Skip to main content

RSU Juridiskā fakultāte nodrošina pilnu tiesību zinātnes studiju ciklu – akadēmiskās vai profesionālās bakalaura un maģistra studijas un doktorantūru. Elastīgi reaģējot uz tendencēm sabiedrībā, veido studiju kursus par cilvēku drošību, konfliktoloģiju, elektronisko saziņas līdzekļu un datubāzu lietošanu. Studenti ar mācībspēku atbalstu ir izveidojuši pētniecisko laboratoriju, kur notiek simulēti tiesas procesi, tiek gatavoti tiesvedības pieteikumi un norit tiesas sēdēm raksturīgās spraigās diskusijas.

jf-vilks-sq.jpg

"Likums ir taisnības mūžīgais precinieks," – ir teicis Reinis Kaudzīte. Jurista aicinājums ir virzīts uz to, lai šīs laulības būtu sekmīgas. Drošība ir nezūdoša vērtība, un tiesības ir jurista spēju un prasmju māksla.

prof. Andrejs Vilks, Juridiskās fakultātes dekāns

Juridiskās fakultātes mācībspēku vidū ir augsti kvalificēti speciālisti, kas iepriekš vai joprojām strādā lielākajās Latvijas un Eiropas tiesību institūcijās: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā, Latvijas Republikas Satversmes tiesā, Starptautiskajā Hāgas Tribunālā. Studentiem tiek piedāvātas arī ārvalstu augstskolu lektoru vieslekcijas.

 

Studijas

Unikāla, nekur citur Latvijā neapgūstama RSU Juridiskās fakultātes specializācija ir medicīnas un sociālās tiesības, kuru apgūšanai vislabākos priekšnoteikumus sniedz augstskolas vēsturiskais profils – medicīna. Augošo pieprasījumu pēc medicīnas tiesību speciālistiem savukārt nosaka tendences darba tirgū un sabiedrībā kopumā: cilvēki arvien vairāk apzinās savas tiesības un cenšas tās realizēt. Tās ir gan pacientu tiesības, gan ārstu un ārstniecības personāla tiesības. Arī sociālo tiesību spektrs ir plašs: tiesības uz izglītību, tiesības uz dažādām garantijām, tiesības personām ar īpašām vajadzībām.

Kopš 2010./11. akadēmiskā gada RSU īsteno programmas, kas aizstāj likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas studijas – studentiem tiek piedāvāts specializēties policijas tiesībās visu studiju programmu līmeņos, iekļaujot mācību programmās kriminālistiku, personas izziņas metodes, operatīvās izziņas metodes.

RSU Juridiskā fakultāte māca arī starptautiskās un Eiropas tiesības, kas ir svarīgas, dzīvojot vienotā tiesiskā vidē. Iegūto tiesību zinātnes bakalaura un maģistra grādu akceptēs jebkura Eiropas augstskola, kurā students būs paredzējis turpināt izglītību. Savukārt RSU akadēmiskā maģistrantūra tiesību zinātnē kļūst arvien populārāka arī tādu cilvēku vidū, kuru iepriekšējās studijas nav bijušas saistītas ar tieslietām: te mācās sociologi, politologi, sabiedrisko attiecību speciālisti, vēsturnieki, pedagogi.

Tāpat kā citās RSU sociālo zinātņu fakultātēs, studijas Juridiskajā fakultātē notiek pēc moduļu sistēmas, kas paredz lielāku iedziļināšanos apgūstamajā tēmā: dominējošie, garie kursi tiek papildināti ar īsākiem un intensīvākiem kursiem, bet akadēmiskā gada laikā apgūto priekšmetu daudzums nepārsniedz septiņus līdz astoņus.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsBudžeta vietas
Tiesību zinātnePilna laika studijas3
Tiesību zinātne Nepilna laika studijas0
Tiesību zinātne (prof.)Nepilna laika studijas0
Tiesību zinātne (prof.)Pilna laika studijas5

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsBudžeta vietas
Tiesību zinātnePilna laika studijas0
Tiesību zinātne (prof.)Pilna laika studijas5
Tiesību zinātne (prof.)Pilna laika studijas5

Doktorantūra

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsBudžeta vietas
Juridiskās zinātnesPilna laika studijas2

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi