesionālo iemaņu pārbaudījums; maksimālais vērtējums – 20 punkti,
 3. Pieredze mākslas terapijā; maksimālais vērtējums – 10 punkti. Iesniedzamas apliecinājumu, sertifikātu vai apliecību kopijas, kopsummā ne vairāk kā 3 dokumenti, un pieredze tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:
 • 10 punkti: individuālā pieredze mākslas terapijā un/vai terapeitiskās grupas pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita 26 un vairāk stundu apjomā;
 • 7 punkti: individuālā pieredze mākslas terapijā un/vai terapeitiskās grupas pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita 11-25 stundu apjomā;
 • 3 punkti: individuālā pieredze mākslas terapijā un/vai terapeitiskās grupas pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita 5-10 stundu apjomā;
 • 5 punkti: individuālā pieredze un/ vai terapeitiskās grupas pieredze psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā 26 un vairāk stundu apjomā;
 • 3,5 punkti: individuālā pieredze un/ vai terapeitiskās grupas pieredze psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā 11-25 stundu apjomā;
 • 1,5 punkti: individuālā pieredze un/ vai terapeitiskās grupas pieredze psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā 5-10 stundu apjomā;
 • 0,5 punkti: 
  • dalība ar mākslas terapiju (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapiju) saistītā meistarklasē, seminārā, konferencē vismaz 4 stundu apjomā;
  • individuālā pieredze un/ vai terapeitiskās grupas pieredze mākslas terapijā (deju un kustību, drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijā) pie sertificēta mākslas terapeita vismaz 4 stundu apjomā;
  • individuālā pieredze un/ vai terapeitiskās grupas pieredze psihoterapijā pie speciālista, kas iekļauts Latvijas Psihoterapeitu biedrības vai Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijas reģistrā vismaz 4 stundu apjomā.
 • Lūdzam vērst uzmanību, ka viena veida pieredzes stundas tiek summētas un punkti aprēķināti par stundu kopējo summu atbilstoši norādītajam. Piemēram, apliecinājumi par 9 un 11 stundu pieredzi mākslas terapijā kopsummā veido 20 pieredzes stundas, kas atbilst 7 punktiem. 

Gala vērtējumu aprēķina, iegūto summu dalot ar 5.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija