Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi

5 gadi *


Darbdienās 8.00–20.00
Vietu skaits:
21 budžeta
43 maksas

32 maksas*

4890 EUR/gadā

3000 EUR/gadā*

*Nepilna laika studijas

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Tev būs nodrošināts gan pilnvērtīgs studiju process, gan arī arī pētnieciskā darba iespējas: labiekārtotas un labi aprīkotas mācību telpas un laboratorijas, piemēram, gaitas laboratorija, Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorija ar plašām pētniecības iespējām, informācijas tehnoloģijas moderna bibliotēka ar tiešajām datu bāzēm no visas pasaules un mūsdienīgais Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs un citas RSU struktūrvienības un sadarbības partneri.

Studijas notiek klātienē, ar daudzveidīgām apmācību metodēm: lekcijām, praktiskām nodarbībām, semināriem, diskusijām, paredzot vietu arī tavam patstāvīgam (grupu un individuāli projekti, pētniecības projekti, projektu prezentācijas). RSU ir ieviesta une-studiju platforma, kas nemitīgi pilnveidojas un nodrošinās tev arvien jaunas studiju iespējas. 

Studiju programmas lielāko daļu sastāda praktiskās nodarbības, kurās apgūsi un nostiprināsi savas profesionālās iemaņas. Praktiskā daļa tiek īstenota, strādājot mazās grupās un nodrošinot katram individuālu pieeju. Vienmēr tiek uzklausītas un ņemtas vērā studējošo vēlmes un priekšlikumi. Visā studiju laikā tev būs iespēja fizioterapijas mācību telpas izmantot patstāvīgai savu praktisko iemaņu pilnveidei; mūsu esošie fizioterapijas studenti šo iespēju augstu novērtē un arī plaši izmanto.

1. studiju gads

Apgūsi medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju un mikrobioloģiju un speciālos priekšmetus: fizioterapijas pamatus, sporta pedagoģiju, biomehāniku, neatliekamo medicīnisko palīdzību, medicīnas terminoloģiju svešvalodās, filozofiju un ētiku, pētniecības metodes, biometriju, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatus u. c.

2. studiju gads

Mācīsies klīnisko priekšmetu pamatus: patoloģisko fizioloģiju, iekšķīgo slimību propedeitiku, klīnisko farmakoloģiju, klīnisko aprūpi, iekšķīgās slimības, vispārīgo ķirurģiju, medicīnas tehnoloģijas. Speciālie priekšmeti būs fizioterapijas pamata studiju kursi: ergonomika, fizikālā medicīna, masāža, sporta pedagoģija, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana, vispārīgā un saskarsmes psiholoģija, vides veselība, sabiedrības veselība u. c.

3. studiju gads

Studēsi klīniskās disciplīnas: neiroloģiju, ortopēdiju, pediatriju, infekciju slimības. Speciālie priekšmeti būs fizioterapija ortopēdijā, iekšķīgajās slimībās un geriatrijā, neiroloģijā un pediatrijā, vispārīgā rehabilitācija, zinātniskā darba metodoloģiskie pamati, sporta medicīna, veselības veicināšana un profilakse fizioterapijā.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi un gatavosies pētnieciskā (bakalaura) darba izstrādei. Klīniskās prakses mērķis ir nostiprināt tavas studiju laikā gūtās zināšanas, attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas darbā ar dažādu vecuma grupu un patoloģiju pacientiem funkcionālo spēju traucējumu novēršanā vai mazināšanā. Prakse ļaus tev iegūt fizioterapeita profesijas standartam atbilstošu kompetenci izvēlētajā profesijā.

Prakses vietas

 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Rīgas 2. slimnīca
 • Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari
 • Bērnu rehabilitācijas centrs Mēs esam līdzās
 • Rehabilitācijas centri Baltezers, Sanare
 • Kūrorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
 • Rīgas veselības centrs

Pastāv arī iespēja iziet vienu prakses daļu 5 KP apjomā paša izvēlētā ārstniecības iestādē, ja tā atbilst prakses nolikumā noteiktajām prasībām un tādējādi, piemēram, reģionos tiek nodrošinātas lielākas prakses iespējas un iespēja tev nākotnē tur iegūt darba vietu. Tev būs jāiziet prakse piecās jomās, un tādējādi tu nostiprināsi savas porfesionālās kompetences darbā ar bērniem, pieaugušajiem un veciem cilvēkiem ar dažādām saslimšanām (ortopēdiskām, neiroloģiskām, kardioloģiskām, pulmonoloģiskām, ķirurģiskām), kā arī ar pacientiem pēc traumām.

Tev būs iespēja iziet daļu klīniskās prakses kādā no Eiropas valstīm ERASMUS+ apmaiņas programmā. Šādu iespēju izmanto arī studējošie no citām valstīm, savu praksi izejot mūsu studiju programmas piedāvātajās prakses vietās Latvijā. Tas nozīmē, ka studiju laikā sastapsi un iepazīsies ar saviem nākamajiem kolēģiem no visas Eiropas.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_061AnatomijaMorfoloģijas katedraSilvija Umbraško6 / 9
REK_024Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraAnita Vētra10 / 15
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
SL_013Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaInāra Kantāne2 / 3
REK_218Cilvēka kustību pamati un motorā kontroleRehabilitācijas katedraŅikita Horoševs4 / 6
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
DVK_001DermatoveneroloģijaDermatoloģijas un veneroloģijas katedraElga Bataraga1 / 1.5
RAK_025Diagnostiskās radioloģijas pamatiRadioloģijas katedraReinis Pitura2 / 3
REK_046Ergonomika, kursa darbsRehabilitācijas katedraRuta Balode4 / 6
FLK_026Farmakoloģijas pamatiFarmakoloģijas katedraMargarita Zvonkova2 / 3
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraHelmuts Caune2 / 3
REK_245Fizikālā medicīna un hidroterapijaRehabilitācijas katedraIlze Markova4 / 6
CFUBK_050FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraMaija Rumaka4 / 6
REK_060Fizioterapija iekšķīgajās slimībās, reimatoloģijā, geriatrijāRehabilitācijas katedraIngrīda Tambora4 / 6
REK_212Fizioterapija neiroloģijā; kursa darbsRehabilitācijas katedraDace Driba6 / 9
REK_063Fizioterapija ortopēdijā: kursa darbsRehabilitācijas katedraDace Stirāne5 / 7.5
REK_214Fizioterapija pediatrijāRehabilitācijas katedraDace Bērtule5 / 7.5
REK_254Fizioterapija sievietes veselībaiRehabilitācijas katedraAilī Horna-Butkeviča2 / 3
REK_194Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā IRehabilitācijas katedraDace Bērtule5 / 7.5
REK_195Funkcionālā novērtēšana un ārstēšana fizioterapijā IIRehabilitācijas katedraMāra Kuļša5 / 7.5
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraLīga Savicka2 / 3
ISK_193Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraJūlija Zepa2 / 3
REK_241Ievads profesionālajās studijās un pētniecībāRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
IUDK_004Infekciju slimības un tuberkulozeInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna1 / 1.5
REK_083KinezioloģijaRehabilitācijas katedraEvita Legzdiņa3 / 4.5
REK_087Klīniskā prakseRehabilitācijas katedraMāra Kuļša26 / 39
REK_104MasāžaRehabilitācijas katedraVelga Gaļanska2 / 3
VC_132Medicīnas terminoloģija angļu un latīņu valodāValodu centrsSvetlana Muhejeva3 / 4.5
AURK_003Neatliekamā medicīniskā palīdzība IIAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraBaiba Arkliņa1 / 1.5
NUNK_014Neiroloģija un neiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraElīna Pūcīte2 / 3
ORTK_003OrtopēdijaOrtopēdijas katedraAndris Jumtiņš2 / 3
PAK_038Patoloģiskā fizioloģijaPatoloģijas katedraInta Liepniece-Karele2 / 3
VPUPK_088PedagoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
PEK_060PediatrijaPediatrijas katedraIveta Dzīvīte-Krišāne2 / 3
REK_130Pētniecības metodes IIRehabilitācijas katedraAnita Vētra2 / 3
PUNK_023PsihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane2 / 3
VPUPK_292Psiholoģijas pamati profesionālajā darbībāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale3 / 4.5
PMUPK_010Psihoterapijas pamatiPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraLaura Valaine2 / 3
REK_243Sabiedrības un vides veselība funkcionālā speciālista praksēRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
REK_168Sporta medicīnaRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
SUUK_156Sports veselībai ISporta un uztura katedraIndra Vīnberga6 / 9
REK_238Valsts eksāmensRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
REK_029Veselības veicināšana un profilakse fizioterapijāRehabilitācijas katedraMāra Kuļša2 / 3
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa3 / 6
KK_007Vispārīgā ķirurģijaĶirurģijas katedraDonats Breiva1 / 1.5

Studiju metodes

Sākot studijas, vislielākā vērība tiek veltīta medicīnas pamatdisciplīnu studiju kursu apguvei, taču jau pirmajā semestrī sāksi apgūt arī profesionālos studiju kursus, kuru īpatsvars palielināsies otrajā un trešajā studiju gadā. Līdztekus apgūsi vispārizglītojošos un brīvās izvēles studiju kursus. Ceturtajā studiju gadā tev būs jāiziet klīniskā prakse 26 nedēļu garumā – viena no galvenajām programmas sastāvdaļām. Noslēdzošais posms ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana. Lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju, būs jānokārto arī valsts pārbaudījums.

Studiju  programmas pilnveides procesā tiek ņemti vērā arī profesionālo asociāciju (WCPT, WCPT ER, LFA) un arī ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education), kuras aktīvs biedrs esam, veidotie rekomendējošie dokumenti un ieteikumi.

Studiju norises vieta

Darba iespējas pēc studijām

Mūsu programmas absolventi strādā klīnikās, stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, privātpraksēs, sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, sporta skolās, sporta komandās u. c. Tie veic profilaktisku un izglītojošu darbu un palīdz pacientiem pēc slimībām vai traumām atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu. Nākotnē tieši veselības veicināšanas un profilakses jomā varētu nozīmīgi palielināties strādājošo fizioterapeitu skaits, jo tā ir viena no fizioterapeitu darbības jomām, ko nosaka Fizioterapeita profesijas standarts un Latvijā fizioterapeiti, galvenokārt, strādā ārstniecības iestādēs (Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedru reģistra dati).

Salīdzinājumā ar attīstītajām ES valstīm Latvijā ir zems fizioterapeitu skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu un nevienmērīgs speciālistu sadalījums pa dažādiem reģioniem, tāpēc fizioterapijas jomai ir liels potenciāls un speciālistiem saglabāsies augsts pieprasījums.

Pēdējā veiktā darba devēju aptauja parāda, ka gandrīz visi aptaujā iesaistītie darba devēji plāno tuvākajā laikā palielināt fizioterapeitu skaitu savās ārstniecības iestādēs gan valsts, gan privātajās. Jāatzīmē, ka privātais sektors fizioterapijas nozarē dotajā brīdī ir strauji augošs, ko apliecina Latvijas fizioterapeitu asociācijas biedru reģistra dati.

Absolventi

fizioterapija.jpg

Mūsu universitāte māca domāt un būt atbildīgam. No mūsu lēmumiem bieži vien ir atkarīgs, cik veiksmīgi cilvēks varēs atjaunot savas spējas un atgriezties sabiedrībā. Tas prasa milzīgu spēku ieguldījumu, bet dod tikpat lielu gandarījumu, kad redzi, ka tavs pacients otro reizi savā mūžā sper pirmos soļus.

Jeļizaveta Lieldidža-Kolbina, Salaspils veselības centra fizioterapeite

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts bioloģijā
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai  
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Fizioterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un CE bioloģijā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 20% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā,
 • 40% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Bioloģijā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:
Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija