Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi

5 gadi *


*Nepilna laika studijas

Darbdienās 8.00–20.00
Vietu skaits:
36 budžeta
12 maksas

24 maksas*

3415 EUR/gadā

2200 EUR/gadā*

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Tev būs nodrošināts gan pilnvērtīgs studiju process, gan arī arī pētnieciskā darba iespējas: labiekārtotas un labi aprīkotas mācību telpas un laboratorijas, piemēram, gaitas laboratorija, Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorija ar plašām pētniecības iespējām, informācijas tehnoloģijas moderna bibliotēka ar tiešajām datu bāzēm no visas pasaules un mūsdienīgais Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs un citas RSU struktūrvienības un sadarbības partneri.

Studijas notiek klātienē, ar daudzveidīgām apmācību metodēm: lekcijām, praktiskām nodarbībām, semināriem, diskusijām, paredzot vietu arī tavam patstāvīgam (grupu un individuāli projekti, pētniecības projekti, projektu prezentācijas). RSU ir ieviesta une-studiju platforma, kas nemitīgi pilnveidojas un nodrošinās tev arvien jaunas studiju iespējas. 

Studiju programmas lielāko daļu sastāda praktiskās nodarbības, kurās apgūsi un nostiprināsi savas profesionālās iemaņas. Praktiskā daļa tiek īstenota, strādājot mazās grupās un nodrošinot katram individuālu pieeju. Vienmēr tiek uzklausītas un ņemtas vērā studējošo vēlmes un priekšlikumi. Visā studiju laikā tev būs iespēja fizioterapijas mācību telpas izmantot patstāvīgai savu praktisko iemaņu pilnveidei; mūsu esošie fizioterapijas studenti šo iespēju augstu novērtē un arī plaši izmanto.

1. studiju gads

Apgūsi medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju un mikrobioloģiju un speciālos priekšmetus: fizioterapijas pamatus, sporta pedagoģiju, biomehāniku, neatliekamo medicīnisko palīdzību, medicīnas terminoloģiju svešvalodās, filozofiju un ētiku, pētniecības metodes, biometriju, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatus u. c.

2. studiju gads

Mācīsies klīnisko priekšmetu pamatus: patoloģisko fizioloģiju, iekšķīgo slimību propedeitiku, klīnisko farmakoloģiju, klīnisko aprūpi, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju, medicīnas tehnoloģijas. Speciālie priekšmeti būs fizioterapijas pamata studiju kursi: ergonomika, fizikālā medicīna, masāža, sporta pedagoģija, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana, vispārīgā un saskarsmes psiholoģija, vides veselība, sabiedrības veselība u. c.

3. studiju gads

Studēsi klīniskās disciplīnas: neiroloģiju, ortopēdiju, pediatriju, infekciju slimības. Speciālie priekšmeti būs fizioterapija ortopēdijā, iekšķīgajās slimībās un geriatrijā, neiroloģijā un pediatrijā, vispārīgā rehabilitācija, zinātniskā darba metodoloģiskie pamati, sporta medicīna, veselības veicināšana un profilakse fizioterapijā.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi un gatavosies pētnieciskā (bakalaura) darba izstrādei. Klīniskās prakses mērķis ir nostiprināt tavas studiju laikā gūtās zināšanas, attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar dažādu vecuma grupu un patoloģiju pacientiem funkcionālo spēju traucējumu novēršanā vai mazināšanā. Prakse ļaus tev iegūt fizioterapeita profesijas standartam atbilstošu kompetenci izvēlētajā profesijā.

Prakses vietas

 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Rīgas 2. slimnīca
 • Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari
 • Bērnu rehabilitācijas centrs Mēs esam līdzās
 • Rehabilitācijas centri Baltezers, Sanare
 • Kūrorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
 • Rīgas veselības centrs

Pastāv arī iespēja iziet vienu prakses daļu 5 KP apjomā paša izvēlētā ārstniecības iestādē, ja tā atbilst prakses nolikumā noteiktajām prasībām un tādējādi, piemēram, reģionos tiek nodrošinātas lielākas prakses iespējas un iespēja tev nākotnē tur iegūt darba vietu. Tev būs jāiziet prakse piecās jomās, un tādējādi tu nostiprināsi savas porfesionālās kompetences darbā ar bērniem, pieaugušajiem un veciem cilvēkiem ar dažādām saslimšanām (ortopēdiskām, neiroloģiskām, kardioloģiskām, pulmonoloģiskām, ķirurģiskām), kā arī ar pacientiem pēc traumām.

Tev būs iespēja iziet daļu klīniskās prakses kādā no Eiropas valstīm ERASMUS+ apmaiņas programmā. Šādu iespēju izmanto arī studējošie no citām valstīm, savu praksi izejot mūsu studiju programmas piedāvātajās prakses vietās Latvijā. Tas nozīmē, ka studiju laikā sastapsi un iepazīsies ar saviem nākamajiem kolēģiem no visas Eiropas.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_061AnatomijaMorfoloģijas katedraSilvija Umbraško6 / 9
VC_039Angļu valoda rehabilitācijāValodu centrsSvetlana Muhejeva2 / 3
REK_024Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraInāra Kalniņa10 / 15
BUMK_026Bioloģija un ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
SL_013Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaAndrejs Ivanovs2 / 3
REK_218Cilvēka kustību pamati un motorā kontroleRehabilitācijas katedraIndra Straumēna4 / 6
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
DVK_001DermatoveneroloģijaDermatoloģijas un veneroloģijas katedraIngmārs Mikažāns1 / 1.5
SVUEK_046Ekonomika un uzņēmējdarbības pamatiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča2 / 3
REK_046Ergonomika, kursa darbsRehabilitācijas katedraRuta Balode4 / 6
FLK_014Farmakoloģijas pamatiFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
LUSDK_211Filozofija un ētikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
CFUBK_050FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraMaija Rumaka4 / 6
REK_057Fizioterapija ginekoloģijā un dzemdniecībāRehabilitācijas katedraAilī Horna-Butkeviča1 / 1.5
REK_060Fizioterapija iekšķīgajās slimībās, reimatoloģijā, geriatrijāRehabilitācijas katedraIngrīda Tambora4 / 6
REK_212Fizioterapija neiroloģijā; kursa darbsRehabilitācijas katedraDace Driba6 / 9
REK_063Fizioterapija ortopēdijā: kursa darbsRehabilitācijas katedraDace Stirāne5 / 7.5
REK_214Fizioterapija pediatrijāRehabilitācijas katedraDace Bērtule5 / 7.5
REK_194Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā IRehabilitācijas katedraDace Bērtule5 / 7.5
REK_195Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā IIRehabilitācijas katedraMāra Kuļša5 / 7.5
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_079HidroterapijaRehabilitācijas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
ISK_193Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraJuris Karpovs2 / 3
ISK_017Iekšķīgo slimību propedeitikaIekšķīgo slimību katedraJuris Karpovs1 / 1.5
IUDK_004Infekciju slimības un tuberkulozeInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna1 / 1.5
REK_083KinezioloģijaRehabilitācijas katedraEvita Legzdiņa3 / 4.5
REK_085Klīniskā fizikālā medicīnaRehabilitācijas katedraDaiga Pulmane1 / 1.5
REK_087Klīniskā prakseRehabilitācijas katedraIndra Straumēna26 / 39
REK_104MasāžaRehabilitācijas katedraVelga Gaļanska2 / 3
RAK_002Medicīnas tehnoloģijas (staru diagnostika)Radioloģijas katedraGaida Krūmiņa1 / 1.5
VC_007Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valodāValodu centrsAija Zilvestre1 / 1.5
MVI_002Medicīnas vēstureMedicīnas vēstures institūtsMaija Pozemkovska1 / 1.5
AURK_003Neatliekamā medicīniskā palīdzība IIAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraBaiba Arkliņa1 / 1.5
NUNK_014Neiroloģija un neiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraElīna Pūcīte2 / 3
ORTK_003OrtopēdijaOrtopēdijas katedraAndris Jumtiņš2 / 3
PAK_038Patoloģiskā fizioloģijaPatoloģijas katedraAndrejs Ancāns2 / 3
VPUPK_088PedagoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
REK_129Pētniecības metodes IRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_130Pētniecības metodes IIRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
VPUPK_175Profesionālā komunikācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale1 / 1.5
SVUEK_077Profesionālās darbības tiesiskie aspektiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAldis Liepiņš1 / 1.5
PUNK_006Psihiatrija un narkoloģijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane2 / 3
VPUPK_116Psiholoģijas pamatiVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Ļubenko2 / 3
PMUPK_010Psihoterapijas pamatiPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
REK_011Sabiedrības veselībaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa1 / 1.5
DUGK_010Sievietes veselībaDzemdniecības un ginekoloģijas katedraDace Rezeberga1 / 1.5
REK_168Sporta medicīnaRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
SUUK_156Sports veselībai ISporta un uztura katedraIndra Vīnberga6 / 9
REK_023Valsts eksāmensRehabilitācijas katedraInāra Kalniņa2 / 3
REK_029Veselības veicināšana un profilakse fizioterapijāRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
AUVMK_051Vides zinībasAroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa3 / 6
REK_034Vispārīgā fizikālā medicīnaRehabilitācijas katedraDaiga Pulmane2 / 3
KK_007Vispārīgā ķirurģijaĶirurģijas katedraArtūrs Ozoliņš1 / 1.5

Studiju metodes

Sākot studijas, vislielākā vērība tiek veltīta medicīnas pamatdisciplīnu studiju kursu apguvei, taču jau pirmajā semestrī sāksi apgūt arī profesionālos studiju kursus, kuru īpatsvars palielināsies otrajā un trešajā studiju gadā. Līdztekus apgūsi vispārizglītojošos un brīvās izvēles studiju kursus. Ceturtajā studiju gadā tev būs jāiziet klīniskā prakse 26 nedēļu garumā – viena no galvenajām programmas sastāvdaļām. Noslēdzošais posms ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. Lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, būs jānokārto arī valsts pārbaudījums.

Studiju  programmas pilnveides procesā tiek ņemti vērā arī profesionālo asociāciju (WCPT, WCPT ER, LFA) un arī ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education), kuras aktīvs biedrs esam, veidotie rekomendējošie dokumenti un ieteikumi.

Studiju norises vieta

 

Darba iespējas pēc studijām

Mūsu programmas absolventi strādā klīnikās, stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, privātpraksēs, sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, sporta skolās, sporta komandās u. c. Tie veic profilaktisku un izglītojošu darbu un palīdz pacientiem pēc slimībām vai traumām atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu. Nākotnē tieši veselības veicināšanas un profilakses jomā varētu nozīmīgi palielināties strādājošo fizioterapeitu skaits, jo tā ir viena no fizioterapeitu darbības jomām, ko nosaka Fizioterapeita profesijas standarts un Latvijā fizioterapeiti, galvenokārt, strādā ārstniecības iestādēs (Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedru reģistra dati).

Salīdzinājumā ar attīstītajām ES valstīm Latvijā ir zems fizioterapeitu skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu un nevienmērīgs speciālistu sadalījums pa dažādiem reģioniem, tāpēc fizioterapijas jomai ir liels potenciāls un speciālistiem saglabāsies augsts pieprasījums.

Pēdējā veiktā darba devēju aptauja parāda, ka gandrīz visi aptaujā iesaistītie darba devēji plāno tuvākajā laikā palielināt fizioterapeitu skaitu savās ārstniecības iestādēs gan valsts, gan privātajās. Jāatzīmē, ka privātais sektors fizioterapijas nozarē dotajā brīdī ir strauji augošs, ko apliecina Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedru reģistra dati.

Absolventi

fizioterapija.jpg

Mūsu universitāte māca domāt un būt atbildīgam. No mūsu lēmumiem bieži vien ir atkarīgs, cik veiksmīgi cilvēks varēs atjaunot savas spējas un atgriezties sabiedrībā. Tas prasa milzīgu spēku ieguldījumu, bet dod tikpat lielu gandarījumu, kad redzi, ka tavs pacients otro reizi savā mūžā sper pirmos soļus.

Jeļizaveta Lieldidža-Kolbina, Salaspils veselības centra fizioterapeite

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts bioloģijā
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējums bioloģijā 60%, CE latviešu valodā 20% un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā 20%.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta) Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, fizikā – 2 punkti, starptautiskajās olimpiādēs ķīmijā, bioloģijā, fizikā – 4 punkti, Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs – 1 punkts, starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātnēs, medicīnā un veselības zinātnēs  – 2 punkti, RSU organizētie zinātniski pētnieciskie un radošo darbu konkursi – 0,5 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija