Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais veselības zinātņu bakalaura grāds veselības sportā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
15 maksas
3000 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju saturs un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

 Studēsi obligātos izvēles priekšmetus – aerobiku ūdenī, pilates, medicīnas cigun, deju un kustību terapiju, nūjošanu, veselības vingrošanas nodarbību veidus, velo nodarbības telpās, balneoloģiju, kā arī reklāmu un sabiedriskās attiecības.

2. studiju gads

Studēsi izvēles priekšmetus – peldēšanu, slēpošanu, slidošanu, skrituļslidošanu, vingrošanu grūtniecēm, Feldenkreisa metodi, personības teorijas u. c.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SUUK_214Ātrspēka īpašību attīstīšanaSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks2 / 3
suuk_235Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks14 / 21
SUUK_008Bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes un veselībaSporta un uztura katedraKristīne Kraukle2 / 3
SUUK_018Dažādi fitnesa nodarbību veidiSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
SUUK_019Dažādi veselības vingrošanas nodarbību veidiSporta un uztura katedraMaruta Hoferte2 / 3
vpupk_007Deju un kustību terapijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Vende-Kotova2 / 3
REK_067Fizioterapijas pamatiRehabilitācijas katedraIndra Straumēna2 / 3
SUUK_025Fiziskās aktivitātes pie veselības traucējumiemSporta un uztura katedraMaruta Hoferte4 / 6
B_012Informācijpratība IIBibliotēkaDaiga Spila2 / 3
SUUK_042Medicīnas Cigun metodeSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks2 / 3
SUUK_049NūjošanaSporta un uztura katedraIrēna Upeniece2 / 3
suuk_215Pilates līdzekļi individuālajās nodarbībāsSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
SVUEK_096Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAija Bukova-Žideļūna2 / 3
REK_157Sporta traumas, cēloņi un profilakseRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
SUUK_216Svarbumbu sporta līdzekļi un netradicionālie vingrinājumi fitnesāSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks2 / 3
SUUK_113Vecāka gadagājuma cilvēku fiziskās aktivitātesSporta un uztura katedraMaruta Hoferte2 / 0
SUUK_114Velo nodarbības telpāsSporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_116Veselības un fiziskās sagatavotības novērtēšanaSporta un uztura katedraUna Veseta2 / 3
VPUPK_142Veselības uzvedībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Ieva Smule2 / 3
REK_038Zinātniskā darba metodoloģiskie pamatiRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3

Studiju metodes

Galvenās mācību formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls un apgūtas nepieciešamās praktiskās iemaņas. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, referātu un projektu sagatavošanai. Programmā tiek pielietotas šādas mācību metodes: apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmsituāciju analīze, individuālo un grupu projektu izstrāde un citas metodes.

Studiju norises vieta

 

Darba iespējas pēc studijām

Veselības sporta speciālisti veicina un popularizē fitnesa un veselības nozares attīstību, sekmējot sabiedrības fiziskās veselības nostiprināšanu un veselības profilaksi Latvijā.

Studiju programmas absolventi var strādāt veselības sporta klubos, sporta organizācijās un federācijās, veidot savus uzņēmumus un organizēt savas nodarbības, nodrošinot efektīvas veselības sporta nodarbības atbilstoši katra cilvēka fiziskajam stāvoklim un mērķim, ko viņš vēlas sasniegt, veicot fiziskos vingrinājumus.

Absolventi

eduards-sevcenko.jpg

Izvēlējos studēt Rīgas Stradiņa universitātē, jo tā ir viena no vadošajām augstskolām Latvijā. Tajā ir zinoši, atsaucīgi un motivēt spējīgi pasniedzēji. Zināšanas, ko esmu ieguvis RSU, ir palīdzējušas man kāpt pa karjeras kāpnēm. Studiju gaitā esmu iepazinis daudz jauku cilvēku. Ne mirkli neesmu nožēlojis, ka esmu studējis RSU.

Eduards Ševčenko, studiju programmas Veselības sports absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Pirmā līmeņa profesionālā izglītība – B kategorijas sporta speciālists ar tiesībām strādāt par treneri fitnesā
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
 • Kvalifikācijas darba vērtējums, beidzot studiju programmu "Veselības sporta speciālists" 
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms par iegūtu B kategorijas sporta speciālista kvalifikāciju ar tiesībām strādāt par treneri fitnesā  
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma pielikums 
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE),  kas minēti augstāk, sertifikāti
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības sports reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido kvalifikācijas darba vērtējums studiju programmā "Veselības sporta speciālists".

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija