Pārlekt uz galveno saturu

Pieteikties studijām
(AICINĀM IZMANTOT GOOGLE CHROME VAI MOZILLA FIREFOX)

Dokumenti otrreiz nav jāiesniedz tiem pretendentiem, kuri piedalījās Vienotās uzņemšanas konkursā no valsts budžeta līdzekļiem finansētās rezidentūras studiju vietās 2020./21. akadēmiskajā gadā. Jums jāraksta e-pasts Elīnai Beleckai (elina[pnkts]beleckaatrsu[pnkts]lv), lai iepriekš iesniegtos dokumentus pārceltu uz uzņemšanu maksas studiju vietās. Ja atšķiras specialitātes, tad jums jāiesūta jauna motivācijas vēstule.
Studijas par maksu

Dokumentu pieņemšana

26. augusts – 3. septembris (līdz pulksten 12.00) elektroniski vietnē uznemsana.rsu.lv

Intervijas rezidentūras reflektantiem un iesniegto dokumentu izvērtēšana

4. septembrī platformā Zoom. Intervijas vietnes adrese tiks nosūtīta katram reflektantam individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi

Atlases konkursa rezultātu paziņošana

8. septembrī no plkst. 12.00 www.rsu.lv/rezultati 

Studiju līguma slēgšana

14. septembrī plkst. 10.00–17.00 Studentu servisā (K-100), Dzirciema ielā 16, Rīgā

Līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi

16.–17. septembris, ja to paredz ārstniecības iestāde

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, jāveic pirmā iemaksa

līdz 23. septembrim

Papildu uzņemšana specialitātēs, kuras nav nokomplektētas (informācija par papildu uzņemšanu un termiņiem tiks papildināta)

līdz 25. septembrim

Maksas vietas rezidentūras specialitātēs

Pamatspecialitātes

Apakšspecialitātes

SpecialitāteProgrammas vadītājsMaksas vietasStudiju maksaStudiju ilgums gados
Bērnu endokrinologs15120.00 EUR/gadā3
Bērnu gastroenterologs15120.00 EUR/gadā3
Bērnu hematoonkologs15120.00 EUR/gadā3
Bērnu infektologs35120.00 EUR/gadā3
Invazīvais radiologs25120.00 EUR/gadā2
Tiesu psihiatrijas eksperts35120.00 EUR/gadā2

Papildspecialitātes

SpecialitāteProgrammas vadītājsMaksas vietasStudiju maksaStudiju ilgums gados
Algologs65120.00 EUR/gadā1
Dietologs25120.00 EUR/gadā1
Eksperts25120.00 EUR/gadā1
Homeopāts25120.00 EUR/gadā2
Imunologs15120.00 EUR/gadā4
Paliatīvās aprūpes speciālists35120.00 EUR/gadā1
Transfuziologs15120.00 EUR/gadā1

Dokumenti

Rīkojums par grozījumiem rīkojumā par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem finansētu vietu skaitu (09.09.2020.)

Rīkojums par grozījumiem rīkojumā par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem finansētu vietu skaitu (20.08.2020.)

Uzņemšanas noteikumi no fizisko un juridisko personu līdzekļiem

RSU rektora rīkojums par studiju maksas apmēru 2020./2021. akadēmiskajā gadā

Rīkojums par grozījumiem rīkojumā par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem finansētu vietu skaitu (07.07.2020.)

Rīkojums par grozījumiem rīkojumā par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem finansētu vietu skaitu (19.06.2020.)

Rīkojums par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem finansētu vietu skaitu specialitātēs 2020./2021. akadēmiskajā gadā (08.05.2020.)

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz pamatspecialitāti

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz apakšspecialitāti un papildspecialitāti

Reflektanta vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma veidlapa

Pretendentu reģistrēšanas pakalpojuma maksa, reģistrējoties elektroniski https://uznemsana.rsu.lv, ir 15 eiro. RSU rekvizīti.
Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz šā gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz šā gada 1. oktobrim.
Studijas par valsts budžeta līdzekļiem

Tā kā COVID-19 izplatības dēļ šogad atcelts vairums konferenču, bet studējošie ir ieguldījuši darbu, Vienotās uzņemšanas komisija, vērtējot iesniegtos dokumentus uzņemšanai rezidentūrā 2020./2021. akadēmiskajam gadam, ieskaitīs kā realizētas visas zinātniskās aktivitātes līdz 08.07.2020. (līdz dokumentu pieņemšanas beigām), par kurām studējošie būs saņēmuši konferences organizatoru rakstisku apstiprinājumu, ka attiecīgā autora pētījums ir pieņemts kā tēzes, stenda referāts vai mutvārdu referāts.

No valsts budžeta līdzekļiem finansējamās rezidentūras vietas 2020./21. studiju gadā

Pamatspecialitātes

Apakšspecialitātes

Papildspecialitātes

Dokumenti

Vienotās uzņemšanas komisijas rīkojums par galīgo rezultātu apstiprināšanu

Vienotās uzņemšanas komisijas rīkojums par uzņemšanas konkursa termiņa pagarinājumu oftalmologa specialitātē

Grozījumi RSU rektora rīkojumā par pretendentu intervēšanas komisiju sastāvu

RSU rektora rīkojums par pretendentu intervēšanas komisiju sastāvu

Vienotās uzņemšanas rezidentūrā interviju laiki

Veselības ministrijas rīkojums par rezidentūras vietu skaitu  2020./2021. akad. gadā

Grozījumi Veselības ministrijas rīkojumā par rezidentūras studiju vietu skaitu 2020./2021. akad. gadā

Vienotie uzņemšanas noteikumi 2020./2021. akadēmiskajam gadam

Vienotās uzņemšanas komisijas rīkojums 2020./2021. akadēmiskajam gadam

Informācija par Vienotās uzņemšanas noteikumiem 2020./2021. akadēmiskajam gadam

Rīkojums par Vienotās uzņemšanas komisijas sastāvu 2020./2021. akadēmiskajam gadam

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz pamatspecialitāti

Pamācība, kā sakārtot dokumentus, pretendējot uz apakšspecialitāti un papildspecialitāti

Reflektanta vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma veidlapa

Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz šā gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina plānoto konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija ir jāiesniedz RSU Studentu servisā līdz šā gada 1. oktobrim.
Fotogrāfija studējošā apliecībai ir būtiska pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus elektroniski, fotogrāfijas augšupielāde elektroniskajā pieteikumā ir obligāta prasība.

2020. gada 27. maijā tika apstiprinātas izmaiņas studiju programmā Rezidentūra medicīnā – tā papildināta ar specialitātes programmām Neirofiziologs (piešķirta viena valsts budžeta finansēta vieta), Akupunktūras ārsts un Homeopāts, kurās būs iespēja studēt jau 2020./21. akadēmiskajā gadā.