Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
10 budžeta
2 maksas

2 maksas*

7335 EUR/gadā

2600 EUR/gadā*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Programma nodrošina pētniecībā balstītas studijas sabiedrības veselībā, kas ir starpdisciplināra zinātne par veselības novērtēšanu un uzlabošanu populācijas līmenī. Iegūtās zināšanas ļauj analizēt veselības problēmu izplatību dažādās iedzīvotāju grupās un sabiedrībā, izzināt šo problēmu cēloņus un riska faktorus, kā arī piedāvāt pierādījumos balstītus risinājumus veselības problēmu mazināšanai un veselības uzlabošanai.

Studiju vide metodes

Studiju norises vietas

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas interaktīvu lekciju, nodarbību, semināru un studentu patstāvīgo darbu formā.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VPUPK_244Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
SVUEK_002Ārkārtējo epidemioloģisko situāciju pārvaldīšanaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIndra Liniņa2 / 3
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SVUEK_145Datu zinātnes pielietojumi sabiedrības veselībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraUģis Kārlis Sprūdžs2 / 3
SVUEK_063Epidemioloģija ISabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraSolvita Kļaviņa-Makrecka2 / 3
SVUEK_064Epidemioloģija IISabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraĢirts Briģis6 / 9
SVUEK_006Globālās problēmas sabiedrības veselībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša2 / 3
SVUEK_009Komunikācija un sabiedriskās attiecībasSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnda Rožukalne2 / 3
SVUEK_011Kvalitatīvās pētniecības metodesSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Stars6 / 9
SVUEK_016Maģistra darbsSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša20 / 30
SL_011Matemātiskā statistika IStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce2 / 3
SL_012Matemātiskā statistika IIStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce6 / 9
SVUEK_017Medicīnas tiesībasSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša2 / 3
SVUEK_021Pētniecības metodoloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša6 / 9
LUSDK_028Profesionālā ētikaLabklājības un sociālā darba katedraGinta Vēja2 / 3
SVUEK_030Projektu vadībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraMārtiņš Menniks2 / 3
SVUEK_033Reģistru izmantošana pētniecībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIrisa Zīle-Velika2 / 3
SVUEK_037Sabiedrības veselības teorijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša4 / 6
SVUEK_041Starpkultūru komunikācija un pētniecības metodesSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša2 / 3
SVUEK_138Uz pierādījumiem balstīta atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakseSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraKristīne Ozoliņa2 / 3
AUVMK_052Vertikālās integrācijas projekts 'Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē'Aroda un vides medicīnas katedraIvars Vanadziņš2 / 3
SVUEK_048Veselības aprūpes ekonomikaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAlina Dūdele2 / 3
SVUEK_090Veselības aprūpes menedžmentsSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraDzintars Mozgis4 / 6
SVUEK_055Veselības veicināšanas politika un prakseSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Villeruša4 / 6
SVUEK_137VeselībpratībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Stars2 / 3
AUVMK_012Vide, arodveselība un darba medicīnaAroda un vides medicīnas katedraMaija Eglīte2 / 3

Maģistra studijas sabiedrības veselībā domātas tiem, kam tuva pētniecība un veselības aprūpe

Darba iespējas pēc studijām

Absolventiem ir iespēja strādāt par sabiedrības veselības organizatoriem, sabiedrības veselības analītiķiem, veselības veicināšanas konsultantiem, veselības veicināšanas koordinētājiem, vides veselības analītiķiem, kā arī absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Sabiedrības veselības speciālista video komentārs: Vai pusaudžu miega nozīme ir pārvērtēta?
Sabiedrības veselības maģistra studijas visvairāk noder motivētiem profesionāļiem
Sabiedrības veselības speciālisti iesaistās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas procesu pilnveidē

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – profesionālā bakalaura grāds vai tam pielīdzināms grāds, vai profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju šādās izglītības tematiskajās jomās: Veselības aprūpe, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Dzīvās dabas zinātnes, Matemātika un statistika 
  • Kompleksais pārbaudījums – strukturēta rakstveida eseja ar integrētu epidemioloģijas uzdevumu par aktuālu sabiedrības veselības problēmu, pārbaudot reflektanta zināšanas un izpratni. Eseju raksta uz vietas iepriekš noteiktā pārbaudījuma laikā vai nelabvēlīgas epidemioloģijas situācijas gadījumā – attālināti. Pārrunas.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Publikācijas (ja tādas ir) veselības zinātņu jomā 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sabiedrības veselība reflektantus imatrikulē saskaņā ar kompleksā pārbaudījuma rezultātiem.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē:
1. diploma vidējā svērtā atzīme,
2. publikācijas,
3. vairāk kā trīs gadu darba pieredze sabiedrības veselības jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna
Socioloģija
Psiholoģija
Komunikācijas kultūra un multimediji

Programmas direktors

Kontaktinformācija