Pārlekt uz galveno saturu

RSU vadība

Augstākā izglītība, RSU, zinātne, RSU finanses kopumā

Veselības aprūpes organizācija, veselības sistēmas, uzņēmējdarbības vadība, izglītība

Izglītība, veselības studiju process
Zinātne, zinātnes projekti, sadarbība
Augstskolas labas pārvaldības prakse, izglītības eksports

Nozaru eksperti

Medicīna, veselības aprūpe
Ekspertīzes jomas
mutes, sejas un žokļu ķirurģija
halitoze, mutes veselība
mutes gļotādas slimības, mutes, sejas un žokļu onkoloģija
ar darbu saistītas slimības, arodslimības, darba apstākļi un to ietekme uz strādājošo veselību, kompensācija arodslimību gadījumos, vides faktoru ietekme uz cilvēka veselību, vides veselība
bērnu abdominālā ķirurģija, bērnu endoskopiskā ķirurģija, bērnu proktoloģija, vispārējā bērnu ķirurģija
bērnu infektoloģija, vispārējā pediatrija
ķirurģija
elektronmikroskopija
bērnu infektoloģija, vispārējā pediatrija
dermatoloģija, veneroloģija
ortodontiskā ārstēšana, sejas un žokļu attīstība
traumatoloģija un ortopēdija
kardioloģija
endokrinoloģija
neiroradioloģija, rezidentu apmācība
reproduktīvā veselība
uroloģija
algoloģija
dermatoloģija, veneroloģija
medicīnas ģenētika (pārmantotais vēzis)
Sociālās un humanitārās zinātnes
Ekspertīzes jomas
ekonomika, finanšu sektors, fiskālā politika, uzņēmējdarbības finanšu vadība, valsts un ES ekonomiskā politika
ES tiesības, starptautiskās publiskās un privātās tiesības, starptautiskās tiesības
globalizācijas procesi, minoritāšu integrācija, patērētāju sabiedrība, politiskā kultūra
izmeklēšanas darbības, kriminālprocesa tiesību vispārīgā un sevišķā daļa, speciālā procesuālā aizsardzība
informācijas sabiedrības tiesības, kiberjurisdikcija, kibernoziegumi, robotikas tiesības, starptautiskās publiskās tiesības
etniskais un kultūras nacionālisms, mediju politika, mediju saturs, plurālisms, sabiedrības integrācija, simbolu politika, sociālā saliedētība
ES ārējās tirdzniecības politika, reģionālā un kohēzijas politika, sociālā politika
dezinformācija, medijpratība, mediju auditorijas, mediju plurālisms, mediju sistēma, mediju uzraudzība un regulācija, plašsaziņas mediji, žurnālistikas kvalitāte un ētika
medicīnas ētika
ārpolitika, politika, starptautiskās attiecības
korupcija, kriminoloģija, narkomānija, noziedzība un tās organizētās formas, tiesības
Latvijas drošības un aizsardzības politika, starptautiskā politika
kriminālprocesa tiesības, krimināltiesības, kriminoloģija, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija
finanšu tirgi, vērtspapīri
ilgtspējīgas attīstības sociālie aspekti, jaunatnes pētījumi, kultūrvide lauku teritorijās
ASV ārpolitika, starptautisko attiecību vēsture, transatlantiskās attiecības
darba aizsardzība, biznesa efektivitāte, cilvēkresursu vadība, kvalitātes vadība un ergonomika
darījumi ar nekustamo īpašumu, ģimenes, mantojuma tiesības, kopīpašums, kopīpašnieku tiesiskās attiecības
medicīnas tiesības, noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, noziegumu atklāšana un novēršana, operatīvā darbība
deju un kustību terapija, psiholoģija

RSU Studējošo pašpārvalde

Studentu dzīve, studiju process