Skip to main content

Komunikācijas fakultāte izglīto sociālo zinātņu bakalaurus un maģistrus komunikācijas zinātnē ar zināšanām un prasmēm žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās, kā arī Eiropas procesos ieinteresētus bakalaura un maģistra līmeņa speciālistus socioloģijā, sociālantropoloģijā, fotogrāfijā un multimediju komunikācijā.

kf-lace-sq.jpg

Komunikācijas fakultāte vienmēr ir atvērta pārmaiņām. Mūsu studentiem novēlu būt izciliem un progresīviem. Senekas teiktais “Mācot mācos pats!” ir mūsu fakultātes vadmotīvs.

Taņa Lāce, Komunikācijas fakultātes dekāne

Komunikācijas fakultātes mācībspēki un vieslektori ir savu jomu vadošie speciālisti un autoritātes sabiedrībā. Fakultātes paspārnē izveidots un aktīvi darbojas savs studentu medijs "Skaļāk!", kurā studenti var gūt praktisku pieredzi mediju darbībā - domāt, plānot un veidot saturu radio, TV un interneta platformās, veidot reportāžas no pasākumiem, izstrādāt savas rubrikas, veidot publikācijas. Papildus tam ik gadu tiek izdots Latvijā vienīgais studentu pētnieciskās žurnālistikas izdevums "Inquisitio", kurā studenti tiek no iedrošināti ar mācībspēku atbalstu ķerties pie drosmīgām un pat bīstamām tēmām, vispusīgi un labākajās žurnālistikas tradīcijās tās pētīt, atspoguļot un noslēgumā arī publicēt.  

Bakalauru programmās paredzēta divu svešvalodu apguve: papildus angļu valodai iespēja apgūt arī vācu, franču vai spāņu valodas . Visu virzienu studijas no citu Latvijas augstskolu piedāvājuma atšķir moduļu sistēma, kas ļauj elastīgāk plānot savu studiju liaku, apvienot studijas ar profesionālajām gaitām, sekmīgāk nokārtot eksāmenus un mācību organizatoriem ļauj piesaistīt interesantus vieslektorus no visas pasuales. Bakalaura programmu studenti aktīvi izmanto iespēju doties ERASMUS apmaiņas programmās un iesaistās citos starptautiskos projektos. 

Studijas

Žurnālistikas un sabiedrisko attiecību jomas studijas

Žurnālistikas un sabiedrisko attiecību jomas studijās RSU vairāk nekā citās Latvijas augstskolās tiek akcentēta masu komunikācijas un mediju sfēra. Daudzveidīgajos žurnālistikas kursos tiek mācīti žurnālistikas pamati, ziņu žurnālistika, žurnālistikas žanri, redaktora darbs, pētnieciskā žurnālistika, televīzijas žurnālistika un radio žurnālistika, producēšana. Studentiem paredzētas divas prakses dažāda tipa mediju redakcijās. Liela nozīme studiju saturā pievērsta mūsdienu komunikācijas izpausmēm: informācijas sabiedrībai, tīkla sabiedrībai, blogosfērai. Katru gadu žurnālistikas studentiem ir iespēja arī apgūt praktiskās iemaņas konkrētos masu medijos.

Socioloģijas studijas

Socioloģijas studijās, kur tiek pētīts cilvēks dažādās grupās un situācijās sabiedrībā, tiek piedāvāta Latvijā vienīgā programma Organizāciju un menedžmenta socioloģijā.

Sociālās antropoloģijas maģistratūra lieliskās pasniedzēju komandas un augsto prasību dēļ pielīdzināma izglītībai, ko var iegūt pazīstamās ārzemju augstskolās. Mācībspēki ir izglītojušies un aizstāvējuši zinātniskos grādus, piemēram, Kembridžas, Oksfordas, Bristoles, Kembridžas universitātēs, Ņujorkas The New School for Social Research, Kalifornijas Universitātē Bērklijā. Viņu vidū ir tādi Latvijā pazīstami eksperti kā Roberts Ķīlis, Viesturs Celmiņš, Agita Lūse, Klāvs Sedlenieks un citi. RSU piedāvātā Sociālā antropoloģija ir vienīgā valsts akreditētā maģistra studiju programma sociālajā antropoloģijā Latvijā. Tādējādi tajā studējošajiem ir vairākas priekšrocības, piemēram, iespēja saņemt valsts garantēto studiju kredītu.

Studiju programmas

Pamatstudiju  programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsBudžeta vietas
ŽurnālistikaPilna laika studijas1

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsBudžeta vietas
Komunikācija un mediju studijasPilna laika studijas1
Sociālā antropoloģijaPilna laika studijas1
Sociālo procesu analīze un vadībaPilna laika studijas1
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadībaPilna laika studijas1

Doktorantūra

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsBudžeta vietas
Komunikācijas kultūra un multimedijiPilna laika studijas0

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi