Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
tiesību zinātne
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3,5 gadi
S. 8.30–16.00
Vietu skaits:
50 maksas
1850 EUR/gadā
E-pasts saziņai par tālmācības programmu: jf[pnkts]talmacibaatrsu[pnkts]lv.

Studiju vide, saturs un metodes

Kas ir tālmācība

Tālmācība ir izglītības ieguves forma, kuras pamatā ir patstāvīgas studijas bez tieša un nepārtraukta kontakta ar universitātes docētājiem.

Izvēloties tālmācību, jābūt psiholoģiski gatavam un motivētam apgūt studiju kursus patstāvīgi un nepieciešams apzināties savas priekšzināšanas, spējas, intereses, vēlmes un vajadzības. Tālmācības studiju priekšrocība – studējošais pats izplāno un veido savu studēšanas stilu, studējošajam ir pieejami mācību uzdevumi, kuru mērķu sasniegšanai studējošais pats izvēlas metodes, lai izpildītu dotos uzdevumus noteiktajā termiņā.

Neklātienes tālmācības procesā docētāja un studenta komunikācija norisinās attālināti. Docētāji nodod savas zināšanas un pieredzi studējošajiem ar rakstveida un video materiālu palīdzību. Ar docētāju instrukciju palīdzību tiek nodrošināta uzdevumu un zināšanu pārbaude.

Docētāja uzdevums neklātienes tālmācības studiju procesā – palīdzēt studentam noteikt studiju mērķi, atlasīt atbilstīgu studiju materiālu saturu, pārbaudīt studējošā sasniegumus un realizēt atgriezenisko saikni.

Studiju vide

 • Akreditēta inovatīva, tehnoloģijās balstīta nepilna laika tālmācības bakalaura studiju programma
 • Studijas tiek realizētas sestdienās; tādējādi studenti var plānot savu laiku, lai tas atbilstu viņu dzīves stilam un profesionālajai karjerai
 • Tiešsaistes lekcijas un nodarbības norisinās platformā Zoom vai MS Teams, tādējādi sniedzot studentiem iespēju piedalīties studiju procesā neatkarīgi no savas atrašanās vietas
 • Studiju kursu e-vidē pieejami H5P platformā interaktīvi scenāriji, kas nodrošina studentiem iespēju apgūt jurista profesijai nepieciešamās prasmes – konsultēt klientus vai analizēt administratīvos aktus un pieņemt noteiktam scenārijam atbilstīgāko lēmumu
 • Studentiem pieejama aplikācija MyRSU, ar kuras palīdzību tiek nodrošināti Studenta servisa un RSU bibliotēkas e-pakalpojumi
 • Studentu serviss studentiem nodrošina elektroniski pieejamus pakalpojumus, kas saistīti ar studiju procesu, un vispārīgu informāciju par RSU struktūrvienībām
 • RSU bibliotēka piedāvā studentiem iespēju izmantot attālināti datubāzes (e-grāmatas, e-žurnāli), starpbibliotēku abonementa pakalpojumu (pasūtīt grāmatas vai žurnālu rakstus, kas nav pieejami RSU bibliotēkā), pieteikties attālinātām konsultācijām, kā arī pieteikt tematisko pieprasījumu (maksas pakalpojums), kā arī rezervēt grāmatas
1. studiju gads

Lai tu spētu veiksmīgi orientēties apjomīgajā tiesiskajā regulējumā, nepieciešama sistēma, kas atvieglotu tiesību normas atrašanu, padarītu tiesības saprotamas un ikdienā ērti lietojamas, to apgūsi kursā Tiesību teorija.

Mūsdienās gandrīz visām starptautiski atzītām valstīm ir sava konstitūcija – likums ar augstāko juridisko spēku attiecīgajā tiesiskajā sistēmā, kurā tiek regulēti valsts pārvaldīšanas pamatjautājumi un tās iedzīvotāju attiecības ar valsti. Par to, kāda konstitūcija un pārvaldīšanas principi ir Latvijā, uzzināsi studiju kursā Konstitucionālās tiesības.

Kursā Ievads tiesību zinātnē uzzināsi, ar ko ir nozīmīga tiesību zinātne, kā arī par indivīdu tiesībām un pienākumiem. Savas profesionālās zināšanas nostiprināsi tādos studiju kursos kā Loģika, Pētnieciskā darba izstrādes pamati un Angļu valoda jurisprudencē, kā arī citos studiju kursos.

Pirmajā studiju gadā iegūtās zināšanas varēsi pielietot praktiski, izvēloties izstrādāt studiju darbu par konstitucionālās iekārtas ideoloģijas elementiem vai par demokrātiskas valsts stabilitātes nosacījumiem un nacionālās identitātes jautājumiem.

2. studiju gads

Studiju kursi Administratīvās tiesības un Administratīvais process ļaus tev uzzināt par valsts pārvaldi, valsts struktūru, institucionālo hierarhiju, administratīvo aktu izdošanu un to pārsūdzēšanu.

Studiju kursi Krimināltiesības un Kriminālprocess iemācīs nošķirt kriminālatbildību no citiem atbildību veidiem, kvalificēt noziedzīgus nodarījumus, savukārt studiju kursos Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Komerctiesības un citās civiltiesību radnieciskajās tiesību disciplīnās uzzināsi par personu tiesisko attiecību rašanos un izbeigšanos, kā arī personisko un mantisko attiecību tiesisko pamatu.

Izstrādājot pētniecisko darbu, tu pētīsi valsts pārvaldes iestāžu administratīvo darbību, analizēsi tiesību aktus, kas regulē valsts pārvaldi u. tml.

3. studiju gads

Liela uzmanība tiek veltīta medicīnas tiesību studiju kursiem, piemēram, Medicīnas tiesības, Veselības aprūpes organizāciju tiesības, Tiesu medicīna un psihiatrija un Farmācijas tiesības, kur apgūsi pamatus medicīnas tiesību jomā. Veselības nozares studiju kursu apgūšana tiesību zinātnes programmā ir Latvijas tirgū unikāla prakse, un tas ļaus izprast sabiedrības intereses gan no indivīda viedokļa ar mērķi saglabāt veselību, gan no valsts viedokļa – nepieļaut valsts līdzekļu nepamatotu izlietojumu. Šajā studiju gadā tu apgūsi arī tādus studiju kursus kā Vides aizsardzības tiesības, Komerctiesības, Darba tiesības u. tml. – ar šiem aspektiem savā darbībā ikdienā saskaras profesionāli juristi.

Pēdējā semestrī prakses laikā lielāko vērību veltīsi materiālo un procesuālo normu piemērošanai. Prakses laikā novērosi un apgūsi procesuālo darbību veikšanu, sagatavojot dokumentu projektus un izzinot nolēmumu pārsūdzēšanas kārtību.

Noslēgumā savas studiju laikā iegūtās zināšanas būs nepieciešams atspoguļot bakalaura darbā kādā tiesību zinātnes apakšnozarē, kā arī demonstrēt zināšanas par tiesību normu piemērošanu un argumentēt savas atziņas par aktualitātēm tiesību jomā.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
JF_405Administratīvais processJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts4 / 6
JF_040Administratīvās tiesībasJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle2 / 3
VC_002Angļu valoda jurisprudencēValodu centrsSniedze Vilde4 / 6
JF_062Apdrošināšanas tiesībasJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle2 / 3
JF_106Bakalaura darbsJuridiskā fakultāteInga Kudeikina10 / 15
JF_015CilvēktiesībasJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle2 / 3
JF_025Cilvēktiesību aktualitātes Eiropas SavienībāJuridiskā fakultāteIlze Bērziņa2 / 3
jf_034Civilā aizsardzībaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_397Civilprocesa tiesībasJuridiskā fakultāteValdis Savickis4 / 6
jf_036Darba tiesībasJuridiskā fakultāteKitija Bite2 / 3
JF_373Darījumu ar nekustamo īpašumu tiesiskais nodrošinājumsJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_037Diplomātiskās tiesībasJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_046Eiropas valstu tiesību vēstureJuridiskā fakultāteAndris Melkers2 / 3
JF_048Farmācijas tiesībasJuridiskā fakultāteOlita Staņislavska2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
JF_053Ģimenes tiesībasJuridiskā fakultāteJolanta Dinsberga2 / 3
JF_408Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzībaJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_054Ievads civiltiesībāsJuridiskā fakultāteJolanta Dinsberga2 / 3
JF_061Juridiskā konfliktoloģija un mediācijaJuridiskā fakultāteSandra Kaija2 / 3
JF_063Juridiskā retorikaJuridiskā fakultāteIlze Cīrule2 / 3
JF_064Juridiskās metodesJuridiskā fakultāteDita Plepa2 / 3
JF_399KomerctiesībasJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle2 / 3
JF_404Konstitucionālās tiesībasJuridiskā fakultāteUldis Ķinis4 / 6
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
JF_070KriminālistikaJuridiskā fakultāteAelita Zīle2 / 3
JF_075Kriminālprocess. Sevišķā daļaJuridiskā fakultāteLarisa Saukāne2 / 3
JF_076Kriminālprocess. Vispārīgā daļaJuridiskā fakultāteSandra Kaija2 / 3
JF_079Krimināltiesības. Sevišķā daļaJuridiskā fakultāteLarisa Saukāne2 / 3
JF_080Krimināltiesības. Vispārīgā daļaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_081KriminoloģijaJuridiskā fakultāteAldona Kipāne2 / 3
JF_082Latvijas tiesību vēstureJuridiskā fakultāteViktorija Pogodina2 / 3
JF_380Lietu tiesībasJuridiskā fakultāteJolanta Dinsberga2 / 3
JF_085LietvedībaJuridiskā fakultāteInga Bēniņa2 / 3
JF_089LoģikaJuridiskā fakultāteVilis Daberts2 / 3
JF_090Mantojuma tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_409Medicīnas tiesībasJuridiskā fakultāteKarina Palkova2 / 3
JF_108Pašvaldību tiesībasJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle2 / 3
JF_406Pētnieciskā darba izstrādes pamatiJuridiskā fakultāteKitija Bite2 / 3
JF_114Politika un tiesībasJuridiskā fakultāteMarina Kameņecka-Usova2 / 3
JF_407PrakseJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle6 / 9
JF_121Praktiskā komunikācijaJuridiskā fakultāteIlze Cīrule2 / 3
JF_122Profesionālā ētikaJuridiskā fakultāteVija Sīle2 / 3
JF_403Saistību tiesībasJuridiskā fakultāteJolanta Dinsberga4 / 6
JF_004Sociālās tiesībasJuridiskā fakultāteKarina Palkova2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
JF_009Starptautiskās privāttiesībasJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_400Starptautiskās publiskās tiesībasJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_017Studiju darbs IJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_018Studiju darbs IIJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_021Tiesību aizsardzības iestādesJuridiskā fakultāteJānis Ievītis2 / 3
jf_028Tiesību filozofijaJuridiskā fakultāteKristaps Zariņš2 / 3
JF_023Tiesību socioloģijaJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3
JF_401Tiesību teorijaJuridiskā fakultāteLinards Muciņš4 / 6
jf_026Tiesu medicīna un psihiatrijaJuridiskā fakultāteLidija Rozentāle2 / 3
VC_070Vācu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
JF_030Veselības aprūpes organizācijas tiesībasJuridiskā fakultāteLaura Šāberte2 / 3
JF_402Vides aizsardzības tiesībasJuridiskā fakultāteAldona Kipāne2 / 3
JF_032Vispārēja un tiesību psiholoģijaJuridiskā fakultāteIlze Ušacka2 / 3

Studiju metodes

Mūsu universitātes sagatavotie tiesību zinātnes speciālisti, sākot ar pirmo studiju gadu, padziļināti apgūst pētnieciskā darba izstrādes pamatus. Kopumā studiju laikā jāuzraksta divi studiju darbi – administratīvajās tiesībās /administratīvajā procesā vai civiltiesībās / civilprocesā, vai arī krimināltiesībās / kriminālprocesā.

Katru gadu fakultāte organizē dažādu līmeņu starptautiskās, praktiskās konferences un pētnieciskā darba konkursus. Studentiem būs aktīvi jāiesaistās pētnieciskajā darbā, piedaloties fakultātes un universitātes organizētajās zinātniskajās konferencēs, būs iespēja pierādīt sevi nacionālā mēroga tiesu procesu izspēļu sacensībās. Sadarbībā ar juridiskās fakultātes mācībspēkiem studentiem būs iespēja piedalīties zinātniskajā pulciņā Constitutio, kurā varēs diskutēt un identificēt juridiska rakstu problēmas, kā arī tiesību jomas ekspertu pavadībā rast atbilstīgu, juridiski korektu risinājumu.

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programma ir izstrādāta tā, lai pēc tās absolvēšanas tu kā izcils jurists varētu atrast labu darbu un strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, sabiedrības veselības jomā, policijā, par tiesneša palīgu un turpināt studijas maģistrantūrā.

Pasaulē lielākās biotehnoloģiju kompānijas eksperte: RSU iegūtās juridiskās zināšanas man noder ikdienas darbā

Absolventi

agnija-aleksejeva.jpg

Protams, ir palicis labs iespaids no apgūtās RSU bakalaura studiju programmas Tiesību zinātne. Docētāji palīdzēja apgūt noteiktas zināšanas, kas būs manas karjeras pamats, jo pats interesantākais ir priekšā, kad zināšanas sākšu izmantot praksē. Spilgtākie brīži, kas paliks atmiņā un ļaus paskatīties uz sarežģītām lietām vienkāršāk, ir pasniedzēju stāsti un piemēri no dzīves, kas mums, studentiem, lika pasmaidīt, aizdomāties un izjust profesijas rūgtumu. Pašlaik esmu jau maģistra studiju programmas studente un ieņemu amatu lielā starptautiskā uzņēmumā, kur plānoju turpināt savas darba attiecības juridiskajā nodaļā.

Agnija Aleksejeva, studiju programmas Tiesību zinātne absolvente

Linda-Kravale.jpg

Studijas RSU Juridiskajā fakultātē sniedz ne tikai teorētiskās, bet arī prakstiskās zināšanas, kas mūsdienās ir ļoti svarīgas, sākot karjeru šajā jomā. Praktisko zināšanu iegūšana padara studiju procesu daudz interesantāku un vieglāk uztveramu. Pasniedzēji ir cilvēki un personības ar ļoti lielu pieredzi, kuri vienmēr būs atvērti palīdzēt dažādos studiju procesos, kā arī realizēt tavas idejas attiecībā uz dažādiem pētnieciskajiem darbiem un projektiem.

Linda Kravale, studiju programmas Tiesību zinātne absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija