Pārlekt uz galveno saturu

Rehabilitācija cilvēkiem, ko skārusi slimības un vecuma kombinācija vai citi apstākļi radījuši nopietnas veselības problēmas, ir dinamisks process, ko nodrošina multiprofesionāla speciālistu komanda. To rāda arī RSU Rehabilitācijas fakultātes piedāvātais plašais studiju programmu klāsts.

rf-tomsone-sq.jpg

Veselība ir liela vērtība, ko nereti apzināmies tikai tajā brīdī, kad saskaramies ar veselības traucējumu radītiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Rehabilitācija ir multiprofesionāla veselības aprūpes nozare, un rehabilitācijas speciālistu komandas mērķis ir veicināt un optimizēt iespējas personām ar veselības traucējumiem piedalīties visdažādākajās dzīves norisēs – mājās, darbā un sabiedrībā.

asoc. prof. Signe Tomsone, Rehabilitācijas fakultātes dekāne

1993. gadā augstskolā tika izveidota pirmā studiju programma fizioterapijā, bet patlaban Rehabilitācijas fakultāte piedāvā Latvijā daudzveidīgākās iespējas topošajiem speciālistiem, kas rūpēsies par cilvēka veselības uzturēšanu, atjaunošanu un stiprināšanu. Rehabilitācijas komandas ir visās lielākajās Latvijas ārstniecības iestādēs.

Studijas

RSU Rehabilitācijas fakultātē var apgūt bakalaura un profesionālās studiju programmas ne vien fizioterapijā, bet arī ergoterapijā, audiologopēdijā, ortozēšanā, protezēšanā un uztura zinībās. Studijas var turpināt akadēmiskajās maģistra studiju programmās Rehabilitācija un Fizioterapija, savukārt profesionālajā maģistra studiju programmā var apgūt mākslas terapiju. Pēc maģistrantūras studijas var turpināt arī doktorantūrā.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
AudiologopēdijaPilna laika studijas4 gadi24
ErgoterapijaPilna laika studijas4 gadi36
FizioterapijaPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 5 gadi24
Ortozēšana, protezēšanaPilna laika studijas4 gadi12
UztursPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi12

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas vadītājsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
FizioterapijaPilna laika studijas2 gadi6
Mākslas terapijaPilna laika studijas2,5 gadi10
RehabilitācijaPilna laika studijas2 gadi16

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Fakultātes vēsture

Rehabilitācijas fakultāte, kas kā patstāvīga fakultāte tika izveidota 1994. gadā, piedāvā ļoti plašu studiju programmu klāstu. Tajās tiek gatavoti nākamie veselības aprūpes speciālisti, kurus visus vieno rūpes par cilvēka veselības uzturēšanu, atjaunošanu un stiprināšanu.

Kopš fakultātes dibināšanas līdz 2015. gada 1. janvārim fakultātes dekāns bija Aivars Vētra.

Saistītās ziņas