ekspertu katalogs | RSU Pārlekt uz galveno saturu

RSU vadība

Augstākā izglītība, RSU, zinātne, RSU finanses kopumā

prof. Tatjana Koķe
Studiju prorektore
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
tatjana.koke [at] rsu.lv
Izglītība, studiju process
Agrita Kiopa
Zinātņu prorektore
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
D-508.
Agrita.Kiopa [at] rsu.lv
Zinātne, zinātnes projekti, sadarbība
Toms Baumanis
Administrācijas un attīstības prorektors
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
toms.baumanis [at] rsu.lv
Augstskolas labas pārvaldības prakse, izglītības eksports

Akadēmiskais personāls

Psihoterapija, psihosomatiskās slimības un traucējumi, psihiskā veselība
Starptautiskās publiskās tiesības, cilvēktiesības, starpkultūru integrācija un attiecības, filozofija, profesionālā ētika, medicīnas ētika, teoloģija un reliģiju zinātnes
Gastroenteroloģija, iekšķīgās slimības, gremošanas procesi
Ekonomika, valsts ekonomiskā politika, Latvijas darba tirgus, budžets un nodokļi, finanšu sektors, Eiropas ekonomiskā integrācija
Vides veselība
Eiropas tiesības, Eiropas integrācija
Globalizācija, sabiedrība, kultūras teorija, starpkultūru un globālā komunikācija, zīmolu veidošana
Jaunatne, subkultūras
Politika, politikas vēsture, politiskās partijas
Mikrobioloģija
Ārējie sakari, starptautiskā sadarbība, ārvalstu studenti
Rehabilitācija, fizioterapija, sporta medicīna
Kardioloģija, sirds ķirurģija
Bioētika, medicīnas filosofija un ētika
Mākslas terapija, psiholoģija
Psiholoģija, deju un kustību terapija
Uztura zinātne, klīniskā dietoloģija
Bērnu ķirurģija
Anatomija, antropoloģija, histoloģija, embrioloģija, anatomijas vēsture
Vardarbība ģimenē, pret bērnu, bērnu un jauniešu tiesības
Informācija par studiju iespējām, studiju piedāvājums, uzņemšana
Komunikācija, sociālie tīkli, blogi, mediji, sabiedriskās attiecības, reklāma presē, žurnālistika, mediju tirgus procesi, mediju ekonomika
Medicīnas vēsture, Pauls Stradiņš
Sociālā antropoloģija, sabiedrība, sociālpolitika, bij. Dienvidslāvija, politika un ekonomikas antropoloģij, dzimtes, miermīlības studijas, maskulinitāte, Melnkalne
Medicīnas ētikas jautājumi
Ētika, filozofijas jautājumi
Politika, ārpolitika, starptautiskās attiecības
Zobārstniecība, stomatoloģija, ortodontija
Afektu teorija, smadzeņu psihiskā darbība, maģiskā domāšana
Sociālā politika, sociālā darba organizācija, labklājība, sociālās problēmas, sociālais darbs, sociālā darba izglītība un pētniecība
Tiesības, kriminoloģija, organizētā noziedzība, korupcija, narkomānija, noziedzība
Uzturs, diētas
Ekonomika, valsts ekonomiskā politika, uzņēmējdarbības regulēšana

RSU Ķīnas studiju centrs

Ķīniešu valoda, Ķīnas un Tālo Austrumu reģiona politika, kultūra, vēsture

RSU Studējošo pašpārvalde

Studentu dzīve, studiju process