Pārlekt uz galveno saturu

RSU Juridiskā fakultāte nodrošina pilnu tiesību zinātnes studiju ciklu – bakalaura, maģistra un doktora studijas. Elastīgi reaģējot uz tendencēm sabiedrībā, veido studiju kursus par cilvēku drošību, konfliktoloģiju, elektronisko saziņas līdzekļu un datubāzu lietošanu. Studenti ar mācībspēku atbalstu ir izveidojuši pētniecisko laboratoriju, kur notiek simulēti tiesas procesi, tiek gatavoti tiesvedības pieteikumi un norit tiesas sēdēm raksturīgās spraigās diskusijas.

janis_grasis_sq_2023.png

Jurists un tiesību filozofs Hanss Kelzens ir sacījis, ka ilgas pēc taisnīguma ir cilvēku mūžīgas ilgas pēc laimes. Studiju laikā Juridiskajā fakultātē tu sapratīsi, ko nozīmē taisnīgums – demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskās sistēmas galīgais mērķis.

Prof. Jānis Grasis, Juridiskās fakultātes dekāns

Juridiskās fakultātes mācībspēku vidū ir augsti kvalificēti speciālisti, kas iepriekš vai joprojām strādā lielākajās Latvijas un Eiropas tiesību institūcijās: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā, Latvijas Republikas Satversmes tiesā, Starptautiskajā Hāgas tribunālā. Studentiem tiek piedāvātas arī ārvalstu augstskolu lektoru vieslekcijas.

Studijas

Unikāla, nekur citur Latvijā neapgūstama RSU Juridiskās fakultātes specializācija ir medicīnas un sociālās tiesības, kuru apgūšanai vislabākos priekšnoteikumus sniedz augstskolas vēsturiskais profils – medicīna. Augošo pieprasījumu pēc medicīnas tiesību speciālistiem savukārt nosaka tendences darba tirgū un sabiedrībā kopumā: cilvēki arvien vairāk apzinās savas tiesības un cenšas tās realizēt. Tās ir gan pacientu tiesības, gan ārstu un ārstniecības personāla tiesības. Arī sociālo tiesību spektrs ir plašs: tiesības uz izglītību, tiesības uz dažādām garantijām, tiesības personām ar īpašām vajadzībām.

Kopš 2010./11. akadēmiskā gada RSU īsteno programmas, kas aizstāj likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas studijas – studentiem tiek piedāvāts specializēties policijas tiesībās visu studiju programmu līmeņos, iekļaujot mācību programmās kriminālistiku, personas izziņas metodes, operatīvās izziņas metodes.

RSU Juridiskā fakultāte māca arī starptautiskās un Eiropas tiesības, kas ir svarīgas, dzīvojot vienotā tiesiskā vidē. Iegūto tiesību zinātnes bakalaura un maģistra grādu akceptēs jebkura Eiropas augstskola, kurā students būs paredzējis turpināt izglītību. Savukārt RSU akadēmiskā maģistrantūra tiesību zinātnē kļūst arvien populārāka arī tādu cilvēku vidū, kuru iepriekšējās studijas nav bijušas saistītas ar tieslietām: te mācās sociologi, politologi, sabiedrisko attiecību speciālisti, vēsturnieki, pedagogi.

Tāpat kā citās RSU sociālo zinātņu fakultātēs, studijas Juridiskajā fakultātē notiek pēc moduļu sistēmas, kas paredz lielāku iedziļināšanos apgūstamajā tēmā: dominējošie, garie kursi tiek papildināti ar īsākiem un intensīvākiem kursiem, bet akadēmiskā gada laikā apgūto priekšmetu daudzums nepārsniedz septiņus līdz astoņus.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Policijas darbsPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi20 / 80
Tiesību zinātnePilna laika studijas3 gadi2
Tiesību zinātneNepilna laika studijas3,5 gadi
Tiesību zinātneNepilna laika tālmācība3,5 gadi

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Ekonomiskā drošībaNepilna laika studijas2,5 gadi0
Tiesību zinātne (prof.)Pilna laika studijas1,5 gadi1
Tiesību zinātne (prof.)Pilna laika studijas2 gadi2

Doktorantūra
ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Sociālās zinātnesPilna laika studijas / Nepilna laika tālmācība4 gadi / 4,5 gadi36

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Dalība zinātniskajos projektos

Projekti, kuru īstenošanā iesaistīti Juridiskās fakultātes docētāji un pētnieki

Quadruple Helix Concept (QHC) as base of the next generation PPP model

Attālinātais izglītības resurss: kriminālistika kā zinātne

Artificial Intelligence and Robotics in Health Care: Legal Framework and problematics

Scientific conference 'Legal comparsion to the regulations for remote treatment between Germany and the Baltic States'

Patient safety incident reporting and learning system: ethical and legal perspective

Life with COVID-19: Evaluation of overcoming the coronavirus crisis in Latvia and recommendations for societal resilience in the future

Reducing study programme fragmentation and promoting study internationalisation at Rīga Stradiņš University

JF aktualitātes