Pārlekt uz galveno saturu

Rehabilitācija cilvēkiem, ko skārusi slimības un vecuma kombinācija vai citi apstākļi radījuši nopietnas veselības problēmas, ir dinamisks process, ko nodrošina multiprofesionāla speciālistu komanda. To rāda arī RSU Rehabilitācijas fakultātes piedāvātais plašais studiju programmu klāsts.

rf-tomsone-sq.jpg

Veselība ir liela vērtība, ko nereti apzināmies tikai tajā brīdī, kad saskaramies ar veselības traucējumu radītiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Rehabilitācija ir multiprofesionāla veselības aprūpes nozare, un rehabilitācijas speciālistu komandas mērķis ir veicināt un optimizēt iespējas personām ar veselības traucējumiem piedalīties visdažādākajās dzīves norisēs – mājās, darbā un sabiedrībā.

asoc. prof. Signe Tomsone, Rehabilitācijas fakultātes dekāne

1993. gadā augstskolā tika izveidota pirmā studiju programma fizioterapijā, bet patlaban Rehabilitācijas fakultāte piedāvā Latvijā daudzveidīgākās iespējas topošajiem speciālistiem, kas rūpēsies par cilvēka veselības uzturēšanu, atjaunošanu un stiprināšanu. Rehabilitācijas komandas ir visās lielākajās Latvijas ārstniecības iestādēs.

Studijas

RSU Rehabilitācijas fakultātē var apgūt bakalaura un profesionālās studiju programmas ne vien fizioterapijā, bet arī ergoterapijā, audiologopēdijā, ortozēšanā, protezēšanā un uztura zinībās. Studijas var turpināt akadēmiskajā maģistra studiju programmā Rehabilitācija vai profesionālajā maģistra studiju programmā Mākslas terapija. Pēc maģistrantūras studijas var turpināt arī doktorantūrā.

Studiju programmas

Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
AudiologopēdijaPilna laika studijas4 gadi24
ErgoterapijaPilna laika studijas4 gadi21
FizioterapijaPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 5 gadi21
Ortozēšana, protezēšanaPilna laika studijas4 gadi14
UztursPilna laika studijas / Nepilna laika studijas4 gadi / 4,5 gadi10

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Mākslas terapijaPilna laika studijas2,5 gadi10
RehabilitācijaPilna laika studijas2 gadi13

Uzņemšana maģistra studiju programmā Fizioterapija kopš 2021. gada ir pārtraukta. Lūdzam sekot līdzi Rehabilitācijas fakultātes aktuālajam studiju programmu piedāvājumam!

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

Fakultātes vēsture

Rehabilitācijas fakultāte, kas kā patstāvīga fakultāte tika izveidota 1994. gadā, piedāvā ļoti plašu studiju programmu klāstu. Tajās tiek gatavoti nākamie veselības aprūpes speciālisti, kurus visus vieno rūpes par cilvēka veselības uzturēšanu, atjaunošanu un stiprināšanu.

Kopš fakultātes dibināšanas līdz 2015. gada 1. janvārim fakultātes dekāns bija Aivars Vētra.