Pārlekt uz galveno saturu
Studijas par valsts budžeta līdzekļiem

Dokumenti

Veselības ministrijas rīkojums Par rezidentūras vietu skaitu 2019./2020. studiju gadā

Veselības ministrijas rīkojums nr. 187 par grozījumiem 2019. gada 28. marta rīkojumā nr. 76 Par rezidentūras vietu skaitu 2019./2020. studiju gadā

Veselības ministrijas rīkojums nr. 172 par grozījumiem 2019. gada 28. marta rīkojumā Nr. 76 Par rezidentūras vietu skaitu 2019./2020. studiju gadā

Veselības ministrijas rīkojums nr. 159 par grozījumiem 2019. gada 28. marta rīkojumā Nr. 76 Par rezidentūras vietu skaitu 2019./2020. studiju gadā

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz pamatspecialitāti

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz apakšspecialitāti un papildspecialitāti

Informācija rezidentūras konkursa pretendentiem par specialitāšu izvēli

1. Reflektantiem, kuri pieteikušies uz divām specialitātēm, 14.08.2019. ir jānorāda specialitāšu secība; to var izdarīt https://uznemsana-rezidentura.lv/ reflektanta pieteikumā.
2. Specialitātes jānorāda sev vēlamā secībā:

  • ar ciparu 1 atzīmējot to specialitāti, kurai tiek dota priekšroka;
  • ar ciparu 2 atzīmējot to specialitāti, kura tiks izskatīta kā otrā izvēle, gadījumā, ja nebūs iegūta vieta pirmajā izvēlē.

Gadījumā, ja reflektants kā pirmo specialitāti izvēlas to, kurā viņš nav ieguvis budžeta vietu (jo atrodas aiz svītras), reflektants nav zaudējis vietu specialitātē, kurā viņam ir garantēta budžeta vieta.

Lai ilustrētu šādu situāciju, pieņemsim, ka reflektants A ir pieteicies divām specialitātēm – S1 (specialitāte ar pirmo izvēli) un S2 (specialitāte ar otro izvēli). Pēc visu pārbaudījumu vērtējumu iegūšanas, viņš attiecīgajās specialitātēs ir ieguvis šādas pozīcijas (ar melno svītru nodalītas pieejamās vietas):

rezidentura_specialitates_izvele_2019.jpg

Reflektantam ir tiesības slēgt līgumu S2, taču, ja kāds no reflektantiem S1 nenoslēgs studiju līgumu un atbrīvosies budžeta vieta VUK informēs par iespēju slēgt studiju līgumu specialitātē S1.

Ja konkurss tiek izturēts pirmajā izvēlē, tad otrā izvēle netiek skatīta.

Atlases konkursa rezultātu paziņošana – 19.08.2019. no plkst. 9.00.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti tikai vienā specialitātē, kurā esi izturējis konkursu.

Jautājumu gadījumā zvaniet tālr. 67409172 vai rakstiet tifatrsu[pnkts]lv

Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz šā gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz šā gada 1. oktobrim.
Studijas par maksu

Dokumenti

Reflektantu uzņemšanas termiņi Rīgas Stradiņa universitātē 2019./2020. studiju gadā

Uzņemšanas noteikumi no fizisko un juridisko personu līdzekļiem

RSU rektora rīkojums par studiju maksas apmēru 2019./2020. studiju gadā

RSU rektora rīkojums par rezidentūras maksas vietu skaitu

RSU rektora rīkojums par izmaiņām 2019. gada 30. aprīļa rīkojumā (30.08.2019.)

RSU rektora rīkojums par izmaiņām 2019. gada 30. aprīļa rīkojumā (16.09.2019.)

Datumi

  • Elektroniskā pieteikšanās studijām: 19.08.2019. – 04.09.2019.
  • Dokumentu pieņemšana: 4.–6. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00 Studentu servisā (K–100) Rīgā, Dzirciema ielā 16
  • Intervijas rezidentūras reflektantiem un iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana: 12. septembrī
  • Atlases konkursa rezultātu paziņošana: 17. septembrī no plkst. 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati
  • Studiju līgumu slēgšana: 23. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Studentu servisā (K–100.) Rīgā, Dzirciema ielā 16
  • Konkursu izturējušajiem reflektantiem līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi: 26. septembrī (ja to paredz ārstniecības iestāde)
Pretendentu reģistrēšanas pakalpojuma maksa, reģistrējoties elektroniski https://uznemsana.rsu.lv, ir 15.00 eiro. RSU rekvizīti.
Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz šā gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz šā gada 1. oktobrim.
Fotogrāfija studējošā apliecībai ir būtiska pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība (ja fotogrāfija nebūs augšupielādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā).