Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
10 budžeta
12 maksas

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Studēsi sabiedrības veselības teoriju, pētniecības metodoloģiju, epidemioloģiju, kvalitatīvās pētniecības metodes un statistiku.

2. studiju gads

Apgūsi pacientu tiesības, profesionālo ētiku, lietišķo etiķeti un sevis prezentāciju, veselības aprūpes menedžmentu, veselības veicināšanas politiku un praksi, psihosociālās problēmas darba vietā u. c. Studiju noslēgumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

 

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas interaktīvu lekciju, nodarbību, semināru un studentu patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VPUPK_244Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
SVUEK_002Ārkārtējo epidemioloģisko situāciju pārvaldīšanaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIndra Liniņa2 / 3
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SVUEK_063Epidemioloģija ISabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraUna Kojalo2 / 3
SVUEK_064Epidemioloģija IISabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraĢirts Briģis6 / 9
SVUEK_006Globālās problēmas sabiedrības veselībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša2 / 3
SVUEK_009Komunikācijas un sabiedriskās attiecībasSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnda Rožukalne2 / 3
SVUEK_011Kvalitatīvās pētniecības metodesSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Stars6 / 9
SVUEK_016Maģistra darbsSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša20 / 30
SL_011Matemātiskā statistika IStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce2 / 3
SL_012Matemātiskā statistika IIStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce6 / 9
SVUEK_017Medicīnas tiesībasSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša2 / 3
SVUEK_021Pētniecības metodoloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša6 / 9
LUSDK_028Profesionālā ētikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
SVUEK_030Projektu vadībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraMārtiņš Menniks2 / 3
SVUEK_033Reģistru izmantošana pētniecībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIeva Strēle2 / 3
SVUEK_037Sabiedrības veselības teorijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša4 / 6
SVUEK_041Starpkultūru komunikācija un pētniecības metodesSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša2 / 3
AUVMK_052Vertikālās integrācijas projekts 'Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē'Aroda un vides medicīnas katedraIvars Vanadziņš2 / 3
SVUEK_048Veselības aprūpes ekonomikaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAlina Dūdele2 / 3
SVUEK_090Veselības aprūpes menedžmentsSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraDzintars Mozgis4 / 6
SVUEK_053Veselības pedagoģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Stars2 / 3
VVDG_006Veselības sistēmu uzbūveVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
SVUEK_055Veselības veicināšanas politika un prakseSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša4 / 6
AUVMK_012Vide, arodveselība un darba medicīnaAroda un vides medicīnas katedraMaija Eglīte2 / 3
AUVMK_013Vides kvalitātes modelēšanaAroda un vides medicīnas katedraIvars Vanadziņš2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Absolventiem ir iespēja strādāt par sabiedrības veselības organizatoriem, sabiedrības veselības metodiķiem, sabiedrības veselības analītiķiem, veselības veicināšanas konsultantiem, veselības veicināšanas koordinētājiem, vides veselības analītiķiem, kā arī absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju šādās izglītības tematiskajās jomās: Veselības aprūpe, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Dzīvās dabas zinātnes, Matemātika un statistika 
  • Kompleksais pārbaudījums – strukturēta rakstveida eseja ar integrētu epidemioloģijas uzdevumu par aktuālu sabiedrības veselības problēmu, pārbaudot reflektanta zināšanas un izpratni. Eseju raksta uz vietas iepriekš noteiktā pārbaudījuma laikā vai nelabvēlīgas epidemioloģijas situācijas gadījumā – attālināti. Pārrunas.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
  • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Publikācijas (ja tādas ir) veselības zinātņu jomā 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sabiedrības veselība reflektantus imatrikulē saskaņā ar kompleksā pārbaudījuma rezultātiem.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē:
1. diploma vidējā svērtā atzīme,
2. publikācijas,
3. vairāk kā trīs gadu darba pieredze sabiedrības veselības jomā

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija