Skip to main content
Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

8.2.4. specifiskais atbalsta mērķis Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

1.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

1.1.1.1. pasākums Praktiskas ievirzes pētījumi

1.1.1.2. pasākums Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts