Pārlekt uz galveno saturu
Studijas par valsts budžeta līdzekļiem

Dokumenti

Reflektantu uzņemšanas termiņi Rīgas Stradiņa universitātē 2019./2020. studiju gadā

Vienotie uzņemšanas noteikumi rezidentūrā 2019./2020. studiju gadā

Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes Vienotās uzņemšanas komisijas rīkojums

Veselības ministrijas rīkojums Par rezidentūras vietu skaitu 2019./2020. studiju gadā

Datumi

Elektroniskā pieteikšanās studijām
(no 1. jūnija līdz 8. jūlijam)

 • Dokumentu pieņemšana un elektronisko pieteikumu apstiprināšana – 3.–8. jūlijā darbdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, 4. jūlijā no plkst. 8.00 līdz 19.00 Latvijas ārstu biedrībā Rīgā, Skolas ielā 3
 • 15.–30. jūlijā VUK vērtē iesniegto dokumentu atbilstību noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to vērtējumu skalai
 • Intervijas rezidentūras reflektantiem – 1.–9. augustā
 • Rezidentūras pretendenti veic specialitātes izvēli 14. augustā
 • Atlases konkursa rezultātu paziņošana – 19. augustā no plkst. 9.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati
 • Rezidentūras pretendenti veic augstskolas izvēli 19.–21. augustā
 • Studiju līgumu slēgšana 26. un 27. augustā no plkst. 10.00 līdz 17.00 RSU Studentu servisā (K-100.) Rīgā, Dzirciema ielā 16
 • Konkursu izturējušajiem reflektantiem darba līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi – 28.–30. augustā
Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz šā gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz šā gada 1. oktobrim.
Studijas par maksu

Dokumenti

Reflektantu uzņemšanas termiņi Rīgas Stradiņa universitātē 2019./2020. studiju gadā

RSU rektora rīkojums par studiju maksas apmēru 2019./2020. studiju gadā

RSU rektora rīkojums par rezidentūras maksas vietu skaitu

Datumi

 • Dokumentu pieņemšana – 4.–6. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00 Studentu servisā (K-100) Rīgā, Dzirciema ielā 16
 • Intervijas rezidentūras reflektantiem un iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana – 12. septembrī
 • Atlases konkursa rezultātu paziņošana – 17. septembrī no plkst. 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati
 • Studiju līgumu slēgšana – 23. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Studentu servisā (K-100.) Rīgā, Dzirciema ielā 16
 • Konkursu izturējušajiem reflektantiem līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi – 26. septembrī (ja to paredz ārstniecības iestāde)
Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz šā gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz šā gada 1. oktobrim.
Fotogrāfija studējošā apliecībai ir būtiska pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība (ja fotogrāfija nebūs augšupielādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā).