Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
T., C.
9.00–19.00
Vietu skaits:
10 budžeta
3000 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Uzturzinātnes absolventi veicina sabiedrības veselību, sniedz ieguldījumu Eiropas uzturpolitikas mērķu sasniegšanā un veic zinātnisko darbību. Viņi ir apguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

Studiju vide un metodes

Studiju laikā studenti apgūst padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un, beidzot studijas, spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas un veselības jomā, spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

Studiju programmu veido A daļas pamatkursi un B daļas izvēles kursi, kursa darbs un maģistra darbs. Studiju process ir organizēts pēc moduļu principa, paredzot studentu aktīvu patstāvīgo darbu.

1. studiju gads

 

Pamatkursi

 • Uzturpolitika un uzturzinātne
 • Sabiedrības veselība un epidemioloģija
 • Cilvēka bioķīmija un molekuklārā bioloģija
 • Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā
 • Pārtikas ķīmija
 • Pārtikas produktu uzturvērtība
 • Bērnu un pusaudžu uzturs
 • Uztures un vielmaiņas novērtēšana
 • Uzturs sievietēm
 • Uzturs gados veciem cilvēkiem
 • Uzturs un fiziskā slodze
 • Pārtikas produktu tehnoloģijas
 • Pārtikas un uztura kvalitāte
 • Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi

Izvēles kursi

 • Pārtikas mikrobioloģija
 • Cilvēka anatomija
 • Uztura nepanesība un alerģijas
 • Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana
 • Patērētājs un pārtikas mārketings
 • Pārtikas produktu iesaiņošana
 • Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produkti u. c.
  2. studiju gads

  Pamatkursi

  • Medicīniskais uzturs akūtu un hronisku slimību ārstēšanā
  • Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi
  • Bioloģiskā statistika
  • Uzturs un mutes veselība
  • Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanā

  Izvēles kursi

  • Uzturs slimību profilaksē
  • Uztura terapijas praktiskie aspekti u. c.

  Studiju noslēgumā būs jāizstrādā un jāaizstāv maģistra un kursa darbs.

  Studijās apgūstamās zināšanas un prasmes

  Studiju programmas apguves rezultātā studējošie zinās:

  • Par uztura un pārtikas politikas attīstības gaitu Latvijā un Eiropā, kā arī pasaulē.
  • Par uzturvielu daudzuma nodrošināšanu cilvēkam atkarībā no fiziskās aktivitātes, fizioloģiskā un veselības stāvokļa; par bioķīmisko procesu cilvēka organismā.
  • Par uztures un vielmaiņas novērtēšanas metodēm un šo metožu nozīmi uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā.
  • Par uztura uzņemšanas, gremošanas un pamatsubstrātu izmantošanas funkciju konkrētos regulācijas mehānismos.
  • Par ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojuma iespējām uzturzinātnē.
  • Par epidemioloģisko pētījumu plānošanas paņēmieniem, veselības aprūpes sistēmas funkcijām, veselības datu ieguves avotiem un dažādu problēmu noskaidrošanai veicamo pētījumu uzbūves pamatprincipiem.
  • Par attīstības tendencēm uzturzinātnē, jauno pārtiku un ģenētiski modificētu pārtiku.
  • Par pārtikas piedevām, pārtikas nekaitīgumu un kvalitātes sistēmu pārtikas apritē.

  Studiju programmas apguves rezultātā studējošie spēs:

  • Efektīvi plānot uztura un pārtikas politiku (ieviešanu, monitoringu, novērtēšanu, u. c.).
  • Izmantot iegūtās zināšanas, lai kritiski izvērtētu enerģijas un uztura rekomendētās vērtības un vadlīnijas Latvijā un Eiropā.
  • Sekmēt veselīga uztura pamatprincipu ieviešanu, tādējādi veicinot slimību profilaksi.
  • Izvēlēties un pielietot dažādas zinātnisko pētījumu metodes faktisko problēmu risināšanā, analizēt un interpretēt pētījuma rezultātus maģistra darbā.
  • Argumentēt ieteiktos uztura un veselības riskus dažādās jaunās situācijās un izveidot stratēģijas individuālai zināšanu apguvei un ilglaicīgai uzturzinātnes attīstībai.
  • Izprast pārtikas produktu sastāvdaļu bioķīmiskās, fermentatīvās un ķīmiskās pārvērtības, izmantojot teorētiskās atziņas par vielu uzbūvi.
  • Izstrādāt un ieteikt dažādām cilvēku grupām zinātniski pamatotu sabalansētu diennakts uzturu.
  • Ieteikt pareizu un sabalansētu uzturu dažādiem sievietes dzīves periodiem; izprast izmaiņas organismā novecošanas procesā, uztura vielu uzsūkšanos, metabolismu audos.
  • Izprast mutes nozīmi uztura uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā.
  • Izprast uztura lomu imūndeficīta un ģenētisko traucējumu korekcijā un profilaksē.
  • Modificēt medicīnisko uzturu hronisko slimību slimniekiem, balstoties uz apgūtajiem zinātnes atzinumiem par hronisko slimību cēloņiem, rašanās mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem.
  • Modificēt medicīnisko uzturu akūtās situācijās, balstoties uz zinātnes atzinumiem par akūtu stāvokļu etioloģiju, malnutrīcijas mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem.
  • Apstrādāt mērījumu rezultātus un anketēšanas datus, veikt vienkāršāko statistisko hipotēžu pārbaudi un izveidot savu datu bāzi.
  • Analizēt un izvērtēt jaunāko informāciju un tendences pārtikas produktu ražošanā, tirgū un šo produktu pielietojamību uzturā veselības veicināšanai.
  • Veikt epidemioloģiskus un socioloģiskos pētījumus, identificēt un novērtēt ar uzturu un ēšanas paradumiem saistītos riska faktorus, veikt to analīzi un izteikt priekšlikumus stāvokļa uzlabošanai (tie, kuri izstrādā maģistra vai kursa darbus par minētiem jautājumiem, var to izpildīt).
  • Plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē, sekmējot maģistra studiju beigušo speciālistu zinātnisko konkurentspēju pasaules un Eiropas uzturzinātņu jomā.
  • Turpināt akadēmisko izglītību (doktorantūrā) veselības zinātnes specialitātē.
  • Strādāt ar uztura un pārtikas jautājumiem saistītās izglītības iestādēs.

  Studiju metodes

  • Lekcijas
  • Praktiskās nodarbības
  • Semināri
  • Patstāvīgie darbi
  Apgūstamie studiju kursi

  Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
  SUUK_174Aptaukošanās un tās ārstēšanaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_006Bērnu un pusaudžu uztursSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LBTU_007Bioloģiskās lauksaimniecības produktiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LLU_008Bioloģiskās lauksaimniecības produktiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  SL_014BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce2 / 3
  LU_024Cilvēka anatomijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_001Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
  LU_023Dzeramais ūdens Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_005Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismāSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane3 / 4.5
  LU_011Informācijas tehnoloģijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LBTU_002Jauna pārtika un ģenētiski modificētie organismiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LLU_003Jauna pārtika un ģenētiski modificētie organismiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  SUUK_036Kursa darbsSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
  SUUK_040Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane20 / 30
  LU_017Medicīniskais uzturs akūto slimību ārstēšanāSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_016Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanāSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane4 / 6
  LU_014Metabolais sindroms un medicīniskā uztura teorijas pamatprincipiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_002Pārtikas ķīmijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane3 / 4.5
  LU_021Pārtikas ķīmijas teorētiskie pamatiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_022Pārtikas mikrobioloģijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LLU_007Pārtikas produktu iesaiņošanaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LBTU_006Pārtikas produktu iesaiņošanaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LLU_002Pārtikas produktu tehnoloģijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LBTU_001Pārtikas produktu tehnoloģijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_003Pārtikas produktu uzturvērtībaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LBTU_003Pārtikas un uztura kvalitāteSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LLU_004Pārtikas un uztura kvalitāteSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LLU_006Patērētājs un pārtikas mārketingsSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LBTU_005Patērētājs un pārtikas mārketingsSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_019Sabiedrības veselība un epidemioloģiskie pētījumiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  SUUK_078Skābekļa atvasinājumi un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnāSporta un uztura katedraAndrejs Šķesters2 / 3
  LU_010Svešvaloda specialitātēSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_007Uztura bagātinātāji un pārtikas piedevasSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_012Uztura nepanesamības un alerģijasSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  LU_018Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumiSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  DUGK_003Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodosDzemdniecības un ginekoloģijas katedraDace Rezeberga 2 / 3
  SUUK_165Uztura terapijas praktiskie aspektiSporta un uztura katedraLaila Meija2 / 3
  MMK_008Uztura un vielmaiņas novērtēšanaMutes, sejas un žokļu ķirurģijas un mutes medicīnas katedraGuntars Selga2 / 3
  SUUK_105Uzturpolitika un uzturzinātneSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
  SUUK_108Uzturs gados veciem cilvēkiemSporta un uztura katedraDaina Zepa2 / 3
  LU_015Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanāSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
  SUUK_110Uzturs slimību profilaksēSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
  SUUK_151Uzturs un fiziskā slodzeSporta un uztura katedraMāra Kampara2 / 3
  MMK_010Uzturs un mutes veselībaMutes, sejas un žokļu ķirurģijas un mutes medicīnas katedraGuntars Selga2 / 3
  LU_025Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšanaZobu terapijas un mutes veselības katedraAnda Brinkmane2 / 3

  Studiju norises vietas

  • RSU centerālā ēka Rīgā, Dzirciema ielā 16
  • Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a
  • LU Dabas māja Rīgā, Jelgavas ielā 1
  • LU Zinātnes māja Rīgā, Jelgavas ielā 3
  • LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte Jelgavā, Rīgas ielā 22
  • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Rīgā, Pilsoņu ielā 13
  • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietne Gaiļezerā Rīgā, Juglas ielā 20
  • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gerontoloģijas centrs stacionārā Biķernieki Rīgā, Lielvārdes ielā 69
  • Rīgas Dzemdību nams Rīgā, Miera ielā 45
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

  Īpaši izceļama jaunā un modernā mācību virtuve Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kurā studējošie praktiski apgūst veselīga uztura gatavošanas pamatus.

  Studijas notiek arī šādos zinātniskās pētniecības institūtos: LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts, Organiskās sintēzes institūts, LU Tirgzinības un kvalitātes vadības institūts, Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrijas pārziņā esošais Latvijas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departaments.

   

  Darba iespējas pēc studijām

  Studiju programmas absolventi var strādāt dažādās jomās:

  • par ekspertiem uztura jautājumos plašsaziņas līdzekļos, par pārtikas tirgvedības speciālistiem, pārtikas produktu ekspertiem, veselības veicināšanas jomas un normatīvo dokumentu izstrādes ekspertiem pārtikas jomā, patērētāju aizsardzības tiesību speciālistiem;
  • iestādēs un uzņēmumos, kur nepieciešami speciālisti ar ārstniecības personas sertifikātu: klīnikās, rehabilitācijas centros;
  • uzturzinātniekiem zinātniskās un sabiedrības veselības institūcijās, profesionālās sporta komandās.

  Absolventi

  Signe-Rinkule.png

  Mani vienmēr interesējusi medicīna. Arī pirmā profesija (esmu fizioterapeite) ir saistīta ar medicīnu. Domāju, ka katra cilvēka dzīvē pienāk laika posms pārdomām un ir vēlēšanas kaut ko mainīt vai iemācīties no jauna. Uzturs man ir interesējis vienmēr un tieši tajā laikā tika izveidota jaunā bakalaura programma Uzturs, kurā nolēmu studēt. Tālāk., turpinot studijas, ieguvu veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē. Savu darbības virzienu esmu izvēlējusies saistībā ar sportu. Strādāju ar dažāda ranga sportistiem Latvijas Olimpiskajā vienībā, lasu lekcijas un vadu nodarbības RSU un Latvijas Sporta akadēmijā. Daudz piedalos projektos saistībā ar jauno sportistu, viņu treneru un vecāku izglītību. Ļoti svarīgi izprast nepieciešamā uztura lietderīgumu dažādās situācijas un slodzēs, atkarīgi no sportaveidiem un mērķiem. Jāatceras, ka mums pašiem visu laiku jāpilnveidojas, jāmācās un jāapgūst jaunas zināšanas, lai varētu vadīt interesantas un lietderīgas lekcijas un nodarbības studentiem. Mūsu iegūtās zināšanas tiek balstītas uz zinātnisko pētījumu datiem. Manas izvēlētās profesijas ļoti labi papildina viena otru.

  Signe Rinkule, Latvijas Olimpiskās vienības uztura speciāliste

  Liene Sondore.jpg

  Starpaugstskolu akadēmiskajā maģistrantūras programmā Uzturzinātne iestājos pēc studijām RSU profesionālajā bakalaura programmā Uzturs. Mācības maģistrantūrā man likās loģisks turpinājums bakalaura studijām. Divu gadu mācību procesā ieguvu pārliecinošas zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā un sapratu, ka tiešām esmu īstajā vietā un man patīk mans darbs. Mācību laikā guvu plašāku skatījumu, mācījos analītiski domāt un izteikt viedokli, meklēt un atrast informāciju – tās ir prasmes, kas noder praktiskā darbā ikdienā. Maģistra studijās guvu plašu ieskatu un zināšanas par zinātniski pētniecisko darbību.

  Liene Sondore, sertificēta uztura speciāliste, Latvijas diētas un uztura speciālistu asociācija

  Uzņemšanas prasības

  Obligātās prasības
  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) Medicīnā, Zobārstniecībā vai Pārtikas tehnoloģijā. 
   Bakalaura grāds vai maģistra grāds Dabaszinātnēs, Veselības zinātnēs, Farmācijā, Pārtikas ķīmijā, Pārtikas zinātnē, Veselības izglītībā, Sporta pedagoģijā, Veterinārmedicīnā.
  • Intervija
  Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura vai maģistra diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
  Vērtēšanas kritēriji

  Studiju programmas "Uzturzinātne" reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme un intervijas vērtējums.

  Intervijā tiek ņemts vērā:

  • studiju programmas izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;
  • darba pieredze pētniecībā – bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;
  • reflektanta bioloģijas zināšanu pašnovērtējums;
  • uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs;
  • stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;
  • paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem uzturzinātnes pētījumu virzieniem;
  • maģistra darba iestrāde.

  Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

  Ko studēt tālāk

  Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

  Medicīna

  Socioloģija

  Psiholoģija

   

  Programmas direktors

  Asoc. prof. Ida Jākobsone
  E-pasts: ida[pnkts]jakobsoneatlu[pnkts]lv
  Bioloģijas fakultāte Rīgā, Jelgavas ielā 1
  Tālr. 67033946, 29458258

  Programmas vadītājs LLU

  Prof. Inga Ciproviča
  E-pasts: inga[pnkts]ciprovicaatllu[pnkts]lv

  Programmas direktors

  Kontaktinformācija