Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–18.00
Vietu skaits:
24 maksas
3000 EUR/gadā
Eiropas studiju fakultātē darbojas studiju maksas atlaižu sistēma, studentiem ar labākajām sekmēm dodot iespēju saņemt maksas atlaidi 25–100 % apmērā studiju virziena ietvaros.
No 2021. gada 1. septembra var tikt piedāvāta īslaicīga iespēja attālinātajām studijām.

Programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība gaidītie rezultāti ir pārsniegti

Studiju saturs un formāts

Studiju saturs

Programma piedāvā reālu ekonomikas un biznesa vidē balstītu studiju saturu. Sešu semestru garumā pakāpeniski attīstīsi zināšanas, prasmes un kompetences starptautiskā biznesa un jaunuzņēmējdarbības ekonomikas un vadības kontekstā. Satura apguves nodrošināšanā līdz ar zināšanu pārnesi un prasmju attīstību vienlīdz svarīga uzmanība pievērsta gan zināšanu pārneses un koprades metodēm, gan kursu pasniegšanas un īstenošanas formātam, tostarp ārpuslekciju un semināru aktivitātēm reālā uzņēmējdarbības un ekonomikas pārvaldības vidē, gan studiju kursu savstarpējai sasaistei (piemēram, matemātika biznesā vai komunikācijas prasmes biznesa idejas pārdošanai investoriem).

 • Zināšanu attīstība ekonomikas un uzņēmējdarbības mūsdienu tendencēs
 • Digitālā ekonomika
 • Vides ekonomika un finanses
 • Komunikācijas prasmes, ētika un starpkultūru attiecības biznesā
 • Resursu vadība
  • Inovācijas, radošums
  • Finanses, riska kapitāls, vērtspapīri
  • Talantu vadība
 • Tirgus pētījumi, Mārketings
 • Stratēģiskā un pārmaiņu vadība
 • Līderība un biznesa ideju prezentācija (Pitch) investoriem
 • Specializācijas moduļi
  • Jaunuzņēmējdarbība
  • Sociālā uzņēmējdarbība
  • Veselības ekonomika
 • Papildkursi pēc studentu izvēles

Studiju formāts

Programmas saturu apgūsi dažādos studiju formātos – ārpuslekciju un semināru aktivitātēs reālā uzņēmējdarbības un ekonomikas pārvaldības vidē, dodoties studiju vizītēs ārvalstīs unstarptautiskos uzņēmumos tepat Latvijā biznesa problēmu risināšana simulāciju izspēlēs praktiski semestru projekti, tostarp sadarbībā ar RSU biznesa inkubatoru; biznesa ideju izstrāde un prezentācija investoriem u. c.

 • Studijas angļu valodā
 • Plašs starptautiskais konteksts
  • ārvalstu vieslektori
  • ārvalstu studenti
  • studiju vizītes ārvalstīs
  • studiju vizītes starptautiskos uzņēmumos Latvijā
  • biznesa vieslektori no starptautiskiem uzņēmumiem Latvijā
 • Docēšana komandās, interaktīvas studijas
 • Problēmbāzētas (PBL) studijas un simulācijā balstīta augstākā izglītība – reālu biznesa problēmu risināšana
 • Praktiski semestru projekti, tostarp sadarbībā ar RSU biznesa inkubatoru
 • Biznesa ideju izstrāde un prezentācija investoriem
 • Studiju prakses uzņēmumos
 • Bakalaura darba tēmu atlases konkurss uzņēmējiem
1. studiju gads

Apgūsi pamatzināšanas ekonomikas un uzņēmējdarbības kontekstā, kā arī sāksi attīstīt savas praktiskās iemaņas un prasmes ekonomiskajos pētījumos, biznesa komunikācijā un ētikā. Semestru noslēgumā studējošie strādā komandā pie semestru projektiem zināšanu integrācijai un noteiktas biznesa tēmas analīzes.

2. studiju gads

Padziļinātāka un specializētāka satura apguve ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības kontekstā ar fokusu uz starptautisko biznesu un jaunuzņēmējdarbību, būtiski paplašinot zināšanu un prasmju apguves dimensiju starptautiskajā vidē, tostarp studiju vizītē Briselē, kuras laikā (piecas darba dienas) studējošie piedalās biznesa iestāžu, pētniecības iestāžu, starptautisko organizāciju un ES vadības iestāžu ekspertu sesijās kopā ar studējošajiem no Šveices, Beļģijas un Vācijas. Trešā semestra noslēgumā studējošie komandā mācībspēku vadībā izstrādā un prezentē investoriem RSU Biznesa inkubatorā biznesa idejas īsprezentācijas (pitches session). Šīs īzprezentāciju sesijas ietver gan līdzšinējos semestros apgūto zināšanu izmantošanu, gan jo īpaši prasmju izmantošanu un to tālāku attīstību – lakonisku izteiksmi, argumentācijas prasmes, prezentācijas prasmes, biznesa komunikācijas prasmes. Trešajā semestrī notiek arī bakalaura darbu tematikas atlases konkurss sadarbībā ar uzņēmumiem, darba devējiem, RSU Karjeras centru un RSU Biznesa inkubatoru. Atlases konkursa ideja ir nodrošināt augstu bakalaura darbu gan praktisko, gan zinātnisko vērtību un stiprināt uz problēmu balstītu mācīšanās metodes attīstību (problem-based learning). Savukārt, Ceturtajā semestrī, pievēršot jau īpaši pastiprinātu uzmanību studējošo kompetenču attīstībai studiju kursu saturos, studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties savu specializācijas moduli: jaunuzņēmējdarbības starpdisciplinārais modulis, sociālās uzņēmējdarbības modulis vai veselības ekonomikas un uzņēmējdarbības modulis.

3. studiju gads

Turpināsi attīstīt savas zināšanas un prasmes, pievēršot pastiprinātu uzmanību studējošo kompetenču attīstībai starptautiskā biznesa un jaunuzņēmumu darbības faktiskajās aktualitātēs Latvijā un pasaulē. Noslēguma semestrī studējošie bakalaura darba vadītāja vadībā izstrādā noslēguma jeb bakalaura darbu par aktuālu tēmu, kas, iespējams, izvēlēta no bakalaura darbu tematikas atlases konkursa uzņēmējiem.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SBUEK_002Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova18 / 27
VC_119Biznesa angļu valoda un lakoniska rakstībaValodu centrsSniedze Vilde8 / 12
SBUEK_177Biznesa komunikācija un ētikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJana Bunkus4 / 6
SBUEK_176Biznesa pētījumu metodoloģijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns4 / 6
SBUEK_194Digitālā veselība un medicīnas tehnoloģiju attīstībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns4 / 6
SBUEK_180Finanšu un grāmatvedības pamatiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraAnželika Berķe-Berga4 / 6
LUSDK_232Ilgtspējīga sociālā uzņēmējdarbībaLabklājības un sociālā darba katedraIeva Kalve4 / 6
SBUEK_171Inovāciju vadīšana un radošumsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraVladimirs Rojenko4 / 6
SBUEK_184Jaunuzņēmumu patentiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristaps Zaļais4 / 6
VC_124Latviešu valoda ārvalstu studentiemValodu centrsInga Laizāne2 / 3
SBUEK_178Lietišķā mikroekonomika un matemātika biznesāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIrina Možajeva4 / 6
VC_121Otrā valoda (Franču) un starpkultūru attiecībasValodu centrsAleksandrs Timofejevs12 / 18
VC_120Otrā valoda (Vācu) un starpkultūru attiecībasValodu centrsDace Žibala12 / 18
SBUEK_179Praktiskā makroekonomika un statistikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraTatjana Boikova4 / 6
SBUEK_167Praktiskā uzņēmējdarbībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristaps Zaļais4 / 6
SBUEK_183Procesu vadība ilgtspējīga biznesa attīstībaiStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJekaterina Pankova4 / 6
SBUEK_189Riska kapitālsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraLīga Briķena4 / 6
SVUEK_122Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraLauma Spriņģe4 / 6
SBUEK_175Semestra projekts I - studiju integrācija un akadēmiskā orientācijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns2 / 3
SBUEK_192Semestra projekts II - zināšanu integrācijaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns4 / 6
SBUEK_187Semestra projekts III - Līderība un biznesa ideju prezentācija (Pitch)Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedraKristaps Zaļais4 / 6
SBUEK_193Semestra projekts IV - Praktiskās pieredzes integrācija IStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns4 / 6
LUSDK_233Sociālo inovāciju dizains un ietekmes novērtēšanaLabklājības un sociālā darba katedraLolita Vilka4 / 6
SBUEK_181Starptautiskais bizness un mārketingsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraLaura Martinsone4 / 6
SBUEK_172Stratēģiskā un pārmaiņu vadībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns4 / 6
SBUEK_185Uzņēmējdarbības un sabiedrības pārvaldība / Starptautiskā pieredze I - Briseles nedēļaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns6 / 9
SBUEK_195Veselības aprūpes sistēmas ietekme uz darba tirguStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns4 / 6
SBUEK_190Vides ekonomika un finansesStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns4 / 6

Topošos RSU studentus uzrunā modernais studiju saturs un plašais e-studiju piedāvājums

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi var strādāt par speciālistu starptautiskā biznesa un jaunuzņēmējdarbības ekonomikā un vadībā, veikt uzņēmējdarbību, strādāt par pētnieku, vadītāju, ekspertu, biznesa konsultantu, projektu vadītāju, biznesa analītiķi vai ekonomistu.

Šīs programmas absolventi spēs pieņemt stratēģiskus, ambiciozus, drosmīgus un pārliecinošā izpratnē par ekonomikas tendencēm balstītus lēmumus.

Drosme, iekšēja brīvība un zinātkāre – jaunā uzņēmēja ekipējums

Atsauksmes

Sergejs_Jakimovs.jpg

Ikvienam, kurš redz sevi biznesā, ir svarīgi, lai augstskola iedotu ne tikai teoriju, bet arī praktiski iepazīstinātu ar dinamisko uzņēmējdarbības vidi, parādītu, kā top jaunuzņēmumi, un palīdzētu dibināt pirmos būtiskos kontaktus Latvijā un ārpus tās. Jaunā programma veidota izteikti cieši ar industriju, kas ir liels ieguvums gan studentiem, gan biznesa videi.

Sergejs Jakimovs,
jaunuzņēmumu Vortexoil un Koatum līdzdibinātājs, Longenesis valdes loceklis un stratēģis, vieslektors RSU

kristers_jursevskis.png

Biznesam šodien vairs nav robežu kartē. Savu mobilo lietotni Drone Pilot sāku attīstīt Rīgā, turpināju Igaunijā, bet nu to daru Londonā. Latvijas augstskolu vidū RSU ir starptautiskākā – ceturtā daļa studentu ir no ārvalstīm, un tie ir ideāli apstākļi, lai iesildītos internacionālajai videi, kas sagaida ikvienu jaunuzņēmēju.

Kristers Jurševskis,
jaunuzņēmuma Drone Pilot līdzdibinātājs, RSU absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas un to līmeni (vēlams)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

  Ārvalstu reflektantiem papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāpievieno:
 • elektroniskā pieteikuma izdruka no https://admission.rsu.lv/en/login
 • Reflektanta motivācijas vēstule un tās saturs - reflektantiem, kas vidējo izglītību nav ieguvuši Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē
 • Divas (2) rekomendācijas vēstules un to saturs - reflektantiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi

  Reflektantiem - trešo valstu pilsoņiem papildus visiem iepriekš minētajiem dokumentiem jāiesniedz arī:
 • četras (4) fotogrāfijas (3 x 4 cm)
 • plaušu rentgena izmeklējumu rezultāti un radiologa izziņa par tiem
 • policijas / atbildīgās iestādes izsniegta izziņa par nesodāmību, kuru izdevusi valsts, kurā reflektants ir uzturējies pēdējos 12 mēnešus
 • bankas izziņa par reflektanta bankas konta stāvokli

  Nepilngadīgiem reflektantiem papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāiesniedz arī abu vecāku vai esošā aizbildņa parakstītu pilnvaru par reflektanta aizbildniecības nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā līdz brīdim, kad reflektants sasniedz 18 gadu vecumu. 
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Ārvalstu reflektantiem papildus pielīdzināto CE rezultātu vērtējumiem konkursā tiek vērtētas:

 • Reflektanta motivācijas vēstule un tās saturs - reflektantiem, kas vidējo izglītību nav ieguvuši Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē,
 • Divas (2) rekomendācijas vēstules un to saturs - reflektantiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Šī ir viena no sešām jaunajām, starptautiski konkurētspējīgajām studiju programmām, ko RSU plāno attīstīt ar Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu laika posmā līdz 2023. gadam projekta Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē (projekta nr. 8.2.1.0/18/A/014) ietvaros.

RSU-NAP2020-ES_logo.jpg

Studiju programmas apraksts angļu valodā pieejams šeit .
Informācija par pieteikšanos studijām ārvalstu reflektantu uzņemšanas kārtībā atrodama šeit .

Programmas direktors

Kontaktinformācija