Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zobu higiēnista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
30 maksas
4300 EUR/gadā

Gūsi zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu mutes saslimšanu profilaksi, ārstēšanas plāna sastādīšanu, izpildi un izvērtēšanu, kā arī infekcijas kontroles pasākumus gan zobārstniecības kabinetā, gan, sadarbojoties ar citu nozaru pārstāvjiem, arī plašākā sabiedrībā.

Studiju saturs un metodes

1. studiju gads

Veidosi priekšstatu par normāliem un patoloģiskiem cilvēka organisma stāvokļiem un procesiem, apgūstot anatomijas, histoloģijas, mikrobioloģijas, farmakoloģijas, patoloģiskās anatomijas un mutes morfoloģijas, terapeitiskās un ķirurģiskās stomatoloģijas u. c. pamatus, kā arī ētiku, filozofiju, pedagoģiju, valodas. Prakse veselības izglītošanas jomā (skolās, bērnudārzos).

2. studiju gads

Studēsi preklīniskos kursus – zobu protezēšanu, ortodontiju, periodontoloģiju, dentālo rentgenoloģiju, stomatoloģisko saslimšanu profilaksi un bērnu zobārstniecību, sabiedrības veselības aprūpi zobārstniecībā, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzību. Prakstiski apgūsi zobārstniecības disciplīnas, uzsākot darbu ar pacientiem klīnikā un veidosi pētniecisko darbu klīniskā vidē, kas noslēdzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu.

Studiju metodes

 • Lekcijas
 • Semināri
 • Praktiskās nodarbības
 • Problēmsituāciju analīze
 • Referātu izstrāde

Kontaktstundas veido 52 % no mācību kursa apjoma. Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes, lai pilnveidotu tavu spēju kritiski analizēt situācijas, pielietojot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Mācīsies loģiski vērtēt situāciju attīstību un pieņemt lēmumus problēmu risināšanai, attīstīsi saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā, sadarboties ar veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem.

Studiju saturs

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_061Angļu valoda zobārstniecībāValodu centrsTatjana Zakutajeva2 / 3
ZHAS_024Bērnu zobārstniecībaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaDana Romāne2 / 3
SL_005Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaImants Kalniņš1 / 1.5
MK_064Cilvēka anatomijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
ZHAS_001Dentālā anatomijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaDarja Ķīse1 / 1.5
ZHAS_020Dentālā rentgenoloģijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaZanda Bokvalde2 / 3
ZHAS_040Ekonomika un uzņēmējdarbība Zobu higiēnistu akadēmiskā skolaMāra Kakse2 / 3
ZHAS_041Ekonomika un uzņēmējdarbība IIZobu higiēnistu akadēmiskā skolaMāra Kakse2 / 3
ZHAS_022EndodontijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaAnda Mindere-Gūbele1 / 1.5
AUVMK_020Ergonomija zobārstniecībāAroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
MK_004Funkcionālā histoloģija un embrioloģijaMorfoloģijas katedraMāra Pilmane2 / 3
ZHAS_002GerostomatoloģijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaAnda Mironova2 / 3
ZHAS_039Infekcijas slimībasZobu higiēnistu akadēmiskā skolaBaiba Rozentāle2 / 3
B_015InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila1 / 1.5
ZHAS_028Izglītojošais darbs - prakse mutes veselības veicināšanāZobu higiēnistu akadēmiskā skolaEgita Senakola2 / 3
ZHAS_010Izglītojošais darbs mutes veselības veicināšanāZobu higiēnistu akadēmiskā skolaEgita Senakola2 / 3
ZTMVK_040KarioloģijaZobu terapijas un mutes veselības katedraInguna Rence-Bambīte2 / 3
MUSZKK_006Ķirurģiskā stomatoloģijaMutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedraMarina Sevastjanova1 / 1.5
ZHAS_035Kvalifikācijas darbsZobu higiēnistu akadēmiskā skolaEgita Senakola2 / 3
HZK_041Medicīnas ētikaHumanitāro zinātņu katedraIvars Neiders2 / 3
BUMK_053Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraEgija Berga-Švītiņa2 / 3
BUMK_023Orālā mikrobioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraDagnija Rostoka2 / 3
ZHAS_023Orālā patoloģijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaViktors Jankovskis1 / 1.5
ZHAS_011OrtodontijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaDace Gulīte1 / 1.5
PAK_007Patoloģiskā anatomija un orālā morfoloģijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa2 / 0
ZHAS_012PedagoģijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaAnda Mironova2 / 3
ZHAS_044PeriodontoloģijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaUna Stāmere3 / 4.5
ZHAS_014Periodontoloģija - preklīnika un klīnikaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaAnda Mironova4 / 6
ZHAS_043Periodontoloģija-Valsts eksāmensZobu higiēnistu akadēmiskā skolaEgita Senakola1 / 1.5
ZHAS_015Pētnieciskais darbs zobārstniecībāZobu higiēnistu akadēmiskā skolaLīga Kroniņa1 / 1.5
ZHAS_016Prakse klīniskā vidēZobu higiēnistu akadēmiskā skolaGunta Dukse8 / 12
PMUPK_007Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamatiPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
ZHAS_017Sabiedrības veselība un aprūpeZobu higiēnistu akadēmiskā skolaEgita Senakola1 / 1.5
ZHAS_003Sabiedrības veselība un aprūpe zobārstniecībāZobu higiēnistu akadēmiskā skolaEgita Senakola1 / 1.5
ZHAS_025Sabiedrības veselība un epidemioloģijaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaLaura Isajeva2 / 3
ZHAS_018Saskarsme ar pacientiem bērnu zobārstniecībāZobu higiēnistu akadēmiskā skolaLīga Kroniņa2 / 3
FLK_022Speciālā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraMārcis Zeibārts2 / 3
ZHAS_026Stomatoloģisko saslimšanu profilakseZobu higiēnistu akadēmiskā skolaAnda Brinkmane6 / 9
ZHAS_042Stomatoloģisko saslimšanu profilakse-Valsts eksāmensZobu higiēnistu akadēmiskā skolaEgita Senakola1 / 1.5
SUUK_101Uztura zinātne un mutes veselībaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane1 / 1.5
ZHAS_009Zobu protezēšanaZobu higiēnistu akadēmiskā skolaGints Krāģis1 / 1.5

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Pabeidzot šo studiju programmu, var strādāt par zobu higiēnistu zobārstniecības komandas sastāvā zobārstniecības praksēs un klīnikās, mutes veselības un veselības centros. Pēc diviem praktiski nostrādātiem gadiem iespējams kārtot sertifikācijas eksāmenu Latvijas Zobu higiēnistu asociācijā un saņemt profesionālās darbības sertifikātu.

Absolventi

ieva-mikitanova.jpg

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē man deva iespēju apgūt izvēlēto profesiju, kā arī motivāciju tālākai izglītībai. Patlaban esmu Kanādā, kur strādāju un turpinu studijas savā specialitātē.

Ieva Mikitanova, studiju programmas Zobu higiēnists absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā speciālā izglītība (zobārsta asistents, zobārstniecības māsa, zobu tehniķis, māsa vai feldšeris)
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Rekomendācija no ārstniecības iestādes, kurā strādā.
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Zobu higiēnists reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU otrā līmeņa studiju programmā Zobārstniecība.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija