Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zobu higiēnista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
20 maksas
4800 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Gūsi zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu mutes saslimšanu profilaksi, ārstēšanas plāna sastādīšanu, izpildi un izvērtēšanu, kā arī infekcijas kontroles pasākumus gan zobārstniecības kabinetā, gan, sadarbojoties ar citu nozaru pārstāvjiem, arī plašākā sabiedrībā.

Studiju saturs un metodes

1. studiju gads

Veidosi priekšstatu par normāliem un patoloģiskiem cilvēka organisma stāvokļiem un procesiem, apgūstot anatomijas, histoloģijas, mikrobioloģijas, farmakoloģijas, patoloģiskās anatomijas un mutes morfoloģijas, terapeitiskās un ķirurģiskās stomatoloģijas u. c. pamatus, kā arī ētiku, filozofiju, pedagoģiju, valodas. Prakse veselības izglītošanas jomā (skolās, bērnudārzos).

2. studiju gads

Studēsi preklīniskos kursus – zobu protezēšanu, ortodontiju, periodontoloģiju, dentālo rentgenoloģiju, stomatoloģisko saslimšanu profilaksi un bērnu zobārstniecību, sabiedrības veselības aprūpi zobārstniecībā, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzību. Prakstiski apgūsi zobārstniecības disciplīnas, uzsākot darbu ar pacientiem klīnikā un veidosi pētniecisko darbu klīniskā vidē, kas noslēdzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu.

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Semināri
 • Praktiskās nodarbības
 • Problēmsituāciju analīze
 • Referātu izstrāde

Kontaktstundas veido 52 % no mācību kursa apjoma. Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes, lai pilnveidotu tavu spēju kritiski analizēt situācijas, pielietojot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Mācīsies loģiski vērtēt situāciju attīstību un pieņemt lēmumus problēmu risināšanai, attīstīsi saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā, sadarboties ar veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem.

Studiju saturs

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_061Angļu valoda zobārstniecībāValodu centrsTatjana Zakutajeva2 / 3
ZHAS_024Bērnu zobārstniecībaZobu terapijas un mutes veselības katedraIlze Maldupa2 / 3
SL_005Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaMaksims Zolovs1 / 1.5
MK_064Cilvēka anatomijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
ZHAS_001Dentālā anatomijaZobu terapijas un mutes veselības katedraDarja Ķīse1 / 1.5
ZHAS_020Dentālā rentgenoloģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraDita Meistere2 / 3
ZHAS_040Ekonomika un uzņēmējdarbībaZobu terapijas un mutes veselības katedraAnita Kokarēviča2 / 3
ZHAS_041Ekonomika un uzņēmējdarbība IIZobu terapijas un mutes veselības katedraAnita Kokarēviča2 / 3
zhas_022EndodontijaZobu terapijas un mutes veselības katedraAnda Mindere-Gūbele1 / 1.5
AUVMK_020Ergonomija zobārstniecībāAroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
MK_004Funkcionālā histoloģija un embrioloģijaMorfoloģijas katedraMāra Pilmane2 / 3
ZHAS_002GerostomatoloģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraAnda Mironova2 / 3
zhas_039Infekcijas slimībasZobu terapijas un mutes veselības katedraBaiba Rozentāle2 / 3
b_015InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila1 / 1.5
B_025InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila2 / 3
ZHAS_047Izglītojošais darbs - prakse mutes veselības veicināšanā I Zobu terapijas un mutes veselības katedraEgita Senakola2 / 3
ZHAS_048Izglītojošais darbs - prakse mutes veselības veicināšanā IIZobu terapijas un mutes veselības katedraAnda Mironova2 / 3
ZTMVK_040KarioloģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraInguna Rence-Bambīte2 / 3
MUSZKK_006Ķirurģiskā stomatoloģijaMutes, sejas un žokļu ķirurģijas un mutes medicīnas katedraKaspars Stāmers1 / 1.5
ZHAS_035Kvalifikācijas darbsZobu terapijas un mutes veselības katedraEgita Senakola2 / 3
HZK_041Medicīnas ētikaHumanitāro zinātņu katedraVija Sīle2 / 3
BUMK_053Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraDagnija Rostoka2 / 3
ZHAS_029Oklūzijas disfunkcijaZobu terapijas un mutes veselības katedraEgita Senakola2 / 3
BUMK_023Orālā mikrobioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraDagnija Rostoka2 / 3
ZHAS_023Orālā patoloģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraViktors Jankovskis1 / 1.5
ZHAS_011OrtodontijaZobu terapijas un mutes veselības katedraDace Gulīte1 / 1.5
ZHAS_012PedagoģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraAnda Mironova2 / 3
ZHAS_044PeriodontoloģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraUna Stāmere3 / 4.5
ZHAS_014Periodontoloģija - preklīnika un klīnikaZobu terapijas un mutes veselības katedraGunta Nimma4 / 6
ZHAS_043Periodontoloģija-Valsts eksāmensZobu terapijas un mutes veselības katedraEgita Senakola1 / 1.5
ZHAS_015Pētnieciskais darbs zobārstniecībāZobu terapijas un mutes veselības katedraLīga Kroniņa1 / 1.5
ZHAS_016Prakse klīniskā vidēZobu terapijas un mutes veselības katedraGunta Nimma8 / 12
PMUPK_007Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamatiPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
ZHAS_025Sabiedrības veselība un epidemioloģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraLaura Isajeva2 / 3
ZHAS_045Sabiedrības veselības aprūpe zobārstniecībā I Zobu terapijas un mutes veselības katedraEgita Senakola1 / 1.5
ZHAS_046Sabiedrības veselības aprūpe zobārstniecībā IIZobu terapijas un mutes veselības katedraEgita Senakola1 / 1.5
ZHAS_018Saskarsme ar pacientiem bērnu zobārstniecībāZobu terapijas un mutes veselības katedraAnda Mironova2 / 3
FLK_022Speciālā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraDmitrijs Kustovs2 / 3
ZHAS_026Stomatoloģisko saslimšanu profilakseZobu terapijas un mutes veselības katedraAnda Brinkmane6 / 9
ZHAS_042Stomatoloģisko saslimšanu profilakse-Valsts eksāmensZobu terapijas un mutes veselības katedraEgita Senakola1 / 1.5
SUUK_101Uztura zinātne un mutes veselībaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane1 / 1.5
AUVMK_055Vides aroda veselība un Ergonomija zobārstniecībāAroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga2 / 3
AUVMK_045Vides un aroda veselība, vides aizsardzība zobu higiēnistiemAroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
pak_050Vispārējā un orālā patoloģijaPatoloģijas katedraMāris Sperga1 / 1.5
VC_101Zobārstniecības terminoloģija angļu valodāValodu centrsTatjana Zakutajeva2 / 3
ZHAS_009Zobu protezēšanaZobu terapijas un mutes veselības katedraSintija Miļuna1 / 1.5

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Pabeidzot šo studiju programmu, var strādāt par zobu higiēnistu zobārstniecības komandas sastāvā zobārstniecības praksēs un klīnikās, mutes veselības un veselības centros. Pēc diviem praktiski nostrādātiem gadiem iespējams kārtot sertifikācijas eksāmenu Latvijas Zobu higiēnistu asociācijā un saņemt profesionālās darbības sertifikātu.

Absolventi

ieva-mikitanova.jpg

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē man deva iespēju apgūt izvēlēto profesiju, kā arī motivāciju tālākai izglītībai. Patlaban esmu Kanādā, kur strādāju un turpinu studijas savā specialitātē.

Ieva Mikitanova, studiju programmas Zobu higiēnists absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā speciālā izglītība (zobārsta asistents, zobārstniecības māsa, zobu tehniķis, māsa vai feldšeris)
 • CE sertifikāts latviešu valodā 
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE matemātikā
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāt, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments par otro vai trešo profesionālās kvalifikācijas izglītību un tā pielikums "Sekmju izraksts" 
 • Rekomendācija no ārstniecības iestādes, kurā strādā
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Zobu higiēnists reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU otrā līmeņa studiju programmā Zobārstniecība.

Programmas direktors

Kontaktinformācija